Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONKURSY uczniów i nauczycieli, w których komputer i sieć Internet jest elementem zadań konkursowych lub ich rozwiązań Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONKURSY uczniów i nauczycieli, w których komputer i sieć Internet jest elementem zadań konkursowych lub ich rozwiązań Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1."— Zapis prezentacji:

1 KONKURSY uczniów i nauczycieli, w których komputer i sieć Internet jest elementem zadań konkursowych lub ich rozwiązań Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli

2 KONKURSY Lokalne Krajowe Międzynarodowe

3 Konkursy Lokalne Rok szkolny 2008/09 VI POWIATOWY KONKURS KARTEK WIELKANOCNYCH Jesteśmy jego organizatorem (nierozstrzygnięty) Powrót do spisu treści

4 XII Wojewódzki Konkurs Grafiki Komputerowej dla uczniów szkół podstawowych Organizator: Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza" w Zielonej Górze, Pracownia Informatyki Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych z województwa lubuskiego Temat: "Za co można nagrodzić dorosłych?" prace wysłane na konkurs: Rok szkolny 2008/09 (nierozstrzygnięty) Powrót do spisu treści

5 Wolność w Sieci -nagroda dla pani Jolanty Paczkowskiej - (nauczyciel PSP nr 1) Rok szkolny 2008/09 Powrót do spisu treści

6 Rok szkolny 2008/09 TADEUSZ KOŚCIUSZKO - PATRONEM NASZEJ SZKOŁY Jak co roku, uczniowie wybranych klas, w tym roku były to klasy V, wzięli udział w konkursie wiedzy o patronie szkoły T. Kościuszce. Konkurs prowadzony przez p. Jolantę Sikorę oraz p. Jolantę Pańczak odbywał się w sali komputerowej i miał formę typowo multimedialną. Wiedzę uczestników organizatorzy sprawdzali za pomocą interaktywnego programu TESTICO. Jesteśmy jego organizatorem Powrót do spisu treści

7 Rok szkolny 2007/08 V POWIATOWY KONKURS KARTEK WIELKANOCNYCH III miejsce - ANGELA PAWLAK - PSP nr 1 Powrót do spisu treści

8 Rok szkolny 2007/08 WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU KARTEK WIELKANOCNYCH Klasy I-III Klasy IV-VI Powrót do spisu treści

9 Rok szkolny 2006/07 Konkurs plastyczny Nowa Sól- moje miasto Dzieci zajęły się projektem zagospodarowania nowosolskiego deptaka, jako miejsca spotkań mieszkańców. Pomysły dzieci przedstawione w ich pracach okazały się bardzo interesujące i wiele elementów z pewnością znajdzie się rzeczywiście w centrum naszego miasta. Prace mogły być wykonane różnymi technikami, również na komputerze Powrót do spisu treści

10 Rok szkolny 2006/07, 2007/08, 2008/09 Dni patrona naszej szkoły - Tadeusza Kościuszki Jesteśmy jego organizatorem Rodzaje prac konkursowych - plastyczne (również na komputerze) - prezentacje multimedialne -konkursy wiedzy -Konkursy wiedzy z użyciem TESTICO Powrót do spisu treści

11 Rok szkolny 2006/07 Konkurs matematyczno-przyrodniczy 16 listopada 2006r.odbył się konkurs matematyczno- przyrodniczy (etap szkolny), w którym udział wzięło 13 uczniów. Dwie uczennice Spochacz Agnieszka z klasy 6b i Binder Natalia z klasy 6d zakwalifikowały się do etapu rejonowego. W zawodach rejonowych Binder Natalia zajęła XI miejsce, a Spochacz Agnieszka- XVI. Konkurs odbywał się z użyciem komputerów Powrót do spisu treści

12 Rok szkolny 2006/07 Bożonarodzeniowy Konkurs języka niemieckiego Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań i pogłębienie wiedzy przedmiotowej uczniów z języka niemieckiego z zakresu tematycznego obejmującego słownictwo dotyczące zimy i Świąt Bożego Narodzenia, rozszerzenie wiadomości na temat niemieckich i polskich zwyczajów i obyczajów, wzmacnianie motywacji, rozwijanie kreatywności, zachęcanie do brania odpowiedzialności za własny rozwój, utwierdzanie wiary we własne możliwości, rozwijanie tożsamości kulturowej. Powrót do spisu treści

13 Konkursy Krajowe Rok szkolny 2008/09 Konkurs V edycja konkursu organizowanego w ramach programu "Partnerstwo dla Przyszłości" firmy Microsoft przez Tygodnik Społeczno-Oświatowy "Głos Nauczycielski", Regionalne Centra Innowacji Microsoft. Współorganizatorem konkursu są firmy Intel i CISCO Kilkoro nauczycieli z naszej szkoły bierze w nim udział. W 2007 nasza koleżanka B.Binder zdobyła wyróżnienie. Powrót do spisu treści

