Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UWAGI METODYCZNE Pentor - Instytut Badania Opinii i Rynku na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń przeprowadził dziewiąte kwartalne badania koniunktury w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UWAGI METODYCZNE Pentor - Instytut Badania Opinii i Rynku na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń przeprowadził dziewiąte kwartalne badania koniunktury w."— Zapis prezentacji:

1 UWAGI METODYCZNE Pentor - Instytut Badania Opinii i Rynku na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń przeprowadził dziewiąte kwartalne badania koniunktury w sektorze ubezpieczeń. Pomiar został przeprowadzony w dniach 18 - 26 października br. techniką wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI) z Centrum Badań Telefonicznych Instytutu. W sondażu uczestniczyło 154 pracowników kierowniczego szczebla placówek zakładów ubezpieczeń, rozlokowanych na terenie całego kraju i dobranych w ten sposób, by zapewnić reprezentatywność próby pod względem struktury rynku ubezpieczeń w Polsce. Próba umożliwia analityczne zestawienie wyników w przekroju poszczególnych typów zakładów ubezpieczeń. Podstawowy zakres pytań dotyczy jakościowych ocen i prognoz zmian w zakresie: liczby zawartych umów ubezpieczeniowych wartości przypisu składki brutto wartości średniej składki przypisanej brutto liczby szkód wartości wypłaconych odszkodowań liczby klientów rezygnujących z ubezpieczeń taryf/składek polis konkurencji na rynku sytuacji ekonomicznej placówek ogółem oraz w podziale na zakłady Działu I (Ubezpieczenia na życie) oraz zakłady Działu II (Ubezpieczenia majątkowe i osobowe). Wszystkie oceny i prognozy są formułowane przez stwierdzenie, że wystąpił (wystąpi) wzrost (poprawa) lub spadek (pogorszenie) bądź też brak zmiany. Różnice między procentem odpowiedzi pozytywnych (wzrost/ poprawa) i negatywnych (spadek/ pogorszenie) są cząstkowymi wskaźnikami oceny/ prognozy netto. Wskaźniki są wykorzystywane do przedstawiania tendencji, obliczania wskaźników oceny i prognozy, jak również syntetycznego wskaźnika koniunktury - PIUPEN. Wskaźniki oceny (prognozy) są średnimi arytmetycznymi różnic odpowiedzi na szczegółowe pytania, dotyczące liczby zawartych umów, wartości pozyskanych składek, liczby szkód, wartości wypłaconych odszkodowań, liczby klientów rezygnujących z ubezpieczeń w części dotyczącej oceny (prognozy). Wskaźnik syntetyczny jest średnią arytmetyczną różnic odpowiedzi na wyżej wymienione pytania, zarówno z części prognozy, jak i oceny. Wskaźnik osób rezygnujących z ubezpieczeń brany jest pod uwagę jako ujemny składnik globalnego wskaźnika koniunktury.

2 Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor 2 OGÓŁEMUBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEUBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓŁEMUBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEUBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SALDO PROGNOZY SALDO OCENY UMOWY UBEZPIECZENIOWE OCENY Liczba zawartych umów ubezpieczeniowych wzrosła łącznie w 40 proc. placówek (w poprzednim kwartale – 40 proc.), spadek wystąpił w 31 proc. (29 proc.), a 29 proc. (31 proc.) nie stwierdza zmiany. Wskaźnik oceny netto zmalał w porównaniu do poprzedniego kwartału o 2 punkty, z 12 do 10, a w stosunku do III kwartału roku ubiegłego o 25 punktów. Wzrost liczby zawartych umów wystąpił w 32 proc. placówek ubezpieczeń na życie i 49 proc. majątkowych. Spadek odpowiednio w 43 i 18 proc. Wskaźnik oceny liczby zawartych umów w przypadku ubezpieczeń na życie pozostaje ujemny (-12 pkt) i w stosunku do ubiegłego kwartału pogorszył się o 8 punktów (z –4 na 12). Ubezpieczenia majątkowe odnotowały natomiast 4 punktową poprawę wskaźnika, z 27 do 31 punktów. PROGNOZY Placówki wykazują spory optymizm i spodziewają wzrostu liczby zawieranych umów w ostatnim kwartale tego roku. Wzrostu oczekuje łącznie 73 proc. placówek (w poprzednim kwartale – 57 proc.), spadku obawia 8 proc. (12 proc.), natomiast 19 proc. nie przewiduje zmiany (31 proc.). Wskaźnik prognozy netto wzrósł o 20 punktów, z 45 do 65. W segmencie ubezpieczeń na życie wzrostu liczby zawartych umów oczekuje 64 proc. placówek, natomiast w grupie majątkowych – 81 proc. Spadku obawia się po 8 proc. Wskaźniki prognozy netto znacząco wzrosły: umów ubezpieczeń