Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podyplomowe Studia Surdopedagogiki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podyplomowe Studia Surdopedagogiki"— Zapis prezentacji:

1 Podyplomowe Studia Surdopedagogiki
Adresatami są nauczyciele wszystkich przedmiotów pracujący w szkołach kształcących dzieci i młodzież z uszkodzonym słuchem (specjalnych i integracyjnych), wychowawcy zatrudnieni w internatach, nauczyciele przedszkoli, logopedzi, katecheci, psychologowie, pedagodzy szkolni, duszpasterze, nauczyciele akademiccy pracujący z niesłyszącymi i słabo słyszącymi studentami.

2 Podyplomowe Studia Surdopedagogiki
Celem Studiów jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach Polskiego Związku Głuchych, ośrodkach wczesnej interwencji. Zapoznanie z najnowszymi metodami wspomagania rozwoju dzieci z wadą słuchu. Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do pracy z dziećmi z wadą słuchu, do wykonywania zawodu surdopedagoga. Absolwenci uzyskają kwalifikacje zawodowe w zakresie surdopedagogiki – rehabilitacji niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabo słyszących).

3 Organizacja studiów Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry; 375 godzin zajęć dydaktycznych oraz 150 godzin praktyk specjalistycznych; Termin, od którego mają być powołane studia: rok akademicki 2009/2010, od semestru zimowego

4 Organizacja studiów Forma zaliczenia poszczególnych przedmiotów: egzaminy, zaliczenia z oceną, zaliczenia. Forma zaliczenia studiów podyplomowych: zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów, przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

5 Organizacja studiów Limity przyjęć – 30 osób Wymagane dokumenty: - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, - podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika, - opłata rekrutacyjna w wysokości 30,00 złotych, - 2 podpisane zdjęcia

6 Organizacja studiów Miejsce składania dokumentów: Wydział Nauk Pedagogicznych Katedra Pedagogiki Specjalnej Pracowania Badań nad Niepełnosprawnością Złożoną Toruń ul. Fredry 7/9 Telefon: (056) ; (056)

7 Organizacja studiów Z A P R A S Z A M Y!
Termin składania dokumentów: do 25 września 2009 r. Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego: kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów Termin rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego: 25 września 2009 r. Z A P R A S Z A M Y!


Pobierz ppt "Podyplomowe Studia Surdopedagogiki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google