Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EMN Polska I www.emn.gov.pl WEWNĄTRZUNIJNA MOBILNOŚĆ OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH KAROLINA ŁUKASZCZYK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EMN Polska I www.emn.gov.pl WEWNĄTRZUNIJNA MOBILNOŚĆ OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH KAROLINA ŁUKASZCZYK."— Zapis prezentacji:

1 EMN Polska I WEWNĄTRZUNIJNA MOBILNOŚĆ OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH KAROLINA ŁUKASZCZYK

2 …cel badania lepsze zrozumienie krajowych przepisów, polityk i praktyk, w tym rozpoznanie, które grupy obywateli państw trzecich trafiają w luki w dorobku prawnym UE, zidentyfikowanie kluczowych wyzwań/przeszkód, które mogą wpływać na wewnątrzunijną mobilność obywateli państw trzecich związaną z pracą, analiza zakresu dostępności statystyk dotyczących skali legalnej wewnątrzunijnej mobilności obywateli państw trzecich, krytyczna analiza niektórych założeń kształtujących dotychczas przygotowywany dorobek prawny UE. EMN Polska I

3 NO SE FI EE LV LT PL SK CZ HU AT SI RO BG GR CY DE DK NL BE LU FR IT ES PT UK IE MT 21 PAŃSTW WZIĘŁO UDZIAŁ W BADANIU ESM

4 NO SE FI EE LV LT PL SK CZ HU AT SI RO BG GR CY DE DK NL BE LU FR IT ES PT UK IE MT 6 PAŃSTW DOSTARCZYŁO PEŁNE STATYSTYKI ZA OKRES PAŃSTW POSIADA CZĘŚCIOWE DANE 1 PAŃSTWO NIE POSIADA ŻADNYCH DANYCH

5 …skala zjawiska wewnątrzunijnej mobilności liczba obywateli państw trzecich przemieszczających się z jednego państwa UE do drugiego jest relatywnie niska (DE – ok. 35 tys., Szwecja – ok. 2,5 tys.), mobilność obywateli państw trzecich stanowi niewielki odsetek wewnątrzunijnej mobilności wszystkich cudzoziemców (1,2% - 8,7%) i jest proporcjonalnie mniejsza w porównaniu do mobilności obywateli UE, EMN Polska I

6 …skala zjawiska wewnątrzunijnej mobilności (2) Kraj UEGrupa cudzoziemców Ogółem% wzrost Austria Mobilni OPT z krajów UE plus Norwegii, Szwajcarii, Islandii i Liechtensteinu1,2331,361,3541,4961,6487, % Rejestracja mobilnych obywateli UE33,19438,61736,43835,82545,798189, % % mobilnych OPT w porównaniu do mobilnych OPT+moblinych obywateli UE Niemcy Mobilni OPT z krajów UE plus Norwegii, Szwajcarii, Islandii i Liechtensteinu3,7844,9826,7617,87311,53234, % Mobilni obywatele UE331,103323,328331,17376,217501,9971,863, % % mobilnych OPT w porównaniu do mobilnych OPT+moblinych obywateli UE Finlandia Mobilni OPT z krajów UE ,4417.1% Mobilni obywatele UE12,43413,38812,16211,72714,37864, % % mobilnych OPT w porównaniu do mobilnych OPT+moblinych obywateli UE Niderlandy Imigracja zarobkowa OPT, którzy wjechali z kraju UE ,114, % Mobilni obywatele UE27,39337,00434,49638,56644,033181, % % mobilnych OPT w porównaniu do mobilnych OPT+moblinych obywateli UE Szwecja Mobilni OPT z krajów UE plus Norwegii, Szwajcarii, Islandii i Liechtensteinu1,6561,7541,861,9732,1569, % Mobilni obywatele UE19,38719,39817,60618,4823,22698, % % mobilnych OPT w porównaniu do mobilnych OPT+moblinych obywateli UE Wielka Brytania Szacunek migracji długookresowej OPT, którzy wjechali z kraju UE1,0002,0001,0002,0003,0009,000200% Szacunek migracji długookresowej obywateli UE, którzy wjechali z kraju UE154,000160,000137,000146,000147,000744,000-7% % mobilnych OPT w porównaniu do mobilnych OPT+moblinych obywateli UE EMN Polska I

