Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój agroturystyki w województwie podlaskim Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Dyrektor Marek Skarżyński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój agroturystyki w województwie podlaskim Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Dyrektor Marek Skarżyński."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój agroturystyki w województwie podlaskim Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Dyrektor Marek Skarżyński

2 Agroturystyka jest rodzajem działalności polegającej na wynajmowaniu wypoczywającym osobom nie więcej niż pięciu pokoi w budynku mieszkalnym: budynki te powinny być położone na terenach wiejskich, budynki te powinny być położone na terenach wiejskich, w gospodarstwie rolnym, w gospodarstwie rolnym, uzyskującym co najmniej 50% dochodów z działalności rolniczej, uzyskującym co najmniej 50% dochodów z działalności rolniczej,

3 Turystyka wiejska jest rodzajem działalności prowadzonej przez gospodarstwo uzyskujące mniej niż 50% dochodów z działalności rolniczej.

4 Województwo podlaskie posiada znakomite walory i warunki do rozwijania agroturystyki. sąsiedztwo i bezpośrednie otoczenie jezior, rzek, lasów, sąsiedztwo i bezpośrednie otoczenie jezior, rzek, lasów, nieskażone powietrze, nieskażone powietrze, liczne szlaki turystyczne, liczne szlaki turystyczne, zróżnicowane ukształtowanie powierzchni, zróżnicowane ukształtowanie powierzchni, swoista kultura ukształtowana wielojęzycznym współistnieniem różnych tradycji wschodniej, polskiej, tatarskiej, swoista kultura ukształtowana wielojęzycznym współistnieniem różnych tradycji wschodniej, polskiej, tatarskiej,

5 wyjątkowe w skali Polski i Europy walory przyrodnicze i elementy środowiska naturalnego objęte ochroną; wyjątkowe w skali Polski i Europy walory przyrodnicze i elementy środowiska naturalnego objęte ochroną; 4 parki narodowe - Białowieski Park Narodowy, - Biebrzański park Narodowy, - Biebrzański park Narodowy, - Narwiański Park Narodowy, - Narwiański Park Narodowy, - Wigierski Park Narodowy, - Wigierski Park Narodowy, szczególne tradycje i kultura życia codziennego ludności wiejskiej, szczególne tradycje i kultura życia codziennego ludności wiejskiej, Wymienione wyżej uwarunkowania stwarzają idealne warunki do rozwoju turystyki i agroturystyki.

6 Agroturystyka przyczynia się do wielofunkcyjnego rozwoju wsi: przyczynia się do wielofunkcyjnego rozwoju wsi: stwarza miejscowej ludności dodatkowe możliwości pracy w miejscu zamieszkania, stwarza miejscowej ludności dodatkowe możliwości pracy w miejscu zamieszkania, poprawia efektywność wykorzystania zasobów mieszkaniowych, poprawia efektywność wykorzystania zasobów mieszkaniowych, stwarza możliwości zagospodarowania poprzez sprzedaż żywności produkowanej w gospodarstwie lub w jego sąsiedztwie, stwarza możliwości zagospodarowania poprzez sprzedaż żywności produkowanej w gospodarstwie lub w jego sąsiedztwie,

7 …ale jednocześnie przyczynia się do podnoszenia ogólnego poziomu kultury, przyczynia się do podnoszenia ogólnego poziomu kultury, podnosi jakość i estetykę otoczenia gospodarstwa i jego infrastruktury, podnosi jakość i estetykę otoczenia gospodarstwa i jego infrastruktury, przyczynia się do poszanowania ochrony środowiska, przyczynia się do poszanowania ochrony środowiska, konsoliduje mieszkańców do współdziałania w celu uatrakcyjnienia otoczenia ich miejscowości, konsoliduje mieszkańców do współdziałania w celu uatrakcyjnienia otoczenia ich miejscowości, i inne. i inne.

8 Rozwój agroturystyki w naszym województwie datuje się od połowy lat 90-tych. Już wówczas agroturystyka funkcjonowała na wsi pod hasłem wczasy pod gruszą była to forma wykorzystania funduszy socjalnych przez pracowników firm, głównie z miast.

