Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urodził się 17 grudnia 1897 roku w Płocku, zmarł 10 lutego 1962 roku w Warszawie. Pochodził z rodziny inteligenckiej o żywych tradycjach patriotycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urodził się 17 grudnia 1897 roku w Płocku, zmarł 10 lutego 1962 roku w Warszawie. Pochodził z rodziny inteligenckiej o żywych tradycjach patriotycznych."— Zapis prezentacji:

1

2 Urodził się 17 grudnia 1897 roku w Płocku, zmarł 10 lutego 1962 roku w Warszawie. Pochodził z rodziny inteligenckiej o żywych tradycjach patriotycznych. Dzieciństwo i młodość spędził w rodzinnym mieście. W szkole średniej pod pseudonimem Orlik działał w organizacjach niepodległościowych, należał do Związku Strzeleckiego. Redagował nawet pisemko młodzieży niepodległościowej Młodzi idą, zamieszczając w nim swoje wiersze. Współczesny wygląd domu Broniewskiego

3 W czasie pierwszej wojny świtowej opuścił VII klasę gimnazjum, by zaciągnąć się do Legionów. Brał udział w walkach frontowych m.in. na Wołyniu. Został wkrótce internowany do obozu w Szczypiornie, gdyż odmówił złożenia przysięgi na wierność Austrii.

4 Po zwolnieniu rozpoczął studia humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, ale wkrótce potem, jako przekonany zwolennik Piłsudskiego zaciągnął się do wojska i brał udział w wojnie polsko – radzieckiej. Władysław Orlik – Broniewski, później niesforny komunista, zawsze beztroski romantyk, otrzymał w Legionach stopień porucznika i dowodził własnym plutonem. Uniwersytet Warszawski

5 W 1921 r. opuścił wojsko w randze kapitana. Ten okres w znacznej mierze zaważył na kształtowaniu się poglądów Broniewskiego, co znalazło odbicie w późniejszej twórczości. Podczas studiów uniwersyteckich zbliżył się do kręgów lewicowych, wstąpił do Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej. Tam styka się z twórcami i działaczami kulturalnymi kręgu komunistycznego. W roku 1925 Broniewski wspólnie z Stanisławem Ryszardem Standem i Witoldem Wandurskim wydają pierwszy biuletyn poetycki pt. Trzy sławy – był to zarazem pierwszy w Polsce manifest poetów proletariackich.

6 W tym samym roku wydał swój pierwszy tom poezji Wiatraki. Broniewski – ideowy komunista. Nigdy nie należał do Komunistycznej Partii Polski, ale brał udział w wielu akcjach przez nią prowadzanych i ponosił wszelkie konsekwencje, jakie spotykały działaczy. W r.1931 władze odebrały prawo ukazywania się Miesięcznikowi Literackiemu, z którym współpracował, a redakcja została aresztowana. Bezpośrednią przyczyną tych represji była publikacja listu otwartego, protestującego przeciw stosowaniu w Łucku tortur wobec więźniów politycznych. W więzieniu Broniewski spędził dwa miesiące. W 1934r. przebywał kilka tygodni w ZSRR.

7 Gdy wybuchła II wojna, poeta jako ochotnik zgłosił się do obrony kraju. Poszukując swej jednostki, znalazł się we Lwowie, przejętym wówczas przez władze radzieckie. Włączył się w życie kulturalne miasta. Niestety, wskutek prowokacji został oskarżony o bliskie związki z władzami sanacyjnymi oraz o nacjonalizm, a następnie osadzony przez władze sowieckie w więzieniu. Przebywał tam od początku 1940r. do września 1941. Długi pobyt we lwowskim więzieniu na Zamarstynowie ostudził rewolucyjny zapał, włożył mu w usta słowa pełne gniewu i goryczy jak mówią wiersze z tego czasu, bardzo osobiste i ściśle związane z życiową biografią artysty. (…) Ulica we Lwowie.

