Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. nadzw. UEP dr hab. Eryk Łon Polski rynek akcji w 2015 roku – sytuacja bieżąca i perspektywy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. nadzw. UEP dr hab. Eryk Łon Polski rynek akcji w 2015 roku – sytuacja bieżąca i perspektywy."— Zapis prezentacji:

1 Prof. nadzw. UEP dr hab. Eryk Łon Polski rynek akcji w 2015 roku – sytuacja bieżąca i perspektywy

2 Plan prezentacji: 1. Sytuacja bieżąca na rynkach akcji 2. Rynek akcji jako barometr przyszłego stanu gospodarki 3. Cykl prezydencki w USA a rynki akcji 4. Perspektywy sytuacji na rynkach akcji 5. Spółki dwóch portfeli 6. Nowe ciekawe spółki 7. Niespodzianka 8. Wnioski

3 1. Sytuacja bieżąca na rynkach akcji WIG 20: WIG 20: - - Ostatnie kilkanaście miesięcy to konsolidacja - - Istotny opór na poziomie 2630 pkt - - Istotne wsparcie na poziomie 2200 pkt

4 1. Sytuacja bieżąca na rynkach akcji WIG 20: WIG 20:

5 1. Sytuacja bieżąca na rynkach akcji BUX: BUX: - - Wybicie z istotnego oporu - - Dyskontowanie ożywienia PKB w 2016 roku

6 1. Sytuacja bieżąca na rynkach akcji BUX: BUX:

7 2. Rynek akcji jako barometr przyszłego stanu gospodarki Silny związek rynku akcji w roku T ze zmianami PKB w roku T+1 Silny związek rynku akcji w roku T ze zmianami PKB w roku T+1 - Hossa w roku T przed wysokim tempem PKB w roku T+1 - Bessa w roku T przed niskim tempem PKB w roku T+1

8 2. Rynek akcji jako barometr przyszłego stanu gospodarki Lata: AA, AB, BA oraz BB Lata: AA, AB, BA oraz BB Rok AA oznacza rok wysokiego realnego tempa zmian PKB oraz ożywienia PKB w roku T+1, Rok AA oznacza rok wysokiego realnego tempa zmian PKB oraz ożywienia PKB w roku T+1, Rok AB oznacza rok wysokiego realnego tempa zmian PKB oraz ochłodzenia PKB w roku T+1, Rok AB oznacza rok wysokiego realnego tempa zmian PKB oraz ochłodzenia PKB w roku T+1, Rok BA oznacza rok niskiego realnego tempa zmian PKB oraz ożywienia PKB w roku T+1, Rok BA oznacza rok niskiego realnego tempa zmian PKB oraz ożywienia PKB w roku T+1, Rok BB oznacza rok niskiego realnego tempa zmian PKB oraz ochłodzenia PKB w roku T+1 Rok BB oznacza rok niskiego realnego tempa zmian PKB oraz ochłodzenia PKB w roku T+1

9 Wykres : Średnie roczne stopy zwrotu z polskich indeksów branżowych (przemysł, banki, budownictwo i media) w roku T przed rokiem AA, przed rokiem AB, przed rokiem BA oraz przed rokiem BB w roku T+1 w latach 1997-2011. 2. Rynek akcji jako barometr przyszłego stanu gospodarki

10 Więcej badań o związkach rynku akcji z PKB można znaleźć w książce mojego autorstwa: Więcej badań o związkach rynku akcji z PKB można znaleźć w książce mojego autorstwa: - - Powiązania amerykańskiej polityki budżetowej i pieniężnej z sytuacją na dojrzałych i wschodzących rynkach akcji, Wyd. SIN, Sopot 2011

11 3. Cykl prezydencki w USA a rynki akcji Etapy cyklu prezydenckiego w USA: ROK NUMER 1 = PIERWSZY ROK PO WYBORACH ROK NUMER 2 = DRUGI ROK PO WYBORACH ROK NUMER 3 = ROK PRZEDWYBORCZY ROK NUMER 4 = ROK WYBORCZY

12 3. Cykl prezydencki w USA a rynki akcji Etapy cyklu prezydenckiego w USA: - - Dążenie rządzącej aktualnie administracji do tego, aby wygrać kolejne wybory prezydenckie - - W okresie poprzedzającym wybory prezydenckie podejmowane są działania mające doprowadzić do szybkiego wzrostu gospodarczego w roku wyborczym

13 3. Cykl prezydencki w USA a rynki akcji Jakie są efekty tych dążeń ? Wykres: Realne tempo PKB USA w % w poszczególnych latach cyklu prezydenckiego (1970-2014)

14 3. Cykl prezydencki w USA a rynki akcji Wykres: Stopy zwrotu z indeksu Standard & Poors 500 w % w poszczególnych latach cyklu prezydenckiego (1970-2014)

