Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prąd Sinusoidalny Jednofazowy Autor Wojciech Osmólski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prąd Sinusoidalny Jednofazowy Autor Wojciech Osmólski."— Zapis prezentacji:

1 Prąd Sinusoidalny Jednofazowy Autor Wojciech Osmólski

2 Prąd sinusoidalny jednofazowy Prąd nazywamy zmiennym (sinusoidalnym), jeśli zmienia się w czasie jego wartość liczbowa przy niezmiennym zwrocie, lub zmienia się zwrot przy niezmiennej wartości liczbowej, lub zmienia się zarówno zwrot, jak i wartość liczbowa.

3 Prądnica Źródłami napięcia sinusoidalnego zmiennego, zwanego krótko sinusoidalnym, są prądnice Najprostszym modelem takiej prądnicy jest zwój w postaci ramki wirujący ze stałą prądowa ω w polu magnetycznym równomiernym. Założymy że kierunek wirowania ramki jest przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara. Długość czynną ramki oznaczymy przez l a szerokość przez d. Jeżeli ramka znajduje się w położeniu poziomym, to strumień magnetyczny przenikający przez powierzchnie ramki jest największy.

4 Parametry charakteryzujące przebiegi sinusoidalne Okres- Czas trwania jednego cyklu zmian U lub I oznaczamy T Częstotliwość- ilość okresów przypadających na jednostkę czasu, oznaczamy f, wyrażamy Hz Pulsacja (częstość kołowa) - wielkość określająca, jak szybko powtarza się zjawisko okresowe. Pulsacja jest powiązana z częstotliwością (f) i okresem (T) poprzez następującą zależność:

5 Parametry charakteryzujące przebiegi sinusoidalne cd. Amplituda(wartość max.)- największa spośród wartości chwilowych przebiegu sinusoidalnego.

6 Wartością skuteczna prądu sinusoidalnego nazywamy taką wartość prądu stałego, który przepływając przez niezmienną rezystancję R, w czasie odpowiadającemu okresowi T, spowoduje wydzielenie na tej rezystancji takiej samej ilości energii cieplnej,co prąd sinusoidalny w tym samym czasie. Wartość skuteczna prądu

7 Wartość średnia Wartością średnią półokresową prądu sinusoidalnego o okresie T nazywamy średnia arytmetyczną tego prądu obliczoną za połowę okresu, w którym przebieg jest dodatni.

8 i 1, i 2, i 3, i 4, i 5 - wartości chwilowe [°] t [s] T-okres ImIm i1i1 i3i3 i4i4 i2i2 i5i5 I m -amplituda

9 Przesunięcie fazowe Przesunięcie fazowe-różnica faz początkowych dwóch przebiegów o tej samej f

10 Źródła -Notatki własne

11 Dziękuje za uwagę…


Pobierz ppt "Prąd Sinusoidalny Jednofazowy Autor Wojciech Osmólski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google