Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Ochrona informatorów Propozycje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Ochrona informatorów Propozycje."— Zapis prezentacji:

1 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Ochrona informatorów Propozycje rozwiązań

2 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Możliwości Biuro zaufania Obowiązki informowania Wirtualna skrzynka pocztowa Centralne Biuro Doradcze

3 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Biuro zaufania Die Wirtschaft przejmuje odpowiedzialność oferuje osobę kontaktową chroni informatora przed nieuzasadnionymi atakami rozwija sieć ekspertów oferuje gwarancję miejsca pracy oferuje ochronę osobistą i anonimowość

4 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Biuro zaufania è bezpłatne dla świadków czy informatorów, è prowadzone przez uznanego eksperta od prawa karnego i adwokata è oferuje anonimowość na życzenie, è gromadzi wskazówki i informacje, è zarządza, po uzgodnieniu, poinformowanie organów ścigania oraz è gwarantuje ochronę informatora aż po sądową rozprawę główną.

5 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Procedura Biuro zaufania ð Telefon do sekretariatu w powszechnym czasie urzędowania ð Działania wytwarzające nić zaufania poprzez informację ð Nawiązanie kontaktu z adwokatem ð Sprawdzenie pod kątem zasadności i oceny prawnej ð Sprawdzenie możliwości otwartych zeznań ð Jeżeli tak, opracowanie stanu faktycznego, złożenie zawiadomienia o przestępstwie

6 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Procedura Biuro zaufania ð Jeżeli brak możliwości otwartych zeznań, wyjaśnienie, czy można dostarczyć dowody rzeczowe ð Jeżeli tak, dostarczenie dowodów rzeczowych ð Opracowanie stanu faktycznego, złożenie zawiadomienia o przestępstwie powołując się na prawo do odmowy składania zeznań ð Jeżeli brak dowodów rzeczowych, sprawdzenie, czy wymagane zawiadomienie o przestępstwie ð Jeżeli tak, złożenie zawiadomienia o przestępstwie powołując się na prawo do odmowy składania zeznań ð Jeżeli nie, brak zawiadomienia

7 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Obowiązki informowania/ Biura centralne Zalecenie GRECO: Należy umożliwić podmiotom pełniącym funkcję publiczną złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu korupcji bezpośrednio na policji Problem: tajemnica urzędowa obowiązek informowania

8 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Obowiązki informowania/ Biura centralne Regulacja hamburska: Przepis administracyjny o Krokach zwalczania korupcji (w szczególności zapobieganie korupcji) Obowiązek informowania w przypadku podejrzenia korupcji Wyznaczenie pełnomocników ds. antykorupcji

9 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Obowiązki informowania/ Biura centralne Podstawa zobowiązania do informowania: Poprzez ten przepis administracyjny konkretyzacji ulegają istniejące powszechne obowiązki doradcze i wspierające urzędników w związku ze zobowiązaniem do dobra ogółu w odniesieniu do podejrzenia korupcji w celu z jednej strony zapobieganiu korupcji a z drugiej strony zapewnieniu zachowań i działania. Podobne regulacje obejmują pracowników.

10 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Obowiązki informowania/ Biura centralne Kiedy musi nastąpić zgłoszenie informacji? Jeżeli pracownicy w przypadku informacji pozyskanych w drodze służbowej w swojej osobistej ocenie dojdą do wniosku, że może tutaj chodzić o czyn korupcyjny lub czyn towarzyszący z tym związany, to są obowiązani do przekazania dalej tych informacji, o ile nie stoją na przeszkodzie inne przepisy prawne.

11 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Obowiązki informowania/ Biura centralne Zadania Biur centralnych: - odbiór i przekazanie dalej odpowiednich informacji - doradztwo biur - doradztwo i opieka nad pracownikami, którzy się do nich zwracają Organy władzy i urzędy muszą w tym zakresie zagwarantować, że biura centralne posiadają niezbędną kompetencję fachową i socjalną niezbędną do realizacji swoich zadań. Muszą one zagwarantować w szczególności ocenę/doradztwo o podłożu prawnym oraz uwzględnić odpowiednio do sytuacji osobiste zakresy problematyczne często wiążące się ze zgłaszanymi czynami korupcyjnymi.

12 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Obowiązki informowania/ Biura centralne Procedura: Podejrzenie korupcji (pracownik albo przedsiębiorstwo zewnętrzne) Przekazanie informacji bez konkretnej formy przełożonym albo biurom centralnym Sprawdzenie prawdopodobieństwa Podejrzenie słuszne -> prokuratura / DIE Podejrzenie niesłuszne -> zniszczenie przekazanej informacji

13 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Wirtualna skrzynka pocztowa Wzrost napływu informacji Redukcja szarej strefy Informatorzy przekazują organowi władzy informacje o przypadkach korupcji przy zachowaniu anonimowości Dzięki stworzeniu skrzynki pocztowej możliwa staje się komunikacja (pytania zwrotne) Łatwo zrozumiałe menu Pole tekstowe dla swobodnego tekstu Możliwość przejęcia załączników w formacie WORD itp.. Brak zapisu adresu IP albo innych danych związanych z przekazaniem informacji Oparty na sieci Internet system zgłoszeń dla celów anonimowego przekazywania informacji I komunikowania się informatora z organem władzy

14 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Wirtualna skrzynka pocztowa Wady: Wysokie koszty użytkowania (ok. 60.000 rocznie) Ryzyko techniczne i gospodarcze

15 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Wirtualna skrzynka pocztowa Anonimowość obniża próg oporu Dotarcie do każdego informatora Niezależnie od godzin urzędowania Przekazywane są informacje o stanach faktycznych, o których w przeciwnym razie nigdy by nie poinformowano Brak błędnych interpretacji, ponieważ informacje w formie pisemnej (wzrost jakości) Dialog (skrzynka pocztowa) troszczy się ew. o otwarte zeznanie (pozyskanie zaufanie) Istnienie systemu pociąga za sobą skutki prewencyjne Korzyści z systemu

16 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Centralne Biuro Doradcze D.I.E. Włączone w Wydział Dochodzeń Wewnętrznych Doradzanie pracownikom organu i osobom prywatnym Przy telefonie na pytania prewencyjne i pytania o karalność Wykłady o prewencji w celu uwrażliwienia pracowników i przełożonych Wykłady o prewencji w celu rekomendacji Konferencji Antykorupcyjnej


Pobierz ppt "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Ochrona informatorów Propozycje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google