Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Co inicjuje rozpoczęcie postępowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Co inicjuje rozpoczęcie postępowania."— Zapis prezentacji:

1 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Co inicjuje rozpoczęcie postępowania karnego? izby obrachunkowe urzędy sprawdzające rachunki organy skarbowe postępowania innych prokurator / przypadkowe odkrycia informacje od organizacji dotkniętych korupcją zawiadomienia konkurencji lub innych osób prywatnych zawiadomienia anonimowe

2 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Furtki dla korupcji niedostateczny nadzór służbowy i merytoryczny brak kontroli zbytnie usamodzielnienie się poszczególnych pracowników lub resortów koncentracja zadań w ręku pojedynczych pracowników zbyt duża uznaniowość zbyt dużo lub zbyt trudno zrozumiałe przepisy przy braku wiedzy fachowej brak przejrzystości niedostateczne działania doszkalające

3 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 rezygnacja z kontroli umowy wiążące urząd długoterminowo lub które z innych powodów wydają się niekorzystne rezygnacja z organizowania przetargów publicznych Furtki dla korupcji zaniżanie kosztów ogólnych, w celu zachowania kompetencji samodzielnego rozstrzygania o przyznawaniu zleceń

4 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Furtki dla korupcji dzielenie zleceń z tego samego powodu przekazywanie informacji o dokumentacjach ofertowych na rzecz konkretnego oferenta wybór niedopuszczalnego trybu przetargowego częste uzupełnianie lub rozszerzanie zleceń

5 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 częste zlecenia przyznawane aneksem do umowy nie zrozumiałe dopłaty szczególne rozliczenia i kosztorys różnią się od siebie, przyjmując za miernik doświadczenie życiowe, w sposób nieproporcjonalny niewytłumaczalne rezygnowanie z reklamacji / kar umownych Furtki dla korupcji niewytłumaczalne przedłużanie terminów przy przetargach zawężenie konkurencji poprzez formułowanie zbędnych wymogów technicznych; tym samym praktyczne wyłączenie określonych firm

6 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004

7 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Ochrona informatorów Wprowadzenie / Problematyka

8 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Skuteczna ocena rachunków bankowych

9 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Problem korupcji zanik zaufania liczba niewykrytych spraw ogromne szkody materialne rozgrywa się w tajemnicy sprawcami są dający i biorący nie zgłaszają się świadkowie nieprzejrzyste struktury organów złożone procedury brak przejrzystości wysokie kompetencje sprawców brak świadomości bezprawności

10 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004

11 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Ochrona informatorów Propozycje rozwiązań

12 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Możliwości biuro adwokata zaufania obowiązki informowania wirtualna skrzynka pocztowa centralne biuro doradcze

13 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Biuro adwokata zaufania Sektor prywatny bierze odpowiedzialność oferuje osobę kontaktową chroni informatora przed nieuzasadnionymi atakami tworzy sieć ekspertów oferuje gwarancję zatrudnienia oferuje ochronę osobistą poprzez anonimowość

14 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Biuro adwokata zaufania è świadkowie bądź informatorzy nie ponoszą opłat, è jest prowadzone przez adwokata specjalistę od prawa karnego è na życzenie oferuje anonimowość, è zbiera wskazówki i informacje, è w uzgodnieniu z informatorem składa doniesienie organom ścigania è zapewnia ochronę informatora aż po fazę postępowania sądowego.

15 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Funkcjonowanie biura adwokata zaufania ð telefon do sekretariatu w godzinach urzędowania ð działania budujące zaufanie poprzez informację ð skontaktowanie z adwokatem ð weryfikacja logiczności i ocena prawna ð sprawdzenie, czy możliwe jest składanie zeznań w sposób jawny ð jeśli tak, ewaluacja stanu faktycznego, złożenie zawiadomienia

16 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Funkcjonowanie biura adwokata zaufania ð jeżeli nie jest możliwe jawne zeznanie sprawdzenie, czy możliwe jest zdobycie dowodów rzeczowych ð jeśli tak, zbieranie dowodów rzeczowych ð ewaluacja stanu faktycznego, złożenie zawiadomienia powołując się na prawo do odmowy składania zeznań ð jeśli brak dowodów rzeczowych, sprawdzenie, czy istnieje możliwość złożenia zawiadomienia bez narażania informatora ð jeśli tak, ewaluacja stanu faktycznego, złożenie zawiadomienia powołując się na prawo do odmowy składania zeznań ð jeśli nie, rezygnacja ze złożenia zawiadomienia

