Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE PODMIOTOWE O SZKOLE PODSTAWOWEJ W RAKOWCU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE PODMIOTOWE O SZKOLE PODSTAWOWEJ W RAKOWCU"— Zapis prezentacji:

1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RAKOWCU W LATACH 2008-2013

2 DANE PODMIOTOWE O SZKOLE PODSTAWOWEJ W RAKOWCU
ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI: WRZESIEŃ 1945 R. W AKTUALNYM BUDYNKU OD 27 LUTEGO 1967 ROKU ORGAN PROWADZĄCY: URZĄD GMINY KWIDZYN ORGAN NADZORUJĄCY: KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU LICZBA UCZNIÓW: 234 DZIEWCZĘTA: 117 CHŁOPCY: 117 LICZBA MIEJSCOWOŚCI W OBWODZIE SZKOŁY: 8 (BRONNO, DANKOWO, GILWA, LICZE, PAWLICE, RAKOWICE, RAKOWIEC,OŚNO) LICZBA UCZNIÓW DOWOŻONYCH: 161 LICZBA ODDZIAŁÓW: 11 LICZBA IZB LEKCYJNYCH: 14 LICZBA NAUCZYCIELI: 21 -KONTRAKTOWYCH: 4 -MIANOWANYCH: 9 DYPLOMOWANYCH: 8 LICZBA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI: 9

3 Model planowania rozwoju Szkoły Podstawowej w Rakowcu
Nasze cele główne Nasze priorytety Przegląd (Kryteria sukcesu) Monitorowanie (przegląd) Gdzie jesteśmy obecnie? Sprawdzanie Dokąd zmierzamy? Nasze cele szczegółowe Plan działania: -harmonogram -zadania -środki

4 OBSZARY ZADAŃ NOWOCZESNEJ SZKOŁY
OTWARTOŚĆ NA ZMIANY I INNOWACJE WSPOMAGANIE ROZWOJU UCZNIA USŁUGOWA ROLA NAUCZYCIELA WOBEC UCZNIÓW I RODZICÓW TRANSPARENTNOŚĆ DZIAŁAŃ ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

5 KONCEPCJA PEDAGOGICZNA
ZADANIA NOWOCZESNEJ SZKOŁY EWALUACJA STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI USŁUGODAWCA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI KONCEPCJA PEDAGOGICZNA OTWARTOŚĆ NA ZMIANY I INNOWACJE KONCEPCJA PRACY WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ SZKOŁA BEZPIECZNA

6 Koncepcja pracy pedagogicznej
W misji szkoły zawarta jest koncepcja nowej jakości w systemie dydaktycznym. Misją szkoły jest wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę o świecie współczesnym, na poziomie odzwierciedlającym ich predyspozycje, cechy osobowości oraz możliwości intelektualne. Wizja szkoły to placówka, do której uczniowie będą uczęszczać chętnie, rodzice z przekonaniem będą posyłać swoje dzieci, w której praca będzie satysfakcją i dumą. Do realizacji tego zadania niezbędne jest przyjęcie następujących założeń:

7 i prowadzi ucznia do całościowego poznawania rzeczywistości.
Szkoła porzuca swoją dawną rolę rozłącznych i często fragmentarycznych informacji i prowadzi ucznia do całościowego poznawania rzeczywistości. Prowadzi ucznia do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych i wykorzystywania ich w praktyce. Rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i bardziej uporządkowanego rozumienia świata i otaczającej ich rzeczywistości. Rozwija zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych).

8 SZKOŁA Z PATRONEM SZKOŁA BEZPIECZNA
nadanie szkole imienia godnego patrona zaszczepianie patriotyzmu poprzez konkursy o patronie szkoły opracowanie logotypu szkoły budzącego sympatię przebywanie w otoczeniu przyjaznych i otwartych ludzi umocowanie drużyny harcerskiej organizacja szkolnego klubu turystycznego zabieganie o właściwy i harmonijny rozwój poznanie i zrozumienie otaczającego świata świadome dążenie do rozwoju intelektualnego, społecznego, moralnego, emocjonalnego, fizycznego

9 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Rodzice jako podmiot opiniotwórczy Rodzice jako czynnik wspomagający rozwój szkoły Czytelny i stały kalendarz spotkań z rodzicami na cały rok (zebrania, konsultacje indywidualne), przekazany w formie kalendarza lub folderu promującego jednocześnie szkołę (wrzesień) Jasne kryteria i zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych Jasne i czytelne zasady tworzenia klas czwartych Przyjazna atmosfera i świadomość współpracy Otwartość na pomysły, zmiany Uroczystości i imprezy szkolne odbywają się także w porze dostępnej dla rodziców OBSZARY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

10 PRZEDSIĘWZIĘCIA DO REALIZACJI - WIZJA PRZYSZŁOŚCI
Szafka dla każdego ucznia Dziennik elektroniczny Szkolne Dni Sportu, Dni Olimpijczyka Letnia klasa Izba historii regionalnej Sklepik szkolny Kafejka internetowa Uruchomienie natrysków dla potrzeb wychowania fizycznego Promocja w lokalnej prasie i mediach Spotkania z Rakowiczanami – ludźmi sukcesu Współpraca z Przedszkolem w Rakowcu Współpraca ze Stowarzyszeniem Ewangelizacyjnym KERYGMAT Współpraca z Gimnazjum w Liczu współpraca z radnymi naszej gminy i sołtysami PRZEDSIĘWZIĘCIA DO REALIZACJI - WIZJA PRZYSZŁOŚCI Organizacja zjazdu absolwentów Szkoły Podstawowej w Rakowcu w 65 rocznicę istnienia szkoły

11 POZYTYWIZM Nawiązanie współpracy z Domem Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego jako jednostki centralnej, poprzez którą można ubiegać się o dofinansowanie ze środków Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży w celu korzystania m.in. : z tandemowych kursów językowych, spływów kajakowych, uczestniczenia w forum wymiany polsko- niemiecko- litewskiej młodzieży w ramach ,,Wspólnego dziedzictwa’’, a także w warsztatach fotograficznych. Wspieranie celowych przedsięwzięć i programów edukacyjnych,ekonomicznych, kulturalnych i sportowych, których inicjatorami są osoby pracujące w szkole oraz rodzice uczniów.

12 REASUMUJĄC SZKOŁA ZAPEWNIA UCZNIOM
RADOŚĆ ODKRYWANIA I POZNAWANIA POCZUCIE WEWNĘTRZNEGO SPOKOJU POCZUCIE WIARY WE WŁASNE MOŻLIWOŚCI REASUMUJĄC SZKOŁA ZAPEWNIA UCZNIOM NAUCZENIE SAMODZIELNOŚCI SAMORZĄDNOŚCI ODPOWIEDZIAL - NOŚCI WIEDZĘ POTRZEBNĄ W ŻYCIU WYPOSAŻENIE W ZBIÓR WARTOŚCI MORALNYCH WSZECHSTRONNY ROZWÓJ FIZYCZNY ORAZ DBAŁOŚĆ O ZDROWIE UMIEJĘTNOŚĆ CZYNNEGO UDZIAŁU W KULTURZE


Pobierz ppt "DANE PODMIOTOWE O SZKOLE PODSTAWOWEJ W RAKOWCU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google