na życie o 20 punktów, z 37 do 57, natomiast majątkowych o 21 punktów, z 52 do 73. WARTOŚĆ SKŁADEK OCENY Wartość pozyskanych składek wzrosła łącznie w 49 proc. placówek (w poprzednim kwartale w 52 proc.), zmalała w 26 proc. (28 proc.) i nie uległa zmianie w 25 proc. (20 proc.). Wskaźnik oceny netto w porównaniu z poprzednim kwartałem zmalał o 1 punkt, z 24 do 23, a w stosunku do III kwartału roku ubiegłego – o 25 punktów. Wzrost wartości pozyskanych składek odnotowało 42 proc. placówek ubezpieczeń na życie i 55 proc. majątkowych; spadek odpowiednio 34 i 18 proc. Wskaźnik oceny netto w porównaniu z poprzednim kwartałem obniżył się w grupie ubezpieczeń na życie o 4 punkty, z 12 do 8; natomiast w grupie ubezpieczycieli majątkowych wzrósł o 2 punkty, z 35 do 37. PROGNOZY W prognozach dużo większy optymizm niż w poprzednim pomiarze. Wzrost wartości pozyskanych składek w następnym kwartale przewiduje łącznie 77 proc. placówek (w poprzednim kwartale – 66 proc.), spadku obawia się 5 proc. (9 proc.), a 18 proc. (25 proc.) nie oczekuje zmiany. Przewidywania wzrostowe formułuje 71 proc. placówek ubezpieczeń na życie i 82 proc. majątkowych; spadkowe odpowiednio 5 i 4 proc. Wskaźniki prognozy netto znacząco się poprawiły w porównaniu z poprzednim kwartałem. W grupie ubezpieczeń na życie o 17 punktów, z 49 do 66; natomiast majątkowych o 15 punktów, z 63 do 78.

3 Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor 3 OGÓŁEMUBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEUBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SALDO PROGNOZY SALDO OCENY ŚREDNIA SKŁADKA PRZYPISANA BRUTTO OCENY Średnia składka przypisana brutto wzrosła łącznie w 41 proc. placówek (w poprzednim kwartale – 39 proc.), zmalała w 18 proc. (22 proc.) i nie zmieniła się w 40 proc. (38 proc.). Wskaźnik oceny netto wzrósł w porównaniu z poprzednim kwartałem o 6 punktów, z 17 do 23, a w stosunku do III kwartału roku ubiegłego – o 20 punktów. Wzrost średniej składki odnotowało 38 proc. placówek ubezpieczeń na życie i 44 proc. majątkowych; spadek odpowiednio – 24 i 13 proc. Wskaźniki oceny netto w porównaniu z poprzednim kwartałem uległy poprawie; w przypadku ubezpieczeń na życie o 5 punktów, z 9 do 14, natomiast majątkowych o 7 punktów, z 24 do 31. PROGNOZY Placówki są ostrożne w prognozach. Wzrostu średniej składki przypisanej brutto spodziewa się łącznie 55 proc. placówek (w poprzednim kwartale – 55 proc.), spadku obawia się 4 proc. (7 proc.), a 42 proc. (37 proc.) nie przewiduje zmiany wartości. Wskaźnik prognozy netto w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrósł o 3 punkty, z 48 do 51. Oczekiwania wzrostowe formułuje 57 proc. placówek ubezpieczeń na życie i 53 proc. majątkowych; spadku obawia się odpowiednio 3 i 5 proc. W przypadku placówek ubezpieczeń na życie wskaźnik prognozy netto poprawił się o 9 punktów, z 45 do 54; natomiast obniżył się w grupie majątkowych o 4 punkty, z 51 do 47. OGÓŁEMUBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEUBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SZKODY OCENY Liczba szkód wzrosła łącznie w 38 proc. placówek (w poprzednim kwartale w 37 proc.), zmalała w 10 proc. (10 proc.) i pozostała bez zmian w 51 proc. (46 proc.). Wskaźnik oceny netto w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrósł o 1 punkt, z 27 do 28, a w stosunku do III kwartału roku ubiegłego – o 6 punktów. Wzrost liczby szkód odnotowało 25 proc. placówek ubezpieczeń na życie i 50 proc. majątkowych; spadek odpowiednio 4 i 15 proc. Wskaźnik oceny netto w grupie ubezpieczeń na życie zmniejszył się w porównaniu z poprzednim kwartałem o 2 punkty, z 23 do 21; zwiększył się natomiast wśród ubezpieczycieli majątkowych o 5 punktów, z 30 do 35. PROGNOZY W prognozach niewielka poprawa i oczekiwanie nieco mniejszej liczby szkód. Wzrost liczby szkód przewiduje łącznie 33 proc. placówek (w poprzednim kwartale 36 proc.), spadek – 6 proc. (4 proc.), natomiast 57 proc. (56 proc.) nie spodziewa się zmian. Wzrostu liczby szkód spodziewa się 30 proc. placówek ubezpieczeń na życie i 36 proc. majątkowych, spadku odpowiednio – 4 i 9 proc. Wskaźniki prognozy netto w porównaniu z poprzednim kwartałem uległy obniżeniu – nieznacznemu o 1 punkt, z 27 do 26 w grupie ubezpieczeń na życie i znaczącemu, bo o 10 punktów, z 37 do 27, wśród ubezpieczycieli majątkowych.

