Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum PSSE, Szczecin 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum PSSE, Szczecin 2010."— Zapis prezentacji:

1 ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum PSSE, Szczecin 2010

2 Najskuteczniejszym działaniem w dziedzinie profilaktyki chorób odtytoniowych jest zapobieganie paleniu tytoniu.

3 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZPOCZĘCIA PALENIA PRZEZ MŁODZIEŻ Wiek i płeć ucznia Wzory zachowań kształtowane przez środowisko rodzinne; Reakcje rodziców na palenie tytoniu przez dziecko; Prawdopodobieństwo palenia przez dzieci wzrastania, gdy palą rodzice lub starsze rodzeństwo;

4 Problemy wieku dojrzewania. Autorytet rodziny oraz nauczycieli, maleje wraz z wiekiem dziecka. W okresie dorastania autorytetem do naśladowania stają się rówieśnicy.

5 Na kształtowanie protytoniowych przekonań ma wpływ reklama papierosów oraz dostępność wyrobów tytoniowych. W Polsce po wprowadzeniu Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. zakazano reklamy tytoniu.

6 ODSETEK MŁODZIEŻY W POLSCE ROZPOCZYNAJĄCEJ PALENIE

7 ODSETEK MŁODZIEŻY PALĄCEJ PAPIEROSY CODZIENNIE

8 PRZEBIEG PROCESU UZALEŻNIENIA OD NIKOTYNY 1. Faza przygotowania, 2. Faza próbowania, 3. Faza eksperymentowania, 4. Faza regularnego palenia 5. Uzależnienia.

9 SKUTKI PALENIA PAPIEROSÓW

10 CEL GŁÓWNY PROGRAMU Zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum.

11 POCZĄTKI PROGRAMU Pilotaż programu odbył się w wiejskich szkołach w Dylewie i Kadzidle (woj. Mazowieckie). Od pilotażu, jaki przeprowadzono w II semestrze roku szkolnego 1997/1998 program wdrożony został w 1450 szkołach na terenie całego kraju, uczestniczyło w nim ok. 40 tyś. uczniów.

12 ZALECENIA PROGRAMOWE 1. PRZYSWOJENIE WIEDZY O TYM, ŻE: Nikotyna jest narkotykiem, Palenie tytoniu pociąga za sobą skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne, Oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla zdrowia, Zaprzestanie palenia przynosi korzyści. Wpływ na decyzję o podjęciu palenia mają przekonania osobiste oraz rodzina, rówieśnicy i środowisko masowego przekazu, Większość osób nie pali,

13 Reklamy papierosów są często ukierunkowane na dzieci i młodzież, Dzieci i młodzież mogą skutecznie oprzeć się presji palenia, Sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i norm społecznym.

14 2. KSZTAŁTOWANIE POSTAW: Zobowiązujących do nie palenia, Dumy z faktu nie palenia, Wspierania innych osób w decyzji nie podejmowania palenia, Odpowiedzialność za własne zdrowie ZALECENIA PROGRAMOWE C.D.

15 3. ROZWINIĘCIE UMIEJĘTNOŚCI DO: Przekazywania wiedzy i wyjaśniania własnych postaw wobec palenia tytoniu, Przeciwstawiania się paleniu tytoniu, Określania korzyści przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, Wspierania ludzi palących, którzy pragną zerwać z nałogami. ZALECENIA PROGRAMOWE C.D.

16 ZAJĘCIA WARSZTATOWE

17 WARSZTAT I POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ CEL: Integracja grupy, wyłonienie liderów, uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia.

18 PLAN ZJĘĆ 1. AUTOPREZENTACJA 2. CEL I TREŚĆ WARSZTATÓW 3. PALENIE NIE JEST NORMĄ OBYCZAJOWĄ 5 faz procesu uzależnienia od nikotyny i wyjaśnia uczniom przebieg tego procesu. Palenie papierosów wśród osób z otoczenia

19 4. DLA CZEGO LUDZIE PALĄ Motywy palenia przez dorosłych, Motywy rozpoczęcia palenia przez młodzież, 5. CO WIEMY NA TEMAT PALENIA Proponujemy burzę mózgów, odpowiedzi uczestników powinny dotyczyć kilku zagadnień. PLAN ZAJĘĆ C.D.

