Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Wybrane wyniki porównawcze edycji I- VI Badanie kwartalne Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat b.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Wybrane wyniki porównawcze edycji I- VI Badanie kwartalne Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat b."— Zapis prezentacji:

1 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Wybrane wyniki porównawcze edycji I- VI Badanie kwartalne Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat b. Warszawa, Dnia 13 marca 2008

2 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Metodologia Badania kwartalnego BO 2.3 SPO RZL schemat b. Projekt własny PARP realizowany we współpracy z Regionalnymi Instytucjami Finansującymi (schemat a.) oraz Wykonawcami (schemat b.) Realizacja w cyklach kwartalnych Badanie o charakterze dwupoziomowym – równoległe ankietowanie telefoniczne Beneficjentów Indywidualnych oraz ankietowanie internetowe Beneficjentów Instytucjonalnych

3 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Metodologia badania kwartalnego BO 2.3 SPO RZL schemat b. I edycja Okres realizacji: czerwiec-lipiec 2006 Beneficjenci Indywidualni - 202 respondentów, Beneficjenci Instytucjonalni 62 respondentów II edycja Okres realizacji: październik-listopad 2006 Beneficjenci Indywidualni - 598 respondentów, Beneficjenci Instytucjonalni – 305 respondentów III edycja Okres realizacji: luty-marzec 2007 Beneficjenci Indywidualni - 1571 respondentów, Beneficjenci Instytucjonalni 362 respondentów IV edycja Okres realizacji: czerwiec-lipiec 2007 Beneficjenci Indywidualni - 2494 respondentów, Beneficjenci Instytucjonalni – 429 respondentów V edycja Okres realizacji: październik-listopad 2007 Beneficjenci Indywidualni - 3808 respondentów, Beneficjenci Instytucjonalni – 1027 respondentów VI edycja Okres realizacji: grudzień-styczeń 2008 Beneficjenci Indywidualni – 2731 respondentów, Beneficjenci Instytucjonalni – 1781 respondentów

4 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Wykształcenie Stanowisko Wielkość firmy Wielkość miejscowości Wyższe (58%) Średnie (36%) Wyższe (57%) Średnie (38%) Średnie (45%) Wyższe (44%) Właściciele (30%) /Pracownicy szczebla niekierowniczego (29%) Właściciele (36%) Pracownicy szczebla niekierowniczego (29%) Właściciele (33%) /Pracownicy szczebla niekierowniczego (31%) Miasto 10-50tys. (27%) Miasto 100tys. (26%) Miasto 100tys.+ (42%) Miasto 10-50tys. (21%) Miasto 100tys.+ (38%) Miasto 10-50tys. (21%) Wyższe (58%) Średnie (34%) Pracownicy szczebla niekierowniczego (39%) Właściciele (30%) Miasto 100tys.+ (35%) Miasto 10-50tys. (27%) Profil uczestników badania ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH Edycja I( VIII 2006)EdycjaII ( XII 2006)Edycja III( IV 2007) 1-os. dział.gosp. (1%) Mikro (32%) Małe (31%) Średnia (24%) Duża (4%) Edycja IV( VI 2007) Mikro (29%) Małe (34%) Średnia (22%) Duża (5%) 1-os. dział.gosp. (1%) Mikro (29%) Małe (34%) Średnia (27%) Duża (3%) 1-os. dział.gosp. (1%) Mikro (27%) Małe (31%) Średnia (25%) Duża (16%)

5 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Wykształcenie Stanowisko Wielkość firmy Wielkość miejscowości Profil uczestników badania ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH Edycja V( XI 2007) Wyższe (51%) Średnie (38%) Pracownicy szczebla niekierowniczego (40%) Właściciele (32%) 1-os. dział.gosp. (2%) Mikro (29%) Małe (32%) Średnia (24%) Duża (3%) Miasto 100tys.+ (34%) Miasto 10-50tys. (25%) Edycja VI( XII 2007) Wyższe (54%) Średnie (36%) Pracownicy szczebla niekierowniczego (49%) Właściciele (25%) 1-os. dział.gosp. (2%) Mikro (26%) Małe (31%) Średnia (27%) Duża (5%) Miasto 100tys.+ (43%) Miasto 10-50tys. (21%)

