Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Halliwick Ten Points Photo’s © Johan Lambeck, 2001.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Halliwick Ten Points Photo’s © Johan Lambeck, 2001."— Zapis prezentacji:

1 Halliwick Ten Points Photo’s © Johan Lambeck, 2001

2 10 punktów metody Halliwick :
1.Przystosowanie psychiczne 2. Kontrola obrotu ciała w płaszczyźnie strzałkowej 3. Kontrola obrotu ciała w płaszczyźnie poprzecznej 4. Kontrola obrotu ciała w płaszczyźnie podłużnej 5. Kontrola obrotu ciała w płaszczyznach łączonych 6. Wypchnięcie w górę 7. Utrzymanie równowagi w bezruchu 8. Gwałtowne ślizgi / poślizgi 9. Naturalne posuwanie się 10. Podstawowy ruch © Johan Lambeck, 2001

3 Przystosowanie psychiczne:kontrola oddechu
© Johan Lambeck, 2001

4 Przystosowanie psychiczne dotyczy :
- adaptacji środowiska wodnego - kontrola postawy ciała - adaptacja innych osób ćwiczących - kontrola oddechu - zmniejszanie punktów podparcia - zmiany pozycji terapeuty : 1 fazie  kontakt wzrokowy z pacjentem 2 fazie instruktor z boku (ćwiczący ustawieni w kole lub w linii) 3 fazie  instruktor z tyłu pacjenta © Johan Lambeck, 2001

5 pacjent na kolanach terapeuty (całkowite podtrzymywanie)
Sekwencja ćwiczeń: pacjent na kolanach terapeuty (całkowite podtrzymywanie) terapeuta z boku (podtrzymywanie pacjenta w pozycji suplinacyjnej jedną ręką wywołuje rotację wokół osi poprzecznej) terapeuta z tyłu (utrzymanie równowagi przez pacjenta-przeciwstawianie się turbulencjom) nauka hamowania niepożądanych ruchów rotacyjnych ciała nauka zapoczątkowania ruchu za pomocą kkg, kkd, głowy, ciała © Johan Lambeck, 2001

6 Przystosowanie psychiczne: skoki
© Johan Lambeck, 2001

7 Przystosowanie psychiczne:jazda na rowerze
© Johan Lambeck, 2001

8 Przystosowanie psychiczne : short arm hold
© Johan Lambeck, 2001

9 Przystosowanie psychiczne : chlapanie
© Johan Lambeck, 2001

10 Przystosowanie psychiczne :wąż
© Johan Lambeck, 2001

11 kontrola obrotu w pł.strzałkowej
© Johan Lambeck, 2001

12 Kontrola obrotu w pł.strzałkowej
Występuje podczas przechodzenia z pozycji stojącej do leżenia bokiem na wodzie lub w trakcie gdy ćwiczący wprawiany jest w ruch w pozycji siedzącej podtrzymywany przez terapeutę za zagięte kolana. © Johan Lambeck, 2001

13 Kontrola obrotu w pł.strzałkowej
© Johan Lambeck, 2001

14 Obrót w pł.strzałkowej: wariant z podparciem
© Johan Lambeck, 2001

15 Kontrola obrotu w pł.strzałkowej: washing machine
© Johan Lambeck, 2001

16 Kontrola obrotu w pł.poprzecznej
© Johan Lambeck, 2001

17 Kontrola obrotu w pł.poprzecznej :
Występuje podczas przechodzenia z leżenia tyłem do stania i odwrotnie (nawet podczas pełnego obrotu).Aby kontrolować ten ruch należy nabyć umiejętność przebywania w pozycji pionowej z wyciągniętymi ramionami w przód. Rotację wokół osi poprzecznej ciała inicjują : - ruch głowy - ruch ramion - ruch kkd Kontrola tego ruchu polega na odwiedzeniu lub przywiedzeniu kkg lub zgięciu grzbietowym nadgarstków Podczas kontroli ruchu ważny jest odpowiedni oddech (wdech do wody). © Johan Lambeck, 2001

18 Kontrola obrotu w pł.poprzecznej
© Johan Lambeck, 2001

19 Kontrola obrotu w pł.poprzecznej : wariant z podparciem
© Johan Lambeck, 2001

20 Poprzeczna kontrola obrotu : catch toes
© Johan Lambeck, 2001

21 Kontrola obrotu w pł.podłużnej: ustna oraz nosowa kontrola oddechu
© Johan Lambeck, 2001

22 Kontrola obrotu w osi podłużnej ciała:
Występuje podczas przechodzenia z leżenia przodem do leżenia tyłem na wodzie (nawet podczas pełnego obrotu). Naukę rozpoczynamy od : 1.hamowania niechcianych ruchów rotacyjnych 2.bezpieczne oddychanie w pozycji suplinacyjnej 3.inicjacja rotacji,ruch w dowolnym momencie Rotację wokół osi podłużnej ciała zapoczątkowują: - ruch głowy (skrętny) - ruch ramion (przywiedzenie horyzontalne ze zgiętym łokciem) ruch kkd (przywiedzenie z przekroczeniem linii środkowej) © Johan Lambeck, 2001

23 Rotacje tą można ułatwić oraz wywołać poprzez :
- skierowanie wzroku w stronę zamierzonego ruchu - przemieszczenie języka w stronę zamierzonego ruchu - zaciśnięcie jednej dłoni w pięść. © Johan Lambeck, 2001