4 Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor 4 SALDO PROGNOZY SALDO OCENY OGÓŁEMUBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEUBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓŁEMUBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEUBEZPIECZENIA NA ŻYCIE WARTOŚĆ WYPŁAT ODSZKODOWAŃ OCENY Wartość wypłaconych odszkodowań wzrosła łącznie w 47 proc. placówek (w poprzednim kwartale w 44 proc.), zmalała w 12 proc. (14 proc.) i pozostała bez zmian w 40 proc. (38 proc.). Wskaźnik oceny netto w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrósł o 5 punktów, z 30 do 35, a w stosunku do III kwartału roku ubiegłego o 4 punkty. Wzrost wartości wypłaconych odszkodowań odnotowało 38 proc. placówek ubezpieczeń na życie i 55 proc. majątkowych; spadek odpowiednio 7 i 17 proc. Wskaźnik oceny netto w grupie ubezpieczycieli życiowych zmniejszył się o 3 punkty, z 35 do 32; zwiększył się natomiast wśród ubezpieczycieli majątkowych o 13 punktów, z 25 do 38. PROGNOZY Prognozy zapowiadają nieznaczny spadek wartości wypłat. Wzrost wartości wypłaconych odszkodowań przewiduje łącznie 42 proc. placówek (w poprzednim kwartale – 44 proc.), zmniejszenie – 6 proc. (5 proc.), a 50 proc. (47 proc.) nie przewiduje zmian. Wskaźnik prognozy netto w porównaniu z poprzednim kwartałem zmalał o 3 punkty, z 39 do 36. Przewidywania wzrostowe formułuje 38 proc. placówek ubezpieczeń na życie i 45 proc. majątkowych, spadkowe odpowiednio – 4 i 8 proc. Wskaźnik prognozy netto w grupie ubezpieczycieli życiowych, w porównaniu z poprzednim kwartałem, zmniejszył się o 7 punktów, z 41 do 34, a wśród ubezpieczycieli majątkowych utrzymał się na poziomie z poprzedniego kwartału i wynosi 37 punktów. REZYGNACJE Z UBEZPIECZENIA OCENY Liczba klientów rezygnujących z ubezpieczenia wzrosła łącznie w 25 proc. placówek (w poprzednim kwartale – 26 proc.), zmalała w 10 proc. (13 proc.) i nie zmieniła się w 64 proc. (61 proc.). Wskaźnik oceny netto w porównaniu z poprzednim kwartałem zwiększył się o 2 punkty, z 13 do 15, a w stosunku do III kwartału roku ubiegłego – o 3 punkty. Wzrost liczebny klientów rezygnujących z ubezpieczenia odnotowało 38 proc. placówek ubezpieczeń na życie i 13 proc. majątkowych; spadek odpowiednio 7 i 14 proc. Wskaźniki oceny netto w porównaniu z poprzednim kwartałem uległy obniżeniu, w grupie ubezpieczeń na życie o 7 punktów, z 39 do 32, a majątkowych wzrosły o 10 punktów, z –11 do –1. PROGNOZY Wzrasta optymizm ubezpieczycieli na życie, maleje natomiast majątkowych. Przewidywania wzrostowe formułuje łącznie 20 proc. placówek, spadkowe – 14 proc. a 66 proc. nie spodziewa się zmian. Wskaźnik prognozy netto, w porównaniu z poprzednim kwartałem, zmalał o 2 punkty, z 8 do 6. Wzrostu liczby klientów rezygnujących z ubezpieczenia spodziewa się 24 proc. placówek ubezpieczeń na życie i 17 proc. majątkowych; spadku odpowiednio – 13 i 15 proc. Wskaźnik prognozy netto, w porównaniu z poprzednim kwartałem, zmniejszył się o 10 punktów w grupie ubezpieczeń na życie (z 21 do 11), zwiększył natomiast w majątkowych o 6 punktów, z –5 do 1.

