Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA. Infrastruktura kolejowa – to ogół urządzeń technicznych warunkujących funkcjonowanie kolei. Umożliwia prowadzenie przewozów przewoźnikom.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFRASTRUKTURA KOLEJOWA. Infrastruktura kolejowa – to ogół urządzeń technicznych warunkujących funkcjonowanie kolei. Umożliwia prowadzenie przewozów przewoźnikom."— Zapis prezentacji:

1 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

2 Infrastruktura kolejowa – to ogół urządzeń technicznych warunkujących funkcjonowanie kolei. Umożliwia prowadzenie przewozów przewoźnikom kolejowym i jest zarządzana przez zarządcę infrastruktury. Na infrastrukturą kolejową składają się między innymi: tory, sieć trakcyjna, semafory, rozjazdy, a w szerszym rozumieniu również przystanki i dworce kolejowe.

3 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA Linia kolejowa składa się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkt początkowy i końcowy, ustalony w Polsce przez zarządcę infrastruktury PKP. Linia kolejowa dzieli się na mniejsze elementy: odcinki, szlaki, odstępy.

4 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA Punkty początkowe i końcowe linii kolejowych Każda linia posiada: własną kilometrację, numer i nazwę. Linia kolejowa ma wyznaczony punkt początkowy i punkt końcowy. Dla linii rozpoczynających się w Warszawie punktem początkowym jest Warszawa. Dla pozostałych linii wyznacza się na ogół jako punkt początkowy ten z dwóch możliwych punktów linii, który znajduje się bliżej Warszawy.

5 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA Rys. a. Długość linii kolejowych w Polsce Rys. b. Gęstość linii kolejowych w Polsce

6 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA Rys. a. Długość linii kolejowych w wybranych krajach europejskich Rys. b. Gęstość linii kolejowych w wybranych krajach europejskich

7 UWAGA: wcześniejsze rysunki nie ilustrują stanu technicznego linii kolejowych w Polsce, należy je zatem uznać za opisujące element systemu transportowego od strony ilościowej, a nie jakościowej. Aby mówić o jakości (stanie technicznym), należy powyższe dane pogłębić informacjami o kategoriach linii i klasach technicznych torów.

8 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA Podstawowymi kryteriami ustalenia kategorii linii kolejowych i klas torów są: obciążenie przewozami T, określonymi ilością przewiezionej masy w jednostce czasu; za jednostkę miary przyjęto: mln t brutto/rok lub Tg/rok (przedrostek tera oznacza 1 000 000 000 000 = 10 12 ), prędkość maksymalna pociągów V; za jednostkę miary przyjęto: km/h. dopuszczalne naciski na oś P [kN/oś].

9 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA Nacisk osi [kN/oś] : P = Ciężar pojazdu [kN]+ ciężar ładunku [kN] Liczba osi pojazdu

10 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA Szerokość torów Używane określenie - szerokość toru, i rozumiane jako wewnętrzna odległość pomiędzy główkami dwóch szyn i wynoszące 1435 mm, mierzone 14 mm poniżej górnej powierzchni tocznej szyn – jest określeniem niewłaściwym, ale ogólnie przyjętym.

11 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA Klasyfikacja linii kolejowych ze względu na szerokość toru: linie normalnotorowe - 1435 mm. Wymiar ten jako najbardziej popularny zwany został szerokością normalną toru. linie szerokotorowe - wszystkie tory, których odległość międzyszynowa jest większa od normalnej nazywane są torami szerokimi. Poszerzenie szerokości toru zapoczątkowano jeszcze w Imperium rosyjskim, budując torowiska o szerokości 1520 mm. linie wąskotorowe - jeżeli odległość międzyszynowa toru jest mniejsza od wymiaru normalnego to mamy do czynienia z torami wąskimi. Na trasach wąskotorowych eksploatowane są lekkie pociągi poruszające się małymi prędkościami

12 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA Centralna Magistrala Kolejowa (CMK) Trasa szerokotorowa przez szereg lat funkcjonowała pod nazwą Linia Hutnicza- Siarkowa, po przemianach jakie nastąpiły w PKP - Linia Hutnicza Szerokotorowa

13 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA Przykłady stosowanych szerokości torów Szerokość toru [mm] Przeznaczenie kolei i uwagi Przykłady państw, w których jest stosowana Polskie przykłady 381, 457turystyczne, ogrodowe, wystawowe Austria, Japonia, Wielka Brytania 500przemysłowe, dołowe, polowe Francja, Niemcy, Polska i inne 600standard Decauville'a, często stosowany jako kolej polowa i lekka kolej przemysłowa, Rejon Umocniony Hel po 1939 Rogowska Kolej Wąskotorowa do 1954 Wyrzyska Kolej Powiatowa, Żnińska Kolej Powiatowa, Wigierska Kolejka Leśna, Kaszubski Ekspres. 1000szeroko rozpowszechniony standard metryczny, często spotykany w tramwajach i przemyśle Australia, Boliwia, Brazylia, Etiopia, Indie, Niemcy, Pakistan, Peru, Polska, Tajlandia, Wietnam linie tramwajowe w Bydgoszczy, Elblągu, Grudziądzu, Łodzi i Toruniu

14 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA Przykłady stosowanych szerokości torów cd. Szerokość toru [mm] Przeznaczenie kolei i uwagi Przykłady państw, w których jest stosowana Polskie przykłady 1435 (56,5 in.)in. szerokość normalna stosowana w większości krajów, tory tramwajowe w większości miast w Polsce 1520, 1524Finlandia, Polska, b. ZSRR, Mongolia Linia Hutnicza Szerokotorowa 1600Australia, Brazylia, Irlandia 2000kolejka górska CairnGorm Wielka Brytania 3000Superkolej III Rzeszyprojektowana


Pobierz ppt "INFRASTRUKTURA KOLEJOWA. Infrastruktura kolejowa – to ogół urządzeń technicznych warunkujących funkcjonowanie kolei. Umożliwia prowadzenie przewozów przewoźnikom."

Podobne prezentacje


Reklamy Google