Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W królestwie czworokątów Wykonał: Marcin Hawryluk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W królestwie czworokątów Wykonał: Marcin Hawryluk."— Zapis prezentacji:

1 W królestwie czworokątów Wykonał: Marcin Hawryluk

2 Co to jest czworokąt wierzchołek bok kąt Czworokąt to płaska figura geometryczna posiadająca: 4 wierzchołki 4 kąty 4 boki 2 przekątne 2 Suma kątów wewnętrznych dowolnego czworokąta wynosi 360°.

3 Podział czworokątów 3

4 Trapez Trapez to czworokąt posiadający co najmniej 1 parę boków równoległych. Trapez prostokątny to taki trapez, który ma co najmniej 2 kąty proste. Trapez równoramienny Trapez równoramienny ma ramiona równej długości, posiada również 1 oś symetrii. Jego kąty przy podstawach są sobie równe. 4

5 Trapez b – górna podstawa a – dolna podstawa h - wysokość pole powierzchni Wzór na pole powierzchni trapezu to: P = ½*(a+b)*h 5

6 Równoległobok Równoległobok to czworokąt, który ma 2 pary boków równoległych. Jego przekątne dzielą się na połowy. Równoległobok jest również trapezem. 6

7 Równoległobok h - wysokość a - podstawa pole powierzchni Wzór na pole powierzchni równoległoboku to: P = a*h 7

8 Romb Romb to równoległobok posiadający wszystkie boki tej samej długości. Przekątne są do siebie prostopadłe i dzielą się na połowy. 8

9 Romb d1 – pierwsza przekątna d2 – druga przekątna Pole rombu możemy policzyć ze wzoru na pole równoległoboku lub jeśli znamy jego przekątne można użyć ten wzór: P = ½*d1*d2 9

10 Prostokąt Prostokąt to czworokąt posiadający: 4 kąty proste, 2 pary boków równoległych, 2 osie symetrii, 2 przekątne równej długości, dzielące się na połowy. 10

11 Prostokąt a – dłuższy bok b – krótszy bok pole powierzchni prostokąta Aby policzyć pole powierzchni prostokąta należy pomnożyć przez siebie długości prostopadłych boków: P = a*b 11

12 Deltoid Deltoid to czworokąt posiadający 2 pary kolejnych boków tej samej długości. 12

13 Kwadrat Kwadrat to czworokąt posiadający: 2 pary boków równoległych, wszystkie boki tej samej długości, 4 kąty proste, 4 osie symetrii, 2 przekątne prostopadłe do siebie, równej długości, dzielące się na połowy. 13

14 Kwadrat a – długość boku pole kwadratu Aby obliczyć pole kwadratu wystarczy podnieść długość jednego z jego boków do kwadratu: P = a² = a*a 14

15 Zadanie nr 1 Podłoga salonu w domu państwa Kowalskich ma kształt prostokąta o wymiarach 7 m x 4 m. Jaką powierzchnie ma ta podłoga? 15 a b a = 7 m b = 4 m P = a*b – wzór na pole prostokąta P = 7 m * 4 m – podstawiamy liczby P = 28 m² - obliczamy, a wynik podajemy w jednostkach kwadratowych Odp. Podłoga ma powierzchnie 28 m².

16 P = a*a – wzór na pole P = 30 cm * 30 cm – podstawiamy liczby P = 900 cm² 900 cm² = 9 dm² - wynik zamieniamy na dm² 9 * 5 zł = 45 zł – obliczmy cenę materiału Zadanie nr 2 Jan chce wykonać z materiału latawiec w kształcie kwadratu o boku równym 30 cm. Ile zapłaci za materiał jeśli 1 dm² kosztuje 5 zł? 16 a = 30 cm Odp. Jan zapłaci 45 zł. 1 dm² = 100 cm²

17 Zadanie nr 3 Powierzchnia ściany w kształcie rombu wynosi 8 m². Oblicz długość krótszej przekątnej, jeśli wiesz, że dłuższa wynosi 8 metrów. 17 d1 = 8 mP = ½*d1*d2 - wzór ½*d1*d2 = P – zamieniamy stronami ½* 8 m*d2 = 8 m² - podstawiamy dane 4 m * d2 = 8 m² - obliczamy d2 = 8 m : 4 m d2 = 2 m O. Krótsza przekątna ma długość 2 m.

18 18 Poziomo 2.Zbiór figur posiadających 4 boki. 3.Ma dwie pary boków równoległych, ale żadnej osi symetrii. 7.Ma co najmniej jedną parę boków równoległych. Pionowo 1.Łączy 2 niekolejne wierzchołki. 4.Odcinek łączący równoległe boki pod kątem prostym. 5.Inaczej zwany latawcem. 6.Inaczej powierzchnia. W następnym slajdzie znajdują się odpowiedzi.

19 19 Poziomo 2.Zbiór figur posiadających 4 boki. 3.Ma dwie pary boków równoległych, ale żadnej osi symetrii. 7.Ma co najmniej jedną parę boków równoległych. Pionowo 1.Łączy 2 niekolejne wierzchołki. 4.Odcinek łączący równoległe boki pod kątem prostym. 5.Inaczej zwany latawcem. 6.Inaczej powierzchnia.


Pobierz ppt "W królestwie czworokątów Wykonał: Marcin Hawryluk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google