5 Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor 5 SALDO PROGNOZY SALDO OCENY OGÓŁEMUBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEUBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓŁEMUBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEUBEZPIECZENIA NA ŻYCIE TARYFY, STAWKI POLIS OCENY Taryfy i stawki polis wzrosły łącznie w 8 proc. placówek ( w poprzednim kwartale też w 8 proc.), zmalały w 3 proc. (3 proc.), a w 90 proc. (88 proc.) nie uległy zmianie. Wskaźnik oceny netto, w porównaniu z poprzednim kwartałem, nie uległ zmianie i wynosi 5 punktów, natomiast w stosunku do III kwartału roku ubiegłego zmniejszył się o 5 punków. Stawki polis wzrosły w 4 proc. placówek, natomiast taryf w 12 proc., a zmalały odpowiednio w 1 i 4 proc. Wskaźnik oceny netto w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrósł o 4 punkty, z –1 do 3, w grupie placówek ubezpieczeń na życie i zmniejszył się o 3 punkty, z 11 do 8, w grupie ubezpieczeń majątkowych. PROGNOZY Utrzymuje się przekonanie o stabilizacji taryf i stawek polis. Przewidywania wzrostowe formułuje łącznie 7 proc. placówek, spadkowe – 3 proc., a 92 proc. nie zakłada zmian. Wskaźnik prognozy netto, w porównaniu z poprzednim kwartałem, obniżył się o 5 punktów, z 11 do 6. Wzrostu taryf i składek spodziewa się 3 proc. placówek ubezpieczeń na życie i 12 proc. majątkowych, obniżki 0 i 1 proc. Wskaźnik prognozy netto wzrósł w grupie ubezpieczycieli życiowych o 2 punkty, z 1 do 3, a w majątkowych obniżył się o 10 punktów, z 20 do 10. KONKURENCJA NA RYNKU OCENY Konkurencja na rynku rosła zdaniem łącznie 49 proc. placówek ( w poprzednim kwartale – 41 proc.), zmalała według 5 proc. (4 proc.) i pozostawała bez zmian w ocenie 46 proc. (55 proc.). Wskaźnik oceny netto w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrósł o 8 punktów (z 37 do 45), a w stosunku do III kwartału roku ubiegłego zmalał o 2 punkty. O wzroście konkurencji informuje 54 proc. placówek ubezpieczeń na życie i 45 proc. majątkowych, o jej spadku odpowiednio 5 i 4 proc. Wskaźniki oceny netto w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrosły: w grupie ubezpieczeń na życie o 4 punkty (z 45 do 49), a majątkowych o 12 punktów (z 29 do 41). PROGNOZY Wzrostu konkurencji zdecydowanie częściej obawiają się ubezpieczyciele majątkowi niż życiowi. Przewidywania wzrostu konkurencji formułuje łącznie 44 proc. placówek, zmniejszenia – 3 proc., a 53 proc. uważa, że pozostanie bez zmian. Wskaźnik prognozy netto w porównaniu z poprzednim kwartałem zwiększył się o 8 punktów (z 34 do 42). Wzrostu konkurencji spodziewa się 37 placówek ubezpieczeń na życie i 51 proc. majątkowych, spadku odpowiednio – 4 i 1 proc.. Wskaźnik prognozy netto w porównaniu z poprzednim kwartałem zmniejszył się w grupie placówek ubezpieczeń na życie o 7 punktów (z 40 do 33), zwiększył natomiast w majątkowych o 21 punktów (z 29 do 50).

