Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyjazdy badawcze dla początkujących naukowców: Marie Curie Actions, EURAXESS, SCIEX Sylwia Kosmala Centrum Programów Europejskich Biuro Współpracy Międzynarodowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyjazdy badawcze dla początkujących naukowców: Marie Curie Actions, EURAXESS, SCIEX Sylwia Kosmala Centrum Programów Europejskich Biuro Współpracy Międzynarodowej."— Zapis prezentacji:

1 Wyjazdy badawcze dla początkujących naukowców: Marie Curie Actions, EURAXESS, SCIEX Sylwia Kosmala Centrum Programów Europejskich Biuro Współpracy Międzynarodowej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

2 FP7 PEOPLE = Marie Curie Actions http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index.htm

3 Akcje Marie Curie od pojedynczych form wspierania mobilności do pełnego programu szkolenia, rozwoju kariery i mobilności naukowców Cele: Rozwój zasobów ludzkich w nauce Zwiększenie międzynarodowej i międzysektorowej mobilności naukowców Zachęcanie do podejmowania zawodu naukowca Podniesienie prestiżu zawodu naukowca w Europie i na świecie Zachęcanie naukowców do prowadzenia badań w Europie Adresowany do naukowców na każdym etapie kariery Szkolenie poprzez prowadzenie badań Zwiększenie udziału przemysłu w badaniach naukowych Rozwijanie współpracy z instytucjami naukowymi z krajów trzecich

4 Naukowcy Naukowcy Fellows, researchers Doświadczony naukowiec (experienced researcher) to osoba ze stopniem doktora lub z co najmniej 4-letnim stażem naukowym (po uzyskaniu tytułu magistra). Naukowiec początkujący (early stage researcher) to osoba, która po uzyskaniu tutyłu magistra ma mniej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych i nie ma stopnia doktora.

5 Kształcenie początkowe naukowców - ITN Marie Curie Initial Training Network ( ITN) Kształcenie początkowe ma na celu szkolenie początkujących naukowców i umożliwienie im dołączenia do europejskich zespołów badawczych oraz poprawy ich perspektyw zawodowych. Również dla naukowców, którzy mają mniej 5 lat doświadczenia naukowego (od uzyskania tytułu magistra). Początkujący naukowcy – wsparcie na okres od 3 do 36 miesięcy, Osoby ze stopniem doktora – wsparcie na okres od 3 do 24 miesięcy.

6 Kształcenie początkowe naukowców - ITN Marie Curie Initial Training Network (ITN) Identyfikator konkursu: FP7-PEOPLE-2012-ITN Budżet konkursu: 423 230 000 Gdzie szukac konkursu? Participant portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home FP7 calls Termin ogłoszenia konkursu: 20 lipca 2011 Workprogramme Guide for Applicants Termin składania wniosku: 12 stycznia 2012 o godz. 17:00:00 czasu lokalnego w Brukseli

7 Współpraca przemysłu z nauką IAPP Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) pobudzenie przepływu pracowników pomiędzy sektorem naukowym i komercyjnym projekty dla pracowników (nauk0owców, doktorantów, menedżerów, pracowników technicznych) instytucji uczestniczących w projekcie członkowie konsorcjum musza pochodzić z każdego sektora oraz z minimum 2 państw członkowskich lub stowarzyszonych z UE wspieranie długofalowego partnerstwa oraz zwiększenie wymiany wiedzy naukowo-technicznej 3-4 letnie projekty o charakterze badawczym Nacisk na MŚP

8 Współpraca przemysłu z nauką IAPP Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) Identyfikator konkursu: FP7-PEOPLE-2012-IAPP Budżet konkursu: 80 000 000 Gdzie szukac konkursu? Participant portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home FP7 calls Termin ogłoszenia konkursu: 19 październik 2011 Workprogramme Guide for Applicants Termin składania wniosku: 19 kwietnia 2012 o godz. 17:00:00 czasu lokalnego w Brukseli

9 Europejskie Stypendium Wyjazdowe IEF Marie Curie Intra European Fellowships for Career Development Wyjazd szkoleniowy (1-2 lata) powinien jasno wynikać z wcześniejszych dokonań naukowca i być niezbędnym krokiem do realizacji konkretnych zamierzeń naukowych w przyszłości (po zakończeniu projektu). Naukowiec powinien nabyć/wzmocnić umiejętności pozwalające na samodzielne kierowanie zespołem naukowym (leadership). dywersyfikacja umiejętności (competence diversification) umiejętności miękkie (complementary skills) interdyscyplinarność (multi- or interdisciplinary level) współpraca z sektorem prywatnym (intersectorial experience) Personal Career Development Plan: potrzeby szkoleniowe, czyli umiejętności do nabycia w ramach szkolenia (w tym umiejętności miękkie); cele naukowe; sprawozdanie z ich realizacji