9

10 Ogromną rolę w upowszechnianiu idei wypoczynku w środowisku wiejskim odegrały Ośrodki Doradztwa Rolniczego w Białymstoku, Szepietowie i Olecku oraz stowarzyszenia agroturystyczne a w szczególności : - Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna, - Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna, - Stowarzyszenie Ziemia Sejneńska, - Stowarzyszenie Ziemia Sejneńska, - Białostockie Stowarzyszenie Agroturystyczne, - Białostockie Stowarzyszenie Agroturystyczne, - Biebrzańsko–Narwiańskie Stowarzyszenie - Biebrzańsko–Narwiańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Łoś, Agroturystyczne Łoś,

11 W wyniku reformy administracyjnej w 1999 roku zadania w zakresie rozwoju agroturystyki w województwie podlaskim przejął: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

12 Dynamika liczby gospodarstw agroturystycznych

13 Stan gospodarstw agroturystycznych w ujęciu powiatów w ostatnich 6 latach przedstawia się następująco: powiat200020012002200320042005 Augustów737986899294 Białystok364552596065 Bielsk Podl.123455 Grajewo172213162021 Hajnówka596570798690 Kolno141112141516 Łomża20212429 31 Mońki282930333538 Sejny8284 858890 Siemiatycze20 21232629 Sokółka253133373839 Suwałki170186200203207210 Wys. Maz.333366 Zambrów000001 Razem548598631674707735

14

15 Tak znaczący wzrost liczby gospodarstw agroturystycznych wynika głównie z faktu: urynkowienia gospodarki, urynkowienia gospodarki, mody na wypoczynek w gospodarstwie rolnika, mody na wypoczynek w gospodarstwie rolnika, iż coraz więcej instytucji i organizacji podejmuje się organizacji tej formy wypoczynku, iż coraz więcej instytucji i organizacji podejmuje się organizacji tej formy wypoczynku, że polityka państwa sprzyja prowadzeniu gospodarstw agroturystycznych, że polityka państwa sprzyja prowadzeniu gospodarstw agroturystycznych,

16 Wybrane wyniki ankietyzacji przeprowadzonej przez PODR w Szepietowie w latach 2004-2005 kwatery całoroczne - 86%, sezonowe - 16%, kwatery całoroczne - 86%, sezonowe - 16%, domki letniskowe lub samodzielne mieszkania - 15%, domki letniskowe lub samodzielne mieszkania - 15%, całodzienne wyżywienie – 64%, całodzienne wyżywienie – 64%, przejażdżki bryczką, saniami, jazda konna - 67%, przejażdżki bryczką, saniami, jazda konna - 67%, łazienki do wyłącznej dyspozycji gości - 89%, łazienki do wyłącznej dyspozycji gości - 89%, pola namiotowe - 4%, pola namiotowe - 4%, porozumiewanie się w j. angielskim - 41%, w j. niemieckim – 29%. porozumiewanie się w j. angielskim - 41%, w j. niemieckim – 29%.

17 środki krajowe jak i fundusze unijne: W udoskonalaniu bazy turystycznej i uatrakcyjnianiu pobytu gościom w kwaterach pomocne są środki krajowe jak i fundusze unijne: fundusz przedakcesyjny SAPARD - działanie 4.1, fundusz przedakcesyjny SAPARD - działanie 4.1, Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego… - działanie 2.4, Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego… - działanie 2.4, kredyty preferencyjne IP z dopłatą ARiMR, kredyty preferencyjne IP z dopłatą ARiMR, kredyty Programu Agrolinia. kredyty Programu Agrolinia.

18 Wykorzystanie środków z działania 4.1 SAPARDU przez podlaskich rolników

19 Liczba wniosków opracowanych przez specjalistów PODR w ramach SPO działanie 2.4

20 Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR funkcjonują od 1996 r. funkcjonują od 1996 r. W roku 2005 PODR zaopiniował 5 kredytów z linii IP w ramach agroturystyki na kwotę 267 tys. zł