6 Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor 6 SALDO PROGNOZY SALDO OCENY OGÓŁEMUBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEUBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SYTUACJA EKONOMICZNA PLACÓWEK OCENY Trzeci raz z rzędu placówki sygnalizują pogorszenie swojej ogólnej sytuacji ekonomicznej. Poprawę sytuacji odnotowało 37 proc. (w poprzednim kwartale – 41 proc.), pogorszenie – 17 (16 proc.), a w 45 proc. sytuacja nie zmieniła się (43 proc.). W sumie wskaźnik oceny netto zmalał w porównaniu z poprzednim kwartałem o 5 punktów, z 25 do 20, a w stosunku do III kwartału roku ubiegłego o 11 punktów. Zdecydowanie lepiej oceniają sytuacje placówki z przewagą kapitału krajowego (31 pkt) niż zagranicznego (8 pkt) oraz powstałe przed 1992 rokiem (25 pkt) niż w okresie późniejszym (7 pkt). W dalszym ciągu gorzej oceniają swoją sytuację oddziały towarzystw ubezpieczeń na życie niż majątkowych, jednak o ile w przypadku życiówki wskaźnik oceny netto nie uległ zmianie i jest identyczny jak w poprzednim kwartale (7 punktów), to w majątkowych zmalał o 10 punktów (z 43 do 33). PROGNOZY Szefowie placówek są jednak dobrej myśli. Większość z nich formułuje optymistyczne prognozy na najbliższy kwartał. Poprawę wyników przewiduje 59 proc. placówek, pogorszenia obawia się 7 proc., a 34 proc. nie oczekuje ani poprawy, ani pogorszenia. Wskaźnik prognozy netto wzrasta o 20 punktów, z 32 do 52. Poprawy wyników oczekuje zarówno życiówka jak i majątkowe. Wskaźnik prognozy netto wyników placówek ubezpieczeń na życie wzrósł o 24 punkty, z 25 do 49, natomiast ubezpieczeń majątkowych o 16 punktów, z 39 do 55. LICZBA ZAWARTYCH UMÓWWARTOŚĆ POZYSKANEJ SKŁADKISKŁADKI / TARYFY DZIAŁ I – UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE UBEZPIECZENIA GRUPOWE OCENY W porównaniu z poprzednim kwartałem pogorszył się wskaźnik netto liczby zawartych umów (z 24 do 16 punktów), poprawił wskaźnik netto wartości pozyskanej składki (z 28 do 36 punktów) i pogorszył wskaźnik netto stopy składki (z 7 do 0 punktów). PROGNOZY Umiarkowane wzrosty wskaźników netto prognozy dla liczby zawartych umów (z 39 do 45 punktów) i wartości pozyskanej składki (z 47 do 55 punktów), a stabilizacja dla stopy składki (17 punktów).

7 Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor 7 SALDO PROGNOZY SALDO OCENY LICZBA ZAWARTYCH UMÓWWARTOŚĆ POZYSKANEJ SKŁADKISKŁADKI / TARYFY LICZBA ZAWARTYCH UMÓWWARTOŚĆ POZYSKANEJ SKŁADKISKŁADKI / TARYFY UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE OCENY W porównaniu z poprzednim kwartałem wystąpiła poprawa wszystkich wskaźników netto: liczby zawartych umów (z –1 do 4 punktów), wartości pozyskanej składki (z 1 do 8 punktów) oraz stopy składki (z –5 do –1). PROGNOZY Znaczące wzrosty wskaźników netto prognozy dla liczby zawartych umów (z 31 do 41 punktów) i wartości pozyskanej składki (z 40 do 53 punktów) oraz niewielki dla stopy składki (z 9 do 11 punktów). UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (GR. 1). OCENY Poprawa wskaźników netto liczby zawartych umów (z –4 do 3 punktów) i wartości pozyskanej składki (z –3 do 3 punktów), a pogorszenie stopy składki (z –3 do –5). PROGNOZY Znaczące wzrosty wskaźników netto prognozy dla liczny zawartych umów (z 27 do 38 punktów) i wartości pozyskanej składki (z 33 do 47 punktów) oraz niewielki w przypadku stopy składki (z 8 do 11 punktów).

8 Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor 8 LICZBA ZAWARTYCH UMÓWWARTOŚĆ POZYSKANEJ SKŁADKISKŁADKI / TARYFY SALDO PROGNOZY SALDO OCENY LICZBA ZAWARTYCH UMÓWWARTOŚĆ POZYSKANEJ SKŁADKISKŁADKI / TARYFY UBEZPIECZENIA POSAGOWE (GR2) OCENY Poprawa dotyczy jedynie wskaźnika netto liczby zawartych umów (z –20 do –14), w pozostałych – pogorszenie wskaźników. W przypadku wartości pozyskanej składki z –5 do –14 punktów, a stopy składki – z –1 do –7 punktów. PROGNOZY Niewielki wzrost wskaźników netto prognozy dla liczby zawartych umów (z 12 do 14 punktów) oraz wartości pozyskanej składki (z 17 do 18 punktów), przy stabilizacji wskaźnika dla stopy składki (3 punkty). UBEZPIECZENIA Z FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM (GR. 3) OCENY Pogorszenie wskaźnika zawartych umów (z 13 do 11 punktów), nieznaczna poprawa wskaźnika wartości pozyskanej składki (z 11 do 13 punktów) i stabilizacja wskaźnika stopy składki (0 punktów). PROGNOZY Znaczący wzrost wskaźnika prognozy netto dla liczby zawartych umów (z 39 do 49 punktów) oraz niewielki dla wartości pozyskanej składki (z 49 do 53 punktów) i stopy składki (z 16 do 18 punktów).