24 Kontrola obrotu w pł.podłużnej:łokieć krzyżuje się w linii środkowej
© Johan Lambeck, 2001

25 Kontrola obrotu w pł.podłużnej: passing an object
© Johan Lambeck, 2001

26 Kontrola obrotów łączonych
© Johan Lambeck, 2001

27 Połączone ruchy rotacyjne:
Umiejętność ta zapewnia utrzymanie kontroli pozycji ciała w wodzie oraz odzyskiwanie bezpiecznej pozycji. Jest ona połączeniem rotacji wokół osi poprzecznej i podłużnej. Ćwiczący pozostaje w pozycji pronacyjnej i obraca się do pozycji suplinacyjnej a następnie powraca do pozycji stojącej. © Johan Lambeck, 2001

28 Połączenie: wejście w słaby balans głowy
© Johan Lambeck, 2001

29 Wypchnięcie w górę lub inwersja pamięci
© Johan Lambeck, 2001

30 - zanurzenie ciała i próba wynurzenia
Wypłynięcie w górę Nauka obejmuje : - obserwacja przedmiotów zanurzonych w wodzie i wypływających na powierzchnię - zanurzenie ciała i próba wynurzenia -nauka odpowiedniego oddechu przeciw ciśnieniu wody Celem ćwiczenia jest uzyskanie przez pacjenta poczucia wypierania ciała ku powierzchni wody © Johan Lambeck, 2001

31 Balansowanie w bezruchu: metacentryczne efekty
© Johan Lambeck, 2001

32 Balansowanie w bezruchu:
Jest możliwe w momencie nabycia wcześniejszych umiejętności. Charakteryzuje się możliwością utrzymania określonej pozycji w utrudnionych warunkach np..turbulencje,fala. Balansowanie w bezruchu kształtuje stabilizacje. Efekt metacentryczny Jest to stan w którym ciało zanurzone w wodzie poszukuje stałej równowagi obracając się tak długo, aż środek ciężkości znajdzie się w lini pionowej ze środkiem wyporu. © Johan Lambeck, 2001

33 Metacentrum zapewnia :
- zachowanie równowagi ciała - możliwość samodzielnego wytrącania się z równowagi Poprzez wynurzenie jakiejś części ciała z wody - odzyskanie równowagi Poprzez napięcie odpowiednich mięśni lub zmianę ustawienia danego odcinka ciała © Johan Lambeck, 2001

34 Balansowanie w bezruchu: wirowanie
© Johan Lambeck, 2001

35 Balansowanie w bezruchu: metacentryczne efekty
© Johan Lambeck, 2001

36 Zasady efektu metacentrycznego:
1.Wynurzenie jakiejś części ciała z wody wywołuje rotację całego ciała,w tę stronę,by ponownie zanurzyć ją w wodzie przy czym przekroczenie kąta ok.18˚ powoduje możliwości powrotu ciała do pozycji wyjściowej jedynie przez pełny obrót wokół danej osi. 2.Przekroczenie linii środkowej ciała powoduje przechylenie całego ciała w tym samym kierunku ,rotując go wokół osi podłużnej(jeśli przenoszona część ciała znajduje się bardziej centralnie,to łatwiej jest uzyskać rotację). 3.Asymetryczny kształt ciała wynikający z dysfunkcji,powoduje przesunięcie środka ciężkości i wyporu względem siebie powodując rotację. © Johan Lambeck, 2001

37 Gwałtowne ślizganie © Johan Lambeck, 2001

38 Poślizgi Polega na przemieszczaniu się osoby leżącej na wodzie bez pomocy pacjenta. Ruch ten wykonywany jest przez terapeutę poprzez : - wywoływanie turbulencji - za pomocą rąk Zadaniem pacjenta jest przeciwstawianie się rotowaniu ciała. © Johan Lambeck, 2001

39 Naturalne posuwanie się
© Johan Lambeck, 2001

40 Naturalne posuwanie się:
Inaczej proste przemieszczanie się rozpoczyna : - ruch rąk umieszczonych w okolicy centrum równowagi - odepchnięcie (poprzez kkg) w leżeniu tyłem polega na przenoszeniu obu ramion nisko i szeroko ponad wodą - jeśli istnieje możliwość i konieczność dołączyć kkd © Johan Lambeck, 2001

41 Główny Ruch © Johan Lambeck, 2001

42 Efekty terapeutyczne: Przykładowe reakcje podczas stymulacji:
- wzmocnienie osłabionych grup mięśniowych - poprawa zakresu ruchomości - doskonalenie równowagi - normalizacja napięcia mięśniowego - zmniejszenie dolegliwości bólowych Przykładowe reakcje podczas stymulacji: 1.Dotyk kręgosłupa w okolicy wyrostków kolczystych = wyprost kręgosłupa 2.Dotyk czoła = wyprost kkd,opadanie stóp w kierunku dna 3.Dotyk od.lędźwiowego = wyprost kkd,opadanie stóp w kierunku dna 4.Dotyk bocznej pow.palca małego stopy = boczne zgięcie tułowia 5.Dotyk kości potylicznej = rotacja Tłumaczenie : E.Żak Poprawki : © Johan Lambeck, 2001


Pobierz ppt "Halliwick Ten Points Photo’s © Johan Lambeck, 2001."

Podobne prezentacje


Reklamy Google