Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów (OEIiZK)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów (OEIiZK)"— Zapis prezentacji:

1 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów (OEIiZK)
I D W B L - Innowacyjna dydaktyka w uczeniu wspomaganym zasobami sieci Witold Kranas

2 IDWBL przegląd projektu Podstawy dydaktyczne
Projekt IDWBL w Polsce IDWBL przegląd projektu Podstawy dydaktyczne Polska strona WWW projektu Szkolenie nauczycieli Baza ćwiczeń dla uczniów Przykłady zadań Wyniki projektu Witlod Kranas IDWBL w Polsce

3 IDWBL przegląd projektu
Projekt IDWBL jest realizowany przy współpracy naukowców i nauczycieli z różnych państw europejskich: Bułgarii, Litwy, Holandii, Słowacji i Polski. Celem projektu jest przeprowadzenie kaskadowego szkolenia przygotowującego nauczycieli różnych przedmiotów do wykorzystywania zasobów internetowych w procesie kształcenia. Drugim celem jest zbudowanie internetowej bazy materiałów służącej do przechowywania i przetwarzania ćwiczeń, które mogą być używane przez uczniów. Witlod Kranas IDWBL w Polsce

4 IDWBL podstawy dydaktyczne
podejście konstruktywistyczne Metoda projektów Praca zespołowa Ocenianie kształtujące Metoda WebQuestu Witlod Kranas IDWBL w Polsce

5 Polska strona WWW projektu
Partnerzy Dostęp do bazy WAD Trenerzy Materiały Rejestracja Konferencja Witlod Kranas IDWBL w Polsce

6 IDWBL szkolenie nauczycieli – liczby
Liczba uczestników projektu IDWBL w Polsce Początkowo (2005) W trakcie (w czerwcu 2006) Obecnie (w grudniu 2006) Liderzy 2 Trenerzy 5 8 9 Nauczyciele (łącznie z UW) 120 210 350 >400 zarejestrowanych w WAD Witlod Kranas IDWBL w Polsce

7 IDWBL szkolenie nauczycieli – OEIiZK
Szkolenia dla pracujących nauczycieli w OEIiZK: ~ 16 szkoleń (20 godzin + praca on-line) ~ 140 nauczycieli różnych przedmiotów z różnych poziomów szkół Nauczane przeedmioty: Matematyka, Fizyka, Biologia, Geografia, Język polski, Języki obce, Plastyka, Muzyka Historia, WOS, Ekonomia, TI, Informatyka, Religia, WF, Technika Nauczanie zintegrowane (w Inne) Witlod Kranas IDWBL w Polsce

8 IDWBL szkolenie nauczycieli – UW
Nauczyciele na Lingwistyce stosowanej (UW) ~ 2 ciągi szkoleń (roczny kurs z IDWBL jako jednym z zagadnień) ~ 120 studiujących nauczycieli (różne języki) Nauczyciele na studiach podyplomowych (UW) ~ 3 grupy (kurs semestralny z IDWBL jako jednym z zagadnień) ~ 90 nauczycieli (nauczyciele różnych przedmiotów studiujący informatykę) Witlod Kranas IDWBL w Polsce

9 IDWBL szkolenie nauczycieli
3 różne ciągi szkolenia nauczycieli Ciąg Liczba grup Liczba nauczycieli Zadań na nauczyciela Szkolenie przez trenerów w OEIiZK 16 140 2,5 Nauczyciele na Lingwistyce stosowanej (UW) 2 120 1,1 Nauczyciele na studiach podyplomowych (UW) 3 90 1 UW= Uniwersytet Warszawski Witlod Kranas IDWBL w Polsce

10 WAD – baza ćwiczeń dla uczniów
IDWBL baza ćwiczeń WAD WAD – baza ćwiczeń dla uczniów Baza WAD pozwala nauczycielom tworzyć i modyfikować ćwiczenia wykorzystujące Internet w nauczaniu różnych przedmiotów. Nauczyciele, którzy są zarejestrowanymi użytkownikami, mają dostęp do szeregu funkcjonalności takich jak: dostosowywanie ćwiczeń, przypisywanie ćwiczeń do studentów, przechowywanie prac studentów, opiniowanie ćwiczeń przygotowanych przez kolegów, wymiana wiadomości. Każdy odwiedzający stronę może przedstawić swoją opinię na temat jakości i użyteczności materiałów. Witlod Kranas IDWBL w Polsce

11 Ćwiczenia stworzone w Polsce (grudzień 2006)
IDWBL ćwiczenia Ćwiczenia stworzone w Polsce (grudzień 2006) Wszystkie ćwiczenia 690 Ćwiczenia w języku polskim 535 Ćwiczenia w języku angielskim 125 Ćwiczenia w innych językach 30 Witlod Kranas IDWBL w Polsce