6 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Obroty Etap rozwoju Wielkość firmy Wielkość miejscowości Miasto 100tys.+ (41%) Miasto 10-50tys. (23%) do 2 mln (41%) 2-10 mln (20%) Miasto 100tys.+ (53%) do 2 mln (45%) 2-10 mln (22%) Miasto 100tys.+ (42%) Miasto 10-50tys. (22%) do 2 mln (43%) 2-10 mln (18%) Miasto 100tys.+ (42%) Miasto 10-50tys. (20%) do 2 mln (56%) 2-10 mln (15%) Profil uczestników badania ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Edycja I (VIII 2006) Edycja II (XII 2006)Edycja III I(V 2007) Mikro (42%) Małe (23%) Średnia (15%) Duża (2%) Mikro (33%) Mała (31%) Średnia (22%) Duża (2%) Mikro (33%) Mała (28%) Średnia (32%) Duża (2%) Mikro (31%) Małe (27%) Średnia (26%) Edycja IV ( VI 2007) wczesny etap (2%) stagnacja, kryzys (13%) dynamiczny rozwój (35%) stabilizacja (37%) konsolidacja (3%) wczesny etap (5%) stagnacja, kryzys (6%) dynamiczny rozwój (29%) stabilizacja (45%) konsolidacja (2%) wczesny etap (5%) stagnacja, kryzys (6%) dynamiczny rozwój (33%) stabilizacja (49%) konsolidacja (1%) wczesny etap (6%) stagnacja, kryzys (7%) dynamiczny rozwój (31%) stabilizacja (45%) konsolidacja (1%)

7 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Obroty Etap rozwoju Wielkość firmy Wielkość miejscowości Profil uczestników badania ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Edycja V (XI 2007) Miasto 100tys.+ (50%) Miasto 10-50tys. (18%) do 2 mln (52%) 2-10 mln (18%) Mikro (35%) Małe (25%) Średnia (15%) Duża (2%) Edycja VI (XII 2007) Miasto 100tys.+ (50%) Miasto 10-50tys. (19%) do 2 mln (51%) 2-10 mln (17%) Mikro (36%) Małe (27%) Średnia (14%) Duża (2%) wczesny etap (8%) stagnacja, kryzys (7%) dynamiczny rozwój (28%) stabilizacja (47%) konsolidacja (1%) wczesny etap (7%) stagnacja, kryzys (8%) dynamiczny rozwój (26%) stabilizacja (47%) konsolidacja (2%)

8 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Źródła wiedzy o szkoleniach ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE PRZEDSIĘBIORSTW Z jakich źródeł uzyskali Państwo wiedzę o szkoleniach/ studiach współfinansowanych z EFS? W tym: PARP (45% 1ed., 29% 2 ed., 25% 3 ed., 19% 4 ed., 24% 5 ed., 26% 6 ed.) Inwestycja w kadry (6% 1 ed., 22% 2ed., 34% 3 ed., 24% 4 ed., 22% 5 ed., 26% 6 ed.)

9 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 Wysokie, stabilne wskaźniki oceny szkoleń i studiów podyplomowych Umiarkowane, stabilne wskaźniki wykorzystywania szkoleń/ studiów podyplomowych Pytanie 19. Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18. Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20. Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych? Ocena szkoleń ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH

10 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL W V i VI edycji nastąpił wzrost wskaźnika wysokości zarobków. Pytanie 10. Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły? KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Wpływ szkoleń na sytuację Beneficjentów ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH

11 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 Pytanie 19. Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18. Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20.Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych? SZKOLENIA BHP W VI edycji został zahamowany dynamiczny wzrost wskaźnika wykorzystania szkoleń w obecnej pracy, wzrósł natomiast do bardzo wysokiego poziomu wskaźnik zdobycia nowej wiedzy i umiejętności. Wskaźnik oceny przydatności utrzymał się na poziomie wysokim Ocena szkoleń wg projektów – ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH

12 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 Pytanie 19. Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18. Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20. Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych? SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA Niewielki spadek wskaźnika oceny tematyki oraz stabilizacja wysokiego wskaźnika oceny przyrostu wiedzy i umiejętności W VI edycji odnotowano dalszy spadek wskaźnika oceny przydatności oraz utrzymywanie się na dość niskim poziomie wskaźnika wykorzystywania szkoleń Ocena szkoleń wg projektów – ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH

13 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 Pytanie 19. Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18. Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20. Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych? CLUSTERING W VI edycji badania wyjątkowo poprawiły się wskaźniki zarówno oceny tematyki szkoleń, ich przydatności, jak i (o ponad 40%) wykorzystania szkoleń Ocena szkoleń wg projektów – ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH

14 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 INWESTYCJA W KADRY I W V i VI edycji odnotowano stabilizację wysokiego poziomu wskaźnika wykorzystywania szkoleń w projekcie Inwestycja w kadry I Ocena szkoleń w projektów – ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH Pytanie 19. Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18. Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20. Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych?

