Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa"— Zapis prezentacji:

1 Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.1 Innowacje społeczne ok. 1 mld PLN cele tematyczne 8-11 cel szczegółowy: zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS 2 typy projektów: mikro-innowacje i makro-innowacje (tryby konkursowe) beneficjenci: podmioty odpowiedzialne za kreowanie i monitorowanie polityki publicznych, instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej, szkoły, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe PO WER Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa = ok. 3 mld zł

2 Wyzwania na perspektywę 2014-2020
Odpowiednia koordynacja zakresu tematycznego projektów (powiązanie z „właścicielami problemu”) Zwiększenie wykorzystania rozwiązań innowacyjnych w odpowiednich politykach i praktyce Zwiększenie widoczności i rangi projektów innowacyjnych (koordynacja centralna)

3 Schematy wdrażania innowacji
Mikro-innowacje Makro-innowacje Projekty grantowe – wybór operatorów (beneficjentów) w określonym temacie Projekty grantowe – wybór operatorów w określonym temacie Projekty grantowe – wybór operatorów w określonym temacie Projekty koncepcyjne (tzw. policy innovations) na skalę kraju lub regionu Grantobiorca – podmiot publiczny lub prywatny wybrany w drodze otwartego naboru (w tym os. indywidualne i grupy nieformalne) Beneficjenci – podmioty z potencjałem do oddziaływania na polityki i możliwością szerszego upowszechniania rozwiązania w kraju lub regionie Zadania operatora: Strategia wdrażania projektu grantowego (na etapie wniosku o dofinansowanie) Nabór grantobiorców Przekazywanie grantów na innowacje oraz wsparcie na każdym etapie inkubacji rozwiązania (w tym testowanie i ewaluacja) Upowszechnianie Główne zadania beneficjenta: 1. Testowanie 2. Ewaluacja 3. Włączenie do polityki i praktyki

4 I konkurs na innowacje społeczne w skali mikro
Wybór odpowiednich operatorów Doświadczanie w działalności w obszarze merytorycznym projektu Ocena strategii realizacji projektu grantowego Koncepcja dotarcia do innowatorów, kryteria ich wyboru, metody wsparcia Współpraca z podmiotami z innego sektora Współpraca na rzecz tworzenia innowacji lub na rzecz konkretnej grupy docelowej Premiowane doświadczenie w poszukiwaniu alternatywnych źródeł wsparcia Możliwości wsparcia innowacji po ustaniu projektu


Pobierz ppt "Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google