7 …skala zjawiska wewnątrzunijnej mobilności (3) tendencja wzrostowa, z kilkoma wyjątkami (największy wzrost w Niemczech i Wielkiej Brytanii), cudzoziemcy – spoza krajów UE – bardziej skłonni migrować do kraju sąsiedniego, niezależnie od obowiązującego w nim języka urzędowego, profil mobilnych obywateli państw trzecich: wykwalifikowani oraz wysoko wykwalifikowani, w wieku 25-44, głównie mężczyźni, głównie obywatele Indii, Chin, państw Afryki Północnej oraz USA, mobilni rezydenci długoterminowi UE tys. (najwięcej we Francji, Szwecji i Niemczech), EMN Polska I

8 …ułatwienia w zakresie wewnątrzunijnej mobilności dotyczą 6 kategorii cudzoziemców ułatwienia w zakresie wewnątrzunijnej mobilności przysługują, w ramach dorobku prawnego UE, jedynie niektórym kategoriom obywateli państw trzecich: członkowie rodzin obywateli UE, rezydenci długoterminowi UE, posiadacze Niebieskiej Karty UE, studenci, naukowcy, pracownicy delegowani. w przyszłości również: cudzoziemcy przeniesieni w ramach przedsiębiorstwa oraz migranci sezonowi, studenci i naukowcy. EMN Polska I

9 …kryteria w zakresie wjazdu i pobytu – przykłady ograniczeń i ułatwień rezydenci długoterminowi UE w innym PCz: Niemcy: wyłącznie środki na utrzymanie się i ubezpieczenie zdrowotne, Niderlandy: brak konieczności ubiegania się o krajowy tytuł pobytowy, Cypr: nieograniczony okres ważności krajowego zezwolenia pobytowego, Słowacja: krajowe zezwolenie wydawane na 5 lat, Irlandia, Wlk. Brytania: brak jakichkolwiek ułatwień, posiadacze Niebieskiej Karty UE w innym PCz: zróżnicowany pułap wymaganego wynagrodzenia: (PL), (AT), Niderlandy: brak konieczności ubiegania się o krajowy tytuł pobytowy, Litwa: brak wymogu posiadania zezwolenia na pracę, Irlandia, Wlk. Brytania: brak jakichkolwiek ułatwień, EMN Polska I

10 …kryteria w zakresie wjazdu i pobytu – przykłady ograniczeń i ułatwień (2) naukowcy ( pobyty powyżej 3 miesięcy): CY, CZ, DE, EE, FR: wymóg podpisania nowej umowy z jednostką badawczą, Czechy: dokumentacja medyczna i wypis z rejestru karnego, Francja: wymóg posiadania minimalnych kwalifikacji, Niemcy, Polska: deklaracja jednostki badawczej o pokryciu kosztów wydalenia, Estonia: złożenie wniosku o wizę lub zezwolenie pobytowe w placówkach zagranicznych za granicą, CZ, PL, SE: brak wymogu posiadania zezwolenia na pracę, EMN Polska I

11 …kryteria w zakresie wjazdu i pobytu – przykłady ograniczeń i ułatwień (3) EMN Polska I studenci: PL: brak ograniczeń dot. typu studiów oraz okresu zamieszkania w 1 PCz, wymagana dokumentacja – taka sama jak przy wjeździe z kraju spoza UE, Cypr: obecność w innym PCz może być wzięta pod uwagę w procedurze legalizacyjnej pracownicy delegowani: AT, BE, CZ, FR, IE, IT, LV, LT, MT, NL, PL, SE, UK: brak wymogu posiadania zezwolenia na pracę, przy spełnieniu określonych warunków (pobyt do 3 miesięcy), Grecja: wjazd na podstawie oddelegowania nie jest wliczany w kwoty imigracyjne Czechy, Cypr: prawa do mobilności zrównane z prawami przyznanymi obywatelom UE