9 Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor 9 LICZBA SZKÓD WARTOŚĆ ODSZKODOWAŃ LICZBA ZAWARTYCH UMÓWWARTOŚĆ POZYSKANEJ SKŁADKISKŁADKI / TARYFY DZIAŁ II - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I OSOBOWE UBEZPIECZENIA OC MOTORYZACYJNE (GR. 10) OCENY Wzrost wskaźników netto: zawartych umów (z –1 do 15 punktów), wartości pozyskanej składki (z 14 do 27 punktów), liczby szkód (z 5 do 33 punktów) przy spadku wskaźników: wartości odszkodowań (z 27 do 26 punktów) oraz stopy składki (z 29 do 10 punktów). PROGNOZY Duże wzrosty wskaźników prognozy netto dla liczby zawartych umów (z 23 do 47 punktów), wartości pozyskanej składki (z 39 do 60 punktów), liczby szkód (z 22 do 41 punktów), wartości odszkodowań (z 27 do 50 punktów) oraz niewielki spadek wskaźnika dla stopy składki (z 20 do 15 punktów). UBEZPIECZENIA AUTO CASCO (GR. 3) OCENY Obniżenie wskaźników netto: liczby zawartych umów (z 19 do 9 punktów), wartości pozyskanej składki ( z 29 do 12 punktów), wartości odszkodowań (z 29 do 28 punktów), stopy składki ( z 8 do 0 punktów), przy wzroście wskaźnika liczby szkód (z 13 do 17 punktów). PROGNOZY Znaczące wzrosty wskaźników prognozy netto dla liczby zawartych umów (z 38 do 49 punktów), wartości pozyskanej składki (z 42 do 58 punktów), liczby szkód (z 33 do 44 punktów), duży wzrost w przypadku wartości odszkodowań (z 27 do 47 punktów) oraz stabilizacja wskaźnika dla stopy składki (na poziomie 5 punktów). LICZBA ZAWARTYCH UMÓWWARTOŚĆ POZYSKANEJ SKŁADKISKŁADKI / TARYFY LICZBA SZKÓD WARTOŚĆ ODSZKODOWAŃ SALDO PROGNOZY SALDO OCENY

10 Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor 10 LICZBA SZKÓD WARTOŚĆ ODSZKODOWAŃ LICZBA ZAWARTYCH UMÓWWARTOŚĆ POZYSKANEJ SKŁADKISKŁADKI / TARYFY SALDO PROGNOZY SALDO OCENY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE (GR. 8 I 9) OCENY Wzrost wskaźników netto liczby zawartych umów (z 30 do 42 punktów), wartości pozyskanej składki (z 37 do 49 punktów) oraz stopy składki (z –4 do –1 punkt), przy niewielkim spadku wskaźników: liczba szkód (z 38 do 36) i wartości odszkodowań (z 37 do 36 punktów). PROGNOZY Znaczące wzrosty wskaźników prognozy netto dla liczby zawartych umów (z 53 do 64 punktów) i wartości pozyskanej składki (z 53 do 65 punktów) przy niewielkim spadku wskaźnika dla stopy składki (z 4 do 1 punkta) oraz ogromnych spadkach dla liczby szkód (z 34 do 0 punkta) i wartości odszkodowań (z 30 do 4 punktów). UBEZPIECZENIA OSOBOWE (GR. 1 I 2) OCENY Wzrost wskaźników netto dla liczby zawartych umów (z 27 do 36 punktów) i wartości pozyskanej składki (z 30 do 44 punktów), stabilizacja wskaźnika liczby szkód (10 punktów) i spadek w przypadku wartości odszkodowań (z 16 do 13 punktów oraz stopy składki (z 4 do 3 punktów). PROGNOZY Znaczące spadki wskaźników prognozy netto dla liczby zawartych umów (z 49 do 36 punktów) wartości pozyskanej składki (z 51 do 38 punktów), liczby szkód (z 29 do 10 punktów) i wartości odszkodowań (z 25 do 12 punktów) i niewielki dla stopy składki (z 8 do 5 punktów). LICZBA SZKÓD WARTOŚĆ ODSZKODOWAŃ LICZBA ZAWARTYCH UMÓWWARTOŚĆ POZYSKANEJ SKŁADKISKŁADKI / TARYFY

11 Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor 11 SALDO PROGNOZY SALDO OCENY LICZBA SZKÓD WARTOŚĆ ODSZKODOWAŃ LICZBA ZAWARTYCH UMÓWWARTOŚĆ POZYSKANEJ SKŁADKISKŁADKI / TARYFY UBEZPIECZENIA OC (GR. 13) OCENY Wzrost wskaźników netto dla liczby zawartych umów (z 20 do 33 punktów), wartości pozyskanej składki (z 30 do 40 punktów) i stopa składki (z –3 do 4 punktów), stabilizacja wskaźnika liczba szkód (4 punkty) oraz spadek wskaźnika wartości odszkodowań (z 10 do 6 punktów). PROGNOZY Znacząca poprawa wskaźników prognozy netto dla liczby zawartych umów (z 44 do 53 punktów) i wartości pozyskanej składki (z 44 do 53 punktów), przy znaczącym spadku wskaźników dla liczby skód (z 19 do 5 punktów) i wartości odszkodowań (z 18 do 8 punktów) oraz niewielkim dla stopy składki (z 8 do 5 punktów). LICZBA ZAWARTYCH UMÓWWARTOŚĆ POZYSKANEJ SKŁADKISKŁADKI / TARYFY LICZBA SZKÓD WARTOŚĆ ODSZKODOWAŃ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE (GR.4, 7, 11, 12). OCENY Wzrost wskaźników netto dla: liczba zawartych umów (z –8 do 4 punktów), wartość pozyskanej składki (z –3 do 4 punktów), liczba szkód (z –10 do –8 punktów), stopa składki (z –3 do 1 punkt), przy nieistotnym spadku wskaźnika wartości odszkodowań (-5 na –6 punktów). PROGNOZY Niewielkie wzrosty wskaźnika prognozy netto dla liczby zawartych umów (z 20 do 24 punktów) oraz wartości pozyskanej składki (z 20 do 23 punktów), przy spadku dla liczby szkód (z 5 do – 1 punkta0, wartości odszkodowań (z 4 do 1 punkta) oraz stopy składki (z 4 do 3 punktów).

