Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Anna Wiśniewska- koordynator

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Anna Wiśniewska- koordynator"— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Anna Wiśniewska- koordynator anna.wisniewska@kpk.gov.p l Marta Muter marta.muter@kpk.gov.pl Krajowy Punkt Kontaktowy Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa tel: 22/ 828 74 81 fax: 22/ 828 53 70 http://www.6pr.pl/n/s/2/index. html

2 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY jeden program stypendialny pod patronatem 12 rodzajów stypendiów/ grantów zwiększony budżet o 1/3 (FP5-1,050 M FP6-1,580 M) akceptowany każdy obszar i tematyka badań brak limitu wieku, ważny staż naukowy otwarty dla naukowców z krajów trzecich mechanizmy reintegracyjne finansowanie do 100%

3 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY - 6PR

4 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Host Driven Actions Instytucja/sieć aplikuje o liczbę stypendiów (osobomiesiące) Ewaluacja projektu instytucjonalnego Kontrakt z KE – do 4 lat Zaakceptowane instytucje dokonują selekcji stypendystów Pobyt stypendysty do 3 lat (w zależności od akcji) Individual Driven Actions Naukowiec z wybraną przez siebie instytucją przygotowuje projekt Długość stypendium zależy od akcji (od 1 do 3 lat) Kontrakt podpisywany z instytucja przyjmującą

5 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Profile Host Fellowships for Early-Stage Conferences and Training Courses Research Training Networks Chairs Advanced Lifelong Training and Excellence Early-Stage Training fellow with 4 years experience or Ph.D. fellow with < 4 years experience TeamsAwards International Fellowships Host Fellowships for Transfer of Knowledge Development Action Industry-Academia Partnership Intra-European Fellowships Transfer of Knowledge Return and Reintegration

6 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Kraje EU Member States: kraje członkowskie są w pełni uprawnione Austria, Belgia, Czechy, Cypr,Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy Associated States: kraje stowarzyszone są w pełni uprawnione Kraje stowarzyszone: Islandia, Izrael, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria Kraje stowarzyszone kandydujące : Bułgaria, Rumunia, Turcja Third Countries: pozostałe kraje - mogą uczestniczą w wybranych akcjach

7 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Uczestnicy Instytucja każda organizacja aktywnie działająca na polu nauki: uczelnia, instytut naukowy, centrum szkoleniowe, przedsiębiorstwo w tym MŚP, organizacje międzynarodowe, JRC Naukowiec Early-stage researcher: osoba z mniejszym niż 4 lata stażem naukowym po uzyskaniu tytułu magistra, np. doktorant Experienced researcher: - osoba ze stopniem doktora lub osoba z co najmniej 4 letnim stażem naukowym po uzyskaniu tytułu magistra

8 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Naukowiec – warunki nie może mieć obywatelstwa kraju w którym zamierza odbyć stypendium WYJĄTKI: –naukowiec europejski pracujący przez 4 lata poza UE, krajami stowarzyszonymi w okresie ostatnich 5 lat –stypendia reintegracyjne i granty powrotne –kilka obywatelstw (jeśli nie przebywał w kraju przyjmującym co najmniej ostatnich 5 lat) –organizacje międzynarodowe nie przebywał / pracował/studiował w kraju przyjmującym dłużej niż 12 miesięcy w okresie 3 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku (Individual Actions) lub rozpoczęciem pracy (Host Action) naukowiec z kraju trzeciego który przebywa legalnie w MS i AC powyżej 4 lat w okresie ostatnich 5 traktowany jest jak obywatel tego kraju MC lub AC w którym przebywał najdłużej

9 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Opportunities for Individual Researchers Member States and Associated Countries Third Countries Experienced Researcher Experienced Researcher Level of Experience Type of Marie Curie Action Early-Stage Researcher 10 Years >10 Years Early-Stage Researcher 10 Years >10 Years Research Training Networks Host Fellowships for Early Stage Research Training Host Fellowships for Transfer of Knowledge Host Conferences and Training Courses Intra-European Fellowships Incoming International Fellowships Individual Outgoing International Fellowships Grants for Excellent Teams Chairs Excellence Excellence Awards European Reintegration Grants International Reintegration Grants

10 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Dokumenty Work Programme Call text Guides for proposers (formularze) Handbook Guidance notes for evaluators Model contracthttp://www.6pr.pl/n/s/2/dok.htmlhttp://www.cordis.lu/calls/mariecurie-actions/

11 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Źródła informacji opis Akcji Marie Curie w 6PR – wersja angielska http://europa.eu.int/mariecurie-actions informacje w języku polskim - strona KPK http://www.6pr.pl/n/s/2/index.html informacje o konkursach +dokumenty +formularze http://www.cordis.lu/calls/mariecurie-actions/ zgłaszanie się na ekspertów http://www.cordis.lu/experts/fp6_candidature.htm

12 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Aktualne oferty stypendialne 5PR Osoby z krajów stowarzyszonych tylko do instytucji krajów członkowskich UE i vice versa Wszystkie aktualne nadal wyjazdy mają charakter instytucjonalny- kontrakty ważne do 2005 roku oferta skierowana do: młodych naukowców - do ukończenia 35 roku życia - osoby ze stopniem doktora lub osoby z co najmniej 4-letnim doświadczeniem badawczym (nie wliczane studia doktoranckie) Punkty Szkoleniowe, sieci, konferencje, szkolenia w przemyśle informacje o Stypendiach Marie Curie w 5PR http://www.cordis.lu/improving/home.html oferty stypendialne http://mc-opportunities.cordis.lu/

13 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Aktualne oferty stypendialne 5PR Osoby z krajów stowarzyszonych tylko do instytucji krajów członkowskich UE i vice versa Wszystkie aktualne nadal wyjazdy mają charakter instytucjonalny- kontrakty ważne do 2005 roku oferta skierowana do wszystkich naukowców - Infrastruktury badawcze informacje o Infrastrukturach http://www.cordis.lu/improving/infrastructure/themes.htm http://improving-ari.sti.jrc.it/access/


Pobierz ppt "Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Anna Wiśniewska- koordynator"

Podobne prezentacje


Reklamy Google