12 IDWBL ćwiczenia – przedmioty
Języki obce 248 24,6% Projekty międzyprzedmiotowe 137 13,6% Inne 125 12,4% Geografia 103 10,2% Informatyka (TI) Biologia 83 8,2% Matematyka 73 7,2% Język ojczysty 38 3,8% Historia 29 2,9% Witlod Kranas IDWBL w Polsce

13 IDWBL Assignments – Subjects
Witlod Kranas IDWBL w Polsce

14 IDWBL ćwiczenia – poziomy
Poziom wieku Liczba ćwiczeń Podstawowa 8 16 1,0% 9 57 3,5% 10 54 3,3% 11 75 4,6% 12 130 7,9% 13 201 12,2% Gimnazjum 14 238 14,5% 15 284 17,3% 197 12,0% Liceum 17 139 8,5% 18 126 7,7% 19 115 7,0% Witlod Kranas IDWBL w Polsce

15 IDWBL ćwiczenia – poziomy
Witlod Kranas IDWBL w Polsce

16 IDWBL przykłady ćwiczeń
1. Królestwo Łąkowego Skrzata (kształcenie zintegrowane, ID: 1177) 2. Fascynujący świat fraktali (informatyka, gimnazjum, ID: 1166 ) 3. Tracing cultural differences included in the lyrics of songs (polski lub j. obcy, liceum, ID: 1909) 4. Ich erzähle Dir von Wien (niemiecki; geografia, gimnazjum, ID: 1905) Witlod Kranas IDWBL w Polsce

17 IDWBL przykłady ćwiczeń
Ewa Rułan: Konkurs na projekt logo (ID# 2006) Krótka teoria logo oraz opracowanie projektu logo na konkurs. Temat wchodzi w zakres ścieżki medialnej i edukacji europejskiej... (informatyka; gimnazjum, liceum) Małgorzata Rokicińska: Słynni badacze, odkrywcy i podróżnicy, ludzie nauki i sztuki patronami ulic Warszawy (ID# 1165) Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji w celu opracowania tematu w formie prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem programu Power Point. (historia; gimnazjum) Witlod Kranas IDWBL w Polsce

18 IDWBL przykłady ćwiczeń
Marta Liszka: Przygotowania do wyprawy rowerowej po Holandii (ID# 2209) Na podstawie tematu i podanych stron internetowych należy stworzyć plik, który zawierać będzie informacje dotyczące m in.: terminów, zaplanowanych tras oraz zamieszczenie ich na mapie, ... (j. obcy, geografia; gimnazjum, liceum) Kinga Chyłek: Jak napisać europejskie CV? (ID# 2081) Waszym pierwszym zadaniem będzie wyszukanie w Internecie przykładów i zdecydowanie, jakie informacje należy umieścić w takim CV oraz w jakiej kolejności powinny one następować. (j. obcy; liceum) Witlod Kranas IDWBL w Polsce

19 IDWBL przykłady ćwiczeń
Katarzyna Bilska: Polskie lasy (ID# 1162) Praca polega na wyszukaniu, przez uczniów, informacji na temat mieszkańców poszczególnych typów lasów. Wykonanie prezentacji w Power Point lub plakatu. (biologia; plastyka; geografia; podstawowa) Witold Kranas: Statystyka osesków (ID# 341) Dane z gazety codziennej o nowo narodzonych dzieciach wprowadzamy do arkusza. Na zestawie przynajmniej 200 rekordów – niemowlaków przeprowadzamy opracowanie statystyczne danych. (informatyka, matematyka, WOS; liceum) Witlod Kranas IDWBL w Polsce

20 IDWBL wyniki ~350 nauczycieli przeszkolonych w wykorzystywaniu Internetu w klasie ~530 polskich ćwiczeń umieszczonych w bazie WAD ~125 naszych ćwiczeń w języku angielskim Nauczyciele poznali: trochę techniki posługiwania się Internetem interesujące adresy stron edukacyjnych pracę on-line z bazą zadań zadania tworzone przez innych nauczycieli Witlod Kranas IDWBL w Polsce

21 Metody nauczania, które:
ale też Metody nauczania, które: narzucają współpracę między uczniami, stymulują rozwój zdolności poznawczych, i często wymagają kooperacji międzyprzedmiotowej. Wiele jest ćwiczeń dywergentnych – nie mają one jedynego dobrego rozwiązania i praca uczniów musi być skoncentrowana na wykonaniu „dzieła”. Porozumiewanie się z uczniami – negocjacje są częścią metody ponieważ zadania mają często pewien stopień swobody. To porozumiewanie się jest istotną częścią procesu nauczania. Witlod Kranas IDWBL w Polsce

22 Dziękuję i zapraszam do dalszej współpracy witek@oeiizk.waw.pl
Witlod Kranas IDWBL w Polsce


Pobierz ppt "Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów (OEIiZK)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google