Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady przejazdu przez tory kolejowe i tramwajowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady przejazdu przez tory kolejowe i tramwajowe"— Zapis prezentacji:

1 Zasady przejazdu przez tory kolejowe i tramwajowe

2 Przejazd kolejowy Przejazd kolejowy to jednopoziomowe skrzyżowanie toru kolejowego z drogą. Jeśli z torem krzyżuje się chodnik, to takie skrzyżowanie nazywa się przejściem kolejowym. Przejazdy i przejścia umożliwiają bezpieczne przekraczanie linii kolejowych, choć obecnie na ważnych drogach i liniach kolejowych o dużym natężeniu ruchu dąży się do budowy wiaduktów. Przejazd kolejowy musi spełniać warunki techniczne, dotyczące widoczności, oświetlenia, pochylenia drogi przy podjeździe do przejazdu, kąta skrzyżowania drogi z torem i inne.

3 Zachowanie się kierującego na przejazdach kolejowych
Obowiązki kierującego przy zbliżaniu się do przejazdu kolejowego oraz podczas przejeżdżania przez przejazd: zachować szczególną ostrożność, przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona, prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd, w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

4 Obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i między innymi upewnienia się, czy nie zbliża się pojazd szynowy dotyczy wszystkich przejazdów kolejowych Przejazdy zamykane lub wyposażone w urządzenia sygnalizujące także nie gwarantują stuprocentowego bezpieczeństwa. Dlatego należy: zmniejszyć prędkość i być przygotowanym do zatrzymania, obserwować teren po obu stronach drogi, nasłuchiwać sygnałów i hałasu, który może wskazywać na zbliżanie się pojazdu szynowego, w razie przypuszczenia, że zbliża się pojazd szynowy zatrzymać się przed znakiem Krzyż św. Andrzeja, przejeżdżając przez przejazd wielotorowy, zawczasu zmienić bieg na odpowiedni, aby nie zachodziła potrzeba zmiany biegu na przejeździe, przejeżdżać przez tory zawsze z włączonym silnikiem.

5 Zabrania się kierującemu:
objeżdżania opuszczonych zapór lub pół zapor (rys. 55) oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone, wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim (rys. 53), omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu (rys. 56).

6 Znaki ostrzegawcze przed przejazdami kolejowymi
A-9 "przejazd kolejowy z zaporami"  A-10 "przejazd kolejowy bez zapór" " T-7 tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe 

7 Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi
Przejazdy kolejowe można podzielić ze względu na ilość torów: Jednotorowe Wielotorowe G-3 "krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym"  G-4 "krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym. "  G-1a "słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni"

8 G-1b "słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni"
G-1c  "słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni" G-1d  "słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni" G-1e  "słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni"

9 G-1f "słupek wskaźnikowy z jedną kresą umieszczany po lewej stronie jezdni„
słupek z dwiema kreskami - na 2/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu, a słupek z jedną kreską - na 1/3 tej odległości. G-2 "sieć pod napięciem"

10 Na skrzyżowaniu równorzędnym pierwszeństwo przejazdu ma zawsze pojazd uprzywilejowany, następnie pojazd szynowy, a potem pozostałe pojazdy. W sytuacji przedstawionej poniżej pierwsza przejedzie straż pożarna, następnie tramwaj, a na końcu autobus.

11 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym oznaczone tylko znakiem C-12 jest skrzyżowaniem równorzędnym, na którym obowiązują takie same zasady pierwszeństwa, jak na zwykłym skrzyżowaniu, a więc pojazd szynowy ma na nim pierwszeństwo przed pojazdami kołowymi. Między pojazdami równorzędnymi obowiązuje zasada ustąpienia pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony.

12 Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2 B. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3 C. ma pierwszeństwo przed pojazdem 4

13 A B C

14 Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:
A. 2 B. 3 C. 4

15 A B C

16 W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:
A. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2 B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3 C. przejeżdża ostatni

17 C

18 Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2 B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3 C. przejeżdża ostatni

19 C

20 Pojazd szynowy (tramwaj) na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym
Pojazd szynowy B przed znakami A-7 i C-12 ustępuje pierwszeństwa wszystkim, którzy są w ruchu okrężnym; pojazd szynowy C zjeżdża z ronda. Kierujący pojazdem A ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi C

21 Wykonał: Piotr Nos


Pobierz ppt "Zasady przejazdu przez tory kolejowe i tramwajowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google