12 Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor 12 SALDO PROGNOZY SALDO OCENY LICZBA ZAWARTYCH UMÓWWARTOŚĆ POZYSKANEJ SKŁADKISKŁADKI / TARYFY LICZBA SZKÓD WARTOŚĆ ODSZKODOWAŃ UBEZPIECZENIA KREDYTÓW I INNE (GR. 14-18). OCENY Silne spadki wskaźników netto dla liczby zawartych umów (z 29 do 10 punktów) oraz wartość pozyskanej składki (z 34 do 18 punktów), nieduże dla liczba szkód ( z 0 do –4 punkty) i wartość odszkodowań (z –3 do –5 punktów) oraz wzrost wskaźnika stopa składki (z –5 do 3 punktów). PROGNOZY Znaczące spadki wskaźników prognozy netto dla liczby zawartych umów (z 30 do 12 punktów), wartości pozyskanej składki (z 30 do 14 punktów), liczby szkód (z 9 do –6 punktów), wartości odszkodowań (z 9 do –6 punktów) oraz niewielkim dla stopy składki (z 8 do 5 punktów). SYNTETYCZNY WSKAŹNIK KONIUNKTURY – PIUPEN Syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach zakładów ubezpieczeń PIUPEN uzyskał wartość 30 punktów. W porównaniu z poprzednim kwartałem jest zatem korzystniejszy o 3,8 punkty, ale w stosunku do III kwartału roku ubiegłego – niższy o 8,5 punktów. Na poprawę koniunktury miały wpływ prognozy, których saldo wzrosło o 7,3 punktów, podczas gdy saldo ocen jest niemal identyczne jak w poprzednim kwartale (wzrosło zaledwie o 0,3 punkta). Wskaźnik koniunktury w placówkach ubezpieczeń na życie wzrósł w porównaniu z poprzednim kwartałem o 4,8 punktów, z 17,6 do 22,4; natomiast z placówkach ubezpieczeń majątkowych o 3,1 punkta, z 34,3 do 37,4. Dla zakładów z przewagą kapitału krajowego wynosi 42,4 punkta, podczas gdy dla towarzystw zagranicznych lub z przewagą kapitału zagranicznego – 16,5 punkta. Ogólne saldo ocen w placówkach ubezpieczeń na życie kształtowało się na poziomie 5,5 punkta i jest o 0,6 punkta niższe niż w poprzednim kwartale. Ogólne saldo ocen w placówkach ubezpieczeń majątkowych wynosi 29,5 punkta i jest o 1,5 punkta korzystniejsze niż w poprzednim kwartale. Ogólne saldo prognoz w placówkach ubezpieczeń na życie wzrosło z 29,1 do 39,3 punkta, czyli o 10 punktów, natomiast w placówkach ubezpieczeń majątkowych z 40,5 do 45,2, czyli o 4,8 punkta.

