Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. nadzw. UEP dr hab. Eryk Łon

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. nadzw. UEP dr hab. Eryk Łon"— Zapis prezentacji:

1 Prof. nadzw. UEP dr hab. Eryk Łon
Polski rynek akcji w 2015 roku – sytuacja bieżąca i perspektywy Prof. nadzw. UEP dr hab. Eryk Łon

2 Plan prezentacji: 1. Sytuacja bieżąca na rynkach akcji
2. Rynek akcji jako barometr przyszłego stanu gospodarki 3. Cykl prezydencki w USA a rynki akcji 4. Perspektywy sytuacji na rynkach akcji 5. Spółki dwóch portfeli 6. Nowe ciekawe spółki 7. Niespodzianka 8. Wnioski

3 1. Sytuacja bieżąca na rynkach akcji
WIG 20: Ostatnie kilkanaście miesięcy to konsolidacja Istotny opór na poziomie 2630 pkt Istotne wsparcie na poziomie 2200 pkt

4 1. Sytuacja bieżąca na rynkach akcji
WIG 20:

5 1. Sytuacja bieżąca na rynkach akcji
BUX: Wybicie z istotnego oporu Dyskontowanie ożywienia PKB w 2016 roku

6 1. Sytuacja bieżąca na rynkach akcji
BUX:

7 2. Rynek akcji jako barometr przyszłego stanu gospodarki
Silny związek rynku akcji w roku T ze zmianami PKB w roku T+1 Hossa w roku T przed wysokim tempem PKB w roku T+1 Bessa w roku T przed niskim tempem PKB w roku T+1

8 2. Rynek akcji jako barometr przyszłego stanu gospodarki
Lata: AA, AB, BA oraz BB Rok AA oznacza rok wysokiego realnego tempa zmian PKB oraz ożywienia PKB w roku T+1, Rok AB oznacza rok wysokiego realnego tempa zmian PKB oraz ochłodzenia PKB w roku T+1, Rok BA oznacza rok niskiego realnego tempa zmian PKB oraz ożywienia PKB w roku T+1, Rok BB oznacza rok niskiego realnego tempa zmian PKB oraz ochłodzenia PKB w roku T+1

9 2. Rynek akcji jako barometr przyszłego stanu gospodarki
Wykres : Średnie roczne stopy zwrotu z polskich indeksów branżowych (przemysł, banki, budownictwo i media) w roku T przed rokiem AA, przed rokiem AB, przed rokiem BA oraz przed rokiem BB w roku T+1 w latach

10 2. Rynek akcji jako barometr przyszłego stanu gospodarki
Więcej badań o związkach rynku akcji z PKB można znaleźć w książce mojego autorstwa: Powiązania amerykańskiej polityki budżetowej i pieniężnej z sytuacją na dojrzałych i wschodzących rynkach akcji, Wyd. SIN, Sopot 2011

11 3. Cykl prezydencki w USA a rynki akcji
Etapy cyklu prezydenckiego w USA: ROK NUMER 1 = PIERWSZY ROK PO WYBORACH ROK NUMER 2 = DRUGI ROK PO WYBORACH  ROK NUMER 3 = ROK PRZEDWYBORCZY  ROK NUMER 4 = ROK WYBORCZY

12 3. Cykl prezydencki w USA a rynki akcji
Etapy cyklu prezydenckiego w USA: Dążenie rządzącej aktualnie administracji do tego, aby wygrać kolejne wybory prezydenckie W okresie poprzedzającym wybory prezydenckie podejmowane są działania mające doprowadzić do szybkiego wzrostu gospodarczego w roku wyborczym

13 3. Cykl prezydencki w USA a rynki akcji
Jakie są efekty tych dążeń ? Wykres: Realne tempo PKB USA w % w poszczególnych latach cyklu prezydenckiego ( )

14 3. Cykl prezydencki w USA a rynki akcji
Wykres: Stopy zwrotu z indeksu Standard & Poors 500 w % w poszczególnych latach cyklu prezydenckiego ( )

