Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Śląskie Centrum Chorób Serca

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Śląskie Centrum Chorób Serca"— Zapis prezentacji:

1 Śląskie Centrum Chorób Serca
Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia r., Warszawa Asystent lekarza - nowy zawód potrzebny w polskiej ochronie zdrowia. Marian Zembala Śląskie Centrum Chorób Serca Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ŚUM, Zabrze

2 Asystent lekarza – projekt nowego zawodu w polskiej służbie zdrowia
Nowy zawód Asystenta Lekarza Physician Assistant (PA) powstał w roku 1965 z inicjatywy Dr Eugeniusza Stead (Duke University) w USA jako odpowiedź na rosnący niedobór lekarzy personelu medycznego w specjalnościach zabiegowych i podstawowej opiece zdrowotnej. Twórcą pierwszego programu szkoleniowego na świecie był Dr John W.Kirklin (Birmingham - University of Alabama) lider światowej kardiochirurgii. W USA w roku 2011 praktykujących jest 79 000 asystentów lekarzy (PA) i 154 programy szkoleniowe na uniwersytetach i szkołach medycznych.

3 Asystent lekarza – projekt nowego zawodu w polskiej służbie zdrowia
Luty  2008 r. - rekomendacje WHO - wskazują na celowość powołania zawodu asystenta lekarza w  krajach, które odczuwają niedostatek personelu medycznego (global health workforce shortage) na różnych stanowiskach w ochronie zdrowia wskazując na uzasadnienie medyczne i medyczno-ekonomiczne. 27 maja 2008 r. w Warszawie w Ministerstwie Zdrowia z inicjatywy Śląskiego Centrum Chorób w Zabrzu, Klubu Kardiochirurgów Polskich i wsparciu Pani Minister Ewy Kopacz odbyło się  spotkanie poświęcone celowości i zasadności powołania zawodu asystenta lekarza w Polsce. Spotkanie odbyło się pod kierunkiem Pani mgr K.Chmielewskiej - Zastępcy Dyrektora Departamentu Nauki w obecności dr.hab. Romana Cichonia, dr hab. Michała Krejcy i dr Michała Zembali - koordynatora projektu.

4 Asystent lekarza – projekt nowego zawodu w polskiej służbie zdrowia
Mianem Physician Assistant (PA) określa się w USA samodzielnego pracownika służby zdrowia, uprawnionego do wykonywania określonych procedur medycznych i zabiegowych wyłącznie pod nadzorem lekarza. Do zadań asystenta lekarza należy nie tylko przedmiotowe i podmiotowe badanie chorego, prowadzenie diagnostyki i terapii, ale także czynny udział przy zabiegach chirurgicznych w zakresie pierwszej lub drugiej asysty. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; 5 (2): 208–210

5 Asystent lekarza – projekt nowego zawodu w polskiej służbie zdrowia
Ważne jest zrozumienie, iż asystent lekarza pracuje pod nadzorem i na odpowiedzialność lekarza (supervising physician), a jego obowiązki i prawa są ściśle regulowane przez prawo stanowe (State Law), odrębne dla każdego ze stanów Ameryki Północnej. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; 5 (2): 208–210

6 Szkolenie Asystenta Lekarza w USA
Czas szkolenia 26,5 miesiąca Pierwszy rok szkolenia: w zakresie fizjologii, biochemii, patologii, anatomii człowieka, farmakologii klinicznej, medycyny klinicznej i diagnostyki laboratoryjnej oraz etyki Drugi rok szkolenia: staże szkoleniowe odbywane w specjalnościach klinicznych  i zabiegowych Egzamin Certyfied PA-CVT

7 Asystent lekarza – projekt nowego zawodu w polskiej służbie zdrowia
Zawód Asystent Lekarza został wprowadzony w Holandii w roku 2001, w Niemczech w roku 2005, w Wielkiej Brytanii w roku 2010, w Chinach w roku 2010, natomiast w Argentynie, Brazylii i Chile w roku 2007.

8 Szkolenie Asystenta Lekarza w Niemczech
W Niemczech istnieją 3 programy szkoleniowe: Steinbes-Hochschule Berlin od roku 2005  absolwentów i 36 studentów PA Mathias-Hochschule in Rheine od roku studentów Duale Hochschule Baden-Wurttemberg od roku studentów. 8

9 Szkolenie Asystenta Lekarza w Holandii
Holandia - obecnie łącznie 135 studentów PA Utrecht University of Applied Sciences od roku 2001 Amsterdam University of Applied Sciences Arnheim/Nijmegen HAN University of Applied Scences Groningen (Hanze University) Rotterdam University of Applied Sciences

10 Szkolenie Asystenta Lekarza w Wielkiej Brytanii
Wielka Brytania - studiuje 65 studentów St Georges University, London University of Birmingham, University of Wolverhampton University of Aberdeen

11 Szkolenie Asystenta Lekarza w Polsce
Rozpoczęcie w Zabrzu w roku 2010 pilotażowego trzyletniego szkolenia w zakresie nowego stanowiska asystent lekarza Pierwsza rekrutacja - absolwenci  Wydziału Pielęgniarstwa (licencjonowana pielęgniarka, pielęgniarz z dwuletnim stażem) Istnieje spore zainteresowanie absolwentów Wydziału Ratownictwa Szkolenie praktyczne i teoretyczne pod kierunkiem lekarzy i personelu medycznego oraz dodatkowo kursy, 3-miesięczne szkolenia zagraniczne w Niemczech, Holandii lub Wielkiej Brytanii oraz kursy szkoleniowe przez amerykańskich instruktorów PA organizowane w Zabrzu.

12 Potencjalne obszary zatrudnienia w ochronie zdrowia w Polsce w latach 2012-2020
intensywna terapia specjalności zabiegowe (udział w zabiegach operacyjnych jako 1-2 asysta) oraz pomoc w opiece około- i poszpitalnej oddziały ratunkowe oddziały przewlekle chorych oddziały opieki paliatywnej

13 Korzyści z wprowadzenia nowego zawodu asystenta lekarza w Polsce
Poprawa profesjonalnej opieki medycznej w obszarach, w których lekarz specjalista lub lekarz nie jest niezbędny dla realizacji świadczeń Wzmocnienie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej poprzez wydzielenie zadań i powierzenie ich nowo powstałym specjalnościom, takim jak: perfuzjonista, asystent lekarza, technik respiratoroterapii Uzupełnienie brakującej liczby zatrudnionych na warunkach poprawiających wskaźniki medyczno-ekonomiczne Wykorzystanie dobrych doświadczeń krajów, w których stanowisko asystenta lekarza jest realizowane od wielu lat.

14


Pobierz ppt "Śląskie Centrum Chorób Serca"

Podobne prezentacje


Reklamy Google