13 Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor 13 N = 154 Jakie będą Pana(i) zdaniem skutki odłożenia w czasie pakietu ustaw ubezpieczeniowych dla rynku ubezpieczeń w Polsce? PYTANIA DODATKOWE W prezentowanym pomiarze koniunktury w placówkach zakładów ubezpieczeń ankietowanym zadano trzy dodatkowe pytania, sondujące opinie na aktualne tematy. Pierwsze z nich dotyczyło wpływu ataku terrorystycznego na WTC na skłonność do ubezpieczania się w Polsce, drugie – skutków odłożenia w czasie przyjęcia pakietu ustaw ubezpieczeniowych, natomiast trzecie – spodziewanych działań zarządów zakładów ubezpieczeń w związku z trudną sytuacją gospodarczą kraju i rynku ubezpieczeń. Atak na WTC Na pytanie, w jaki sposób ataki terrorystyczne, które miały miejsce w USA wpłyną na chęć ubezpieczania się w Polsce, ponad połowa placówek (53 proc.) odpowiedziała, że nie będą one miały wpływu, chęć ubezpieczenia pozostanie bez zmian. Wzrost skłonności do ubezpieczenia się przewiduje 45 proc., z czego 5 proc. – znaczny, a spadek tylko nieliczni, bo jedynie 2 proc. badanych. Wzrost chęci do ubezpieczenia się nieco częściej przewidują placówki ubezpieczeń majątkowych i osobowych (48 proc.) i z przewagą kapitału zagranicznego (47 proc.), ale różnice są statystycznie nieistotne. Pakiet ustaw ubezpieczeniowych Odłożenia w czasie pakietu ustaw ubezpieczeniowych nie będzie miało żadnych skutków dla rynku ubezpieczeń w Polsce zdaniem 12 proc. placówek. Prawie połowa spodziewa się narastania niekorzystnych zjawisk na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego (49 proc.) oraz niemożności efektywnego podnoszenia jakości usług (44 proc.), trzecia część – osłabienia konkurencyjności branży wobec innych sektorów rynku finansowego (34 proc.), czwarta część – dalszego wzrostu kosztów oraz taryf i stawek (26 proc.), prawie piąta – osłabienia chęci zagranicznych inwestorów do inwestowania w Polsce (18 proc.). Najrzadziej wskazywano odpowiedź odroczenie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (8 proc.). Dodajmy, że ankietowani mieli możność wyboru dwóch spośród sześciu wariantów odpowiedzi, o ile oczywiści nie dostrzegali żadnych. Charakterystyczne, że placówki ubezpieczeń na życie wyraźnie częściej wskazywały na narastanie niekorzystnych zjawisk (58 proc.) oraz osłabienie konkurencyjności branży (47 proc.), natomiast placówki ubezpieczeń majątkowych na niemożność efektywnego podnoszenia jakości usług (53 proc.) oraz na dalszy wzrost kosztów (35 proc.). Tylko w przypadku wskazań na osłabienie inwestycji zagranicznych rozkłady opinii były niemal identyczne. Działania zarządów zakładów W pytaniu tym badani mogli wskazać dwa spośród 9 arbitralnie dobranych działań. Na trudną sytuację gospodarczą kraju i rynku ubezpieczeniowego w Polsce najczęściej spodziewaną reakcją zarządów zakładów ubezpieczeń jest zmiana struktury portfela. Działań w tym zakresie spodziewa się prawie połowa placówek (43 proc.). Czwarta część placówek przewiduje zaostrzenia procedur realizacji szkodliwości (28 proc.), a także ograniczenia inwestycji w infrastrukturę (26 proc.) oraz redukcji zatrudnienia (25 proc.). Co czwarta placówka spodziewa się wzrostu nakładów na promocję i edukację ubezpieczeniową (20 proc.), zamrożenia płac (18 proc.) oraz rewizji polityki wynagradzania pośredników (18 proc.). Najrzadziej wskazywano na podwyżkę taryf i stawek ubezpieczeń (14 proc.) oraz ograniczenie inwestycji w nowe produkty i promocję (8 proc.). Rozkłady odpowiedzi wskazują na spore różnice wskazań w zależności czy placówka zajmuje się ubezpieczeniem na życie, czy majątkowymi i osobowymi. Placówki ubezpieczeń na życie zdecydowanie częściej spodziewają się ograniczenia inwestycji infrastrukturalnych (42 proc.), zwolnień pracowników (30 proc.) oraz zmiany w polityce wynagradzania pośredników (25 proc.), natomiast placówki ubezpieczeń majątkowych - zmian w strukturze portfela (51 proc.), zaostrzenia procedur realizacji szkodliwości (42 proc.) oraz wzrostu taryf i składek (17 proc.). W jaki sposób Pana(i) zdaniem zarządy zakładów ubezpieczeń zareagują na trudną sytuację gospodarczą kraju i rynku ubezpieczeniowego w Polsce? N = 154 W jaki sposób ataki terrorystyczne jakie miały miejsce w USA wpłyną na chęć ubezpieczania się w Polsce? Czy zainteresowanie ubezpieczaniem się:


Pobierz ppt "UWAGI METODYCZNE Pentor - Instytut Badania Opinii i Rynku na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń przeprowadził dziewiąte kwartalne badania koniunktury w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google