Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektrotechnika Test z laboratorium 3.06.2007. 9. Jeżeli napięcia źródłowe wynoszna E 1 = 100V i E 2 = 50V, a woltomierz V1 wskazał 80V. To wskazanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektrotechnika Test z laboratorium 3.06.2007. 9. Jeżeli napięcia źródłowe wynoszna E 1 = 100V i E 2 = 50V, a woltomierz V1 wskazał 80V. To wskazanie."— Zapis prezentacji:

1 Elektrotechnika Test z laboratorium

2 9. Jeżeli napięcia źródłowe wynoszna E 1 = 100V i E 2 = 50V, a woltomierz V1 wskazał 80V. To wskazanie woltomierza V2 powinno wynosić: A 80V B 70V C 65V D 50V ++

3 10. Jeżeli rezystancje R 1 = 13 i R 2 = 18, a amperomierz A1 wskazał 4A i amperomierz A2 wskazał 5A To wskazania woltomierzy V1 i V2 powinny wynosić: Woltomierz V1 A1 65[V] B1 >52[V] C1 52[V] D1 <52[V] + + Woltomierz V2 A2 52[V] B2 72[V] C2 >90[V] D2 <90[V]

4 11. Jeżeli napięcia źródłowe wynoszą E1 = 100V i E2 = 50V, a amperomierz A1 wskazał 8.5A i amperomierz A2 wskazał 7.5A To wskazanie amperomierza A3 powinno wynosić: A 8.5[A] B 7[A] C 1.5[A] D 1[A] ++

5 12. Jeżeli napięcia źródłowe mają wartość E1 = 90V i E2 = 45V, a woltomierz V1 wskazał 80V. To wskazanie amperomierza A3 powinno wynosić: A – włączone tylko E1 B – włączone tylko E A U 1 = 60V, U 2 = 30V, U 3 = 16V I 1 = 6A, I 2 = 3A, I 3 = 3A B U 1 = 15V, U 2 = 30V, U 3 = -7.5V I 1 = 1.5A, I 2 = 3A, I 3 = -1.5A To po włączeniu obu źródeł (E1 i E2) prąd I 3 będzie wynosił: A 8.5 [A] B 6 [A] C 3 [A] D 1.5 [A]

6 13. Jeżeli napięcia źródłowe mają wartość E1 = 90V i E2 = 45V, a woltomierz V1 wskazał 80V. To wskazanie woltomierza V2 powinno wynosić: A – włączone tylko E1 B – włączone tylko E A U 1 = 60V, U 2 = 30V, U 3 = 16V I 1 = 6A, I 2 = 3A, I 3 = 3A B U 1 = 15V, U 2 = 30V, U 3 = -7.5V I 1 = 1.5A, I 2 = 3A, I 3 = -1.5A To po włączeniu obu źródeł (E1 i E2) napięcie U 2 będzie wynosiło: A 30 [V] B 60 [V] C 135 [V] D 55 [VA]

7 14. Jeżeli napięcia źródłowe mają wartość E1 = 95V i E2 = 45V, a woltomierz V wskazał U = 25V (schemat A ) i amperomierz A (schemat B) wskazał I = 1.66A To parametry generatora Thevenina R 0 i E 0 będą wynosić: AB A E 0 = 25 [V] R 0 = 15 [ ] B E 0 = 45 [V] R 0 = 27.1 [ ] C E 0 = 95 [V] R 0 = 2.1 [ ] D E 0 = 140 [V] R 0 =5.5 [ ] E0E0 R0R0

8 15. Jeżeli zakres pomiarowy woltomierza wynosi 150 [V], pomiar napięcia zmierzono na zakresie wskazań i na mierniku odczytano 130 działek. To ile wynosi zmierzone napięcie A U = 130 [V] B U = 65 [V] C U = 150 [V] D E 0 = 170 [V]

9 16. Jakie wartości rezystancji mierzymy A – mostkiem Wheastonea B - mostkiem Thomsona 17. Co wpływa na watrość mierzonego prądu w obwodzie przedstawionym na rysunku 18. Podać przyrządy do pomiaru mocy czynnej prądu przemiennego i mocy prądu stałego 19. Co to jest sprawność, napisać wzór i podać wartość RARA RVRV

10

11

12 1. 1. W metodzie technicznej pomiaru indukcyjności stosuje się zasilanie: A.Napięciem o zmiennej częstotliwości B.Napięciem stałym C.Napięciem o stałej częstotliwości 50 Hz D.Napięciem stałym o wartościach uzależnionych od obciążenia prądowego

13 1. 2. Wraz ze wzrostem częstotliwości prądu płynącego przez kondensator, jego reaktancja: A.Rośnie liniowo z częstotliwością B.Nie zmienia się C.Maleje odwrotnie proporcjonalnie do częstotliwości D.Rośnie z kwadratem częstotliwości

14 1. 3. Wraz ze wzrostem częstotliwości prądu płynącego przez cewkę, jej reaktancja: A.Rośnie liniowo z częstotliwością B.Rośnie z kwadratem częstotliwości C.Maleje liniowo z częstotliwością D.Maleje z kwadratem częstotliwości

15 1. 4. W przypadku podania napięcia przemiennego o częstotliwości zmierzającej do nieskończoności ( f=) na idealne elementy L,C: A.X L =0, X C = B.X L =, X C =0 C.X L =, X C = D.X L =0, X C =0

16 1. 5. W przypadku podania napięcia stałego ( f=0 Hz) na idealne elementy L,C: A.X L =0, X C = B.X L =, X C =0 C.X L =, X C = D.X L =0, X C =0

17 1. 6. Jakie przyrządy pomiarowe stosuje się w metodzie technicznej pomiaru pojemności: A.Z ustrojem magnetoelektrycznym B.Z ustrojem różnicowym C.Z ustrojem ilorazowym D.Z ustrojem elektromagnetycznym

18 1. 7. Wartość prądu płynącego przez cewkę o indukcyjności L, przy napięciu U o częstotliwości f, zależy: A.Tylko od wartości L B.Tylko od wartości L i U C.Od wszystkich tj. od L, U i f D.Tylko od wartości f i L.

19 1. 8. Wartość prądu I płynącego przez kondensator o pojemności C, przy napięciu U o częstotliwości f można obliczyć korzystając z zależności: A.… B.… C.… D.…


Pobierz ppt "Elektrotechnika Test z laboratorium 3.06.2007. 9. Jeżeli napięcia źródłowe wynoszna E 1 = 100V i E 2 = 50V, a woltomierz V1 wskazał 80V. To wskazanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google