Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomoc finansowa z UE przyznana Województwu Podlaskiemu na inwestycje w latach 1990-2003 Przykładowe programy z których realizowano inwestycje w Województwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomoc finansowa z UE przyznana Województwu Podlaskiemu na inwestycje w latach 1990-2003 Przykładowe programy z których realizowano inwestycje w Województwie."— Zapis prezentacji:

1

2 Pomoc finansowa z UE przyznana Województwu Podlaskiemu na inwestycje w latach 1990-2003 Przykładowe programy z których realizowano inwestycje w Województwie Podlaskim Przykładowe programy z których realizowano inwestycje w Województwie Podlaskim STRUDER Wielonarodowy Program Phare RAPID PROGRAM WSPÓŁPRACY PRZYGRANICZNEJ CBC ZINTEGROWANA GRANICA WSCHODNIA PHARE SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA I GOSPODARCZA ISPA SAPARD PROGRAM BANKU ŚWIATOWEGO

3 Pomoc finansowa z UE przyznana Województwu Podlaskiemu na inwestycje w latach 1990-2003 PHARE PHARE 1989 - 1991 POMOC HUMANITARNA ŻYWNOŚĆ LEKI 1991 – 1993 POMOC DORADCZA I SZKOLENIOWA 1991 - 1997 1997 - 1999 2000 - 2003 POMOC NA PRZYGOTOWANIA DO INTERACJI PARTNERSTWO DLA CZŁONKOWSTWA POMOC NA INWESTYCJE SEKTOROWE I REGIONALNE Poland Hungary Action for Restructuring of Economies Poland Hungary Action for Restructuring of Economies

4 Pomoc finansowa z UE przyznana Województwu Podlaskiemu na inwestycje w latach 1990-2003 STRUDER Cel główny Program objął województwa: Katowickie Łódzkie Łomżyńskie Rzeszowskie Suwalskie Wałbrzyskie Łączna wartość projektów 5, 76 mln Euro Olsztyńskie Rozwój Strukturalny Regionów PHARE PHARE

5 Pomoc finansowa z UE przyznana Województwu Podlaskiemu na inwestycje w latach 1990-2003 RAPID RAPID Program RAPID stanowi element polityki rozwoju regionalnego zmierzającego do dostosowania gospodarki regionów wiejskich do warunków rynkowych. Program Rozwoju Infrastrukturalnego w Regionach Wiejskich Program Rozwoju Infrastrukturalnego w Regionach Wiejskich PHARE PHARE

6 Pomoc finansowa z UE przyznana Województwu Podlaskiemu na inwestycje w latach 1990-2003 Phare CBC Środki finansowe w ramach Programu Phare CBC przeznaczane są zwłaszcza na: PHARE CBC PHARE CBC wspieranie dialogu i współpracy między samorządami lokalnymi podmiotami gospodarczymi i mieszkańcami po obu stronach granicy równoważenie poziomu życia mieszkańców terenów przygranicznych krajów objętych programem Phare Program współpracy przygranicznej

7 Pomoc finansowa z UE przyznana Województwu Podlaskiemu na inwestycje w latach 1990-2003 PHARE ESC Program mający na celu zmniejszenie opóźnień i nierównomierności rozwoju regionów poprzez promowanie aktywności gospodarczej, rozwiązywanie problemów społecznych związanych z rynkiem pracy, restrukturyzacją oraz rozwojem infrastruktury. 1. Rozwój instytucjonalny 1. Rozwój instytucjonalny 2. Inwestycje w zakresie wspierania standardów unijnych 2. Inwestycje w zakresie wspierania standardów unijnych 3. Inwestycje na rzecz spójności społeczno - gospodarczej 3. Inwestycje na rzecz spójności społeczno - gospodarczej

8 Pomoc finansowa z UE przyznana Województwu Podlaskiemu na inwestycje w latach 1990-2003 ISPA Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej współfinansowanie w państwach Europy Środkowo-Wschodniej projektów inwestycyjnych z dziedziny ochrony środowiska i transportu ISPA ISPA Podstawowym celem programu jest: ISPA jest programem pomocy przedakcesyjnej dla transportu i ochrony środowiska. Ma on spełniać podobną rolę jak Fundusz Spójności w Unii Europejskiej

