Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Francuskie Izby Rolnicze

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Francuskie Izby Rolnicze"— Zapis prezentacji:

1 Francuskie Izby Rolnicze
Konferencja „Rola Izb Rolniczych w UE”, październik 2013

2 Spis treści Rolnictwo we Francji Historia Izb Rolniczych we Francji
Rola Izb Rolniczych we Francji System wyborczy do Izb Rolniczych Zakres działania i usługi świadczone na rzecz rolników Sieć Izb Rolniczych Budżet Relacje Izb Rolniczych z innymi organizacjami rolnymi

3 Rolnictwo we Francji. Kilka danych:
Każdy rodzaj europejskiej produkcji, oprócz bawełny gospodarstw, z czego gospodarstw nastawionych na zysk (ang. professional farms) (2012) Większość gospodarstw to gospodarstwa indywidualne Średnia wielkość gospodarstwa: 59 hektarów (2012) Nadwyżka w handlu towarami rolno-spożywczymi: 8,7 miliardów € (2012) Nasz cel: zrównoważone i konkurencyjne rolnictwo w globalnym otoczeniu

4 Historia 1924/27 1935 1949 1960/62 1966 Utworzenie Izb Rolniczych
Utworzenie APPCA, krajowego Zgromadzenia Izb Roln. 1949 Wznowienie działalności Izb Rolniczych 1960/62 “Ustawy o ukierunkowaniu rolnictwa” 1966 Przekazanie do kompetencji Izb Rolniczych zadania transferu wiedzy do praktyki rolniczej

5 Rola Izb Rolniczych

6 Dwie główne role: Konsultowanie kwestii związanych z rolnictwem i rozwojem wsi Rola techniczna: szeroki wachlarz usług świadczonych rolnikom oraz innym operatorom z obszarów wiejskich

7 System wyborczy do Izb Rolniczych

8 System demokratyczny 2 770 000 50 000 grup wyborców
indywidualnych wyborców grup wyborców Wybierają członków 92 departamentalnych IR Każda departamentalna Izba wybiera Przewodniczącego i Zastępcę Delegata 92 departamentalne Izby wybierają członków 21 Izb regionalnych Wszyscy Przewodniczący Izb Rolniczych stanowią Stałe Zgromadzenie Izb Rolniczych (APCA)

9 - gospodarstw - organizacji zawodowych
Skład departamentalnej Izby Rolniczej 7 grup wyborczych, reprezentujących różnego rodzaju podmioty w dziedzinie rolnictwa : Właściciele rolni i leśni Pracownicy: - gospodarstw - organizacji zawodowych Emeryci rolni 2 Rolnicy + wspólnicy 1 à 4 2 Organizacje Zawodowe 4 4 21 Zgromadzenie Ogólne Przewodniczący 11 45 do 48 wybory: co 6 lat

10 Sieć Izb Rolniczych

11 Sieć Izb Rolniczych 113 Izb Rolniczych na terenie Francji (92 Izby departamentalne, 21 Izb regionalnych, Stałe Zgromadzenie - APCA) 4 200 przedstawicieli wybieranych w wyborach 8 068 pracowników (~73 % inżynierów i pracowników technicznych) (dane za 2011 r.)

12 Rola Izb na poszczególnych poziomach
doradztwo techniczne i ekonomiczne szkolenia projekty rozwoju lokalnego dostarczanie rolnikom informacji 92 departamentalne Izby Rolnicze koordynacja “regionalnego programu rozwoju rolnictwa” wyniki modelowe ekonomiczne i techniczne do naśladowania badania naukowe transfer wiedzy pomiędzy naukowcami i rolnikami koncentracja usługi na poziomie region. promocja turystyki wiejskiej 21 regionalnych Izb Rolniczych Stałe Zgromadzenie Izb Rolniczych (APCA) Koordynacja sieci Izb Usługi świadczone na poziomie krajowym (promocja, szkolenia, strona internetowa, oprogramowanie) Ekspertyza w zakresie polityki krajowej, europejskiej i światowej

