Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miasto i Gmina Stary Sącz Burmistrz Marian Cycoń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miasto i Gmina Stary Sącz Burmistrz Marian Cycoń."— Zapis prezentacji:

1 Miasto i Gmina Stary Sącz Burmistrz Marian Cycoń

2 2 Obszar oddziaływania planowanego lotniska

3 3

4 4 Obszar oddziaływania Odległość połączenia drogowego do 50 km Czas dojazdu do 45 minut 6 uzdrowisk grupujących prawie 30% krajowego potencjału uzdrowiskowego: Krynica, Muszyna, Piwniczna, Żegiestów, Szczawnica, Wysowa 6 znaczących ośrodków sportów zimowych oraz kolka planowanych, między innymi projekt Siedem Dolin Krynica, jako Centrum Kongresowe (Polskie DAVOS) 3 parki narodowe: Pieniński, Gorczański i Magurski W promieniu 60 km cztery (spośród 17-stu) polskich zabytków wpisanych na listę UNESCO Atrakcyjne pasma górskie do uprawiania turystyki aktywnej: Pieniny, Beskid Sądecki, Beskid Niski, Gorce, Beskid Wyspowy Inne unikalne atrakcje turystyczne: spływ Dunajcem, kultura regionalna, Jeziora Czorsztyńskie i Rożnowskie

5 5

6 6

7 7 Środek lokomocji Ilość bezpośrednich połączeń na dobę Czas przejazdu PKP Ekspress 16h PKP inne 06-11 h Linie autobusowe 47h 20m Samochód osobowy Nd.5-7 h Połączenia Nowego Sącza z Warszawą

8 8 PowiatyRok 20045Rok 2010Rok 2020Rok 2030 Wskaźnik 2030/2004 % m. Nowy Sącz84.384.582.777.591.9 Nowosądecki 197.3 204.9218.6227.7116.1 Limanowski 121.5 125.3131.8136.1112.6 Gorlicki106.5107.0108.2106.9100.3 Nowotarski (5 gmin) 37.438.640.240.8109.0 RAZEM 547.0560.3581.5589.0 107.6 Prognoza demograficzna obszaru oddziaływania (w tysiącach osób) Źródło: GUS Opracowanie: własne

9 9 Nazwa uczelniLiczba studentów Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu WSB-NLU3964 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu3811 Sądecka Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu500 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Filie: Nowy Sącz i Limanowa 210 Akademia Pedagogiczna w Krakowie Filia Nowy Sącz 480 RAZEM 8965 Szkolnictwo Wyższe

10 10 Ruch turystyczny i baza noclegowa na terenie pow. nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego m. Nowy Sącz, Szczawnicy i Krościenku Szacunkowa liczba turystów w ciągu roku 2,5 mln osób Liczba miejsc noclegowych 21.766 Liczba udzielonych noclegów ogółem 2.271.898 Liczba udzielonych noclegów turystom zagranicznym 445.509 Z najnowszych informacji otrzymanych z Urzędu Miejskiego w Krynicy – Zdrój w roku 2007 z miejsc noclegowych skorzystało 935.132 osób (ilość miejsc noclegowych w gminie Krynica – Zdrój – około 14.000) Źródło: GUS Opracowanie: własne

11 11 Turyści odwiedzający Stary Sącz (rok 2007) Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania przy Ołtarzu Papieskim odwiedza 250 do 350 tysięcy osób Klasztor Sióstr Klarysek ok. 650 tyś. osób

12 12 Główne stacje narciarskie w obszarze oddziaływania lotniska

13 13 Podmioty gospodarcze działające na obszarze oddziaływania 30047 podmiotów gospodarczych tj. 10.4% podmiotów zarejestrowanych w woj. małopolskim sektor publiczny – 1783 podmioty sektor prywatny – 24579 podmiotów w tym 20317 podmiotów prowadzonych przez osoby fizyczne Potentaci: Fakro, Koral, OPTIMUS S.A, Gold Drop, Glinik, Dako, Wiśniowski, Konspol, Nowomag

14 14 Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2006 podmiotów/tysiąc mieszkańców