9 Pomoc finansowa z UE przyznana Województwu Podlaskiemu na inwestycje w latach 1990-2003 SAPARD Specjalny Program Akcesyjny dla Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich SAPARD to program wieloletni obejmujący okres 2000-2006. Wysokość środków przyznawanych Polsce zależy od kryteriów przyjętych przez Komisję Europejską (min. od liczby ludności rolniczej, powierzchni użytków rolnych, produktu krajowego brutto w przeliczeniu na mieszkańca, specyfiki sytuacji terytorialnej). SAPARDSAPARD Jego założeniem jest wspieranie działań, mających na celu poprawę sytuacji w rolnictwie

10 Pomoc finansowa z UE przyznana Województwu Podlaskiemu na inwestycje w latach 1990-2003 Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich Okres realizacji - październik 2000 r. - lipiec 2004 r. Komponenty realizowane w województwie Podlaskim: B3 - Budowanie potencjału instytucjonalnego administracji lokalnej i regionalnej C - Infrastruktura wiejska Cele programu: 1.tworzenie nowych, pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich; 2.umacnianie samorządów i rozwoju regionalnego; 3.przygotowywanie instytucji do zarządzania funduszami Unii Europejskiej

11 Pomoc finansowa z UE przyznana Województwu Podlaskiemu na inwestycje w latach 1990-2003 Zambrowski Kołaki Kościelne SAPARD 14 409 Łączna kwota na powiat Zambrów BANK ŚWIATOWY 123 507 174 547 EURO Kwoty podane w EURO 51 040 123 507 Zambrów SAPARD 36 631

12 Pomoc finansowa z UE przyznana Województwu Podlaskiemu na inwestycje w latach 1990-2003 Sejny Kwoty podane w EURO 58 730 460 495 166 888 Puńsk BANK ŚWIATOWY 117 798 Sejny BANK ŚWIATOWY 94 266 M. Sejny BANK ŚWIATOWY 98 400 Puńsk SAPARD 31 901 Sejny SAPARD 54 738 P Powiat Kolno BANK ŚWIATOWY 150 040 P SAPARD Powiat Kolno SAPARD 80 248 Łączna kwota na powiat 686 113 EURO CBC

13 Pomoc finansowa z UE przyznana Województwu Podlaskiemu na inwestycje w latach 1990-2003 Kolneński P Stawiski BANK ŚWIATOWY 205 500 Kolno BANK ŚWIATOWY 163 915 Powiat Kolno BŚ 168 312 P Grabowo SAPARD 69 992 SAPARD Powiat Kolno SAPARD 103 307 537 727 256 803 Kwoty podane w EURO Łączna kwota na powiat 794 530 EURO Sawiski SAPARD 83 504

14 Pomoc finansowa z UE przyznana Województwu Podlaskiemu na inwestycje w latach 1990-2003 Siemiatycze P Powiat Siemiatycki SAPARD 119 487 Grodzisk BANK ŚWIATOWY 58 012 Kwoty podane w EURO 731 396 771 412 Grodzisk SAPARD 23 711 Milejczyce BANK ŚWIATOWY 116 560 Siemiatycze BANK ŚWIATOWY 76 000 Drohiczyn BANK ŚWIATOWY 48 840 Nurzec Stacja SAPRD 409 514 Siemiatycze SAPARD 34 181 Drohiczyn SAPARD 26 922 Perlejewo SAPARD 21 397 Milejczyce SAPARD 96 181 Łączna kwota na powiat 1 502 808 EURO P Powiat Siemiatycki BŚ 472 000

15 Pomoc finansowa z UE przyznana Województwu Podlaskiemu na inwestycje w latach 1990-2003 Moniecki Goniądz BANK ŚWIATOWY 500 000 Goniądz SAPARD 29 478 Knyszyn SAPARD 132 694 Jasionówka SAPARD 47 063 Trzcianne SAPARD 328 719 Krypno SAPARD 216 118 Krypno PHARE małe granty 56 411 P Powiat Moniecki SAPARD 41 712 755 960 795 787 77 965 Kwoty podane w EURO Łączna kwota na powiat 1 629 712 EURO CBC Phare CBC 21 554 P Powiat Moniecki BŚ 255 960

16 Pomoc finansowa z UE przyznana Województwu Podlaskiemu na inwestycje w latach 1990-2003 Powiat Hajnowski SAPARD 124 990 Hajnowski P Czyże SAPARD 41 587 Narew PHARE ESC 205 216 Czeremcha BANK ŚWIATOWY 281 336 Kleszczele PHARE ESC 186 116 Kleszczele SAPARD 25 715 Narew SAPARD 142 809 Narewka SAPARD 54 431 Hajnówka SAPARD 124 294 Kleszczele BANK ŚWIATOWY 31 289 Czyże BANK ŚWIATOWY 137 074 Dubicze Cerkiewne BANK ŚWIATOWY 174 680 Ceremcha SAPARD 108 799 624 379 622 628 411 886 Łączna kwota na powiat 1 658 894 EURO Kwoty podane w EURO CBC Phare CBC 20 554

