Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Płace w przedsiębiorstwie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Płace w przedsiębiorstwie"— Zapis prezentacji:

1 Płace w przedsiębiorstwie
Przekształcić szereg uporządkowany na szereg rozdzielczy

2 Xi ni 500 1 1000 5 4000 2 6300 suma 9 xi – wartość cechy
ni – liczebność cechy

3 Frakcja Frakcją nazywamy stosunek liczebności danej cechy do sumy liczebności fi=ni/n Jeśli w grupie liczącej n=10 osób mamy ni=3 kobiety to frakcja kobiet wyniesie fi=3/10 = 0.3 lub w odsetkach 0.3x100=30%

4 Obliczanie frakcji Xi ni fi 500 1 ni/n 1000 5 4000 2 6300 n=9 Suma
xi – wartość cechy ni – liczebność cechy nk – liczebność kumulowana fi – frakcja fk – frakcja kumulowana

5 Liczebność i frakcja kumulowana
Liczebność kumulowana jest sumą liczebności danej cechy i liczebności wszystkich cech mniejszych Frakcja kumulowana jest sumą frakcji danej cechy i frakcji wszystkich cech mniejszych

6 Obliczanie liczebności kumulowanej
Xi ni fi nk fk 500 1 1/9=0.11 1000 5 5/9=0.56 6 4000 2 2/9=0.22 8 6300 9 suma 9/9=1.00 xi – wartość cechy ni – liczebność cechy nk – liczebność kumulowana fi – frakcja fk – frakcja kumulowana

7 Obliczanie frakcji kumulowanej
Xi ni fi nk fk 500 1 1/9=0.11 1000 5 5/9=0.56 6 6/9=0.67 4000 2 2/9=0.22 8 8/9=0.89 6300 9 9/9=1.00 suma xi – wartość cechy ni – liczebność cechy nk – liczebność kumulowana fi – frakcja fk – frakcja kumulowana

8 Xi ni fi nk fk 500 1 1/9=0.11 1000 5 5/9=0.56 6 6/9=0.67 4000 2 2/9=0.22 8 8/9=0.89 6300 9 9/9=1.00 suma xi – wartość cechy ni – liczebność cechy nk – liczebność kumulowana fi – frakcja fk – frakcja kumulowana

9 Szereg rozdzielczy dla cechy ciągłej
Masa ciała 10 osób – szereg surowy uporządkowany Przedział klasowy przedział liczbowy, w którym grupuje się cechy o określonej wartości Dolna granica d Górna granica g przedział prawostronnie domknięty d < u ≤ g przedział lewostronnie domknięty d ≤ u < g

10 Przedział prawostronnie domknięty
P.klas xi ni fi nk fk 65 2 0.2 66 4 0.4 6 0.6 67 8 0.8 68 1 0.1 9 0.9 69 10 1.00 suma xi – wartość cechy w środku przedziału klasowego ni – liczebność cechy nk – liczebność kumulowana fi – frakcja fk – frakcja kumulowana

11 Przedział lewostronnie domknięty
P.klas xi ni fi nk fk 65 2 0.2 66 3 0.3 5 0.5 67 8 0.8 68 1 0.1 9 0.9 69 10 1.00 suma xi – wartość cechy w środku przedziału klasowego ni – liczebność cechy nk – liczebność kumulowana fi – frakcja fk – frakcja kumulowana

12 Obliczenie średniej dla szeregu surowego
Suma wartości cech: Suma = =666.3 Średnia = 666.3/10 = 66.63

13 Obliczenie średniej dla szeregu rozdzielczego
Szereg prawostronnie domknięty Suma wartości cech: Suma = 65x2 + 66x4 + 67x2 + 68x1 + 69x1 =665 Średnia = 665/10 = 66.5 Szereg lewostronnie domknięty Suma = 65x2 + 66x3 + 67x3 + 68x1 + 69x1 =666 Średnia = 666/10 = 66.6 Średnia z szeregu surowego Średnia = 666.3/10 = 66.63


Pobierz ppt "Płace w przedsiębiorstwie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google