17 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Obowiązki informowania/jednostki centralne Zalecenie GRECO : Funkcjonariuszom publicznym należy zapewnić możliwość składania zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu korupcji bezpośrednio na policji Problem : Tajemnica służbowa obowiązek informowania

18 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Obowiązki informowania/jednostki centralne Regulacja obowiązująca w Hamburgu: Przepis administracyjny dotyczący Działań mających na celu zwalczanie korupcji (w szczególności zapobieganie korupcji) obowiązek informowania w przypadku podejrzenia o korupcję powołanie rzeczników ds. antykorupcujnych

19 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Obowiązki informowania/jednostki centralne Podstawa obowiązku informowania: Niniejszy przepis administracyjny konkretyzuje istniejące już obowiązki urzędników doradzania i wspierania wprowadzając ogólny obowiązek informowania o podejrzeniu korupcji, tak by dzięki temu przeciwdziałać korupcji oraz zagwarantować pewność działań i procedur. To samo dotyczy pracowników nie posiadających statusu urzędnika.

20 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Obowiązki informowania/jednostki centralne Kiedy należy informować? Jeżeli pracownicy w trakcie pełnienia obowiązków służbowych pozyskają informacje, które według ich osobistej oceny nogą świadczyć o dokonaniu czyny korupcyjnego lub przestępstwa powiązanego, zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie, o ile inne przepisy prawa tego nie zabraniają.

21 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Obowiązki informowania/jednostki centralne Obowiązki jednostek centralnych: - przyjmowanie i przekazywanie stosownych informacji - doradzanie innym jednostkom - doradzanie i opieka nad osobami, które się do nich zwrócą Stosowne organy i urzędy muszą zapewnić, by jednostki centralne dysponowały niezbędnymi dla wykonywania swych zadań kompetencjami merytorycznymi i socjalnymi. Muszą one w szczególności zagwarantować gruntowną poradę/opiekę prawną i uwzględniać w wymagany w danej sytuacji sposób problemy wiążące się często z przestępstwami korupcyjnymi, o których doniesiono.

22 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Obowiązki informowania/jednostki centralne Postępowanie: podejrzenie korupcji (pracownik lub podmiot zewnętrzny) niesformalizowane poinformowanie przełożonego lub jednostki centralnej sprawdzenie wiarygodności i logiczności doniesienia podejrzenie uzasadnione -> prokuratura / wydział spraw wewnętrznych podejrzenie nieuzasadnione -> zniszczenie informacji

23 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Wirtualna skrzynka pocztowa wzrost ilości informacji zmniejszenie ilości niewykrytych przestępstw informator przekazuje organowi informacje o przypadkach korupcji zachowując anonimowość poprzez założenie skrzynki pocztowej możliwa jest komunikacja z informatorem (zadawanie mu pytań) łatwo zrozumiała obsługa pole tekstowe na wpisanie dowolnego tekstu możliwość wysyłania załączników w formacie WORD i innych brak możliwości zapisu adresu IP i innych danych internetowy system zgłaszania informacji i komunikacji pomiędzy informatorem a organem

24 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Wirtualna skrzynka pocztowa Wady: Wysokie koszty użytkowania (ca. 60.000 rocznie) Ryzyka techniczne i gospodarcze

25 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Wirtualna skrzynka pocztowa anonimowość zmniejsza opór przed składaniem zawiadomień możliwość dotarcia do każdego informatora niezależność od terminów urzędowania podawane są informacje o takich zdarzeniach, o których inaczej nigdy by nie poinformowano brak możliwości błędnej interpretacji, ponieważ komunikacja odbywa się w formie pisemnej (wzrost jakości) dialog (skrzynka pocztowa) zapewnia, że forma wypowiedzi jest otwarta (wzbudzanie zaufania) istnienie systemu ma również skutek prewencyjny Walory systemu

26 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Centralna jednostka doradcza Wydziału Dochodzeń Wewnętrznych funkcjonuje w strukturze Wydziału Dochodzeń Wewnętrznych doradzanie pracownikom administracji i osobom prywatnym telefon obywatelski – odpowiadanie na pytania z zakresu prewencji korupcji i karalności poszczególnych czynów wykłady prewencyjne mające na celu uczulanie pracowników i przełożonych na kwestie korupcji wykłady prewencyjne wdrażające rekomendacje Konferencji Antykorupcyjnej


Pobierz ppt "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Co inicjuje rozpoczęcie postępowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google