Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFRASTRUKTURA SAMOCHODOWA. Powiązania techniczne i funkcjonalne dróg KATEGORIA DROGI KLASA TECHNICZNA DROGI KRAJOWA WOJEWÓDZKA GMINNA POWIATOWA ASZGGPLD.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFRASTRUKTURA SAMOCHODOWA. Powiązania techniczne i funkcjonalne dróg KATEGORIA DROGI KLASA TECHNICZNA DROGI KRAJOWA WOJEWÓDZKA GMINNA POWIATOWA ASZGGPLD."— Zapis prezentacji:

1 INFRASTRUKTURA SAMOCHODOWA

2

3

4 Powiązania techniczne i funkcjonalne dróg KATEGORIA DROGI KLASA TECHNICZNA DROGI KRAJOWA WOJEWÓDZKA GMINNA POWIATOWA ASZGGPLD

5 INFRASTRUKTURA SAMOCHODOWA

6 Rys. Kategorie dróg publicznych w Polsce Wybrane parametry opisujące infrastrukturę drogową w Polsce

7 Rys. Drogi publiczne o twardej nawierzchni w Polsce INFRASTRUKTURA SAMOCHODOWA

8 Długość autostrad krajów UE

9 Rys. a. Gęstość dróg samochodowych o twardej nawierzchni w Polsce INFRASTRUKTURA SAMOCHODOWA dla wybranych UE w 2003 roku

10 INFRASTRUKTURA SAMOCHODOWA Zasady numeracji dróg publicznych w Polsce Według rozporządzenia ministra w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych: 1. drogi krajowe: a) autostrady – litera A i liczba jedno- lub dwucyfrowa, b) drogi ekspresowe – litera S i liczba jedno- lub dwucyfrowa, c) pozostałe drogi krajowe - liczba jedno- lub dwucyfrowa, 2.drogi wojewódzkie – liczba trzycyfrowa, 3.drogi powiatowe – liczba trzycyfrowa i wyróżnik literowy województwa, określony w przepisach Prawo o ruchu drogowym, 4.drogi gminne – liczba czterocyfrowa i wyróżnik literowy województwa, określony w przepisach Prawo o ruchu drogowym. A1 S7 39 237

11 INFRASTRUKTURA SAMOCHODOWA Zasady numeracji dróg publicznych w Polsce cd. Według Umowy Europejskiej o głównych drogach ruchu międzynarodowego (AGR): 1. drogi kategorii A: a) podstawowe, b) pośrednie, 2.drogi kategorii B odgałęzienia, drogi łącznikowe.

12 INFRASTRUKTURA SAMOCHODOWA E20 do E30 E90 E15 E05 E95 S N W E do E18 E17 E313 drogi: podstawowe pośrednie odgałęźne, łącznikowe

13 Układ geometryczny drogi/toru można rozpatrywać w trzech płaszczyznach: płaszczyzna pionowa ZY – (profil podłużny), płaszczyzna pozioma XY – (plan), płaszczyzna pionowa ZX – (przekrój poprzeczny). X Z Y Rzut na płaszczyznę XY Przekrój i rzut na płaszczyznę ZY Przekrój i rzut na płaszczyznę ZX Układ geometryczny toru/drogi kołowej

14 Profil podłużny Profil podłużny (niweleta) składa się z odcinków poziomych i pochylonych (wzniesienia lub spadki – wyrażone w promilach i 0 / 00 – tor, i 0 / 0 –droga kołowa). GRUNT i 1 = 0 0 / 00 i 2 = +2 0 / 00 i 3 = +1 0 / 00 Rys. a. Profil podłużny toru niweleta toru i 4 = -2 0 / 00

15 krzywa przejściowa Łuk kołowy krzywa przejściowa przechyłka Rys. a. Elementy geometryczne : w planie: - odcinek prosty i poziomy, - łuk kołowy, - krzywa przejściowa, w przekroju poprzecznym: - przechyłka, - rampa przechyłkowa. Odcinek prosty i poziomy rampa przechyłkowa Plan i przekrój poprzeczny

16 Na pojazd poruszający się po łuku poziomym o promieniu R działa siła odśrodkowa, której wartość zależy od przyspieszenia odśrodkowego: Aby uniknąć gwałtownego pojawienia się siły odśrodkowej w miejscu styku odcinka prostego (R= ) i łuku kołowego (R=const), między nimi buduje się odcinek o zmiennym promieniu, określany mianem krzywej przejściowej. Na początku krzywej przejściowej (pkp) promień krzywizny toru równa się R=, natomiast na końcu krzywej przejściowej (kkp) promień krzywizny równy jest promieniowi łuku kołowego R. Wychodząc z tego założenia, przyjęto stosować krzywe przejściowe na których następuje liniowy przyrost przyspieszenia odśrodkowego. Przykładem takiej linii jest krzywa opisana wzorem (parabola trzeciego stopnia): gdzie: L kp – długość krzywej przejściowej

17 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA Rys. a. Krzywa przejściowa w postaci paraboli L kp prosty odcinek łuk kołowy X Y kkp pkp R yxyx R x R1R1 R3R3 R2R2 R 1 R 2 R 3 R PŁ

18 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA Jak już było powiedziane na pojazd poruszający się po łuku o promieniu R działa siła odśrodkowa, której wartość zależy od przyspieszenia odśrodkowego. Aby zmniejszyć oddziaływanie tego przyspieszenia w łuku, podnosi się zewnętrzny tok szyn/krawędź drogi o określoną wartość h [mm] względem toku wewnętrznego/krawędzi wewnetrznej, uzyskując w ten sposób przechyłkę toru/drogi kołowej. Rys. a. Przekrój poprzeczny toru w łuku tok wewnętrzny tok zewnętrzny przechyłka

19 INFRASTRUKTURA SAMOCHODOWA Prędkość miarodajna [km/h]

20 INFRASTRUKTURA SAMOCHODOWA Prędkość miarodajna [km/h]

21 INFRASTRUKTURA SAMOCHODOWA

22

23 WA – bezkolizyjny, WB – częściowo bezkolizyjny, WC – kolizyjny.


Pobierz ppt "INFRASTRUKTURA SAMOCHODOWA. Powiązania techniczne i funkcjonalne dróg KATEGORIA DROGI KLASA TECHNICZNA DROGI KRAJOWA WOJEWÓDZKA GMINNA POWIATOWA ASZGGPLD."

Podobne prezentacje


Reklamy Google