Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja i zawartość ćwiczeń. Dr Jacek Borowicz   Pok.121, budynek A  Informacje o kontakcie, dyżurach, ogłoszenia bieżące.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja i zawartość ćwiczeń. Dr Jacek Borowicz   Pok.121, budynek A  Informacje o kontakcie, dyżurach, ogłoszenia bieżące."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja i zawartość ćwiczeń

2 Dr Jacek Borowicz  borowicz@prawo.uni.wroc.pl  Pok.121, budynek A  Informacje o kontakcie, dyżurach, ogłoszenia bieżące na stronie wydziałowej

3  Forma zajęć: obowiązkowa  Nieobecności: usprawiedliwianie lub zaliczanie, uprzedzanie o nieobecnościach planowanych  Podstawa zaliczenia: uregulowana kwestia obecności na wszystkich zajęciach w semestrze, zaliczone kolokwium w zakresie całości materiału

4  Forma: obowiązkowa, pisemna  3 części: test, przypadki praktyczne, pytania opisowe  Nieobecność nieusprawiedliwiona – ocena ndst. – ocena końcowa – średnia ndst. i oceny z poprawy  W przypadku nierozliczonych nieobecności i pozytywnego zaliczenia kolokwium – możliwy wpis zaliczenia na ocenę obniżoną (0.5/nb)

5  Nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę  Umowa o prace: rodzaje, klasyfikacja, tryb zawierania, forma i treść  Umowy o pracę – sporządzanie standardowych umów o pracę

6  Ustanie stosunku pracy  Rozwiązanie umowy pracę za porozumieniem stron  Wypowiedzenie umowy o pracę  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia  Sporządzanie standardowych czynności prawnych zakresu rozwiązania umów o pracę  Wygaśniecie stosunku pracy

7  Zmiana treści umowy o pracę  Porozumienie zmieniające  Wypowiedzenie zmieniające  Czasowa zmiana treści umowy o pracę  Zwolnienia grupowe

8  Podręcznik: Prawo pracy. Zarys wykładu. Z.Kubot,T.Kuczyński,Z.Masternak,H.Szurgacz Difin, wyd. 3 Warszawa 2010

9 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Tekst jednolity Dz.U.1998.21.94 ze zmianami ( bardzo wieloma…) Ostatnie zmiany pochodzą z tego roku np.: ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy, Dz.U.2014.208

10 Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Dz.U.2003.90.844 ze zmianami Zmiany ostatnio w 2013 r.

11 Inne pomocnicze materiały dydaktyczne będą zamieszczane w razie potrzeby na bieżąco na stronie wydziałowej


Pobierz ppt "Organizacja i zawartość ćwiczeń. Dr Jacek Borowicz   Pok.121, budynek A  Informacje o kontakcie, dyżurach, ogłoszenia bieżące."

Podobne prezentacje


Reklamy Google