Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.plk-sa.pl Zasady określania zdolności przepustowej linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 12 grudnia 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.plk-sa.pl Zasady określania zdolności przepustowej linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 12 grudnia 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Zasady określania zdolności przepustowej linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 12 grudnia 2011 r. mgr inż. Ricardo Grabowski Biuro Eksploatacji Centrala PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2 ZAŁOŻENIA SYSTEMU System został opracowany w oparciu o zalecenia Karty UIC 406 Założenia: 1.Obliczenia przeprowadzane są na podstawie danych z rocznego rozkładu jazdy. 2.System opiera się na metodzie kompresji tras rozkładowych w okresie wybranym do obliczeń i umieszczania dodatkowych tras pociągów (kopie istniejących tras wybieranych przez system), aż do dojścia do granicznego czasu zajętości infrastruktury.

3 OD CZEGO ZALEŻY ZDOLNOŚĆ PRZEPUSTOWA ? Zdolność przepustowa zależy od: charakterystyki technicznej danego elementu sieci, tj. liczby torów, prędkości drogowej i ewentualnych ograniczeń tej prędkości, topologii układu torowego, sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, rozmieszczenia stacji i innych posterunków ruchu na linii

4 OD CZEGO ZALEŻY ZDOLNOŚĆ PRZEPUSTOWA ? charakterystyki technicznej pociągów przejeżdżających przez dany element sieci, tj. rodzaju pociągów, prędkości technicznej, masy i długości składów pociągów, charakterystyk trakcyjnych lokomotyw, wymaganych dróg hamowania

5 OD CZEGO ZALEŻY ZDOLNOŚĆ PRZEPUSTOWA ? rozkładu jazdy, a więc rozmieszczenia tras pociągów na wykresie ruchu, uzależnień między poszczególnymi trasami i powiązań z trasami na sąsiednich odcinkach i liniach potrzeb rynku, wyrażających się zamówieniami na trasy pociągów składanymi przez przewoźników kolejowych

6 WNIOSKI Z ANALIZY PRZYJĘTEJ METODY OBLICZEŃ podstawą do obliczania zdolności przepustowej jest wykorzystana przepustowość określona na podstawie rocznego rozkładu jazdy metoda uwzględnia rozmieszczenie tras pociągów na wykresie ruchu, uzależnienia między poszczególnymi trasami i powiązania z trasami na sąsiednich odcinkach i liniach

7 WNIOSKI Z ANALIZY PRZYJĘTEJ METODY twórcy metody zalecają stosowanie mechanizmu kompresji na krótkich odcinkach, a więc liczenie zdolności przepustowej dla szlaków w związku z powyższym, przepustowości linii nie można określić jedną liczbą za zdolność przepustową odcinka należy uznać wyniki obliczeń dla szlaku krytycznego

8 WNIOSKI Z ANALIZY PRZYJĘTEJ METODY wyniki są w dużym stopniu zależne od przyjętego okresu do obliczeń (np. różnice w natężeniu ruchu w dni robocze i świąteczne, dotyczy to też szczytu wyjazdów urlopowych), niemożność obliczenia zdolności przepustowej dla linii na której w chwili obecnej nie ma rozkładu jazdy zastosowana metoda może powodować trudności z porównywaniem zdolności przepustowych dla różnych rozkładów jazdy pociągów na tym samym odcinku

9 DANE DO OBLICZEŃ Do obliczenia zdolności przepustowej wymagane są niżej wymienione dane: 1.Dane o sieci kolejowej - instrukcja Wykaz linii (Id-12). 2.Rozkład jazdy pociągów pobierany z aktualnej bazy danych systemu Konstruowania Wykresów Ruchu (KWR). 3.Wykaz szlaków i posterunków ruchu na sieci kolejowej ( dane z systemu KWR). 4.Wyposażenie posterunków ruchu i szlaków w urządzenia srk.

10 PODZIAŁ LINII NA SZLAKI

11 WYBÓR SZLAKU DO OBLICZEŃ

12 WYBÓR PARAMETRÓW DO OBLICZEŃ Wybór parametrów do obliczeń: 1.Określenie dnia do obliczeń. 2.Określenie okresu doby do obliczeń. 3.Określenie granicznego czasu zajętości infrastruktury.

13 WYNIKI OBLICZEŃ

14 WNIOSKI Przedstawiony system liczenia zdolności przepustowych jest ściśle powiązany z systemem konstruowania rozkładu jazdy (KWR). Dla systemu dostępne są tylko dane z aktualnie obowiązującego rocznego rozkładu jazdy, dotyczy to też stanu infrastruktury. System nie uwzględnia tras zamówionych przez przewoźników w ramach indywidualnego rozkładu jazdy. W okresie przygotowywania projektu stawek nie ma możliwości symulowania rozkładu jazdy dla parametrów infrastruktury na okres obowiązywania nowych stawek

15 WYKORZYSTANE MATERIAŁY W przedstawionej prezentacji wykorzystane zostały: Karta UIC 406 Opracowanie CNTK: Metoda określania zdolności przepustowej linii i odcinków sieci kolejowej PKP PLK S.A.; autor: mgr inż. Tadeusz Kusiński

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Www.plk-sa.pl Zasady określania zdolności przepustowej linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 12 grudnia 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google