Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katowice, 19 marca 2008 r. Sektorowy Program Operacyjny Transport Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu w MRR Łódź, 6 czerwca 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katowice, 19 marca 2008 r. Sektorowy Program Operacyjny Transport Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu w MRR Łódź, 6 czerwca 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Katowice, 19 marca 2008 r. Sektorowy Program Operacyjny Transport Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu w MRR Łódź, 6 czerwca 2008 r.

2 Konferencja Promocyjna SPOT Łódź, 6 czerwca 2008 r. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006 (2008) Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet 1. Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu Działanie 1.1. Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach Działanie 1.2. Poprawa infrastruktury dostępu do portów morskich Działanie 1.3. Rozwój systemów intermodalnych Priorytet 2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa Działanie 2.1. Budowa i przebudowa dróg krajowych Działanie 2.2. Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu Działanie 2.3. Wdrażanie i monitoring środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Priorytetu 3. Pomoc techniczna dla SPOT Działanie 3.1. Wsparcie efektywnego zarządzania SPOT Działanie 3.2. Informacja i promocja operacji SPOT

3 Konferencja Promocyjna SPOT Łódź, 6 czerwca 2008 r. Stan realizacji SPO Transport na dzień 30 kwietnia 2008 r. wartość podpisanych umów oraz decyzji o dofinansowaniu projektów osiągnęła poziom 4,368 mld zł, co w pełni wykorzystuje alokację dostępną na lata 2004 – 2006 wartość podpisanych umów oraz decyzji o dofinansowaniu projektów osiągnęła poziom 4,368 mld zł, co w pełni wykorzystuje alokację dostępną na lata 2004 – 2006 od początku realizacji Programu beneficjenci ponieśli łącznie 5,735 mld zł wydatków kwalifikowanych (wartość ta uwzględnia również projekty oczekujące na podpisanie umowy o dofinansowanie) co stanowi 84,42 % planowanych wydatków kwalifikowanych od początku realizacji Programu beneficjenci ponieśli łącznie 5,735 mld zł wydatków kwalifikowanych (wartość ta uwzględnia również projekty oczekujące na podpisanie umowy o dofinansowanie) co stanowi 84,42 % planowanych wydatków kwalifikowanych zakończono rzeczowo 72 projekty o łącznej wartości dofinansowania ponad 1,384 mld zł zakończono rzeczowo 72 projekty o łącznej wartości dofinansowania ponad 1,384 mld zł rozliczone zostały 36 projekty o łącznej wartości dofinansowania 288,35 mln zł rozliczone zostały 36 projekty o łącznej wartości dofinansowania 288,35 mln zł łącznie od początku realizacji Programu wartość refundacji na rzecz beneficjentów osiągnęła poziom 3,349 mld zł, co stanowi 78,87% wartości alokacji łącznie od początku realizacji Programu wartość refundacji na rzecz beneficjentów osiągnęła poziom 3,349 mld zł, co stanowi 78,87% wartości alokacji

4 Konferencja Promocyjna SPOT Łódź, 6 czerwca 2008 r. SPO Transport – realizacja rzeczowa

5 Konferencja Promocyjna SPOT Łódź, 6 czerwca 2008 r. SPO Transport – wskaźniki finansowe Realizacja SPO Transport (% alokacji) 155,5% 155,4%155,3% 147,7% 147,3% 155,5% 101,6% 97,9% 90,3% 90,1% 82,7%82,5% 82,6% 83,6% 102,9% 103,2% 67,4% 65,3% 58,1% 52,0% 48,4% 43,7% 39,0% 34,3% 29,7% 25,2% 72,8% 75,3% 78,9% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% 140,0% 160,0% 180,0% kwi-07maj-07cze-07lip-07sie-07wrz-07paź-07lis-07gru-07sty-08lut-08kwi-08 Wartość wniosków o dofinansowanieWartość umów o dofinansowanieWartość refundacji mar-08

6 Konferencja Promocyjna SPOT Łódź, 6 czerwca 2008 r. SPO Transport – wskaźniki finansowe mar- 08

7 Konferencja Promocyjna SPOT Łódź, 6 czerwca 2008 r. Prognoza płatności SPO Transport prognoza płatności na kwiecień 2008 r. wynosiła 128,61 mln zł, faktyczna wartość refundacji zatwierdzonych do wypłaty w kwietniu 2008 r. wyniosła 151,06 mln zł (realizacja prognozy w 117,46 %) prognoza płatności na kwiecień 2008 r. wynosiła 128,61 mln zł, faktyczna wartość refundacji zatwierdzonych do wypłaty w kwietniu 2008 r. wyniosła 151,06 mln zł (realizacja prognozy w 117,46 %) wartość zatwierdzonych do wypłaty środków od początku 2008 r. wyniosła 576,02 mln zł, co stanowi 119,79 % wartości płatności prognozowanych na pierwsze cztery miesiące 2008 r. oraz 35,82 % wartości płatności prognozowanych na cały 2008 r wartość zatwierdzonych do wypłaty środków od początku 2008 r. wyniosła 576,02 mln zł, co stanowi 119,79 % wartości płatności prognozowanych na pierwsze cztery miesiące 2008 r. oraz 35,82 % wartości płatności prognozowanych na cały 2008 r w 2009 roku planowane jest wypłacenie refundacji w wysokości 3,45 mln zł w 2009 roku planowane jest wypłacenie refundacji w wysokości 3,45 mln zł refundacje planowane w 2009 r. dotyczyć będą przede wszystkim działania 1.3 – Rozwój systemów intermodalnych. refundacje planowane w 2009 r. dotyczyć będą przede wszystkim działania 1.3 – Rozwój systemów intermodalnych.