15 15 Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2006

16 16 Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2006

17 17

18 18 Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2006

19 19 Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2006

20 20 Czego oczekujemy: 1. Znaczącego złagodzenia bariery rozwojowej subregionu - słabej dostępności komunikacyjnej 2. Lepszego wykorzystania potencjału gospodarczego, turystycznego i kulturowego obszaru 3. Stworzenie nowych miejsc pracy poprzez: - realizacji projektu Miasteczko multimedialne - rozwój i ekspansję istniejących firm - przyciągnięcie inwestycji krajowych i zagranicznych - zwiększenie napływu turystów (również zagranicznych) - otwarcie naszych uzdrowisk na potrzeby starzejącego się społeczeństwa Europy – usługi lecznice, farmy piękności, SPA, itp. - miejsca pracy związane z funkcjonowaniem lotniska – usługi lotniskowe cargo, okołolotniskowe 4. Ułatwienie utrzymania kontaktów z rodziną potężnej grupie mieszkańców regionu pracujących w dużych ośrodkach w Polsce i za granicą

21 21 Informacje o lotniskach komunikacyjnych w wybranych państwach europejskich Państwo Liczba lotnisk komunikacyjnych * Powierzchnia kraju (tys. km2) Ludność (mln) Ilość lotnisk w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców Liczba lotnisk w przeliczeni u na 100 tys. km2 powierzchn i Liczba mieszkańc ów przypadają cych na jedno lotnisko (tys.) Dania18435,33,441,9294 Irlandia21703,75,730,0176 Polska13312380,34,22 923 Portugalia23929,92,325,0430 Słowacja7495,41,314,3771 Hiszpania48506401,29,5833 Niemcy73357820,920,41 123 Francja11155158,71,920,1529 * liczba lotnisk na podstawie wykazu możliwych destynacji lotniczych portalu www.mcflight.pl

22 22

23 23

24 24 Dotychczasowy rozwój i prognoza Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotycząca liczby pasażerów korzystających z transportu lotniczego w polskich portach lotniczych do roku 2030 RokCałkowita liczba pasażerów 2003-7.121.959 2004-8.834.612 2005-11.501.242 2006-15.357.717 2007-19.068.098 2008-21.603.726 2020-49.170.207 2030-75.632.251

25 25 Działający w Nowym Sączu jedyny agent IATA BT Gromada prowadzący sprzedaż biletów na linie lotnicze wykazuje bardzo wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży RokBilety linii regularnych Tanie linie lotnicze Imprezy turystyczne Razem 20041 7502203702 340 20051.9905804403 010 20062 4201 0505804 050

26 26 W roku 2006 na zlecenie Powiatu Nowosądeckiego i gmin tworzących partnerstwo dla wspólnej realizacji projektu budowy lotniska Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych POLCONSULT Sp. z o.o. w Warszawie wykonała Analizę możliwości wykonania lotniska komunikacyjnego na terenie Sądecczyzny z elementami koncepcji ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego

27 27 Lokalizacje lotniska komunikacyjnego na terenie Sądecczyzny wg opracowanej analizy -Łososina Dolna -Stary Sącz – Piaski -Brzezna -Stary Sącz – Kamieniec I -Stary Sącz – Kamieniec II

28 28

29 29

30 30 Lokalizacja lotniska komunikacyjnego ŁOSOSINA DOLNA

31 31 Uwarunkowania negatywne: brak możliwości pozyskania terenu o odpowiedniej szerokości dla usytuowania równoległej drogi kołowania występowanie wzniesień pokrytych lasami i napowietrznymi liniami wysokiego napięcia o przewyższeniach 200-570m w stosunku do terenu lotniska w odl. 2-3 tyś. m

32 32 Profil podłużny dla lokalizacji lotniska komunikacyjnego w Łososinie Dolnej

33 33 Lokalizacja lotniska komunikacyjnego STARY SĄCZ - PIASKI

34 34 Uwarunkowania eliminujące budowę lotniska w tej lokalizacji: likwidacja dwóch ulic z układu komunikacyjnego miasta linie wysokiego (6) i średniego (2) napięcia wzniesienie o wysokości 353 m n.p.m. usytuowane w osi podejścia w odległości 2000 – 3000m istniejąca zabudowa przemysłowa i ołtarz papieski niski przelot nad osiedlami mieszkalnymi

