Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Tematyczna MANHAZ 26-30.09.2005 Metoda identyfikacji zagrożeń i zgrubnych oszacowań ryzyka dla człowieka w obszarach przemysłowych S. Potempski,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Tematyczna MANHAZ 26-30.09.2005 Metoda identyfikacji zagrożeń i zgrubnych oszacowań ryzyka dla człowieka w obszarach przemysłowych S. Potempski,"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Tematyczna MANHAZ Metoda identyfikacji zagrożeń i zgrubnych oszacowań ryzyka dla człowieka w obszarach przemysłowych S. Potempski, Instytut Energii Atomowej, MANHAZ

2 Szkoła Tematyczna MANHAZ Identyfikacja niebezpiecznych rodzajów działalności Metodyka oparta na zgrubnych oszacowaniach ryzyka Opracowana we wspólnym programie MAA, UNEP, UNIDO i WHO

3 Szkoła Tematyczna MANHAZ Cele metodyki Identyfikacja źródeł ryzyka Określenie skutków poważnych awarii dla wybranego regionu i rodzaju działalności Oszacowanie prawdopodobieństwa poważnego wypadku dla instalacji stałych Oszacowanie prawdopodobieństwa poważnego wypadku w przypadku transportu substancji niebezpiecznych

4 Szkoła Tematyczna MANHAZ Identyfikacja niebezpiecznych rodzajów działalności - metodyka Cały obszar powinien być podzielony na podobszary zawierające instalacje lub odcinku linii transportowych Analiza powinna być przeprowadzona dla każdego obszaru i każdego rodzaju działalności

5 Szkoła Tematyczna MANHAZ Określenie skutków poważnego wypadku – poszczególne kroki Określenie obszaru Zebranie informacji o niebezpiecznych działalnościach Sklasyfikowanie działalności Wyłączenie z analizy działalności dostatecznie daleko ulokowanych od obszarów zamieszkałych Wyłączenie z analizy dróg transportowych o małej częstotliwości ruchu Podzielenie linii transportowych (drogowych/kolejowych/wodnych/rurociągów) na odcinki (np. 1-km) Wybranie substancji lub grup substancji Oszacowanie wielkości źródła Oszacowanie gęstości populacji

6 Szkoła Tematyczna MANHAZ Oszacowanie skutków poważnej awarii C a,s - liczba ofiar/wypadek A = wielkość obszaru (hektary) = gęstość zamieszkania w rozważanym obszarze (osoby/ha) f A = współczynnik korekcyjny rozkładu ludności w rozważanym obszarze f m = współczynnik korekcyjny efektów łagodzących

7 Szkoła Tematyczna MANHAZ Oszacowanie skutków

8 Szkoła Tematyczna MANHAZ Oszacowanie prawdopodobieństwa poważnej awarii instalacji stałych Charakterystyka i ilość substancji Oszacowanie jakości stosowanych środków bezpieczeństwa Oszacowanie jakości stosowanych rozwiązań organizacyjnych dotyczących bezpieczeństwa Efekty meteorologiczne na obszarze (np. róża wiatrów)

9 Szkoła Tematyczna MANHAZ Oszacowanie prawdopodobieństwa dla instalacji stałych N i,s = N * i,s + n l + n f + n o + n p. N= log 10 P N i,s - liczba prawdopodobieństwa P - prawdopodobieństwo (częstość: liczba awarii na rok) N * i,s = średnia liczba prawdopodobieństwa dla instalacji i substancji n l = współczynnik korekcyjny częstości operacji załadowania/wyładowania n f = korekta związana ze stosowanym systemem bezpieczeństwa w przypadku substancji palnych n o = korekta związana ze stosowanymi rozwiązaniaami organizayjnymi dotyczącymi bezpieczeństwa n p = korekta warunków meteorologicznych

10 Szkoła Tematyczna MANHAZ Oszacowanie prawdopodobieństwa poważnej awarii związanej z transportem niebezpiecznych substancji Charakterystyka i ilość substancji Rodzaj transportu (wielkość ruchu) Oszacowanie jakości rozwiązań stosowanych w transporcie niebezpiecznych substancji Efekty meteorologiczne na obszarze (np. róża wiatrów)

11 Szkoła Tematyczna MANHAZ Oszacowanie prawdopodobieństwa poważnej awarii związanej z transportem niebezpiecznych substancji N i,s = N * i,s + n c + n t + n p N= log 10 P N i,s - liczba prawdopodobieństwa P - prawdopodobieństwo (częstość: liczba awarii na rok) N * i,s = średnia liczba prawdopodobieństwa dla instalacji i substancji n c = korekta związana ze stosowanym systemem bezpieczeństwa w transporcie n t = korekta związana z wielkością ruchu n p = korekta warunków meteorologicznych

12 Szkoła Tematyczna MANHAZ

13

14 Sprawdzenie kryteriów

15 Szkoła Tematyczna MANHAZ Wybór działalności

16 Szkoła Tematyczna MANHAZ Wybór substancji

17 Szkoła Tematyczna MANHAZ Oszacowanie skutków

18 Szkoła Tematyczna MANHAZ Oszacowanie prawdopodobieństwa awarii instalacji stałej

19 Szkoła Tematyczna MANHAZ Oszacowanie prawdopodobieństwa awarii transportowej

20 Szkoła Tematyczna MANHAZ Wyniki w formie tekstowej

21 Szkoła Tematyczna MANHAZ Wyniki szczegółowe


Pobierz ppt "Szkoła Tematyczna MANHAZ 26-30.09.2005 Metoda identyfikacji zagrożeń i zgrubnych oszacowań ryzyka dla człowieka w obszarach przemysłowych S. Potempski,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google