Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Tendencje i uwarunkowania rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce Warszawa, grudzień 2009 Eugeniusz Śmiłowski Marcin Idzik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Tendencje i uwarunkowania rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce Warszawa, grudzień 2009 Eugeniusz Śmiłowski Marcin Idzik."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Tendencje i uwarunkowania rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce Warszawa, grudzień 2009 Eugeniusz Śmiłowski Marcin Idzik

3 Agenda 1 Bankowcy o bankowości elektronicznej 2 Stan i dynamika rynku kart płatniczych Polsce oraz w Europie 3 Karty w świadomości i portfelach Polaków 4 Wybrane determinanty rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce

4 Na temat bankowości elektronicznej wypowiadane są różne opinie, także wśród bankowców. Proszę powiedzieć, na ile zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z każdym z poniższych stwierdzeń: Bankowość elektroniczna w sposób zasadniczy warunkuje rozwój banków Bankowość elektroniczna to głownie uatrakcyjnienie oferty i kanałów dostępu do banków Bankowość elektroniczna znacząco obniża koszty prowadzenia działalności banków Monitor Bankowy ZBP / Pentor Koszty ponoszone na bankowość elektroniczną są niewspółmierne do osiąganych korzyści

5 Na temat bankowości elektronicznej wypowiadane są różne opinie, także wśród bankowców. Proszę powiedzieć, na ile zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z każdym z poniższych stwierdzeń: Jestem entuzjastą bankowości elektronicznej Bankowość elektroniczna rozwija się w Polsce w szybkim tempie Monitor Bankowy ZBP / Pentor Zainteresowanie klientów bankowością elektroniczną będzie coraz większe Bankowość elektroniczna stanowi zagrożenie dla bankowości tradycyjnej

6 Na temat bankowości elektronicznej wypowiadane są różne opinie, także wśród bankowców. Proszę powiedzieć, na ile zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z każdym z poniższych stwierdzeń: Korzystanie z bankowości elektronicznej stwarza ryzyko utraty prywatności i kradzieży tożsamości klientów Osobiście aktywnie korzystam z usług bankowości internetowej Transakcje finansowe wykonywane on-line są bezpieczne Poziom informacji nt. bezpieczeństwa usług bankowości elektronicznej jest wystarczający Bankowość elektroniczna jest dla wybranych, a nie dla wszystkich Przypadki kradzieży pieniędzy klientów korzystających z instrumentów bankowości elektronicznej będą coraz częstsze Monitor Bankowy ZBP / Pentor Systemy zabezpieczeń w bankowości elektronicznej są bezpieczne i niezawodne

7 Czy bankowość elektroniczna jest dla klientów bezpieczna, czy też raczej nie? Monitor Bankowy ZBP / Pentor

8 Czy w Pana(i) placówce/banku wzrosła, nie zmieniła się czy zmalała w porównaniu z rokiem poprzednim liczba klientów korzystających z dostępu elektronicznego? Monitor Bankowy ZBP / Pentor

9 Jak ocenia Pan(i) zainteresowanie klientów nowoczesnymi kanałami i produktami bankowymi, takimi jak…: Monitor Bankowy ZBP / Pentor V2008 (N=201) 4.0 3.0 Średnie

10 Czy istnieje Pana/i zdaniem potrzeba wyraźnego określenia przez przepisy prawa granicy pomiędzy ryzykiem ponoszonym przez banki, a ryzykiem klientów przy dokonywaniu płatności w Internecie? Monitor Bankowy ZBP / Pentor IX2008 (N=203) ŚREDNIA 3,4

11 Gdzie byliśmy – gdzie jesteśmy

12 Deklarujący posiadanie karty bankowej Mieszkańcy Polski w wieku 15+posiadający kartę bankową Źródło: Pentor RI – Audyt Bankowości Detalicznej Korzystanie z funkcjonalności w ramach posiadanego ROR

13 2,8 krotny wzrost liczby wyemitowanych kart 25 krotny wzrost liczby wyemitowanych kart kredytowych 1,8 krotny wzrost liczby punktów handlowo – usługowych 2,7 krotny wzrost liczby bankomatów 2,8 krotny wzrost liczby wyemitowanych kart 25 krotny wzrost liczby wyemitowanych kart kredytowych 1,8 krotny wzrost liczby punktów handlowo – usługowych 2,7 krotny wzrost liczby bankomatów Liczba wyemitowanych kart, a liczba punktów akceptujących karty * I-II kwartał 2009 Źródło: NBP