17 Pomoc finansowa z UE przyznana Województwu Podlaskiemu na inwestycje w latach 1990-2003 Bielsk Podlaski Brańsk BANK ŚWIATOWY 304 889 Bielsk BANK ŚWIATOWY 378 840 Brańsk SAPARD 202 019 Bielsk SAPARD 211 065 P Powiat Bielski Bank Światowy 403 255 Kwoty podane w EURO 1 086 984 606 275 Łączna kwota na powiat 1 693 325 EURO 1 693 325 EURO Wyszki SAPARD 47 707 Rutka SAPARD 64 620 P Powiat Bielski SAPARD 80 862

18 Pomoc finansowa z UE przyznana Województwu Podlaskiemu na inwestycje w latach 1990-2003 Wysokie Mazowieckie Kwoty podane w EURO 1 260 669 417 028 1 936 789 P Powiat W. Mazowiecki SAPARD 155 605 P Powiat W. Mazowiecki BŚ 500 0000 Sokoły BANK ŚWIATOWY 500 000 Wysokie Mazowieckie BANK ŚWIATOWY 209 820 Osada Czyżew BANK ŚWIATOWY 262 526 Szepietowo BANK ŚWIATOWY 248 287 Ciechanowiec PHARE ESC 211 750 Kobylin Borzymy PHARE ESC 205 278 Wysokie Mazowieckie SAPARD 53 127 Ciechanowiec SAPARD 160 736 Szepietowo SAPARD 516 032 Kobylin Borzymy SAPARD 42 529 Klukowo SAPARD 121 274 Czyżew Osada SAPARD 138 500 Sokoły SAPARD 72 862

19 Pomoc finansowa z UE przyznana Województwu Podlaskiemu na inwestycje w latach 1990-2003 Łomża P Powiat Łomżyński SAPARD 142 779 P Powiat Łomżyński BŚ 326 160 Kwoty podane w EURO 978 576 1 749 558 4 721 443 Łączna kwota na powiat 7 449 577 EURO Piątnica BANK ŚWIATOWY 429 216 Zbójna BANK ŚWIATOWY 223 200 Zbójna SAPARD 65 058 Wizna SAPARD 511 749 Piątnica SAPARD 354 434 Przytuły SAPARD 298 529 Nowogród SAPARD 191 497 Łomża SAPARD 70 467 Miastkowo SAPARD 38 760 Śniadowo SAPARD 76 280 Zbójna PHARE ESC 123 907 M. Łomża PHARE ESC 4 597 536

20 Pomoc finansowa z UE przyznana Województwu Podlaskiemu na inwestycje w latach 1990-2003 Augustów Łączna kwota na powiat P Powiat Augustowski SAPARD 74 097 P Powiat Augustowski BŚ 250 000 9 004 905,06 EURO Kwoty podane w EURO 724 430 7 630 475 650 000 CBC Phare CBC 36 403 Bargłów Kościelny SAPARD 155 605 Lipsk SAPARD 155 605 Augustów SAPARD 49 398 M. Augustów PHARE ESC 4 229 504 Sztabin SAPARD 298 722 Nowinka PHARE 464 568 Bargłów Kościelny BANK ŚWIATOWY 400 000 Barszcze-Netta PHARE ESC 2 900 000

21 Pomoc finansowa z UE przyznana Województwu Podlaskiemu na inwestycje w latach 1990-2003 Grajewo P Powiat Grajewski SAPARD 86 447 Kwoty podane w EURO P Powiat Grajewski BŚ 500 000 Grajewo BANK ŚWIATOWY 390 000 Wąsosz BANK ŚWIATOWY 414 719 Radziłów BANK ŚWIATOWY 500 000 Grajewo SAPARD 83 952 Wąsosz SAPARD 273 066 Grajewo PHARE ESC 6 900 000 1 804 719 443 467 7 000 000 Łączna kwota na powiat 9 248 186 EURO

22 Pomoc finansowa z UE przyznana Województwu Podlaskiemu na inwestycje w latach 1990-2003 Suwałki Wiżajny SAPARD 207 474 P Powiat Suwalski SAPARD 69 168 P Powiat Suwalski BŚ 415 416 Jeleniewo BANK ŚWIATOWY 280 000 Kwoty podane w EURO 826 597 695 416 Raczki SAPARD 207 474 Jeleniewo SAPARD 144 984 Bakałarzewo SAPARD 160 446 Przerośl SAPARD 37 048