12 …kryteria w zakresie wjazdu i pobytu – przykłady ograniczeń i ułatwień (4) EMN Polska I pozostałe grupy migrantów: pracownicy transgraniczni: BE, FR, DE, IE, IT: brak konieczności ubiegania się o zezwolenie pobytowe, pracownicy sezonowi: Austria: wyłącznie świadectwo odprawy celnej, Finlandia: brak konieczności ubiegania się o zezwolenie pobytowe, Włochy: wyłącznie zaraportowanie swojego pobytu pod groźbą kary, Belgia (Flandria): brak testu rynku pracy, przyspieszona procedura wydania zezwolenia na pracę,

13 …kryteria w zakresie wjazdu i pobytu – przykłady ograniczeń i ułatwień (5) EMN Polska I pozostałe grupy migrantów: zawody regulowane: Irlandia: historia migracyjna może być brana pod uwagę w procedurze legalizacyjnej, Luksemburg: ułatwienia dot. uznawania kwalifikacji, pracownicy wysoko wykwalifikowani (Austria, Niderlandy), zawody deficytowe w danym PCz (Czechy), przedsiębiorcy (Słowacja).

14 …pozostałe ograniczenia w zakresie dostępu do rynku pracy: zasada preferencji pracowników UE/EFTA, test rynku pracy, roczne limity dotyczące migracji zarobkowych, zezwolenie na pracę przypisane jednemu pracodawcy, określonej profesji, określonemu obszarowi geograficznemu, w zakresie mobilności: roczne limity dotyczące wjazdu, w zakresie wynagrodzenia: wyższa praca minimalna dla obywateli państw trzecich, płaca minimalna dla migrantów długoterminowych, posiadaczy Niebieskiej Karty UE, naukowców, EMN Polska I

15 …pozostałe ograniczenia (2) w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej: minimalny kapitał zakładowy, korzystność dla krajowej gospodarki, plan wykonalności przedsięwzięcia i dowód rentowności działalności, tworzenie nowych miejsc pracy, określone środki na utrzymanie, doświadczenie w prowadzeniu działalności, znajomość języka, określony dochód za ubiegły rok przy ubieganiu się o kolejne zezwolenie w zakresie uznawalności wykształcenia: długość i koszt procedury, uciążliwe wymagania dot. niezbędnej dokumentacji EMN Polska I

16 …pozostałe ograniczenia (3) w zakresie do świadczeń z systemu ubezpieczeń i pomocy społecznej ograniczenie dostępu do świadczeń nieskładkowych, niskie świadczenia, ograniczenie do określonych kategorii cudzoziemców, w zakresie prawa do łączenia rodzin: ograniczenie dostępu do rynku pracy dla członków rodziny, niskie zarobki w danym kraju, brak programów integracyjnych. koszt procedury o wydanie zezwolenia. EMN Polska I

17 stopień, w którym transpozycja dyrektyw ułatwiła dostęp cudzoziemców do mobilności, wydaje się być niewielki, nieliczne przepisy krajowe ułatwiające mobilność osób, których prawo do mobilności nie zostało uregulowane w dorobku prawnym UE, regulacje kształtujące mobilność obywateli państw trzecich - pomiędzy przepisami krajowymi dot. wjazdu cudzoziemców bezpośrednio z kraju pochodzenia oraz bardzo korzystnymi warunkami dot. przemieszczania się obywateli UE, EMN Polska I …konkluzje

18 EMN Polska I Dziękuję Państwu za uwagę! KAROLINA ŁUKASZCZYK Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce


Pobierz ppt "EMN Polska I www.emn.gov.pl WEWNĄTRZUNIJNA MOBILNOŚĆ OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH KAROLINA ŁUKASZCZYK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google