35 35 Profil podłużny dla lokalizacji lotniska komunikacyjnego Stary Sącz - Piaski

36 36 Lokalizacja lotniska komunikacyjnego BRZEZNA

37 37 Ograniczenia: liczne napowietrzne linie wysokiego i średniego napięcia usytuowane w trzech poziomach istniejąca ferma drobiu odcięcie dojazdu do cmentarza, przecięcie drogi łączącej miejscowości Podrzecze i Chochorowice Lokalizacja możliwa, ale zdecydowanie mniej korzystna niż Stary Sącz – Kamieniec II

38 38 Profil podłużny dla lokalizacji lotniska komunikacyjnego Brzezna

39 39 Lokalizacja lotniska komunikacyjnego STARY SĄCZ – KAMIENIEC I

40 40

41 41 Profil podłużny dla lokalizacji lotniska komunikacyjnego Stary Sącz – Kamieniec I

42 42 Lokalizacja lotniska komunikacyjnego STARY SĄCZ – KAMIENIEC II

43 43

44 44 Walory lokalizacji: brak przeciwwskazań dotyczących warunków nawigacyjno – ruchowych (uwarunkowanie wysokościowe) usytuowanie na terenie nie zagospodarowanym w niewielkiej odległości od Starego Sącza i Nowego Sącza dobre powiązanie komunikacyjne poprzez budowę obwodnicy Starego Sącza i most na Dunajcu możliwa lokalizacja drogi startowej 1500 m z późniejszym wydłużeniem do 1800 m Problemy: jedna napowietrzna linia wysokiego napięcia konieczność wybilansowania złóż żwirów zaliczonych do zasobów surowców mineralnych bliskość ujęć wody

45 45 Profil podłużny dla lokalizacji lotniska komunikacyjnego Stary Sącz – Kamieniec II

46 46 Projekt budowy lotniska posiada: pisemne deklaracje poparcia 43 gmin oraz Zarządów 3 powiatów poparcie Marszałka Województwa Małopolskiego wyrażone w piśmie do Ministra Transportu z dnia 18 października 2007r. poparcie społeczne mieszkańców subregionu zdecydowane poparcie środowisk związanych z zarządzaniem turystyką i lecznictwem uzdrowiskowym liczne artykuły prasowe (ponad 50 od powstania pomysłu) wyrażające aprobatę dla projektu

47 47 Aktualnie realizowane są następujące przedsięwzięcia Wybilansowanie złóż surowców mineralnych Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stary Sącz Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Stary Sącz plan nr 1 Zawarte porozumienie między: miastem Nowy Sącz, Powiatem Nowosądeckim, gminami Stary Sącz, Krynica, Rytro dotyczące sfinansowania szczegółowego studium wykonalności lotniska z lokalizacją w Starym Sączu – Kamieniec – wariant II W najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie studium Sygnatariusze porozumienia prowadzą rozmowy z Ministrem Infrastruktury dotyczące wpisana lotniska do Programu rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych Wniosek taki wystosowało także XX Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w dniu 8 października 2007r.

48 48 Finalizowanie jest zawarcie umowy z mgr inż. Czesławem Jaroszem specjalistą z zakresu budowy lotnisk, Dyrektorem i Prezesem Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie – Balicach w latach 1991 – 2005 na usługi eksperckie dotyczące oceny opracowań, które będzie zawierać szczegółowe studium wykonalności. W szczególności usługi te będą dotyczyć: Opiniowania i uzupełnienia części szczegółowej SWIZ, Udział w pracach Komisji przetargowej, Opiniowanie lokalizacji i wielkości planowanych obiektów, Weryfikacje nakładów i harmonogram inwestycji, Opiniowanie prognozy ruchu lotniczego, kosztów i przychodów lotniska, zatrudnienia i wyników ekonomicznych

49 Dziękuję za uwagę Miasto i Gmina Stary Sącz


Pobierz ppt "Miasto i Gmina Stary Sącz Burmistrz Marian Cycoń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google