Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metoda kierowanego nauczania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metoda kierowanego nauczania"— Zapis prezentacji:

1 Metoda kierowanego nauczania
Metoda Peto Metoda kierowanego nauczania

2 Rys historyczny Twórca – węgierski lekarz neurolog Andreas Peto
Usprawnianie ruchowe połączone z oddziaływaniem psychopedagogicznym Cel usprawniania – osiągnięcie samodzielności w życiu społecznym Wskazania: zaburzenia ruchowe pochodzenia ośrodkowego

3 Diagnoza Zasadnicze wskazanie –
nieprawidłowy lub opóźniony rozwój psychomotoryczny obejmuje badanie: neurologiczne, ortopedyczne, dermatologiczne, dentystyczne, audiologiczne, internistyczne. Testy możliwości samodzielnej pionizacji i lokomocji, czynności chwytnej kkg, przyjmowanie pokarmów oraz zachowań społecznych, Ocena rozwoju psychoruchowego w oparciu o podstawowy wzorzec postawy (kontrola ustawienia głowy, miednicy, tułowia)

4 TERAPIA Leczenie zintegrowane - Połączenie w całość wszystkich elementów procesu usprawniania (kinezyterapii, terapii zajęciowej, zajęć doskonalenia mowy, nauki szkolnej) Odpowiedni program zintegrowanego oddziaływania edukacyjnego na dziecko niepełnosprawne w zakresie polepszania jego: funkcji neuromotorycznej (przemieszczania się itp.) aktywności życia codziennego (samoobsługa) komunikacji i uspołecznienia (mowa, systemy komunikacji pozawerbalnej) intelektu (nauka szkolna)

5 Usprawnianie polega na systematycznym pobudzaniu psychoruchowego rozwoju dziecka w zakresie:
kontroli postawy, osiągania i utrzymywania co raz wyższych pozycji wyjściowych i ruchów lokomocyjnych, chodu, koordynacji wzrokowo –ruchowo –czuciowo -słuchowej, orientacji w czasie i przestrzeni oraz odczuwania własnego ciała, życia emocjonalnego, rozwoju osobowości i kontaktów społecznych, rozwoju mowy, porozumiewania się gestem, rysowania, pisania, czytania oraz rozwijania pojęć o otaczającym świecie, samoobsługi,

6 Terapia 2) Jeden przewodnik (konduktor) na 5-6 dzieci 3) Specjalistyczne sprzęt: Krzesła z oparciem w postaci drabinki, stoły o szczebelkowym blacie, drążki terapeutyczne, kółka gumowe, podkładki pod stopy 4) Stymulacja słowna – głośne, rytmiczne opisywanie wykonywanych ćwiczeń (wpływ na napięcie mięśniowe, koordynację, rozwój mowy) 5) Organizowanie zajęć zespołowych

7 Terapia Poważne zaburzenia – początek przed 3r.ż.
W miejscu zamieszkania 2h dziennie Prowadzona przez rodziców(po przeszkoleniu) Nieznaczne lub umiarkowane zaburzenia – 3-6r.ż. Ośrodek (z matką) 2-3lata Usprawnianie 12-13h dziennie Cel – zdolność do aktywnego życia w społeczeństwie

8


Pobierz ppt "Metoda kierowanego nauczania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google