13 *FTE: full-time equivalent, Izby pracujące stale, “na pełen etat”
92 Izby departamentalne 62 59 80 76 02 08 60 14 50 27 55 57 51 78 54 67 61 77 22 29 971 28 10 88 35 53 52 56 72 68 Mniej niż 60 FTE* 45 89 70 41 44 49 90 Pomiędzy 61 a 80 FTE* 37 21 25 972 18 58 Pomiędzy 81 a 100 FTE* 36 39 85 71 86 79 03 Pomiędzy 101 a 150 FTE* 23 01 74 17 87 973 16 42 69 63 Ponad 151 FTE* 73 19 38 24 15 43 *FTE: full-time equivalent, Izby pracujące stale, “na pełen etat” 33 05 46 07 48 26 974 Données 2004 47 12 04 7 120 pracowników 31 do 170 pracowników/izba Średnia: 82 pracowników 82 40 30 84 06 81 32 31 34 13 83 64 11 2B 65 09 66 2A

14 Uśrednione dane dotyczące “departamentalnych” Izb Rolniczych w 2011 r.
Posiadające od 45 do 48 przedstawicieli wybieranych w wyborach 82 pracowników, wśród których 61 inżynierów i pracowników technicznych

15 21 regionalnych Izb 548 pracowników 4 do 83 pracowników/izba
Nord-Pas-de-Calais Picardie Normandie Lorraine Ile-de-France Champagne-Ardennes Bretagne Alsace Mniej niż 15 FTE* Pays de la Loire Centre Franche-Comté Bourgogne Pomiędzy 16 i 25 FTE* Ponad 25 FTE* Poitou-Charentes Limousin Bez odpowiedzi Rhône-Alpes Auvergne *FTE: full-time equivalent Izby pracujące stale, “na pełen etat” Aquitaine 548 pracowników 4 do 83 pracowników/izba Średnia: 27 pracowników Données 2004 Midi-Pyrénées PACA Languedoc-Roussillon Corse

16 Uśrednione dane dotyczące regionalnych Izb Rolniczych w 2011 r.
27 pracowników, wśród których 21 inżynierów i pracowników technicznych

17 APCA (Stałe Zgromadzenie Izb Rolniczych)
Zgromadzenie składające się z Przewodniczących departamentalnych i regionalnych Izb Rolniczych Zadania i usługi: Reprezentacja na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym Koordynacja Sieci Izb Rolniczych Ekspertyza w zakresie polityki i ustawodawstwa dotyczącego rolnictwa i obszarów wiejskich Usługi i projekty na poziomie krajowym: informacja, komunikacja, strony internetowe, oprogramowania, szkolenia, promocja turystyki wiejskiej, …) 200 pracowników

18 Finansowanie

19 Ewolucja sposobu finansowania Izb Rolniczych
Zasoby finansowe : 800 milionów EUR ½ podatki ¼ porozumienia, umowy, projekty ¼ usługi komercyjne Tendencja : zmniejszanie się wpływów z tytułu podatków zwiększanie się wpływów z tytułu usług komercyjnych

20 Podatek powiązany z podatkiem rolnym
Finansowanie Wydatki Reprezentacja i koszty organizacji Zgromadzeń Podatek powiązany z podatkiem rolnym Zasoby Usługi w interesie ogólnym Umowy i subwencje TATFNB: taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti Specyficzne usługi Klienci (w tym rolnicy)

21 Główne zakresy działalności oraz usługi świadczone rolnikom

22 8 głównych zakresów działalności
Produkcja żywca – pracowników Zarządzanie gospodarstwem i strategia – pracowników Środowisko – 985 pracowników Produkcja roślinna – 820 pracowników Planowanie przestrz., rozwój terytor., leśnictwo – 550 pracown. Produkty spożywcze, marketing, agroturystyka – 475 pracown. Szkolenia krótkookresowe dla rolników – 420 pracowników Polityka w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich+ekonomia – 250 pracowników (dane w przybliżeniu)