15 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 W objętym V i VI edycją projekcie Inwestycja w kadry II odnotowano wysokie wartości wszystkich przedstawionych wskaźników Ocena szkoleń w projektów – ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH Pytanie 19. Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18. Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20. Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych? INWESTYCJA W KADRY II

16 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 Na wykresach przedstawiono odsetek dla dwóch najwyższych odpowiedzi (TOP 2 BOXES) Pytanie 19. Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18.Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20. Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych? ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI BRANŻY ELEKTRONICZNEJ W V i VI edycji odnotowano stabilizację wszystkich prezentowanych wskaźników Ocena szkoleń wg projektów – ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH

17 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 Na wykresach przedstawiono odsetek dla dwóch najwyższych odpowiedzi (TOP 2 BOXES) Pytanie 19. Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18. Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20. Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych? W VI edycji badania nastąpił spadek oceny tematyki szkolenia, jednakże wzrósł odsetek osób, które wykorzystują je w codziennej pracy. Ocena szkoleń wg projektów – ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI BRANŻY PRZEMYSŁU DRZEWNEGO

18 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 Na wykresach przedstawiono odsetek dla dwóch najwyższych odpowiedzi (TOP 2 BOXES) Pytanie 19. Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18. Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20. Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych? FIRMA XXI WIEKU VI edycja badania wykazuje stabilną ocenę tematyki i wykorzystania szkolenia. Ocena szkoleń wg projektów – ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH

19 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 Pytanie 19. Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18. Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20. Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych? W IV edycji badania wyraźny lub przynajmniej zauważalny spadek poziomu wszystkich prezentowanych wskaźników. Ocena szkoleń wg projektów – ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH TELEPRACA

20 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 Pytanie 19. Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18. Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20. Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych? W VI edycji badania nieznacznie spadł odsetek wykorzystujących szkolenie w pracy zawodowej. Ocena szkoleń wg projektów – ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH ROTACJA PRACY

21 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 Pytanie 19. Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18. Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20.Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych? W porównaniu z V edycją badania wskaźniki uzyskane w VI edycji są słabsze. Ocena szkoleń wg projektów – ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAM SZKOLEŃ KADR DLA ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH

22 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 Pytanie 19. Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18. Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20. Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych? Wzrost wskaźników zaobserwowany w V edycji badania, utrzymał się w edycji VI na wysokim poziomie. Ocena szkoleń wg projektów – ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH PRZYGOTOWANIE DO EKSPORTU

23 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 Pytanie 19. Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18. Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20. Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych? Stabilne, wysokie wartości wszystkich prezentowanych wskaźników. Ocena szkoleń wg projektów– ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH BHP W BUDOWNICTWIE

24 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 Pytanie 19. Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18. Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20. Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych? Nastąpił istotny wzrost wskaźnika wykorzystywania szkoleń w pracy zawodowej Ocena szkoleń wg projektów– ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH WSPARCIE ROZWOJU POLSKIEGO EKSPORTU

25 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 Pytanie 19. Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18.Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20.Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych? Ciągły wzrost oceny przydatności szkolenia i wykorzystania w obecnej pracy zawodowej. Ocena szkoleń wg projektów – ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI SEKTORA MŚP

26 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Pytanie 10. Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły? Wpływ szkoleń na sytuację zawodową beneficjentów wg projektów ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH SZKOLENIA BHP W VI edycji badania zauważalny jest wzrost zarobków uczestników szkolenia.

27 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Pytanie 10. Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14.Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16.Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły? Wpływ szkoleń na sytuację zawodową beneficjentów wg projektów ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA Utrzymujący się od IV edycji niski poziom wskaźników wzrostu zarobków i awansu na wyższe stanowiska

28 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Wpływ szkoleń na sytuację zawodową beneficjentów wg projektów ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH Utrzymały się wahania poziomu wskaźnika wzrostu zarobków, spadek do 0 odsetka osób awansujących na wyższe stanowiska. CLUSTERING Pytanie 10. Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły?

29 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Wpływ szkoleń na sytuację zawodową beneficjentów wg projektów ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH Duży spadek odsetka osób, których zarobki wzrosły, oraz które awansowały na wyższe stanowisko. INWESTYCJA W KADRY Pytanie 10. Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły?

