Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004."— Zapis prezentacji:

1 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004

2 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 / Prawo policyjne / Obrona przed zagrożeniami Zwalczanie zapobiegawcze przy czynach karalnych o dużym znaczeniu Przestępstwa ciężkie zgodnie z katalogiem paragraf 100a KPK Także nadużycie zaufania korupcja ze względu na szkodliwość społeczną Zbieranie danych Stwierdzanie tożsamości Obserwacje Niejawne środki techniczne także w mieszkaniach/ z mieszkań Osoby zaufanie/ wywiadowcy niejawni Obserwacja policyjna sprawców intensywnych Zatrzymanie pod dozorem policji (aresztowanie ) Przeszukiwanie osób i przedmiotów Wchodzenie do mieszkań i ich przeszukiwanie ( do pomieszczeń firmowych ) Zabezpieczanie ( konfiskata )

3 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Prawo karne / Prawo karno-procesowe włącznie z przepadkiem korzyści majątkowych Podsłuch telekomunikacyjny włącznie z danymi o połączeniach Zastosowanie katalogu czynów karalnych zgodnie z paragrafem 100a KPK Podsłuchiwanie słów nie wypowiadanych publicznie także z mieszkania z katalogiem czynów karalnych Niejawni wywiadowcy m. in. w przypadku czynów karalnych popełnianych zawodowo lub nałogowo lub przez członka bandy Obserwacje Zabezpieczenie przypadkowych znalezisk Przeszukiwanie u sprawcy / lub osoby trzeciej Zatrzymania i Utrata korzyści majątkowych przez przepadek / konfiskatę itd. Także z legalnego majątku sprawcy Pojęcie : czyny karalne o dużym znaczeniu

4 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 / § 100a KPK - Katalog czynów karalnych - Podsłuch telekomunikacyjny / § 100a KPK - Katalog czynów karalnych - Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa Fałszowanie pieniędzy/ papierów wartościowych Ciężkie przypadki wykorzystania seksualnego dzieci Ciężkie przypadki handlu ludźmi Morderstwo, zabójstwo itd. Uprowadzenie człowieka w celu wymuszenia i wzięcie zakładnika Kradzież dokonana przez bandę przestępczą, rozbój i wymuszenie rozbójnicze Wymuszenie Paserstwo zawodowe Pranie pieniędzy Ustawa o broni, Ustawa o kontroli uzbrojenia, Ustawa o stosunkach gospodarczych z zagranicą ( embargo handlowe ) Ciężkie podpalenie itd. Ustawa o środkach odurzających ( handel środkami odurzającymi ) Ustawa o cudzoziemcach, Ustawa o postępowaniu azylowym tu : przemyt ludzi

5 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Kompetencje nakazowe dla działań karno-procesowych zasada : Sędzia ( śledczy ) W przypadku pilnym : prokuratura lub częściowo Funkcjonariusz policji jako funkcjonariusz pomocniczy prokuratury Przy uregulowaniach dotyczących przypadków pilnych późniejsze potwierdzenie sędziego Przeszukanie : jak obok Podsłuch telefoniczny : brak kompetencji dla policji Wywiadowcy niejawni : zgoda prokuratury Podsłuchiwanie słów nie wypowiadanych publicznie, zarządzenie także funkcjonariusze policji, jednakże w przypadku działań w mieszkaniu/ z mieszkania izba karna Sądu Krajowego

6 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 W szczególności Przeszukania w celu znalezienia środków dowodowych i zabezpieczenia majątku (majątku sprawcy) Zajęcia i zabezpieczenia majątku rzeczowego, nieruchomości, wierzytelności itd. Przesłuchania świadków, ew. w prokuraturze Inne działania Działania karno-procesowe

7 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Działania karno-procesowe Przeszukanie u obwinionego, §§ 102, 105 KPK Przeszukanie u osób trzecich, §§ 103,105 KPK - Cechy szczególne : szczególne grupy zawodowe, takie jak rewidenci gospodarczy, doradcy podatkowi i in. osoby prawne banki instytucje Rzeczy znalezione przypadkowo ( do innych przestępstw ), § 108 KPK

