Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w regionie łódzkim 31.03.2009 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w regionie łódzkim 31.03.2009 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w regionie łódzkim 31.03.2009 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca

2 Priorytet Działanie/Poddziałanie Wysokość alokacji Liczba złożonych wniosków Priorytet VIII59 976 137258 Poddziałanie 8.1.138 334 393258 * Źródło danych – KSI z dn. 31.03.2009 r. Priorytet IX64 602 6211043 Poddziałanie 9.1.19 122 36391 Poddziałanie 9.1.218 350 845320 Działanie 9.219 557 500137 Działanie 9.37 009 04760 Działanie 9.43 674 09772 Działanie 9.55 688 769363 Łącznie:124 578 7581301 Nabory wniosków 2008 W 2008 r. ogłoszono 7 konkursów w ramach PO KL. W odpowiedzi na ogłoszone konkursy wpłynęło łącznie 1301 wniosków. 2

3 Priorytet Działanie/Poddziałanie Wysokość alokacji Liczba złożonych wniosków Priorytet VIII91 674 206376 Poddziałanie 8.1.147 187 700341 Poddziałanie 8.1.27 269 55435 * Źródło danych – KSI z dn. 31.03.2009 r. Priorytet IX97 953 933552 Poddziałanie 9.1.16 887 02680 Poddziałanie 9.1.237 751 463314 Działanie 9.28 668 12580 Działanie 9.310 513 57110 Działanie 9.45 511 14618 Działanie 9.58 533 15450 Łącznie:189 628 139928 Nabory wniosków I kw. 2009 W I kw. 2009 r. zostało ogłoszonych 8 konkursów w ramach PO KL. Do końca 2009 r. przewiduje się ogłoszenie kolejnych 6 konkursów. Zawieszone konkursy w ramach Priorytetu IX zostaną wznowione w miesiącu maju. 3

4 Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość na jaką zostały zawarte umowy % wykorzystania alokacji na 2008 r. Priorytet VI137120 727 155,35106,20% Działanie 6.18799 855 107,40108,56% Poddziałanie 6.1.14122 708 745, 80137,16% Poddziałanie 6.1.2236 012 841,62130,75% Poddziałanie 6.1.32371 133 519,98100,44% Działanie 6.21819 415 549,1396,16% Działanie 6.3321 456 498,8296,39% * Źródło danych – KSI z dn. 31.03.2009 r. Priorytet VII24951 820 336,6268,15% Działanie 7.111320 792 186,5742,73% Poddziałanie 7.1.19514 731 406,7549,50% Poddziałanie 7.1.2174 222 922,8224,82% Poddziałanie 7.1.311 837 857,0097,47% Działanie 7.24326 758 693,42122,18% Poddziałanie 7.2.13921 670 234,38159,59% Poddziałanie 7.2.245 088 459,0461,14% Działanie 7.3934 269 456,6377,98% Stan wdrażania – 31.03.2009 4

5 Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość na jaką zostały zawarte umowy % wykorzystania alokacji na 2008 r. Priorytet VIII1511 527 784,6219,22% Działanie 8.11511 527 784,6224,05% Poddziałanie 8.1.11511 527 784,6230,07% Poddziałanie 8.1.200,000% Poddziałanie 8.1.300,000% Poddziałanie 8.1.400,000% Działanie 8.200,000% Poddziałanie 8.2.100,000% Poddziałanie 8.2.200,000% * Źródło danych – KSI z dn. 31.03.2009 r. Priorytet IX7926 856 975,7741,57% Działanie 9.13921 030 727,7573,35% Poddziałanie 9.1.1148 317 150,2091,17% Poddziałanie 9.1.22512 713 577,5569,28% Poddziałanie 9.1.300,000% Działanie 9.263 610 216,7618,46% Działanie 9.3199 708,001,42% Działanie 9.42636 710,0017,33% Działanie 9.5311 479 613,2626,01% Stan wdrażania – 31.03.2009 5

6 Priorytet VIII i IX Liczba wniosków - I kw. 2009 Liczba wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną w powiatach województwa łódzkiego na 10 tys. mieszkańców – I kw. 2009 6

7 Liczba wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną w powiatach województwa łódzkiego na 10 tys. mieszkańców – od początku realizacji programu Priorytet VIII i IX Liczba wniosków od początku realizacji 7

8 Priorytet VIII i IX Wnioskowana kwota - I kw. 2009 Wnioskowana kwota dofinansowania w mln PLN w powiatach województwa łódzkiego – I kw. 2009 8

9 Podregion Zachodni m. Łódź Podregion Centralny Podregion Północny Podregion Wschodni 9 Priorytet VIII i IX Liczba wniosków w I kwartale 2009 r. Liczba wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną w powiatach województwa łódzkiego na 10 tys. mieszkańców – I kwartał 2009 r. 0,17 0,05 0,06 0,04

10 Podregion Zachodni Podregion Centralny Podregion Północny Podregion Wschodni 10 0,53 0,28 0,50 0,33 Priorytet VIII i IX Liczba wniosków od początku realizacji Liczba wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną w podregionach województwa łódzkiego na 10 tys. mieszkańców – od początku realizacji programu m. Łódź 0,21

