Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca zaliczeniowa z przedmiotu:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca zaliczeniowa z przedmiotu:"— Zapis prezentacji:

1 Praca zaliczeniowa z przedmiotu:
__________ Prezentację wykonał: Szymon Krawczyk AR w Poznaniu Wydział: Leśny Kierunek: Gospodarka Leśna Autor zdjęć: Szymon Krawczyk Muzyka: Pennywise

2 Rezerwaty mojej okolicy

3 Spis treści: „Bukowa Góra” „Stawiska” „Szachownica” „Węże”

4 Rezerwat ścisły „Bukowa Góra”
Rezerwat ten utworzony 5 maja 1959 r. zajmuje się ścisłą ochroną niewielkiej pozostałości naturalnego lasu bukowego w wieku ok.200 lat, położonego na obszarze źródliskowym w sąsiedztwie wododziału Warty i Prosny. "Bukowa Góra" znajduje się na Wyż. Wieluńskiej na wysokości ok. 230 m n. p. m. powrót

5 „Bukowa Góra” Teren nierówny, podzielony na niewielkie pagórki, dolinki i zagłębienia, z których największe znajdują się w płd. – wsch. części rezerwatu. Stanowi ona niszę źródliskową, wypełnioną wodą, w której widoczne są pulsujące źródełka. Do niszy wpada strumień leśny, który dalej wypływa w postaci dość sporego potoku, płynącego w wyraźnie stromej i głębokiej, miejscami rozszerzonej dolince o charakterze górskim.

6 Wiatrołom Największą wartość przyrodniczą rezerwatu stanowią pomnikowe przestoje buka pospolitego w liczbie 21 okazów o obwodzie pni ponad 3 m, w tym 3 pnie pozbawione są kory (wiatrołomy).

7 Rezerwat „Stawiska” powrót

8 Został utworzony 5 maja 1959 r
Został utworzony 5 maja 1959 r.. Znajduje się niedaleko wsi Parzymiechy w woj. Śląskim. Położony jest w widłach bezimiennych strumieni, na wysokości 225, 5 m n.p.m. Przedmiotem i celem ochrony rezerwatu "Stawiska" są przestoje pomnikowych dębów szypułkowych w izolowanym fragmencie podmokłego lasu mieszanego wśród pól i łąk. „Stawiska”

9 Grąd niski Nie występują dobrze wykształcone zespoły roślinne, znajdujemy tu postać łęgu przystrumykowego. Występują tu również niezalesione polany, porośnięte łanami pokrzywy zwyczajnej. Fitocenon potencjalnie zbliżony do grądu niskiego.

10 Rezerwat przyrody nieożywionej „Szachownica”
powrót

11 Został utworzony 11 października 1978 r
Został utworzony 11 października 1978 r. na wzgórzu wapiennym ''Kamienna (Krzemienna) Góra'' koło wsi Wapiennik (gmina Lipie, powiat Kłobuck, woj. Śląskie).Obejmuje powierzchnię 12,70ha. Znajduje się na wysokości ok. 225 m n.p.m. na Wyżynie Wieluńskiej w otulinie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Kamienna Góra

12 Hibernacja nietoperzy
Ochrona ma na celu zachowanie proglacjalnej jaskini, powstałej w wapieniach górnojurajskich oraz interesującego profilu geologicznego. Proponowane jest rozszerzenie przedmiotu ochrony o nietoperze, mające tu drugie w Polsce pod względem liczebności zimowe stanowisko schronienia - miejsce hibernacji 10 rzadkich gat. tych stworzeń. Hibernacja nietoperzy

13 Rezerwat „Węże” powrót

14 Jaskinia „Za kratą” Został utworzony 10 stycznia 1971r. Powierzchnia rezerwatu to 20,74 ha. Obejmuje Górę Zelce zwaną także Zelcową. W okolicach krąży legenda, która mówi, że wzgórza zostały przeniesione przez diabły na rozkaz czarnoksiężnika Twardowskiego spod samego Krakowa. Po II wojnie światowej teren wzgórza należał do 18-stu prywatnych właścicieli, którzy zajmowali się intensywną eksploatacją wapienia i kalcytu. Dzięki stopniowemu wykupowaniu działek w 1968r. całe wzgórze przejęło państwo.

15 Góra Zelce o wys. 228m n.p.m. i 53m nad poziomem rzeki, zajmuje powierzchnię o wymiarach około 700m na 300m. Ma ono charakter zrębu tektonicznego. Są to najdalej na północ wysunięte ostańce Wyżyny Krakowskiej. Południowy stok Góry Zelce jest łagodny i przechodzi w siodło zwane Nadole. Jaskinia „Studnia”

16 Spis literatury: Prezentacja wykonana na podstawie pracy dyplomowej Agnieszki Zapotockiej i Szymona Krawczyka p.t: - „Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego”


Pobierz ppt "Praca zaliczeniowa z przedmiotu:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google