Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Płace w przedsiębiorstwie 500 1000 1000 1000 1000 1000 4000 4000 6300 Przekształcić szereg uporządkowany na szereg rozdzielczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Płace w przedsiębiorstwie 500 1000 1000 1000 1000 1000 4000 4000 6300 Przekształcić szereg uporządkowany na szereg rozdzielczy."— Zapis prezentacji:

1 1 Płace w przedsiębiorstwie Przekształcić szereg uporządkowany na szereg rozdzielczy

2 2 XiXi nini suma9 x i – wartość cechy n i – liczebność cechy

3 3 Frakcja Frakcją nazywamy stosunek liczebności danej cechy do sumy liczebności f i =n i /n Jeśli w grupie liczącej n=10 osób mamy n i =3 kobiety to frakcja kobiet wyniesie fi=3/10 = 0.3 lub w odsetkach 0.3x100=30%

4 4 XiXi nini fifi 5001ni/n Suma n=9 x i – wartość cechy n i – liczebność cechyn k – liczebność kumulowana f i – frakcjaf k – frakcja kumulowana Obliczanie frakcji

5 5 Liczebność i frakcja kumulowana Liczebność kumulowana jest sumą liczebności danej cechy i liczebności wszystkich cech mniejszych Frakcja kumulowana jest sumą frakcji danej cechy i frakcji wszystkich cech mniejszych

6 6 XiXi nini fifi nknk fkfk /9= /9= /9= /9= suma99/9=1.00 x i – wartość cechy n i – liczebność cechyn k – liczebność kumulowana f i – frakcjaf k – frakcja kumulowana Obliczanie liczebności kumulowanej

7 7 XiXi nini fifi nknk fkfk /9= /9= /9= /9= /9= /9= /9=1.00 suma99/9=1.00 x i – wartość cechy n i – liczebność cechyn k – liczebność kumulowana f i – frakcjaf k – frakcja kumulowana Obliczanie frakcji kumulowanej

8 8 XiXi nini fifi nknk fkfk /9= /9= /9= /9= /9= /9= /9=1.00 suma99/9=1.00 x i – wartość cechy n i – liczebność cechyn k – liczebność kumulowana f i – frakcjaf k – frakcja kumulowana

9 9 Szereg rozdzielczy dla cechy ciągłej Masa ciała 10 osób – szereg surowy uporządkowany Przedział klasowy przedział liczbowy, w którym grupuje się cechy o określonej wartości Dolna granica d Górna granica g przedział prawostronnie domkniętyd < u g przedział lewostronnie domkniętyd u < g

10 10 P.klas xixi nini fifi nknk fkfk suma Przedział prawostronnie domknięty x i – wartość cechy w środku przedziału klasowego n i – liczebność cechyn k – liczebność kumulowana f i – frakcjaf k – frakcja kumulowana

11 11 P.klas xixi nini fifi nknk fkfk suma Przedział lewostronnie domknięty x i – wartość cechy w środku przedziału klasowego n i – liczebność cechyn k – liczebność kumulowana f i – frakcjaf k – frakcja kumulowana

12 12 Obliczenie średniej dla szeregu surowego Suma wartości cech: Suma = =666.3 Średnia = 666.3/10 = 66.63

13 13 Obliczenie średniej dla szeregu rozdzielczego Szereg prawostronnie domknięty Suma wartości cech: Suma = 65x2 + 66x4 + 67x2 + 68x1 + 69x1 =665 Średnia = 665/10 = 66.5 Szereg lewostronnie domknięty Suma wartości cech: Suma = 65x2 + 66x3 + 67x3 + 68x1 + 69x1 =666 Średnia = 666/10 = 66.6 Średnia z szeregu surowego Średnia = 666.3/10 = 66.63


Pobierz ppt "1 Płace w przedsiębiorstwie 500 1000 1000 1000 1000 1000 4000 4000 6300 Przekształcić szereg uporządkowany na szereg rozdzielczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google