Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytecki System Obsługi Studiów"— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytecki System Obsługi Studiów
USOS Uniwersytecki System Obsługi Studiów

2 Główne obszary zastosowań USOS:
oferta dydaktyczna uczelni (definiowanie przedmiotów, zajęć, programów, terminów zajęć itp.) obsługa toku studiów każdego studenta (zajęcia, oceny, protokoły, wznowienia studiów itp.) immatrykulacja studentów drukowanie i obsługa Elektronicznych Legitymacji Studenckich podania studenckie pensum pracownicze prace i egzaminy dyplomowe stypendia rejestracje na zajęcia płatności za usługi edukacyjne sprawozdawczość międzyuczelniana (w tym międzynarodowa) wymiana studencka ankiety

3 Najważniejsze serwisy internetowe stowarzyszone z USOS:
USOSweb – serwis zawierający dane oparte na danych zgromadzonych w bazie danych USOS, co w pośredni sposób pozwala studentom i pracownikom na korzystanie z zasobów USOS. USOSweb umożliwia m.in. zdalne załatwianie spraw związanych z tokiem studiów, w których w tradycyjnej formie musiały pośredniczyć dziekanaty oraz inne instytucje lub osoby pośredniczące, co pozwala na użycie względem serwisu określenia wirtualny dziekanat. USOSweb udostępnia studentom m.in. plan zajęć, przegląd ocen i zaliczeń, zapisy na zajęcia i egzaminy, składanie podań, wypełnianie ankiet dotyczących procesu dydaktycznego, informacje o płatnościach i stypendiach, komunikację z uczestnikami tych samych zajęć i prowadzącymi. Nauczycielom akademickim serwis umożliwia m.in. obsługę wyników przeprowadzanych sprawdzianów, wystawianie ocen i zaliczeń, wypełnianie protokołów do zajęć, wysyłanie wiadomości do uczestników zajęć. W ramach jednej szkoły wyższej może działać wiele instancji serwisu USOSweb, obsługujących różne rozłączne podzbiory jednostek dydaktycznych (wydziałów, instytutów, itp.) wchodzących w skład uczelni.

4 UL (Uniwersyteckie Lektoraty, używana jest także nazwa: Rejestracja Żetonowa) – serwis umożliwiający rejestrowanie się na przedmioty dostępne dla studentów wszystkich jednostek dydaktycznych szkoły wyższej, takie jak np. zajęcia z wychowania fizycznego lub lektoraty językowe. Dostęp do zajęć regulowany jest poprzez przydzielane studentom tzw. żetony, zużywane następnie podczas rejestracji na konkretne zajęcia. IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów) – serwis dla kandydatów na studia. Jego głównymi zadaniami są prezentacja katalogu oferowanych przez szkołę wyższą kierunków i programów studiów oraz rejestrowanie zdalnych zgłoszeń kandydatów. APD (Archiwum Prac Dyplomowych) – repozytorium prac dyplomowych. Wraz z pracami w APD przechowywane są takie informacje jak ocena z pracy lub recenzje opiekuna pracy i recenzenta. Informator ECTS – serwis zawierający informacje dotyczące systemu transferu i akumulacji punktów ECTS. USOS może też współpracować z lokalnymi aplikacjami danej szkoły wyższej. Przykładowo, na Uniwersytecie Warszawskim z USOS współpracują ogólnouczelniane serwery poczty .

5 Historia rozwoju Pierwsza wersja systemu powstała w 2000 r. na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie system jest aktywnie rozwijany przez uczelnie: * Uniwersytet Warszawski * Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu * Uniwersytet Jagielloński * Uniwersytet Łódzki * Politechnika Rzeszowska.

6 Historia rozwoju W skali całej Polski USOS funkcjonuje jako jeden z projektów realizowanych przez Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji – konsorcjum powołane w celu utrzymywania i rozwoju systemów informatycznych wspierających zarządzanie szkołami wyższymi. MUCI jest właścicielem praw autorskich do USOS. Użytkownikami USOS są uczelnie będące członkami MUCI (udziałowcy konsorcjum) lub uczelnie będące tzw. Członkami Stowarzyszonymi MUCI w ramach projektu USOS.

7 Członkowie – udziałowcy MUCI:
* Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II * Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie * Uniwersytet Gdański * Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu * Uniwersytet Jagielloński * Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy * Uniwersytet Łódzki * Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie * Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

8 Członkowie – udziałowcy MUCI cd.:
* Uniwersytet Opolski * Uniwersytet Rzeszowski * Uniwersytet Szczeciński * Uniwersytet Śląski w Katowicach * Uniwersytet w Białymstoku * Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie * Uniwersytet Warszawski * Uniwersytet Wrocławski * Uniwersytet Zielonogórski.

9 Członkowie Stowarzyszeni MUCI w ramach projektu USOS:
* Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie * Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie * Akademia Podlaska w Siedlcach * Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie * Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie * Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach * Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu * Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

10 Członkowie Stowarzyszeni MUCI w ramach projektu USOS:
* Politechnika Białostocka * Politechnika Częstochowska * Politechnika Rzeszowska * Politechnika Świętokrzyska * Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy * Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie * Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku * Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie

11 Uczelnie na mapie Polski uczestniczące w projekcie USOS:

12 Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji Uniwersytet im
Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza:

13 Uniwersytecki System Obsługi Studiów - strona główna:

14 Krajowy Rejestr Matur - strona informacyjna:

15 Uniwersytet w Białymstoku
USOS Uniwersytet w Białymstoku

16 Moduły systemu: Katalog Przedmioty Programy Pracownicy Studenci
Rejestracja Decyzje Plany Grupy

17 Sprawdziany Oceny Protokoły Dyplomy U – mail Ankiety Płatności Akademiki Podania Profil Pomoc

18 Logowanie do systemu

19

20

21 PROFIL

22

23

24

25

26 KATALOG

27

28

29

30

31

32 PRZEDMIOTY

33

34

35

36 PROGRAMY

37

38

39

40 PRACOWNICY

41

42

43

44

45

46 STUDENCI

47

48

49

50

51

52

53 REJESTRACJA

54

55

56

57

58 DECYZJE

59

60 PLANY

61

62 GRUPY

63

64 SPRAWDZIANY

65

66

67 OCENY

68

69

70 DYPLOMY

71

72

73

74 U – MAIL

75

76 ANKIETY

77

78

79 PŁATNOŚCI

80

81 AKADEMIKI

82

83

84 PODANIA

85

86 POMOC

87

88

89 Podsumowanie: System USOSweb jest dość szeroko rozbudowany.
Moduły są modyfikowane i udoskonalane na bieżąco. Wyzwanie: stworzenie brakujących modułów (np. „Rekrutacja” oraz „Legitymacja elektroniczna”). System jest dostępny np. ze strony


Pobierz ppt "Uniwersytecki System Obsługi Studiów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google