14 Wartość transakcji bankomatowych oraz płatności kartami Średnia wartość transakcji w PLN Wartość transakcji w mld PLN Źródło: NBP

15 Wykorzystanie kart bankowych Źródło: Pentor RI – Audyt Bankowości Detalicznej * I-III kwartał 2009

16 Częstotliwość używania kart płatnicznych Źródło: Pentor RI – Audyt Bankowości Detalicznej * I-III kwartał 2009 Do wypłacania pieniędzy z bankomatu Do płacenia na stacji benzynowej Do zakupów w sklepach

17 Miesięczne zakupy opłacane kartą Źródło: Pentor RI – Audyt Bankowości Detalicznej * I-III kwartał 2009

18 Zadowolenie z używania kart płatnicznych Najczęściej pojawiające się problemy przy płaceniu kartą: Awaria terminala; Wolne/przeciążone łącza – długotrwałe oczekiwanie na połączenie; Brak połączenia; Odmowa wykonania transakcji (komunikat z banku); Błąd/niekompetencja sprzedawcy. Źródło: Pentor RI – Audyt Bankowości Detalicznej * I-III kwartał 2009

19 Źródło: Pentor RI – Audyt Bankowości Detalicznej Powody nie płacenia za zakupy mimo posiadania karty Powody nie posiadania kart Źródło: CBOS, Korzystanie z kart płatniczych w Polsce, Słowacji i na Węgrzech, maj 2007

20 Świat i my Maj1991 – pierwsza klasyczna karta płatnicza, debetowa (BIG VISA Business wydana przez BIG i PolCard) Sierpień1993 - pierwsza krajowa karta płatnicza (PolCard we współpracy z BIG) Wrzesień1993 – pierwsza w Polsce karta kredytowa ( Firma Express M + Bank Powierniczo- Depozytowy GLOB) 1993 – pierwsza karta Visa Classic dla klientów indywidualnych wydana przez Bank PEKAO SA 1995 – pierwsza bankowa karta kredytowa Partner wydana przez Bank PEKAO SA 1950 – Pierwsze karty płatnicze Diners Club (wydano 20 tys.; założyciele: McNamara i Schneider) 1958 - pierwsza karta płatnicza American Express (wydano 250 tys.) 1958 - pierwsza karta kredytowa Bank Americard (ważna tylko w stanie Kalifornia) 1961 – powstaje JBC wydawca kart w Japonii 1985 - pierwsza kredytowa karta biznesowa MasterCard Business

21 Liczba wydanych kart płatniczych ogółem w mln Źródło: ECB Statistical Data Warehouse 23.11.2009

22 Przeciętna liczba kart w przeliczeniu liczbę mieszkańców Źródło: ECB Statistical Data Warehouse 23.11.2009

23 Liczba ATM na 1 milion mieszkańców kraju Źródło: ECB Statistical Data Warehouse 23.11.2009

24 Liczba terminali POS na 1 milion mieszkańców kraju Źródło: ECB Statistical Data Warehouse 23.11.2009

25 Liczba operacji płatniczych w POS w roku na jedną kartę Źródło: ECB Statistical Data Warehouse 23.11.2009

26 Liczba operacji płatniczych przypadających na jeden terminal POS w roku Źródło: ECB Statistical Data Warehouse 23.11.2009

27 Przeciętna wartość transakcji w tys. w euro przypadająca na jeden terminal POS w roku Źródło: ECB Statistical Data Warehouse 23.11.2009

28 Wnioski – główne bariery Kult gotówki, Koszty związane z posiadaniem karty, Czynniki makroekonomiczne - poziom rozwoju gospodarczego, aktywów finansowych, dochodów ludności, Niski poziom aktywności ekonomicznej ludności Wysoki poziom nieuświadomionych potrzeb i relatywnie niskie zrozumienia korzyści z płatności elektronicznych; Niedostateczna znajomość i wiedza o instrumentach finansowych Zniekształcenia w percepcji i selektywne zaufanie do banków i produktów bankowych Stan infrastruktury, a zwłaszcza nieadekwatna do dynamiki rynku kart, liczba i geografia placówek oraz urządzeń akceptujących elektroniczne instrumenty płatnicze; Brak wsparcia państwa i zintegrowanych działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym wspierających rozwój płatności elektronicznych. Wnioski – główne bariery

29 29


Pobierz ppt "1. Tendencje i uwarunkowania rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce Warszawa, grudzień 2009 Eugeniusz Śmiłowski Marcin Idzik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google