Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia"— Zapis prezentacji:

1 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
Dr Jacek Borowicz

2 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę Z winy pracownika Art. 52. k.p. Bez winy pracownika Art. 53. k.p.

3 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
PRZYCZYNY Art. 52. k.p. § 1. 1 k.p. ciężkie naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych

4 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
PRZYCZYNY Art. 52. k.p. § 1.2.k.p. popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

5 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
PRZYCZYNY Art. 52. k.p. § zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

6 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
TRYB NATYCHMIASTOWEGO ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ Art. 52. § k.p. Granice czasowe Konsultacja związkowa

7 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
NATYCHMIASTOWE ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WINY PRACOWNIKA Art. 53. k.p. Niezdolność do pracy z powodu choroby inna usprawiedliwiona nieobecność w pracy Uwaga! Przepisy art. 36 § 11 i art. 52 § 3 stosuje się odpowiednio!

8 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
NATYCHMIASTOWE ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ Z WINY PRACODAWCY ODSZKODOWANIE Dla pracownika Kiedy? Dla pracodawcy


Pobierz ppt "Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google