8 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Środków dowodowych : Sędzia śledczy Gdy periculum in mora Prokuratura Policja Wartości majatkowych Sędzia śledczy Gdy periculum in mora Prokuratura( także przy wierzytelnościach, nieruchomościach) Policja tylko przy rzeczach ( przedmiotach ) Działania karno-procesowe Kompetencje nakazowe przy zajęciach: Przy majątku : sądowe zabezpieczenie mienia powyżej wysokości szkody

9 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Taktyka kryminalna / Przeszukanie Cel :Znalezienie środków dowodowych Znalezienie przedmiotów majątkowych Znalezienie śladów majątkowych przedtem : informacje i źródła informacji : Materiały urzędowe / rejestry / dawne postępowania Księga wieczysta ( długi gruntowe ) Wykorzystanie rzeczoznawców Wywiadownie gospodarcze, rejestr handlowy

10 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Zastosowanie metod z zakresu przestępczości gospodarczej Stwierdzenie : Przewaga sprawców w zakresie wiedzy dzięki wykorzystaniu kupionej wiedzy merytorycznej rewidenci gospodarczy, doradcy podatkowi, adwokaci Następstwo : Wykorzystanie wiedzy merytorycznej przez policję i prokuraturę tu : grupa rewidentów z zakresu przestępczości gospodarczej z zatrudnionymi referentami gospodarczymi i zatrudnionymi księgowymi bilansistami - potem przed sądem jako rzeczoznawcy świadkowie -

11 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Założenie: doświadczenie na obszarach finansów i rachunkowości ( rewidenci gospodarczy, podatki, rewidenci urzędów finansowych) Pomoc przy zakładaniu sprawy Współdziałanie przy przeszukaniach Współdziałanie przy przesłuchaniach, pomoc fachowa Przeprowadzanie śledztw finansowych Sprawdzanie i przedstawianie odpowiedzialności prawnych i rzeczywistych Zastosowanie metod z zakresu przestępczości gospodarczej

12 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Założenie: doświadczenie na obszarach finansów i rachunkowości ( rewidenci gospodarczy, podatki, rewidenci urzędów finansowych) Pomoc przy zakładaniu sprawy Współdziałanie przy przeszukaniach Współdziałanie przy przesłuchaniach, pomoc fachowa Przeprowadzanie śledztw finansowych Sprawdzanie i przedstawianie odpowiedzialności prawnych i rzeczywistych Zastosowanie metod z zakresu przestępczości gospodarczej

13 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Zastosowanie metod z zakresu przestępczości gospodarczej Przeprowadzanie analiz firmowych i finansowych Sporządzanie bilansów kontrolnych dla przeglądu rzeczywistej sytuacji w zakresie majątku, dochodów i finansów Sprawdzaniu prospektów przy ofertach udziału Sprawdzanie umów, sposobów sporządzania umów, także umowy o doradztwo i bezwartościowe ekspertyzy, Sprawdzanie trwałości wartości zabezpieczeń, nieruchomości etc. Analizy przepływu pieniądza i transferu kapitałowego Sporządzanie danych dot. dochodów i majątku Ustalanie miejsca znajdowania się zysków osiągniętych na drodze przestępstwa

14 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Taktyka kryminalna / Przeszukanie Przedmioty istotne / materiały Nierucho- mości Wierzytel- ności Umowy kupna / sprzedaże Dowody zapłaty/finansowanie Mat. hipoteczne./ -wykreślenie hipoteki Zabezpieczenia zagranicą Dłużne listy gruntowe Drugie mieszkanie/ biuro/ skład Pożyczki na rzecz osób trzecich Uznanie długów osób trzecich

