Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klikaj.... Mamy kwadrat o boku równym a. Do dwóch przyległych boków doklejamy paski o szerokości b i długości a oraz pasek w kształcie kwadratu o boku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klikaj.... Mamy kwadrat o boku równym a. Do dwóch przyległych boków doklejamy paski o szerokości b i długości a oraz pasek w kształcie kwadratu o boku."— Zapis prezentacji:

1 Klikaj...

2 Mamy kwadrat o boku równym a. Do dwóch przyległych boków doklejamy paski o szerokości b i długości a oraz pasek w kształcie kwadratu o boku długości b. Jak policzyć pole nowego kwadratu?

3 Do kwadratu o boku a, doklejam dwa prostokąty o bokach długości a i b oraz kwadrat o boku długości b. (a+b) 2 a a a b b a Powstał kwadrat o boku długości (a+b) a+b i polu równym ( a+b) 2. i polu równym ( a+b) 2. a+b b b

4 Do kwadratu o boku a i polu a 2, doklejam dwa prostokąty o bokach długości a i b i polach ab oraz kwadrat o boku długości b i polu b 2. a2a2a2a2 b2b2b2b2ab ab Powstały w ten sposób kwadrat ma pole równe a 2 +2ab + b 2. a 2 +2ab+ b 2

5 Pola tych oto kwadratów są sobie równe. a 2 +2ab+ b 2 (a+b) 2 Zatem (a+b) 2 = a 2 + 2ab +b 2 KWADRAT SUMY

6 Mamy kwadrat o boku równym a. Z dwóch przyległych boków odcinamy paski o szerokości b. Jak policzyć pole nowego kwadratu?

7 Z kwadratu o boku a i polu a 2, a odcinam dwa prostokąty o jednym z boków równym b. b b a2a2a2a2 a–b a a–b (a-b) 2 W wyniku tego kwadrat ma bok długości ( a-b ) i pole (a – b) 2. (a-b) 2

8 Z kwadratu o boku a i polu a 2, a a odcinam prostokąt o bokach a i b i polu ab W wyniku tego prostokąt a2a2a2a2 a b ma boki długości a i ( a-b ) a a–b a 2 - ab i pole a 2 – ab. ab

9 a–b a b b Następnie do prostokąta o polu a 2 - ab b2b2b2b2 a 2 - ab doklejam kwadrat o boku b i polu b 2. Powstała figura ma pole a 2 – ab + b 2. Powstała figura ma pole a 2 – ab + b 2. a 2 – ab + b 2 Odcinam prostokąt o bokach a i b polu ab. a b Ten kwadrat ma pole a 2 - 2ab + b 2. a 2 – 2ab + b 2

10 Pola tych oto kwadratów są sobie równe. (a-b) 2 a 2 – 2ab + b 2 Zatem (a-b) 2 = a 2 – 2ab +b 2 KWADRAT RÓŻNICY

11 Mamy kwadrat o boku równym a. Odcinamy z tego kwadratu mniejszy o boku b. Ile wynosi pole pozostałej figury?

12 Z kwadratu o boku a i polu a 2, a a odcinam kwadrat o boku równym b i polu b 2. a2a2a2a2 b2b2b2b2 a 2 -b 2 Tak powstała figura, ma pole równe a 2 -b 2.

13 Z figury o polu a 2 -b 2, a 2 -b 2 a b b a-b a+b odcinam prostokąt o bokach długości a-b i b i przemieszczam go. W wyniku tego otrzymuję prostokąt, którego boki mają długość a+b i a-b, a pole wynosi (a+b)(a-b). (a+b)(a-b)

14 Pola tych oto figur są sobie równe. a 2 -b 2 (a+b)(a-b) Zatem a 2 -b 2 = (a+b)(a-b) RÓŻNICA KWADRATÓW


Pobierz ppt "Klikaj.... Mamy kwadrat o boku równym a. Do dwóch przyległych boków doklejamy paski o szerokości b i długości a oraz pasek w kształcie kwadratu o boku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google