15 3. Cykl prezydencki w USA a rynki akcji
Tabela: Stopy zwrotu z indeksów giełdowych WIG20 i sWIG80 w latach w % Lata cyklu prezydenckiego w USA WIG20 sWIG80 1 6,3 20,43 2 3,17 11,09 3 (przedwyborczy) 15,33 29,99 4 (wyborczy) -0,42 17,67

16 3. Cykl prezydencki w USA a rynki akcji
Tabela: Stopy zwrotu z wybranych indeksów branżowych notowanych na GPW w Warszawie w latach w % Indeksy giełdowe Lata cyklu prezydenckiego w USA 1 2 3 4 Różnica między rokiem 3 a rokiem 2 Banki 23,83 18,29 18,27 -3,93 -0,02 Informatyka 17,61 2,75 32,81 -7,88 30,06 Spożywczy 26,74 10,25 23,31 -12,18 13,06 Paliwowy 30,57 3,87 -0,23 -4,83 -4,1 Metalowy 19,57 23,94 30,03 4,13 6,09 Medialny 6,71 6,6 6,76 19,77 0,16 Mat. budowlanych 23,77 14,64 16,11 3,19 1,47 Drzewny 59,46 -3,79 38,61 0,62 42,4

17 4. Perspektywy sytuacji na rynkach akcji
Spalenie formacji podwójnego szczytu (T. Bulkowski, ,,Analiza formacji na wykresach giełdowych”, Wyd. Linia, Warszawa 2011) Indeks S&P 500:

18 4. Perspektywy sytuacji na rynkach akcji
Obecnie (rok 2015) mamy łagodną politykę pieniężną w najważniejszych bankach centralnych świata: FED, Bank Japonii, EBC W Polsce, NBP również prowadzi łagodną politykę pieniężną Łagodna polityka pieniężna – to okres od „pierwszej obniżki” do „pierwszej podwyżki”

19 4. Perspektywy sytuacji na rynkach akcji
„Pierwsza obniżka” stopy referencyjnej NBP a zmiany indeksów branżowych Tabela 2: Średnia roczna stopa zwrotu z poszczególnych indeksów giełdowych w 12-tym miesiącu przed podjęciem decyzji o „pierwszej obniżce” przez NBP (M-12), w 12-tym miesiącu po niej (M+12) oraz w miesiącu tej decyzji (M) w latach 1995 – 2004 Nazwa branży Miesiąc M-12 M M+12 Skala poprawy Przemysł 85,09 -20,29 46,47 66,76 Banki 46,39 -15,34 41,52 56,86 Budownictwo 55,76 -27,5 53,98 81,48 Media 69,95 6,07 28,37 22,3 *Przez skalę poprawy rozumie się różnicę między roczną stopą zwrotu w miesiącu M+12 a roczną stopą zwrotu w miesiącu M.

20 4. Perspektywy sytuacji na rynkach akcji
„Pierwsza podwyżka” stopy referencyjnej NBP a zmiany indeksów branżowych Tabela 3: Średnia roczna stopa zwrotu z poszczególnych indeksów giełdowych w 12-tym miesiącu przed podjęciem decyzji o „pierwszej podwyżce” przez NBP (M-12), w 12-tym miesiącu po niej (M+12) oraz w miesiącu tej decyzji (M) w latach 1995 – 2004 Nazwa branży Miesiąc M-12 M M+12 Skala pogorszenia Przemysł 52,35 71,11 -9,99 -81,1 Banki 47,40 49,23 20,53 -28,70 Budownictwo 42,10 48,22 -9,76 -57,98 Media 41,13 35,15 26,24 -8,91 *Przez skalę pogorszenia rozumie się różnicę między roczną stopą zwrotu w miesiącu M+12 a roczną stopą zwrotu w miesiącu M.