23 Pomoc finansowa z UE przyznana Województwu Podlaskiemu na inwestycje w latach 1990-2003 Suwałki Łączna kwota na powiat Powiat Suwalski STRUDER 4 980 954Powiat Suwalski ISPA 6 234 000 17 234 733 EURO Kwoty podane w EURO 9 478 720 PP 6 234 000 M. Suwałki PHARE ESC 2 000 000 Rutka Tartak PHARE ESC 161 498 R Byłe woj. Suwalskie RAPID 1 488 096 CBC Phare CBC 848 172

24 Pomoc finansowa z UE przyznana Województwu Podlaskiemu na inwestycje w latach 1990-2003 Sokółka Kuźnica SAPARD 5 982 Łączna kwota na powiat P Powiat Sokólski SAPARD 30 502 Suchowola BANK ŚWIATOWY 290 712 Kuźnica GRANICA 20 820 000 23 665 627 EURO Kwoty podane w EURO 21 088 536 Janów BANK ŚWIATOWY 500 000 Korycin BANK ŚWIATOWY 100 800 Szudziałowo SAPARD 3 050 Suchowola SAPARD 253 784 Korycin SAPARD 22 633 Nowy Dwór SAPARD 37 012 Dąbrowa Białostocka SAPARD 55 931 Janów SAPARD 57 814 P Powiat Sokólski Bank Światowy 500 000 Dąbrowa Białostocka GRANICA 247 197 CBC Phare CBC 20 339 1 391 512 1 185 578

25 Pomoc finansowa z UE przyznana Województwu Podlaskiemu na inwestycje w latach 1990-2003 Białystok P Powiat Białostocki SAPARD 69 808 Kwoty podane w EURO 1 216 209 906 234 Zawady BANK ŚWIATOWY 158 504 Choroszcz SAPARD 123 496 Tykocin BANK ŚWIATOWY 157 780 Turośń Kościelna BANK ŚWIATOWY 334 500 Wasilków BANK ŚWIATOWY 255 450 Juchnowiec Kościelny SAPARD 200 286 Turośń Kościelna SAPARD 299 484 Poświętne SAPARD 37 468 Łapy SAPARD 63 525 Tykocin SAPARD 93 361 Gródek SAPARD 55 060 Wasilków SAPARD 273 717

26 Pomoc finansowa z UE przyznana Województwu Podlaskiemu na inwestycje w latach 1990-2003 Białystok Łączna kwota na powiat Powiat Białostocki PHARE 75 000 30 408 517 EURO Kwoty podane w EURO 18 029 113 P 10 256 961 M. Białystok ISPA 10 2556 961 M. Białystok PHARE ESC 11 672 613 Juchnowiec Kościelny PHARE ESC 66 908 Droga do Bobrownik PHARE ESC 6 000 000 Supraśl PHARE ESC 221 000 CBC Phare CBC 68 592

27 Pomoc finansowa z UE przyznana Województwu Podlaskiemu na inwestycje w latach 1990-2003 Podlaskie Kwoty podane w EURO 23 345 375 P. Grajewski P. Białostocki P. Sejneński P. Suwalski P. Augustowski P. Hajnowski P. Kolneński P. Sokólski P. Bielski P. Wysoko Mazowiecki P. Łomżyński P. Zambrowski P. Moniecki P. Siemiatycki 86 125 123 16 490 960 12 370 754

28 Pomoc finansowa z UE przyznana Województwu Podlaskiemu na inwestycje w latach 1990-2003 Powiat białostocki Powiat sokólski Powiat suwalski Powiat grajewski Powiat augustowski Powiat łomżyński Powiat wysoko mazowiecki Powiat hajnowski Powiat bielski Powiat moniecki Powiat siemiatycki Powiat sejneński Powiat kolneński Powiat zambrowski 30 408 517 23 665 627 1 658 894 1 693 259 1 629 712 1 502 808 686 113 794 530 9 004 905 7 449 577 3 614 486 17 234 733 9 248 186 174 547 Podlaskie Łączna kwota na województwo 138 332 212 EURO


Pobierz ppt "Pomoc finansowa z UE przyznana Województwu Podlaskiemu na inwestycje w latach 1990-2003 Przykładowe programy z których realizowano inwestycje w Województwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google