20 WARSZTAT II LABORATORIUM CIAŁA CEL: Wskazanie na doskonałe funkcjonowanie ludzkiego organizmu oraz wskazanie na jego potrzeby, w tym przede wszystkim konieczność zapewnienia prawidłowego żywienia i czystego powietrza.

21 1.LABORATORIUM CIAŁA 2. UCZENIE PRAWIDŁOWEGO ODDYCHANIA 3. CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ O PALENIU TYTONIU? Dym papierosowy Dym papierosowy 4. SKUTKI PALENIA TYTONIU 5. CO NAM DAJE NIEPALENIE? PLAN ZAJĘĆ

22 WARSZTAT III CO NAM DAJE NIEPALENIE? CEL: Przekazanie podstawowych wiadomości na temat zachowań stanowczych, uczenie się rozpoznawania swoich zachowań, uświadomienie mechanizmu nacisku grupowego i uczenie się mówienia NIE.

23 1. PROBLEMY W KOMUNIKOWANIU INNYM SWOICH ŻYCZEŃ I ODCZUĆ Celem ćwiczeń jest nauczenie się rozpoznawania swoich zachowań w sytuacjach sprawiających kłopoty. 2. UŚWIADOMIENIE SOBIE PRZYCZYN ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH, ULEGŁYCH I STANOWCZYCH. 3. ODMAWIANIE W SYTUACJACH NACISKU GRUPOWEGO PLAN ZAJĘĆ

24 Nauka odmawiania 3.CZY ZACHOWANIE STANOWCZE SPRAWIA TRUDNOŚCI 4.UCZENIE SIĘ ZACHOWAŃ STANOWCZYCH

25 WARSZTAT IV ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE CEL: Rozpoznawanie emocji przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmu konfliktu, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z problemem.

26 PLAN ZAJĘĆ 1. NASZE ODCZUCIA W SYTUACJI TRUDNEJ

27 2.JAKIE SYTUACJE SĄ TRUDNE 3.RADZENIE SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI 4.TWOJE SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI Określamy, które sposoby radzenia sobie dominują w grupie. Określamy, które sposoby radzenia sobie dominują w grupie. Zwracamy uwagę na dwa zasadnicze style radzenia sobie z sytuacjami trudnymi: Zwracamy uwagę na dwa zasadnicze style radzenia sobie z sytuacjami trudnymi: Pierwszy – ukierunkowany na rozwiązanie problemu.Pierwszy – ukierunkowany na rozwiązanie problemu. Drugi – skoncentrowany na radzeniu sobie z emocjami.Drugi – skoncentrowany na radzeniu sobie z emocjami. 5.SKUTKI NIE RADZENIA SOBIE

28 WARSZTAT V UWIERZ W SIEBIE CEL: Wzmocnienie poczucia własnej wartości, wzbudzenie pozytywnego myślenia o sobie, kształcenie ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.

29 1.SUBIEKTYWNE ZNACZENIE SYTUACJI TRUDNYCH Przykład sytuacji niepowodzenia, ukazującej dwie reakcję na wystąpienie tego samego problemu. 2. UŚWIADOMIENIE SOBIE NEGATYWNEGO MYŚLENIA 3. OCENA STOPNIA AKCEPTACJI SIEBIE W interpretacji dokonujemy klasyfikacji badanych na dwie kategorie: optymistów i pesymistów. 4. POZYTYWNE MYŚLENIE O SOBIE Określamy jaki wpływ na nasz nastrój mają przyjemne zdarzenia. 5. UMIEJĘTNOŚCI POMAGAJĄCE W ŻYCIU

30 ABY WARSZTATY ODNIOSŁY ZAMIERZONE KORZYSCI NIEZBĘDNA JEST WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

31 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum PSSE, Szczecin 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google