Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W królestwie czworokątów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W królestwie czworokątów"— Zapis prezentacji:

1 W królestwie czworokątów
Wykonał: Marcin Hawryluk

2 Co to jest czworokąt Czworokąt to płaska figura geometryczna posiadająca: 4 wierzchołki 4 kąty 4 boki 2 przekątne wierzchołek kąt bok Suma kątów wewnętrznych dowolnego czworokąta wynosi 360°.

3 Podział czworokątów

4 Trapez Trapez to czworokąt posiadający co najmniej
1 parę boków równoległych. Trapez prostokątny to taki trapez, który ma co najmniej 2 kąty proste. Trapez równoramienny ma ramiona równej długości, posiada również 1 oś symetrii. Jego kąty przy podstawach są sobie równe.

5 Trapez P = ½*(a+b)*h Wzór na pole powierzchni trapezu to:
b – górna podstawa h - wysokość a – dolna podstawa

6 Równoległobok Równoległobok to czworokąt, który ma pary boków równoległych. Jego przekątne dzielą się na połowy. Równoległobok jest również trapezem.

7 Równoległobok P = a*h Wzór na pole powierzchni równoległoboku to:
h - wysokość a - podstawa

8 Romb Romb to równoległobok posiadający wszystkie boki tej samej długości. Przekątne są do siebie prostopadłe i dzielą się na połowy.

9 Romb Pole rombu możemy policzyć ze wzoru na pole równoległoboku lub jeśli znamy jego przekątne można użyć ten wzór: P = ½*d1*d2 d1 – pierwsza przekątna d2 – druga przekątna

10 Prostokąt Prostokąt to czworokąt posiadający: 4 kąty proste,
2 pary boków równoległych, 2 osie symetrii, 2 przekątne równej długości, dzielące się na połowy.

11 Prostokąt Aby policzyć pole powierzchni prostokąta należy pomnożyć przez siebie długości prostopadłych boków: P = a*b a – dłuższy bok b – krótszy bok

12 Deltoid Deltoid to czworokąt posiadający 2 pary kolejnych boków tej samej długości.

13 Kwadrat Kwadrat to czworokąt posiadający: 2 pary boków równoległych,
wszystkie boki tej samej długości, 4 kąty proste, 4 osie symetrii, 2 przekątne prostopadłe do siebie, równej długości, dzielące się na połowy.

14 Kwadrat Aby obliczyć pole kwadratu wystarczy podnieść długość jednego z jego boków do kwadratu: P = a² = a*a a – długość boku

15 Zadanie nr 1 Podłoga salonu w domu państwa Kowalskich ma kształt prostokąta o wymiarach 7 m x 4 m. Jaką powierzchnie ma ta podłoga? a = 7 m b = 4 m b P = a*b – wzór na pole prostokąta P = 7 m * 4 m – podstawiamy liczby P = 28 m² - obliczamy, a wynik podajemy w jednostkach kwadratowych a Odp. Podłoga ma powierzchnie 28 m².

16 Zadanie nr 2 Jan chce wykonać z materiału latawiec w kształcie kwadratu o boku równym 30 cm. Ile zapłaci za materiał jeśli 1 dm² kosztuje 5 zł? P = a*a – wzór na pole P = 30 cm * 30 cm – podstawiamy liczby P = 900 cm² 900 cm² = 9 dm² - wynik zamieniamy na dm² 9 * 5 zł = 45 zł – obliczmy cenę materiału a = 30 cm 1 dm² = 100 cm² Odp. Jan zapłaci 45 zł.

17 Zadanie nr 3 Powierzchnia ściany w kształcie rombu wynosi 8 m². Oblicz długość krótszej przekątnej, jeśli wiesz, że dłuższa wynosi 8 metrów. P = ½*d1*d2 - wzór ½*d1*d2 = P – zamieniamy stronami ½* 8 m*d2 = 8 m² - podstawiamy dane 4 m * d2 = 8 m² - obliczamy d2 = 8 m : 4 m d2 = 2 m d1 = 8 m O. Krótsza przekątna ma długość 2 m.

18 Poziomo 2. Zbiór figur posiadających 4 boki. 3. Ma dwie pary boków równoległych, ale żadnej osi symetrii. 7. Ma co najmniej jedną parę boków równoległych. Pionowo 1. Łączy 2 niekolejne wierzchołki. 4. Odcinek łączący równoległe boki pod kątem prostym. 5. Inaczej zwany latawcem. 6. Inaczej powierzchnia. W następnym slajdzie znajdują się odpowiedzi.

19 Poziomo 2. Zbiór figur posiadających 4 boki. 3. Ma dwie pary boków równoległych, ale żadnej osi symetrii. 7. Ma co najmniej jedną parę boków równoległych. Pionowo 1. Łączy 2 niekolejne wierzchołki. 4. Odcinek łączący równoległe boki pod kątem prostym. 5. Inaczej zwany latawcem. 6. Inaczej powierzchnia.


Pobierz ppt "W królestwie czworokątów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google