21

22

23

24

25 Najczęstsze bariery w pozyskiwaniu funduszy: brak zdolności kredytowej, brak zdolności kredytowej, wysokie oprocentowanie kredytów, wysokie oprocentowanie kredytów, trudności w uzyskaniu minimalnej ilości punktów tzw. kryteria dostępu: trudności w uzyskaniu minimalnej ilości punktów tzw. kryteria dostępu: - bezrobocie na terenie gdzie znajduje się gospodarstwo; - bezrobocie na terenie gdzie znajduje się gospodarstwo; - dochód podatkowy gminy, w której znajduje się gospodarstwo; - dochód podatkowy gminy, w której znajduje się gospodarstwo; - liczba ha UR przypadających na 1 osobę pracującą w gospodarstwie; - liczba ha UR przypadających na 1 osobę pracującą w gospodarstwie; - wielkość ekonomiczna – ESU; - wielkość ekonomiczna – ESU;

26 Najczęstsze bariery – c.d. słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna i niezbyt duża ilość gości odwiedzających niektóre regiony naszego województwa, słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna i niezbyt duża ilość gości odwiedzających niektóre regiony naszego województwa, obawy rolników o możliwości szybkiego zwrotu poniesionych kosztów, obawy rolników o możliwości szybkiego zwrotu poniesionych kosztów, zbyt słaba promocja. zbyt słaba promocja.

27 Działalność Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w upowszechnianiu agroturystyki upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenie promocji wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku, upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenie promocji wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku, prowadzenia działalności promocyjnej gospodarstw rolnych a szczególnie agroturystycznych lub ekologicznych, prowadzenia działalności promocyjnej gospodarstw rolnych a szczególnie agroturystycznych lub ekologicznych, wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej z funduszy UE lub innych funduszy krajowych i zagranicznych. wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej z funduszy UE lub innych funduszy krajowych i zagranicznych.

28 Przykłady działań podjętych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 2005 r. pomoc w opracowaniu dokumentacji na pozyskanie funduszy w ramach SPO działanie 2.4 - 107 wniosków, w tym na agroturystykę 65 – /wykres powyżej/ prowadzenie doradztwa organizacyjno-prawnego dla gospodarstw rozpoczynających działalność, doradztwo w zakresie podnoszenia standardów usług w zakresie wyposażenia kwatery, poprawy estetyki zagród, żywienia turystów,, uatrakcyjniania pobytu gości itp.

29 Przykłady działań – c.d. organizacja szkoleń wiejskich, kursów, seminariów dla rolników rozpoczynających bądź prowadzących już tę działalność: kursy agroturystyczne - 4 szt. dla 117 osób, seminarium wojewódzkie nt. Obowiązki kwaterodawców wiejskich wynikające z przepisów sanitarno higienicznych dla 127 osób,, szkolenia wiejskie – 202 szt. dla 2552 osób,

30 współorganizacja ogólnokrajowego konkursu Zielone Lato 2005, w którym udział wzięły 22 obiekty turystyczne. współorganizacja ogólnokrajowego konkursu Zielone Lato 2005, w którym udział wzięły 22 obiekty turystyczne. I nagroda Prezesa ARiMR dla Państwa Jolanty i Adama Kochańskich z Jasionóweczki (powiat moniecki) Uroczysko Lipnik Przykłady działań – c.d.

31

32

33

34

35 I nagroda Ministra Środowiska dla Katarzyny Miller z Jaczna (powiat suwalski) Gościniec Jaczno

36

37

38

39 Przykłady działań – c.d. opracowanie wydawnictw: Przewodnik po gospodarstwach agroturystycznych woj. podlaskiego Standardy sanitarno-higieniczne w agroturystyce Estetyczne zagospodarowanie zagrody zgodnie z KDPR artykuły w miesięczniku PODRu Wiadomości Rolnicze

40 promocja działalności agroturystycznej na imprezach o zasięgu lokalnym i krajowym, pomoc merytoryczna przy tworzeniu zespołowych form działania właścicieli gospodarstw agroturystycznych np. Stowarzyszenie Czapla, Puszcza Mielnicka, Żubr, Agrokresy. Przykłady działań – c.d.

41 Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 18-210 Szepietowo, woj. podlaskie tel. cent. 0862758900, 0862758950 fax 0862758920 e-mail wpodr@zetobi.com.pl wpodr@zetobi.com.pl

42 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rozwój agroturystyki w województwie podlaskim Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Dyrektor Marek Skarżyński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google