11 Działania informacyjno-promocyjne Charakterystyka: Nowy model działalności informacyjno-promocyjnej Wykorzystywanie różnorodnych metod promocji - duża częstotliwość działań - zróżnicowane akcje promocyjne - aktywizacja beneficjentów - różnorodne kanały informacji 11

12 Działania promocyjne – I kw. 2009 Ogłoszono 8 konkursów Akcja: Ranking powiatów – aktywizacja beneficjentów w poszczególnych powiatach województwa łódzkiego Łódzka Akademia PO KL – przeprowadzono 47 warsztatów tematycznych, przeszkolono ok. 1000 osób Udział w spotkaniach informacyjnych, konferencjach, seminariach Udział w Łódzkich Targach Edukacyjnych – własne stoisko Sprawdź swój wniosek w kilka minut – udostępnienie beneficjentom narzędzia mającego na celu zmniejszenie ilości wniosków odrzucanych z przyczyn niespełnienia wymogów formalnych Unia w regionie – cykl audycji w Radiu Łódź Opracowanie nowego projektu strony internetowej Akcje informacyjno-promocyjne na portalach społecznościowych, powiatów, urzędów, MRR oraz tj. YouTube, Myspace, GoogleVideo 12

13 Wydarzenia I kw. 2009 19.01.09 20.01.09 22.01.0928.01.09 30.01.09 29.01.0930.01.09 4.02.095.02.096.02.099.02.09 10.02.09 17.02.09 20.02.0923.02.0925.02.09 26.02.09 Spotkanie informacyjne - SkierniewiceSpotkanie informacyjne - Łódź Spotkanie informacyjne – Ręczno Spotkanie informacyjne – Piotrków Tryb. 3 Warsztaty – Urząd Marszałkowski w Łodzi 1 Warsztat – Urząd Marszałkowski w Łodzi 3 Warsztaty – Urząd Marszałkowski w Łodzi2 Warsztaty – Urząd Marszałkowski w Łodzi 3 Warsztaty – Urząd Marszałkowski w Łodzi 2 Warsztaty – Urząd Marszałkowski w Łodzi 1Warsztat – Urząd Marszałkowski w Łodzi 3 Warsztaty – Urząd Marszałkowski w Łodzi 3.02.09 1Warsztat – Urząd Marszałkowski w Łodzi Łódzkie Targi Edukacyjne 11.02.09 14.02.09 54 13 2 Warsztaty – Urząd Marszałkowski w Łodzi 27.02.09 3 Warsztaty – Urząd Marszałkowski w Łodzi1 Warsztaty – Urząd Marszałkowski w Łodzi 2 Warsztaty – Urząd Marszałkowski w Łodzi3 Warsztaty – Urząd Marszałkowski w Łodzi1 Warsztaty – Urząd Marszałkowski w Łodzi 3.03.09 4.03.096.03.09 9.03.09 12.03.0913.03.09 17.03.09 18.03.09 20.03.0923.03.09 26.03.09 3 Warsztaty – Urząd Marszałkowski w Łodzi1 Warsztaty – Urząd Marszałkowski w Łodzi 2 Warsztaty – Urząd Marszałkowski w Łodzi 3 Warsztaty – Urząd Marszałkowski w Łodzi 30.03.09 Konferencja NSZZ Solidarność w Łodzi

14 Plany na kolejne kwartały 14 Rozpoczęcie kolejnego cyklu warsztatów w ramach Łódzkiej Akademii PO KL – Cykl D – poświęcony zagadnieniom nt. aktualnie trwających konkursów w ramach konkretnych Działań/Poddziałań (m.in. omówienie dokumentacji konkursowej, regulaminu konkursu) Kontynuacja cyklu warsztatów w ramach Łódzkiej Akademii PO KL Akcja informacyjna na przystankach - citylight Przeprowadzenie cyklu konferencji Dobre praktyki w ramach PO KL z udziałem beneficjentów realizujących projekty Cykliczne organizowanie konferencji prasowych dla dziennikarzy z regionu łódzkiego Publikacja artykułów sponsorowanych w prasie lokalnej

15 Plany na kolejne kwartały 15 Udział w eventach organizowanych wspólnie z MRR lub innymi departamentami UM, m.in.: - Piknik Europejski (28.06.2009r.) – w ramach pikniku zaplanowano m.in. aleję informacyjną; fotoaleję – wystawę dobrych praktyk; Europejskie Kino Regionalne; Plac zabaw dla dzieci; Kuchnię polową. Event zorganizowany zostanie przy współudziale Departamentów UM realizujących programy unijne. - II Forum Funduszy Europejskich (7-8.05.2009r.) – event zainicjowany przez MRR z okazji 5-lecia wstąpienia Polski do UE. Forum składać się będzie z dwóch części – zamkniętej i otwartej dla uczestników, a każde województwo będzie miało do dyspozycji stoisko wystawiennicze.

16 Dziękuję za uwagę 16


Pobierz ppt "Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w regionie łódzkim 31.03.2009 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google