8 Konferencja Promocyjna SPOT Łódź, 6 czerwca 2008 r. SPO Transport – prognoza płatności LutyMajLipiecStyczeń 2008

9 Konferencja Promocyjna SPOT Łódź, 6 czerwca 2008 r. Realizacja SPO Transport w regionie łódzkim Realizacja SPO Transport w regionie łódzkim Liczba projektów: 7 * Liczba projektów: 7 * Wartość całkowita projektów: 1,366 mld zł Wartość całkowita projektów: 1,366 mld zł Wartość dofinansowania z EFRR: 854 mln zł Wartość dofinansowania z EFRR: 854 mln zł Wydatki kwalifikowane: 1,148 mld zł Wydatki kwalifikowane: 1,148 mld zł 5 zakończono rzeczowo z tego zostały rozliczone finansowo 3 5 zakończono rzeczowo z tego zostały rozliczone finansowo 3 * uwzględnia projekt Przebudowa szczególnie niebezpiecznych skrzyżowań na sieci dróg krajowych realizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

10 Konferencja Promocyjna SPOT Łódź, 6 czerwca 2008 r. Beneficjenci SPO Transport w regionie łódzkim Beneficjenci SPO Transport w regionie łódzkim Miasto Łódź Miasto Łódź "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Limanowskiego - Aleksandrowska na odcinku od Al. Włókniarzy do ulicy Bielicowej - droga krajowa Nr 72"Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Limanowskiego - Aleksandrowska na odcinku od Al. Włókniarzy do ulicy Bielicowej - droga krajowa Nr 72 "Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego - Brzezińska na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem (droga krajowa nr 72)"Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego - Brzezińska na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem (droga krajowa nr 72) "Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej"Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej PKP PLK PKP PLK "Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, Etap I odcinek Skierniewice - Łódź Widzew""Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, Etap I odcinek Skierniewice - Łódź Widzew" Urząd Miasta Skierniewice Urząd Miasta Skierniewice "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Limanowskiego - Aleksandrowska na odcinku od Al. Włókniarzy do ulicy Bielicowej - droga krajowa Nr 72""Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Limanowskiego - Aleksandrowska na odcinku od Al. Włókniarzy do ulicy Bielicowej - droga krajowa Nr 72" Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim "Modernizacja ul. Sulejowskiej od ronda im. E. Gierka do ul. Projektowanej w Piotrkowie Trybunalskim"Modernizacja ul. Sulejowskiej od ronda im. E. Gierka do ul. Projektowanej w Piotrkowie Trybunalskim Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Przebudowa skrzyżowań w Sieradzu, Łasku, Bełchatowie i Strykowie w ramach projektu Przebudowy szczególnie niebezpiecznych skrzyżowań na sieci dróg krajowychPrzebudowa skrzyżowań w Sieradzu, Łasku, Bełchatowie i Strykowie w ramach projektu Przebudowy szczególnie niebezpiecznych skrzyżowań na sieci dróg krajowych

11 Konferencja Promocyjna SPOT Łódź, 6 czerwca 2008 r. Najważniejsze zadania z zakresu zamknięcia Programu Kontrola i weryfikacja prawidłowości wydatków poniesionych przez Beneficjentów Kontrola i weryfikacja prawidłowości wydatków poniesionych przez Beneficjentów w szczególności w zakresie Prawa zamówień publicznych i Prawa ochrony środowiskaw szczególności w zakresie Prawa zamówień publicznych i Prawa ochrony środowiska Przygotowanie dokumentacji zamknięcia Przygotowanie dokumentacji zamknięcia sprawozdanie końcowe z realizacji Programusprawozdanie końcowe z realizacji Programu poświadczenie wydatkówpoświadczenie wydatków przygotowanie deklaracji zamknięciaprzygotowanie deklaracji zamknięcia

12 Katowice, 19 marca 2008 r. Dziękuję za uwagę Instytucja Zarządzająca SPOT MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Departament Zarządzania Programem Transport ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa


Pobierz ppt "Katowice, 19 marca 2008 r. Sektorowy Program Operacyjny Transport Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu w MRR Łódź, 6 czerwca 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google