30 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Wpływ szkoleń na sytuację zawodową beneficjentów wg projektów ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH Wzrost odsetka osób, u których nastąpił wzrost zarobków. Pytanie 10. Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły? INWESTYCJA W KADRY II

31 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Wpływ szkoleń na sytuację zawodową beneficjentów wg projektów ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH W piątej edycji badania bardzo wyraźnie zwiększył się odsetek respondentów deklarujących wzrost zarobków. Wysoki wskaźnik wzrostu zarobków utrzymał się w VI edycji badania. ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Pytanie 10. Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły?

32 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Wpływ szkoleń na sytuację zawodową beneficjentów wg projektów ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH Wzrost odsetka osób awansujących na wyższe stanowisko. ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI BRANŻY PRZEMYSŁU DRZEWNEGO Pytanie 10. Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły? KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14

33 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Wpływ szkoleń na sytuację zawodową beneficjentów wg projektów ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH Wyniki VI edycji badania nie wykazały znaczących zmian w stosunku do edycji V. FIRMA XXI WIEKU Pytanie 10. Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły?

34 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Wpływ szkoleń na sytuację zawodową beneficjentów wg projektów ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH TELEPRACA Pytanie 10. Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły? Odnotowano wzrost wszystkich prezentowanych wskaźników

35 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Pytanie 10. Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły? Wpływ szkoleń na sytuację zawodową beneficjentów wg projektów Szkolenia badane tylko w jednej edycji badania ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH W V edycji odnotowano bardzo wyraźne zwiększenie odsetka respondentów deklarujących wzrost zarobków. W VI edycji badania odsetek ten spadł do 47%. ROTACJA PRACY

36 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Pytanie 10. Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły? Wpływ szkoleń na sytuację zawodową beneficjentów wg projektów ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH W porównaniu z V edycją badania, wskaźniki w VI edycji badania utrzymały się na podobnym poziomie. PROGRAM SZKOLENIA KADR DLA ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH

37 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Pytanie 10. Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły? Wpływ szkoleń na sytuację zawodową beneficjentów wg projektów ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH PRZYGOTOWANIE DO EKSPORTU W porównaniu z V edycją badania, wskaźniki w VI edycji badania utrzymały się na podobnym poziomie.

38 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Pytanie 10. Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły? Wpływ szkoleń na sytuację zawodową beneficjentów wg projektów ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH W VI edycji badania odsetek uczestników, u których nastąpił wzrost zarobków, oraz którzy awansowali na wyższe stanowiska był także niezauważalny. BHP W BUDOWNICTWIE

39 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Pytanie 10. Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły? Wpływ szkoleń na sytuację zawodową beneficjentów wg projektów ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH W przypadku szkolenia Wsparcie rozwoju polskiego eksportu w V edycji badania zwiększył się znacząco odsetek respondentów deklarujących wzrost zarobków. W VI edycji badania wskaźniki utrzymały się na poziomie edycji V. WSPARCIE ROZWOJU POLSKIEGO EKSPORTU

40 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Pytanie 10. Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły? Wpływ szkoleń na sytuację zawodową beneficjentów wg projektów ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH W VI edycji badania wzrósł odsetek uczestników, w przypadku których nastąpił wzrost zarobków. ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI SEKTORA MŚP

41 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Na poziomie całego schematu b. zarysowuje się stabilność wskaźników oceny szkoleń dokonywanej przez Beneficjentów Instytucjonalnych w porównaniu z wynikami poprzedniej edycji badania DOPASOWANIE TEMATYKI DO POTRZEB FIRMY PYT.7 WPŁYW SZKOLEŃ NA POPRAWĘ W FUNKCJONOWANIU FIRMY PYT.20 i 21 WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.9 Pytanie 7. Czy tematyka tych (szkoleń/studiów) okazała się zgodna z potrzebami Państwa firmy? Pytanie 9. Czy Państwa firma wykorzystuje obecnie umiejętności i wiedzę zdobyte przez pracowników w trakcie (szkoleń/studiów) współfinansowanych z EFS? Pytanie 20. Czy w porównaniu z okresem sprzed sześciu miesięcy odczuwają Państwo poprawę w funkcjonowaniu firmy? Pytanie 21. Czy istnieje związek między poprawą funkcjonowania Państwa firmy, a uczestnictwem w szkoleniach/studiach? Ocena szkoleń ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INSTYTUCJONALNYCH


Pobierz ppt "Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Wybrane wyniki porównawcze edycji I- VI Badanie kwartalne Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat b."

Podobne prezentacje


Reklamy Google