15 3. Cykl prezydencki w USA a rynki akcji Tabela: Stopy zwrotu z indeksów giełdowych WIG20 i sWIG80 w latach 1997-2014 w % Lata cyklu prezydenckiego w USA WIG20sWIG80 16,320,43 23,1711,09 3 (przedwyborczy)15,3329,99 4 (wyborczy)-0,4217,67

16 3. Cykl prezydencki w USA a rynki akcji Tabela: Stopy zwrotu z wybranych indeksów branżowych notowanych na GPW w Warszawie w latach 1997-2014 w % Indeksy giełdowe Lata cyklu prezydenckiego w USA 1234 Różnica między rokiem 3 a rokiem 2 Banki23,8318,2918,27-3,93-0,02 Informatyka17,612,7532,81-7,8830,06 Spożywczy26,7410,2523,31-12,1813,06 Paliwowy30,573,87-0,23-4,83-4,1 Metalowy19,5723,9430,034,136,09 Medialny6,716,66,7619,770,16 Mat. budowlanych23,7714,6416,113,191,47 Drzewny59,46-3,7938,610,6242,4

17 Spalenie formacji podwójnego szczytu Spalenie formacji podwójnego szczytu (T. Bulkowski,,,Analiza formacji na wykresach giełdowych”, Wyd. Linia, Warszawa 2011) Indeks S&P 500: Indeks S&P 500: 4. Perspektywy sytuacji na rynkach akcji

18 Obecnie (rok 2015) mamy łagodną politykę pieniężną w najważniejszych bankach centralnych świata: FED, Bank Japonii, EBC Obecnie (rok 2015) mamy łagodną politykę pieniężną w najważniejszych bankach centralnych świata: FED, Bank Japonii, EBC W Polsce, NBP również prowadzi łagodną politykę pieniężną W Polsce, NBP również prowadzi łagodną politykę pieniężną Łagodna polityka pieniężna – to okres od „pierwszej obniżki” do „pierwszej podwyżki” Łagodna polityka pieniężna – to okres od „pierwszej obniżki” do „pierwszej podwyżki” 4. Perspektywy sytuacji na rynkach akcji

19 „Pierwsza obniżka” stopy referencyjnej NBP a zmiany indeksów branżowych „Pierwsza obniżka” stopy referencyjnej NBP a zmiany indeksów branżowych Tabela 2: Średnia roczna stopa zwrotu z poszczególnych indeksów giełdowych w 12-tym miesiącu przed podjęciem decyzji o „pierwszej obniżce” przez NBP (M-12), w 12-tym miesiącu po niej (M+12) oraz w miesiącu tej decyzji (M) w latach 1995 – 2004 4. Perspektywy sytuacji na rynkach akcji Nazwa branży Miesiąc M-12 Miesiąc M Miesiąc M+12 Skala poprawy Przemysł85,09-20,2946,4766,76 Banki46,39-15,3441,5256,86 Budownictwo55,76-27,553,9881,48 Media69,956,0728,3722,3 * Przez skalę poprawy rozumie się różnicę między roczną stopą zwrotu w miesiącu M+12 a roczną stopą zwrotu w miesiącu M.

20 „Pierwsza podwyżka” stopy referencyjnej NBP a zmiany indeksów branżowych „Pierwsza podwyżka” stopy referencyjnej NBP a zmiany indeksów branżowych Tabela 3: Średnia roczna stopa zwrotu z poszczególnych indeksów giełdowych w 12-tym miesiącu przed podjęciem decyzji o „pierwszej podwyżce” przez NBP (M-12), w 12-tym miesiącu po niej (M+12) oraz w miesiącu tej decyzji (M) w latach 1995 – 2004 4. Perspektywy sytuacji na rynkach akcji *Przez skalę pogorszenia rozumie się różnicę między roczną stopą zwrotu w miesiącu M+12 a roczną stopą zwrotu w miesiącu M. Nazwa branży Miesiąc M-12 Miesiąc M Miesiąc M+12 Skala pogorszeni a Przemysł52,3571,11-9,99-81,1 Banki47,4049,2320,53-28,70 Budownictw o 42,1048,22-9,76-57,98 Media41,1335,1526,24-8,91

21 Spadki cen surowców w 2014 roku zwiększają szanse na dalsze łagodzenie polityki pieniężnej przez banki centralne w 2015 roku Spadki cen surowców w 2014 roku zwiększają szanse na dalsze łagodzenie polityki pieniężnej przez banki centralne w 2015 roku Ciekawe badania Pringa: ceny surowców w roku T wyprzedzają sytuację na rynkach akcji w roku T+1 Ciekawe badania Pringa: ceny surowców w roku T wyprzedzają sytuację na rynkach akcji w roku T+1 Podobne wnioski wysuwam z własnych badań na łamach „Biuletynu bankowego” z 2006 roku Podobne wnioski wysuwam z własnych badań na łamach „Biuletynu bankowego” z 2006 roku 4. Perspektywy sytuacji na rynkach akcji