8 Tułacza armia, tekst wydrukowany w Orle Białym nr.21 1943 r. i nigdy potem nie włączony do zbiorków Broniewskiego (za jego życia)demonstruje, jakimi zasługami żołnierz polski zdobywał należne mu prawo moralnego osądu innych, za którymi stała siła i przemoc, triumfujące w tej wojnie, i jak miało się liczą racje pokrzywdzonych. Jeśli Łagier i Sybir były szkołą bycia żołnierzem, to także i w tym sensie, że uczyły, jak pogodzić się z przegraną. (J.Święch)

9 Tam na Uchocie, na Soświe rośnie sosna przy sośnie, drzewa piękne, masztowe wyrosły. Myśmy ostrym toporem Rozprawiali się z borem. Nie dla Polski: dla Rosji…dla Rosji… Dobywaliśmy węgiel Pod polarnym aż kręgiem Lub spławialiśmy las na Pieczarze, I rzucała nas dola Na bezdroża na pola, W tundrę, tajgę, za góry, za morze…

10 Dla poety walka z Hitlerowskimi Niemcami była nakazem chwili, więc wstąpił do organizującej się armii polskiej formującej się w ZSRR. Wraz z wojskiem przybył do Syrii, Palestyny, a pod koniec wojny do Anglii. Pobyt na Bliskim Wschodzie był okresem ciężkiej próby poety, coraz częściej napadały go złe nastroje, rozterki, niepokoje, aż skończyło się na ataku depresji i braku równowagi psychicznej.

11 Po zakończeniu wojny Broniewski wrócił do kraju i bacznie śledził dokonujące się przemiany zarówno społeczne, jak i ideologiczne. Jego wiersze z tego okresu obejmują problematykę walki rewolucyjnej, twórczej pracy i odbudowy. Prowadził dość ożywioną korespondencję ze starym przyjacielem Julianem Tuwimem, który podobnie jak wcześniej Broniewski był na uchodźstwie na Zachodzie. Julian Tuwim

12 Wysokie zaangażowanie poezji w sprawy przemian społecznych, ideologicznych z czasem schodzą na drugi plan, a na czoło wysuwają się utwory o tematyce bardzo osobistej, związane przede wszystkim z tragicznymi przeżyciami. Pierwszym była śmierć żony – Marii Zarębińskiej, więźniarki obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, której straszliwe warunki obozowe w znacznym stopniu nadszarpnęły zdrowie. Z Marysią Zarębińską (1946 - rok ich ślubu)

13 Drugim bolesnym ciosem dla poety, a przede wszystkim – ojca, była śmierć ukochanej córki Anki, której poświęcił cykl wierszy zatytułowanych jej imieniem. Z Anką i psem.

14 W tym okresie pojawiają się też utwory o tematyce dotąd traktowanej marginesowo – zachwyt nad pięknem polskiego krajobrazu (Mazowsze).

15 Ostatnie lata Broniewskiego zdominowane zostały w jego twórczości przez problematykę rozrachunku z życiem, starzenia się i umierania. Starzeję się jak płocki dąb, silny podobnie, z czasie i losem ząb za ząb

16 Broniewski zajmował się również tłumaczeniem. Jego dorobek przekładowy stanowią przede wszystkim dzieła rosyjskich klasyków: Dostojewskiego, Gigola, Andrijewa, B.Pilniaka, Szołochowa, Tołostoha, Jesienna, Majakowskiego. Za swoją działalność literacką dwukrotnie został nagrodzony nagroda państwową I stopnia (1950 i 1955), nagroda Pen Clubu oraz otrzymał Order Budowniczych Polski Ludowej.

17 Poeta zmarł po ciężkiej chorobie nowotworowej krtani. Został pochowany na cmentarzu na Powązkach. W Warszawie, w domu, w którym mieszkał poeta przez ostanie lata życia, utworzono obecnie jego muzeum.

18 W Płocku znajduje się pomnik poety. Do dziś istnieje dom, w którym poeta się urodził i spędził wczesną młodość, ostał się również dąb – ukochane drzewo Broniewskiego – rosnący przy domu od strony Wisły. Jedna z grup poetyckich działająca w mieście nosi nazwę Pod dębem. Dąb Broniewskiego kiedyś … … i dziś. Płocki pomnik poety

19 KONIEC Dziękujemy za obejrzenie naszej prezentacji Autorzy: Agata Mokiejwska Mateusz Jarzyński Piotr Wysocki kl. III b Gimnazjum nr 6 w Płocku im. prof. Władysława Szafera Praca wykonana na podstawie materiałów zamieszczonych w książce O poetach i pisarzach inaczej.


Pobierz ppt "Urodził się 17 grudnia 1897 roku w Płocku, zmarł 10 lutego 1962 roku w Warszawie. Pochodził z rodziny inteligenckiej o żywych tradycjach patriotycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google