21 4. Perspektywy sytuacji na rynkach akcji
Spadki cen surowców w 2014 roku zwiększają szanse na dalsze łagodzenie polityki pieniężnej przez banki centralne w 2015 roku Ciekawe badania Pringa: ceny surowców w roku T wyprzedzają sytuację na rynkach akcji w roku T+1 Podobne wnioski wysuwam z własnych badań na łamach „Biuletynu bankowego” z 2006 roku

22 4. Perspektywy sytuacji na rynkach akcji
Ciekawy wskaźnik walutowy Polish Basket Zloty (portal akcje.net) - odzwierciedlający cenę euro i dolara amerykańskiego w polskich złotych w proporcji 55:45

23 4. Perspektywy sytuacji na rynkach akcji
Korzystna faza sezonowa: szansa na wyższe stopy zwrotu: od października danego roku do kwietnia roku następnego okres od końca stycznia do końca kwietnia roku przedwyborczego od jesieni 2 roku po wyborach w USA do zimy roku przedwyborczego

24 4. Perspektywy sytuacji na rynkach akcji
Tabela: Stopy zwrotu z indeksu giełdowego WIG w dwóch podokresach (w okresie od maja do października danego roku oraz (w okresie od listopada danego roku do kwietnia następnego roku) w latach (w %) Lata Okres od maja do października danego roku Okres od listopada danego roku do kwietnia następnego roku Różnica (kolumna 3 minus kolumna2) -11,02 41,98 53 8,5 12,22 3,72 -7,09 1,49 8,58 -30,42 24,59 55,01 -1,55 37,67 39,22 -20,54 -9,55 10,99 -10,03 27,17 37,2 -6,8 11,42 18,22 44,9 25,73 -19,17 4,58 2,16 -2,42 24,06 30,16 6,1 7,63 35,75 28,12 5,53 -22,65 -28,18 -39,18 -22,34 16,84 32,42 15,2 -17,22 6,77 10,54 3,77 -17,69 5,23 22,92 7,34 0,96 -6,38 Średnia -0,14 12,65 12,79 Liczba dodatnich (ujemnych wartości) 9+9- 15+3- 13+5- Prawdopodobieństwo wystąpienia dodatniej wartości 50 83,34 72,23

25 4. Perspektywy sytuacji na rynkach akcji
Stosunkowo korzystne wyceny spółek notowanych na GPW w Warszawie w 2015 roku Średnia wartość wskaźnika C / WK dla polskich spółek w ostatnich latach wynosiła ok. 1,55 a obecnie wynosi ok. 1,1 – czyli występuje pewne niedowartościowanie (badania Roberta Haugena)

26 Portfel z dnia 23 kwietnia 2014 roku: 5. Spółki dwóch portfeli
zmiana w % Polna 22,22 27,05 21,73 Ropczyce 23,77 19,71 -17,08 Ciech 32,2 55,60 71,67 Capital 1,84 2,53 37,5 Mercor 8,41 9,63 14,5 Średnia 25,66 % WIG 20 2453,48 2505,34 2,11% Różnica 23,55 %

27 Portfel z dnia 2 października 2014 roku: 5. Spółki dwóch portfeli
zmiana w % Netmedia 3,62 6,0 65,74 Lena 4,12 4,98 20,87 Immobile 2,36 2,19 -7,2 Sygnity 17,54 13,0 -25,88 CD Projekt 16,63 21,19 27,42 Średnia 16,19% WIG 20 2434,37 2505,34 2,91% Różnica 13,28%

28 ATREM BORYSZEW COMARCH ENEA RELPOL 6. Nowe ciekawe spółki

29 6. Nowe ciekawe spółki ATREM

30 6. Nowe ciekawe spółki BORYSZEW

31 6. Nowe ciekawe spółki COMARCH

32 6. Nowe ciekawe spółki ENEA

33 6. Nowe ciekawe spółki RELPOL

34 www.eryklon.pl 7. Niespodzianka
Od dzisiaj (23 kwietnia 2015 rok) działa moja strona internetowa:

35 8. Wnioski: Po pierwsze, na polskim rynku akcji rozpoczęły się wzrosty po długookresowej konsolidacji Po drugie, argumentami za wzrostami na polskim rynku akcji są korzystne uwarunkowania surowcowe i walutowe Po trzecie, wzrostom na polskiej giełdzie sprzyja korzystna faza cyklu prezydenckiego w USA oraz efekty sezonowe

36 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Prof. nadzw. UEP dr hab. Eryk Łon"

Podobne prezentacje


Reklamy Google