22 - - Ciekawy wskaźnik walutowy Polish Basket Zloty (portal akcje.net) - odzwierciedlający cenę euro i dolara amerykańskiego w polskich złotych w proporcji 55:45 4. Perspektywy sytuacji na rynkach akcji

23 Korzystna faza sezonowa: szansa na wyższe stopy zwrotu: Korzystna faza sezonowa: szansa na wyższe stopy zwrotu: - od października danego roku do kwietnia roku następnego - okres od końca stycznia do końca kwietnia roku przedwyborczego - od jesieni 2 roku po wyborach w USA do zimy roku przedwyborczego 4. Perspektywy sytuacji na rynkach akcji

24 Tabela: Stopy zwrotu z indeksu giełdowego WIG w dwóch podokresach (w okresie od maja do października danego roku oraz (w okresie od listopada danego roku do kwietnia następnego roku) w latach 1995-2013 (w %) 4. Perspektywy sytuacji na rynkach akcji LataOkres od maja do października danego roku Okres od listopada danego roku do kwietnia następnego roku Różnica (kolumna 3 minus kolumna2) 1995-1996-11,0241,9853 1996-19978,512,223,72 1997-1998-7,091,498,58 1998-1999-30,4224,5955,01 1999-2000-1,5537,6739,22 2000-2001-20,54-9,5510,99 2001-2002-10,0327,1737,2 2002-2003-6,811,4218,22 2003-200444,925,73-19,17 2004-20054,582,16-2,42 2005-200624,0630,166,1 2006-20077,6335,7528,12 2007-20085,53-22,65-28,18 2008-2009-39,18-22,3416,84 2009-201032,4215,2-17,22 2010-20116,7710,543,77 2011-2012-17,695,2322,92 2012-20137,340,96-6,38 Średnia-0,1412,6512,79 Liczba dodatnich (ujemnych wartości)9+9-15+3-13+5- Prawdopodobieństwo wystąpienia dodatniej wartości5083,3472,23

25 Stosunkowo korzystne wyceny spółek notowanych na GPW w Warszawie w 2015 roku Stosunkowo korzystne wyceny spółek notowanych na GPW w Warszawie w 2015 roku Średnia wartość wskaźnika C / WK dla polskich spółek w ostatnich latach wynosiła ok. 1,55 a obecnie wynosi ok. 1,1 – czyli występuje pewne niedowartościowanie (badania Roberta Haugena) Średnia wartość wskaźnika C / WK dla polskich spółek w ostatnich latach wynosiła ok. 1,55 a obecnie wynosi ok. 1,1 – czyli występuje pewne niedowartościowanie (badania Roberta Haugena) 4. Perspektywy sytuacji na rynkach akcji

26 Portfel z dnia 23 kwietnia 2014 roku: 5. Spółki dwóch portfeli Spółki23.04.201420.04.2015zmiana w % Polna22,2227,0521,73 Ropczyce23,7719,71-17,08 Ciech32,255,6071,67 Capital1,842,5337,5 Mercor8,419,6314,5 Średnia25,66 % WIG 202453,48 2505,342,11% Różnica23,55 %

27 Portfel z dnia 2 października 2014 roku: 5. Spółki dwóch portfeli Spółki02.10.201420.04.2015zmiana w % Netmedia3,626,065,74 Lena4,124,9820,87 Immobile2,362,19-7,2 Sygnity17,5413,0-25,88 CD Projekt16,6321,1927,42 Średnia16,19% WIG 202434,372505,342,91% Różnica13,28%

28 ATREM BORYSZEW COMARCH ENEA RELPOL 6. Nowe ciekawe spółki

29 ATREM 6. Nowe ciekawe spółki

30 BORYSZEW 6. Nowe ciekawe spółki

31 COMARCH 6. Nowe ciekawe spółki

32 ENEA 6. Nowe ciekawe spółki

33 RELPOL 6. Nowe ciekawe spółki

34 7. Niespodzianka Od dzisiaj (23 kwietnia 2015 rok) działa moja strona internetowa: Od dzisiaj (23 kwietnia 2015 rok) działa moja strona internetowa: www.eryklon.pl

35 8. Wnioski: Po pierwsze, na polskim rynku akcji rozpoczęły się wzrosty po długookresowej konsolidacji Po pierwsze, na polskim rynku akcji rozpoczęły się wzrosty po długookresowej konsolidacji Po drugie, argumentami za wzrostami na polskim rynku akcji są korzystne uwarunkowania surowcowe i walutowe Po drugie, argumentami za wzrostami na polskim rynku akcji są korzystne uwarunkowania surowcowe i walutowe Po trzecie, wzrostom na polskiej giełdzie sprzyja korzystna faza cyklu prezydenckiego w USA oraz efekty sezonowe Po trzecie, wzrostom na polskiej giełdzie sprzyja korzystna faza cyklu prezydenckiego w USA oraz efekty sezonowe

36 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Prof. nadzw. UEP dr hab. Eryk Łon Polski rynek akcji w 2015 roku – sytuacja bieżąca i perspektywy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google