Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE"— Zapis prezentacji:

1 ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE
Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum PSSE, Szczecin 2010

2 Najskuteczniejszym działaniem w dziedzinie profilaktyki chorób odtytoniowych jest zapobieganie paleniu tytoniu.

3 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZPOCZĘCIA PALENIA PRZEZ MŁODZIEŻ
Wiek i płeć ucznia Wzory zachowań kształtowane przez środowisko rodzinne; Reakcje rodziców na palenie tytoniu przez dziecko; Prawdopodobieństwo palenia przez dzieci wzrastania, gdy palą rodzice lub starsze rodzeństwo;

4 Problemy wieku dojrzewania.
Autorytet rodziny oraz nauczycieli, maleje wraz z wiekiem dziecka. W okresie dorastania autorytetem do naśladowania stają się rówieśnicy.

5 Na kształtowanie protytoniowych przekonań ma wpływ reklama papierosów oraz dostępność wyrobów tytoniowych. W Polsce po wprowadzeniu Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. zakazano reklamy tytoniu.

6 ODSETEK MŁODZIEŻY W POLSCE ROZPOCZYNAJĄCEJ PALENIE

7 ODSETEK MŁODZIEŻY PALĄCEJ PAPIEROSY CODZIENNIE

8 PRZEBIEG PROCESU UZALEŻNIENIA OD NIKOTYNY
Faza przygotowania, Faza próbowania, Faza eksperymentowania, Faza regularnego palenia Uzależnienia.

9 SKUTKI PALENIA PAPIEROSÓW

10 CEL GŁÓWNY PROGRAMU Zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum.

11 POCZĄTKI PROGRAMU Pilotaż programu odbył się w wiejskich szkołach w Dylewie i Kadzidle (woj. Mazowieckie). Od pilotażu, jaki przeprowadzono w II semestrze roku szkolnego 1997/1998 program wdrożony został w 1450 szkołach na terenie całego kraju, uczestniczyło w nim ok. 40 tyś. uczniów.

12 ZALECENIA PROGRAMOWE PRZYSWOJENIE WIEDZY O TYM, ŻE:
Nikotyna jest narkotykiem, Palenie tytoniu pociąga za sobą skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne, Oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla zdrowia, Zaprzestanie palenia przynosi korzyści. Wpływ na decyzję o podjęciu palenia mają przekonania osobiste oraz rodzina, rówieśnicy i środowisko masowego przekazu, Większość osób nie pali,

13 Reklamy papierosów są często ukierunkowane na dzieci i młodzież,
Dzieci i młodzież mogą skutecznie oprzeć się presji palenia, Sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i norm społecznym.

14 ZALECENIA PROGRAMOWE C.D.
KSZTAŁTOWANIE POSTAW: Zobowiązujących do nie palenia, Dumy z faktu nie palenia, Wspierania innych osób w decyzji nie podejmowania palenia, Odpowiedzialność za własne zdrowie

15 ZALECENIA PROGRAMOWE C.D.
ROZWINIĘCIE UMIEJĘTNOŚCI DO: Przekazywania wiedzy i wyjaśniania własnych postaw wobec palenia tytoniu, Przeciwstawiania się paleniu tytoniu, Określania korzyści przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, Wspierania ludzi palących, którzy pragną zerwać z nałogami.

16 ZAJĘCIA WARSZTATOWE

17 WARSZTAT I POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ
CEL: Integracja grupy, wyłonienie liderów, uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia.

18 PLAN ZJĘĆ AUTOPREZENTACJA CEL I TREŚĆ WARSZTATÓW
PALENIE NIE JEST NORMĄ OBYCZAJOWĄ 5 faz procesu uzależnienia od nikotyny i wyjaśnia uczniom przebieg tego procesu. Palenie papierosów wśród osób z otoczenia

19 PLAN ZAJĘĆ C.D. DLA CZEGO LUDZIE PALĄ Motywy palenia przez dorosłych,
Motywy rozpoczęcia palenia przez młodzież, CO WIEMY NA TEMAT PALENIA Proponujemy „burzę mózgów”, odpowiedzi uczestników powinny dotyczyć kilku zagadnień.

20 WARSZTAT II LABORATORIUM CIAŁA
CEL: Wskazanie na doskonałe funkcjonowanie ludzkiego organizmu oraz wskazanie na jego potrzeby, w tym przede wszystkim konieczność zapewnienia prawidłowego żywienia i czystego powietrza.

21 UCZENIE PRAWIDŁOWEGO ODDYCHANIA
PLAN ZAJĘĆ LABORATORIUM CIAŁA UCZENIE PRAWIDŁOWEGO ODDYCHANIA CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ O PALENIU TYTONIU? Dym papierosowy SKUTKI PALENIA TYTONIU CO NAM DAJE NIEPALENIE?

22 WARSZTAT III CO NAM DAJE NIEPALENIE?
CEL: Przekazanie podstawowych wiadomości na temat zachowań stanowczych, uczenie się rozpoznawania swoich zachowań, uświadomienie mechanizmu nacisku grupowego i uczenie się mówienia NIE.

23 PROBLEMY W KOMUNIKOWANIU INNYM SWOICH ŻYCZEŃ I ODCZUĆ
PLAN ZAJĘĆ PROBLEMY W KOMUNIKOWANIU INNYM SWOICH ŻYCZEŃ I ODCZUĆ Celem ćwiczeń jest nauczenie się rozpoznawania swoich zachowań w sytuacjach sprawiających kłopoty. UŚWIADOMIENIE SOBIE PRZYCZYN ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH, ULEGŁYCH I STANOWCZYCH. ODMAWIANIE W SYTUACJACH NACISKU GRUPOWEGO

24 CZY ZACHOWANIE STANOWCZE SPRAWIA TRUDNOŚCI
UCZENIE SIĘ ZACHOWAŃ STANOWCZYCH Nauka odmawiania

25 WARSZTAT IV ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE
CEL: Rozpoznawanie emocji przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmu konfliktu, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z problemem.

26 PLAN ZAJĘĆ NASZE ODCZUCIA W SYTUACJI TRUDNEJ

27 JAKIE SYTUACJE SĄ TRUDNE RADZENIE SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI
TWOJE SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI Określamy, które sposoby radzenia sobie dominują w grupie. Zwracamy uwagę na dwa zasadnicze style radzenia sobie z sytuacjami trudnymi: Pierwszy – ukierunkowany na rozwiązanie problemu. Drugi – skoncentrowany na radzeniu sobie z emocjami. SKUTKI NIE RADZENIA SOBIE

28 WARSZTAT V UWIERZ W SIEBIE
CEL: Wzmocnienie poczucia własnej wartości, wzbudzenie pozytywnego myślenia o sobie, kształcenie ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.

29 SUBIEKTYWNE ZNACZENIE SYTUACJI TRUDNYCH
Przykład sytuacji niepowodzenia, ukazującej dwie reakcję na wystąpienie tego samego problemu. UŚWIADOMIENIE SOBIE NEGATYWNEGO MYŚLENIA OCENA STOPNIA AKCEPTACJI SIEBIE W interpretacji dokonujemy klasyfikacji badanych na dwie kategorie: optymistów i pesymistów. POZYTYWNE MYŚLENIE O SOBIE Określamy jaki wpływ na nasz nastrój mają przyjemne zdarzenia. UMIEJĘTNOŚCI POMAGAJĄCE W ŻYCIU

30 ABY WARSZTATY ODNIOSŁY ZAMIERZONE KORZYSCI NIEZBĘDNA JEST WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

31 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google