15 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Taktyka kryminalna / Przeszukanie Przedmioty istotne / materiały Bank Wyciągi z kont Dowody wpłat Ustalanie dochodu z odsetek Inwestycje lokaty bankowe, książeczki oszczędnościowe Umowy najmu skrytki Pełnomocnictwa bankowe Hipoteki / zabezpieczenia / przejmowanie długów Bieżące płatności za drugie mieszkanie

16 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Taktyka kryminalna / Przeszukanie Przedmioty istotne / materiały Ubezpieczenie Ubezpieczenie na życie / rentowe Oszczędności z przeznaczeniem na inwestycje mieszkaniowe Ubezpieczenie rzeczy, gosp.domowego, mieszkania Dokumentacja poszkodowanego

17 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Taktyka kryminalna / Przeszukanie Przedmioty istotne / materiały Udziały Firmy w kraju i zagranicą Notariaty założycielskie Wkłady kapitałowe Umowy o powiernictwo z osobami trzecimi Umowy zdominowania Układy z użyciem osób podstawionych

18 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Taktyka kryminalna / Przeszukanie Przedmioty istotne / materiały A ponadto m. in. pojazdy – własność – zapłata – spłata rat leasingowych Karty kredytowe / zapłata za obroty Dokumentacja podróży / zdjęcia / kalendarze Telefon / telefon komórkowy Technika komputerowa Przedmioty należące do majątku i dowody zakupu Inne materiały dotyczące dochodu

19 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Wykorzystanie struktur przemysłowych Osoby prawne w kraju i zagranicą : -w Niemczech : przeważnie sp. z o.o. i spółki akcyjne -międzynarodowo : Limited`s ( Ltd ) jak sp. z o.o. PLc jak spółka akcyjna Osoby odpowiedzialne : ustawowy przedstawiciel i zarządzający spółką członkowie zarządu

20 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Wykorzystanie struktur przemysłowych Osoby prawne w kraju i zagranicą : -w Niemczech : przeważnie sp. z o.o. i spółki akcyjne -międzynarodowo : Limited`s ( Ltd ) jak sp. z o.o. PLc jak spółka akcyjna Osoby odpowiedzialne : ustawowy przedstawiciel i zarządzający spółką członkowie zarządu

21 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Powiązania pomiędzy firmami

22 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Wykorzystanie struktur zawodowych

23 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Wykorzystanie struktur zawodowych Układy z wykorzystaniem osób podstawionych Ktoś sam znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej Sprawcy wykorzystują jego słabości / uzależnienia, Jak alkohol, uzależnienie od narkotyków, Osoba ta jest tylko w niewielkim stopniu czynna w firmie istotnej dla popełnianego czynu Osoba ta nie zna procedur firmowych i biznesowych i nie posiada typowej dla danej branży wiedzy merytorycznej, np. w branży eksportowej Osoba ta nie ma pełnomocnictw bankowych, mimo iż wpisana jest jako ustawowy przedstawiciel i zarządzający firmą, Osoba ta posiada wprawdzie pełnomocnictwa bankowe, ale transakcje pieniężna realizowane są przez inne osoby, wyposażone w pełnomocnictwa bankowe, które ew. pojawiają się w banku osobiście.

24 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Wytropienie majątku Przyporządkowanie majątku Zabezpieczenie majątku przy założeniu : czyn karalny – sprawca – to, co uzyskano ( majątek ) Przepadek korzyści majątkowych przy zyskach z czynów karalnych Nasze zadanie:

25 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Prawo materiałowe : Kodeks Karny §§ 73 i nn., np. Konfiskata przedmiotów służących do popełnienia czynu przepadek ( wartości majątkowych ) Przepadek ekwiwalentu wartości Przepadek rozszerzony Prawo formalne : Skodeks Postępowania Karnego §§ 111 b i nn., gdzie zajęcie przedmiotów, także nieruchomości wierzytelności ( bank ) praw Przepadek korzyści majątkowych przy zyskach z czynów karalnych Cecha szczególna : Przy zabezpieczaniu majątku zasada brutto


Pobierz ppt "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004."

Podobne prezentacje


Reklamy Google