Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca zaliczeniowa z przedmiotu: Prezentację wykonał: Szymon Krawczyk AR w Poznaniu Wydział: Leśny Kierunek: Gospodarka Leśna Autor zdjęć: Szymon Krawczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca zaliczeniowa z przedmiotu: Prezentację wykonał: Szymon Krawczyk AR w Poznaniu Wydział: Leśny Kierunek: Gospodarka Leśna Autor zdjęć: Szymon Krawczyk."— Zapis prezentacji:

1 Praca zaliczeniowa z przedmiotu: Prezentację wykonał: Szymon Krawczyk AR w Poznaniu Wydział: Leśny Kierunek: Gospodarka Leśna Autor zdjęć: Szymon Krawczyk Muzyka: Pennywise

2 Rezerwaty mojej okolicy

3 Spis treści: Bukowa Góra Stawiska Szachownica Węże

4 Rezerwat ten utworzony 5 maja 1959 r. zajmuje się ścisłą ochroną niewielkiej pozostałości naturalnego lasu bukowego w wieku ok.200 lat, położonego na obszarze źródliskowym w sąsiedztwie wododziału Warty i Prosny. "Bukowa Góra" znajduje się na Wyż. Wieluńskiej na wysokości ok. 230 m n. p. m. powrót Rezerwat ścisły Bukowa Góra

5 Teren nierówny, podzielony na niewielkie pagórki, dolinki i zagłębienia, z których największe znajdują się w płd. – wsch. części rezerwatu. Stanowi ona niszę źródliskową, wypełnioną wodą, w której widoczne są pulsujące źródełka. Do niszy wpada strumień leśny, który dalej wypływa w postaci dość sporego potoku, płynącego w wyraźnie stromej i głębokiej, miejscami rozszerzonej dolince o charakterze górskim. Bukowa Góra

6 Największą wartość przyrodniczą rezerwatu stanowią pomnikowe przestoje buka pospolitego w liczbie 21 okazów o obwodzie pni ponad 3 m, w tym 3 pnie pozbawione są kory (wiatrołomy). Wiatrołom

7 powrót Rezerwat Stawiska

8 Został utworzony 5 maja 1959 r.. Znajduje się niedaleko wsi Parzymiechy w woj. Śląskim. Położony jest w widłach bezimiennych strumieni, na wysokości 225, 5 m n.p.m. Przedmiotem i celem ochrony rezerwatu "Stawiska" są przestoje pomnikowych dębów szypułkowych w izolowanym fragmencie podmokłego lasu mieszanego wśród pól i łąk. Stawiska

9 Nie występują dobrze wykształcone zespoły roślinne, znajdujemy tu postać łęgu przystrumykowego. Występują tu również niezalesione polany, porośnięte łanami pokrzywy zwyczajnej. Fitocenon potencjalnie zbliżony do grądu niskiego. Grąd niski

10 powrót Rezerwat przyrody nieożywionej Szachownica

11 Został utworzony 11 października 1978 r. na wzgórzu wapiennym ''Kamienna (Krzemienna) Góra'' koło wsi Wapiennik (gmina Lipie, powiat Kłobuck, woj. Śląskie).Obejmuje powierzchnię 12,70ha. Znajduje się na wysokości ok. 225 m n.p.m. na Wyżynie Wieluńskiej w otulinie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Kamienna Góra

12 Ochrona ma na celu zachowanie proglacjalnej jaskini, powstałej w wapieniach górnojurajskich oraz interesującego profilu geologicznego. Proponowane jest rozszerzenie przedmiotu ochrony o nietoperze, mające tu drugie w Polsce pod względem liczebności zimowe stanowisko schronienia - miejsce hibernacji 10 rzadkich gat. tych stworzeń. Hibernacja nietoperzy

13 powrót Rezerwat Węże

14 Został utworzony 10 stycznia 1971r. Powierzchnia rezerwatu to 20,74 ha. Obejmuje Górę Zelce zwaną także Zelcową. W okolicach krąży legenda, która mówi, że wzgórza zostały przeniesione przez diabły na rozkaz czarnoksiężnika Twardowskiego spod samego Krakowa. Po II wojnie światowej teren wzgórza należał do 18-stu prywatnych właścicieli, którzy zajmowali się intensywną eksploatacją wapienia i kalcytu. Dzięki stopniowemu wykupowaniu działek w 1968r. całe wzgórze przejęło państwo. Jaskinia Za kratą

15 Góra Zelce o wys. 228m n.p.m. i 53m nad poziomem rzeki, zajmuje powierzchnię o wymiarach około 700m na 300m. Ma ono charakter zrębu tektonicznego. Są to najdalej na północ wysunięte ostańce Wyżyny Krakowskiej. Południowy stok Góry Zelce jest łagodny i przechodzi w siodło zwane Nadole. Jaskinia Studnia

16 Spis literatury: Prezentacja wykonana na podstawie pracy dyplomowej Agnieszki Zapotockiej i Szymona Krawczyka p.t: - Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego


Pobierz ppt "Praca zaliczeniowa z przedmiotu: Prezentację wykonał: Szymon Krawczyk AR w Poznaniu Wydział: Leśny Kierunek: Gospodarka Leśna Autor zdjęć: Szymon Krawczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google