Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w regionie łódzkim 31.03.2009 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w regionie łódzkim 31.03.2009 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w regionie łódzkim Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca

2 Priorytet Działanie/Poddziałanie Wysokość alokacji Liczba złożonych wniosków Priorytet VIII Poddziałanie * Źródło danych – KSI z dn r. Priorytet IX Poddziałanie Poddziałanie Działanie Działanie Działanie Działanie Łącznie: Nabory wniosków 2008 W 2008 r. ogłoszono 7 konkursów w ramach PO KL. W odpowiedzi na ogłoszone konkursy wpłynęło łącznie 1301 wniosków. 2

3 Priorytet Działanie/Poddziałanie Wysokość alokacji Liczba złożonych wniosków Priorytet VIII Poddziałanie Poddziałanie * Źródło danych – KSI z dn r. Priorytet IX Poddziałanie Poddziałanie Działanie Działanie Działanie Działanie Łącznie: Nabory wniosków I kw W I kw r. zostało ogłoszonych 8 konkursów w ramach PO KL. Do końca 2009 r. przewiduje się ogłoszenie kolejnych 6 konkursów. Zawieszone konkursy w ramach Priorytetu IX zostaną wznowione w miesiącu maju. 3

4 Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość na jaką zostały zawarte umowy % wykorzystania alokacji na 2008 r. Priorytet VI ,35106,20% Działanie ,40108,56% Poddziałanie , 80137,16% Poddziałanie ,62130,75% Poddziałanie ,98100,44% Działanie ,1396,16% Działanie ,8296,39% * Źródło danych – KSI z dn r. Priorytet VII ,6268,15% Działanie ,5742,73% Poddziałanie ,7549,50% Poddziałanie ,8224,82% Poddziałanie ,0097,47% Działanie ,42122,18% Poddziałanie ,38159,59% Poddziałanie ,0461,14% Działanie ,6377,98% Stan wdrażania –

5 Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość na jaką zostały zawarte umowy % wykorzystania alokacji na 2008 r. Priorytet VIII ,6219,22% Działanie ,6224,05% Poddziałanie ,6230,07% Poddziałanie ,000% Poddziałanie ,000% Poddziałanie ,000% Działanie 8.200,000% Poddziałanie ,000% Poddziałanie ,000% * Źródło danych – KSI z dn r. Priorytet IX ,7741,57% Działanie ,7573,35% Poddziałanie ,2091,17% Poddziałanie ,5569,28% Poddziałanie ,000% Działanie ,7618,46% Działanie ,001,42% Działanie ,0017,33% Działanie ,2626,01% Stan wdrażania –

6 Priorytet VIII i IX Liczba wniosków - I kw Liczba wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną w powiatach województwa łódzkiego na 10 tys. mieszkańców – I kw

7 Liczba wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną w powiatach województwa łódzkiego na 10 tys. mieszkańców – od początku realizacji programu Priorytet VIII i IX Liczba wniosków od początku realizacji 7

8 Priorytet VIII i IX Wnioskowana kwota - I kw Wnioskowana kwota dofinansowania w mln PLN w powiatach województwa łódzkiego – I kw

9 Podregion Zachodni m. Łódź Podregion Centralny Podregion Północny Podregion Wschodni 9 Priorytet VIII i IX Liczba wniosków w I kwartale 2009 r. Liczba wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną w powiatach województwa łódzkiego na 10 tys. mieszkańców – I kwartał 2009 r. 0,17 0,05 0,06 0,04

10 Podregion Zachodni Podregion Centralny Podregion Północny Podregion Wschodni 10 0,53 0,28 0,50 0,33 Priorytet VIII i IX Liczba wniosków od początku realizacji Liczba wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną w podregionach województwa łódzkiego na 10 tys. mieszkańców – od początku realizacji programu m. Łódź 0,21

11 Działania informacyjno-promocyjne Charakterystyka: Nowy model działalności informacyjno-promocyjnej Wykorzystywanie różnorodnych metod promocji - duża częstotliwość działań - zróżnicowane akcje promocyjne - aktywizacja beneficjentów - różnorodne kanały informacji 11

