Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy Prawa Pracy – ćwiczenia dr Jacek Borowicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy Prawa Pracy – ćwiczenia dr Jacek Borowicz"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy Prawa Pracy – ćwiczenia dr Jacek Borowicz
Organizacja i zawartość ćwiczeń

2 Prowadzący ćwiczenia Dr Jacek Borowicz borowicz@prawo.uni.wroc.pl
Pok.121, budynek A Informacje o kontakcie, dyżurach, ogłoszenia bieżące na stronie wydziałowej

3 Ćwiczenia Forma zajęć: obowiązkowa
Nieobecności: usprawiedliwianie lub zaliczanie, uprzedzanie o nieobecnościach planowanych Podstawa zaliczenia: uregulowana kwestia obecności na wszystkich zajęciach w semestrze, zaliczone kolokwium w zakresie całości materiału

4 Kolokwium zaliczeniowe
Forma: obowiązkowa, pisemna 3 części: test, przypadki praktyczne, pytania opisowe Nieobecność nieusprawiedliwiona – ocena ndst. – ocena końcowa – średnia ndst. i oceny z poprawy W przypadku nierozliczonych nieobecności i pozytywnego zaliczenia kolokwium – możliwy wpis zaliczenia na ocenę obniżoną (0.5/nb)

5 Tematyka ćwiczeń Nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę
Umowa o prace: rodzaje , klasyfikacja, tryb zawierania, forma i treść Umowy o pracę – sporządzanie standardowych umów o pracę

6 Tematyka ćwiczeń Ustanie stosunku pracy
Rozwiązanie umowy pracę za porozumieniem stron Wypowiedzenie umowy o pracę Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia Sporządzanie standardowych czynności prawnych zakresu rozwiązania umów o pracę Wygaśniecie stosunku pracy

7 Tematyka ćwiczeń Zmiana treści umowy o pracę Porozumienie zmieniające
Wypowiedzenie zmieniające Czasowa zmiana treści umowy o pracę Zwolnienia grupowe

8 Materiały do ćwiczeń Podręcznik: Prawo pracy. Zarys wykładu.
Z.Kubot,T.Kuczyński,Z.Masternak,H.Szurgacz Difin, wyd. 3 Warszawa 2010

9 Materiały do ćwiczeń Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Tekst jednolity Dz.U ze zmianami ( bardzo wieloma…) Ostatnie zmiany pochodzą z tego roku np.: ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy, Dz.U

10 Materiały do ćwiczeń Ustawa z dnia 13 marca 2003 r.
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Dz.U ze zmianami Zmiany ostatnio w 2013 r.

11 Materiały do ćwiczeń Inne pomocnicze materiały dydaktyczne będą zamieszczane w razie potrzeby na bieżąco na stronie wydziałowej


Pobierz ppt "Podstawy Prawa Pracy – ćwiczenia dr Jacek Borowicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google