23 Relacje pomiędzy Izbami Rolniczymi i innymi organizacjami rolnymi

24 Partnerzy instytucjonalni Izb Rolniczych
Komisja Europejska Parlament Europejski EKES Zgromadzenie Narod. Senat Rada Ekonomiczna i Społeczna (CESE) Rząd Ministerstwo Rolnictwa Ministerstwo Finansów APCA Prefekt regionu * Wydziały Ministerstwa Rolnictwa Rada Ekonomiczna i Społeczna (CESR) Regionalne IR Rada Regionu Senatorowie Prefekt departamentu Wydziały Ministerstwa Rolnictwa Depart. IR Członkowie Zgromadzenia Narodowego Rada Departamentu DDT Burmistrzowie Organizacje rolników, spółdzielnie... Izby handlowe Cechy rzemiosł... * Prefekt= we Francji, reprezentant Państwa w departamencie i regionie

25 Organizacje włączone w rozwój rolnictwa
Publiczne Prywatne Techniczne Polityczne Samorząd terytorialny Rolnicze związki zawodowe Ministerstwo Rolnictwa (na poziomie centralnym, regionalnym i departament.) Izby Rolnicze Spółdzielnie System opieki zdrowotnej (MSA) Instytuty badawcze Ubezpieczenia (Groupama, …) Agencje płatnicze (FranceAgriMer ASP) Rolnicze grupy techniczne(kontrola wydajności) Centra rachunkowości rolnej (CER) Instytucja zarządzająca nieruchomo- ściami rolnymi (SAFER) Banki (Crédit Agricole, …)

26 Rola Izb Rolniczych we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich

27 Izby Rolnicze a programy rozwoju obszarów wiejskich
Reprezentacja Usługi Komitety ds. przygotowania, monitorowania i oceny Sieć Obszarów Wiejskich Wsparcie dla Izb Rolniczych : przepisy krajowe i europejskie wzmacnianie wymiany doświadczeń pomiędzy Izbami Rolniczymi Poziom krajowy Komitety ds. przygotowania, monitorowania i oceny Komitety szczególne na poziomie regionalnym (np. działania rolno-środowiskowe) Sieć Obszarów Wiejskich Doradztwo rolnicze Szkolenia dla rolników Pobudzanie działalności grup roboczych, wsparcie dla tworzenia i wdrażania programów Poziom regionalny i departamentalny

28 Przykład 1 : Działania rolno-środowiskowe
Reprezentacja Określenie działań (przygotowanie programów) Wybór projektów Sprawozdanie dla instytucji publicznych Usługi Pobudzanie grup rolniczych celem ułatwienia zrozumienia i wdrazania działań rolno-środowiskowych Doradztwo indywidualne : wdrażanie działań, przygotowanie dokumentów administracyjnych

29 Przykład 2 : Projekty rozwoju terytorialnego
Obszar wiejski Rolnicy Inni operatorzy ekonom. Powiązania ułatwione dzięki Izbom Rolniczym Inni ludzie Władze terytorialne Ekolodzy Rola Izb Rolniczych Powiązania pomiędzy rolnikami i innymi ludźmi na terenach wiejskich uwrażliwianie rolników na potrzeby obszarów wiejskich i innych ludzi uwrażliwianie innych ludzi na tematy rolnicze other Tworzenie i animowanie projektów wspieranych przez rolników na obszarach wiejskich pobudzanie działalności grup rolników wsparcie wdrażania projektów: rozpoznanie, analiza rynku, biznes plan, itp. Kluczowa rola doradców Izb Rolniczych ds. rozwoju terytorialnego Transwersalność Pobudzanie i wsparcie/ autonomia rolników Inicjatywa

30 Dziękuję za uwagę alexandre.martinez@dgtresor.gouv.fr


Pobierz ppt "Francuskie Izby Rolnicze"

Podobne prezentacje


Reklamy Google