12 Działania promocyjne – I kw Ogłoszono 8 konkursów Akcja: Ranking powiatów – aktywizacja beneficjentów w poszczególnych powiatach województwa łódzkiego Łódzka Akademia PO KL – przeprowadzono 47 warsztatów tematycznych, przeszkolono ok osób Udział w spotkaniach informacyjnych, konferencjach, seminariach Udział w Łódzkich Targach Edukacyjnych – własne stoisko Sprawdź swój wniosek w kilka minut – udostępnienie beneficjentom narzędzia mającego na celu zmniejszenie ilości wniosków odrzucanych z przyczyn niespełnienia wymogów formalnych Unia w regionie – cykl audycji w Radiu Łódź Opracowanie nowego projektu strony internetowej Akcje informacyjno-promocyjne na portalach społecznościowych, powiatów, urzędów, MRR oraz tj. YouTube, Myspace, GoogleVideo 12

13 Wydarzenia I kw Spotkanie informacyjne - SkierniewiceSpotkanie informacyjne - Łódź Spotkanie informacyjne – Ręczno Spotkanie informacyjne – Piotrków Tryb. 3 Warsztaty – Urząd Marszałkowski w Łodzi 1 Warsztat – Urząd Marszałkowski w Łodzi 3 Warsztaty – Urząd Marszałkowski w Łodzi2 Warsztaty – Urząd Marszałkowski w Łodzi 3 Warsztaty – Urząd Marszałkowski w Łodzi 2 Warsztaty – Urząd Marszałkowski w Łodzi 1Warsztat – Urząd Marszałkowski w Łodzi 3 Warsztaty – Urząd Marszałkowski w Łodzi Warsztat – Urząd Marszałkowski w Łodzi Łódzkie Targi Edukacyjne Warsztaty – Urząd Marszałkowski w Łodzi Warsztaty – Urząd Marszałkowski w Łodzi1 Warsztaty – Urząd Marszałkowski w Łodzi 2 Warsztaty – Urząd Marszałkowski w Łodzi3 Warsztaty – Urząd Marszałkowski w Łodzi1 Warsztaty – Urząd Marszałkowski w Łodzi Warsztaty – Urząd Marszałkowski w Łodzi1 Warsztaty – Urząd Marszałkowski w Łodzi 2 Warsztaty – Urząd Marszałkowski w Łodzi 3 Warsztaty – Urząd Marszałkowski w Łodzi Konferencja NSZZ Solidarność w Łodzi

14 Plany na kolejne kwartały 14 Rozpoczęcie kolejnego cyklu warsztatów w ramach Łódzkiej Akademii PO KL – Cykl D – poświęcony zagadnieniom nt. aktualnie trwających konkursów w ramach konkretnych Działań/Poddziałań (m.in. omówienie dokumentacji konkursowej, regulaminu konkursu) Kontynuacja cyklu warsztatów w ramach Łódzkiej Akademii PO KL Akcja informacyjna na przystankach - citylight Przeprowadzenie cyklu konferencji Dobre praktyki w ramach PO KL z udziałem beneficjentów realizujących projekty Cykliczne organizowanie konferencji prasowych dla dziennikarzy z regionu łódzkiego Publikacja artykułów sponsorowanych w prasie lokalnej

15 Plany na kolejne kwartały 15 Udział w eventach organizowanych wspólnie z MRR lub innymi departamentami UM, m.in.: - Piknik Europejski ( r.) – w ramach pikniku zaplanowano m.in. aleję informacyjną; fotoaleję – wystawę dobrych praktyk; Europejskie Kino Regionalne; Plac zabaw dla dzieci; Kuchnię polową. Event zorganizowany zostanie przy współudziale Departamentów UM realizujących programy unijne. - II Forum Funduszy Europejskich ( r.) – event zainicjowany przez MRR z okazji 5-lecia wstąpienia Polski do UE. Forum składać się będzie z dwóch części – zamkniętej i otwartej dla uczestników, a każde województwo będzie miało do dyspozycji stoisko wystawiennicze.

16 Dziękuję za uwagę 16


Pobierz ppt "Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w regionie łódzkim 31.03.2009 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google