10 Międzynarodowe stypendium wyjazdowe IOF Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development Cele: wzmocnienie międzynarodowego wymiaru kariery zdobycie nowych doświadczeń badawczych zastosowanie zdobytego doświadczenia na gruncie europejskim Projekt MC IOF (2– 3 lata): projekt składa się z dwóch faz: - pierwsza faza: od 1 roku do 2 lat w instytucji kraju trzeciego - druga faza: 1 rok w instytucji kraju członkowskiego lub stowarzyszonego z 7.PR Umowa podpisywana jest pomiędzy KE a instytucją, w której realizowana będzie faza powrotna. Instytucja w kraju trzecim musi być niezależna od instytucji, w której realizowana będzie faza powrotna. Personal Career Development Plan: potrzeby szkoleniowe, czyli umięjętności do nabycia w ramach szkolenia (w tym umiejętności miękkie); cele naukowe; sprawozdanie z ich realizacji

11 EURAXESS Portal mobilnych naukowców http://ec.europa.eu/euraxess

12 EURAXESS http://www.euraxess.pl/

13 EURAXESS Jobs Oferty pracy, programy stypendialne, bezpośredni dostęp do narodowych portali EURAXESS, informacje o finansowaniu badań i wydarzeniach Services kwestie wizowe, pozwolenie na pracę, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, kwestie podatkowe, zakwaterowanie, nauka języka, czy opieka dla dziecka Rights wszelkie informacje odnoszące się do Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych Links Nawiązywanie współpracy oraz wymiana informacji z naukowcami przebywającymi w USA, Japonii, Chinach i Singapurze Monika Kornacka, monika.kornacka@kpk.gov.pl

14 SCIEX Fundusz Stypendialny realizowany w ramach priorytetu Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, obszaru tematycznego Badania i rozwój Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy. Termin aplikacji upływa 1 listopada 2011. Dofinansowanie dla następujących projektów: 1. projekty badawcze doktorantów i młodszych pracowników naukowych(z tytułem doktora), w celu prowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych Szwajcarii; stypendia są przyznawane na okres od 6 do 24 miesięcy. 2. wizyty pracowników naukowych z Polski lub Szwajcarii tj. 5- dniowe pobyty w Szwajcarii lub w Polsce w związku z realizacją projektu badawczego wymienionego w punkcie 1.

15 SCIEX Kto może brać udział? Junior Fellows (młodzi badacze): studentów studiów doktoranckich (wyjazdy na projekty badawcze trwające od 6 do 24 miesięcy); młodych pracowników naukowych, którzy posiadają co najmniej tytuł doktora (wyjazdy na projekty badawcze trwające od 6 do 18 miesięcy); Senior Researchers/Sciex Mentors (opiekuni naukowi): samodzielnych pracowników naukowych – mentorzy z instytucji wysyłających z Polski i mentorzy z instytucji goszczących ze Szwajcarii (wyjazdy na 5-dniowe wizyty studyjne)

16 SCIEX Trzyosobowe grupy projektowe: naukowiec, opiekun z Polski, opiekun ze Szwajcarii Budżet w Polsce: a) Projekty badawcze 10 186 000 CHF 6 790 000 Eur b) Krótkie wizyty opiekunów 740 000 CHF 493 000 Eur Dni otwarte programu SCIEX: 22 września 29 września Zapisy wyłącznie drogą mailową maciej.skawinski@frse.org.pl

17 Przydatne linki: Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home Marie Curie Actions http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index.htm EURAXESS http://www.euraxess.pl/ http://ec.europa.eu/euraxess// SCIEX http://www.sciex.pl/ KPK http://www.kpk.gov.pl/index.html

18 Dziękuję za uwagę. Sylwia Kosmala sylwia_kosmala@sggw.pl Tel. +4822 593 1041 Budynek 8, pokój 18


Pobierz ppt "Wyjazdy badawcze dla początkujących naukowców: Marie Curie Actions, EURAXESS, SCIEX Sylwia Kosmala Centrum Programów Europejskich Biuro Współpracy Międzynarodowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google