14 Organizator: Komputerowa Gratka Rok szkolny 2008/09 Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej pod tytułem "Przyjaciele z Tęczowej Polanki z wizytą w moim przedszkolu" lub "Przyjaciele z Tęczowej Polanki z wizytą w mojej szkole". Prace w toku Powrót do spisu treści

15 Rok szkolny 2008/09 Konkurs - Konkurs jest skierowany do nauczycieli oraz jednostek edukacyjnych. - Celem konkursu jest zwiększenie aktywności nauczycieli oraz propagowanie wykorzystywania technologii interaktywnych w pracy dydaktycznej. - Konkurs polega na opracowaniu przez nauczycieli pytań testowych zamkniętych z nauczanego przez siebie przedmiotu z wykorzystaniem multimediów. Pytania powinny być spójne z realizacją przedmiotów nauczania oraz zgodny z Podstawą programową kształcenia ogólnego Około 20 nauczycieli z naszej szkoły bierze w nim udział. Powrót do spisu treści

16 Rok szkolny 2008/09 Wychowawca roku 2009 Konkurs jest organizowany po raz pierwszy w ramach programu "Szkoła bez przemocy". Organizatorom Programu - grupom wydawniczym dzienników regionalnych - Polskapresse i Mediom Regionalnym oraz Fundacji Grupy Telekomunikacji Polskiej zależy na tym, aby podkreślić ogromne znaczenie pracy wychowawczej nauczyciela. Nauczyciel z naszej szkoły pani Wiesława Zacłona została nominowana w naszym województwie na Wychowawcę Roku. Powrót do spisu treści

17 Rok szkolny 2008/09 Sukces uczennic w Konkursie Ogólnopolskim "Ze stronic afrykańskich bajek" W październiku 2008 r. nasza szkoła przystąpiła do konkursu "Ze stronic afrykańskich bajek" organizowanego przez Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu. Celem konkursu było przybliżenie dzieciom kultury krajów afrykańskich. Na konkurs nadesłano aż 265 rysunków z całej Polski. Komisja złożona z pracowników oraz wolontariuszy Salezjańskiego Wolontariatu wybrała najciekawsze prace, które umieszczono w publikacji. Wśród czterdziestu wyróżnionych prac znalazły się rysunki wykonane przez uczennice naszej szkoły. Powrót do spisu treści

18 Rok szkolny 2008/09 Otwarty Konkurs Grafiki Komputerowej Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki serdecznie zaprasza wszystkich chętnych, interesujących się grafiką komputerową uczniów Państwa szkoły do wzięcia udziału w otwartym konkursie graficznym. Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej. Motywem przewodnim grafik powinien być temat związany z maszynami przyszłości lub wizją świata XXII wieku. Powrót do spisu treści

19 Rok szkolny 2008/09 Konkurs Kartek Bożonarodzeniowych Organizator: Prace IV-VI Prace I-III Powrót do spisu treści

20 Rok szkolny 2008/09 III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Dzień Otwarty z ZSEE Powrót do spisu treści

21 Rok szkolny 2007/08 WYNIKI V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIELKANOCNEGO Aisza Malinowska z klasy II a otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Kartek Wielkanocnych

22 Powrót do spisu treści Rok szkolny 2007/08 Moja Mała Ojczyzna Nasze dziewczęta wywalczyły w konkursie II miejsce wykonując wspólnie prezentacje multimedialną o województwie lubuskim. Organizator: Stowarzyszenie Parafiada przy udziale Pijarskiego Centrum Edukacyjnego Stanisława Konarskiego.

23 Powrót do spisu treści Rok szkolny 2007/08 Konkurs "Moja szkoła w Unii Europejskiej" Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie zorganizował konkurs dla uczniów szkół podstawowych polegający na opracowaniu gazetek szkolnych na tematy związane z europejską kulturą.

24 Powrót do spisu treści Rok szkolny 2007/08 Ogólnopolski Konkurs: "ŻYCIE I DZIEŁO ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA". KAROLINA FIGA - IV MIEJSCE AGNIESZKA BEJKO - WYRÓŻNIENIE Uczestnicy finałów w Warszawie byli zwycięzcami etapów poprzedzających ten ogólnopolski tj. regionalnych/wojewódzkich. Z ponad zgłoszonych do ogólnopolskich rozgrywek doszło 75 finalistów.

25 Rok szkolny 2006/07 Powrót do spisu treści Prestiżowe wyróżnienie w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Innowacyjny Nauczyciel za pracę - "Wehikułem czasu po Nowej Soli" otrzymała Beata Binder

26 Rok szkolny 2006/07 Powrót do spisu treści IV edycji konkursu "Folklor mojego regionu - historie ludzi i miejsc". I miejsce - "Moje miasto i mój region - spadkobiercą kultury dwóch narodów"

27 Rok szkolny 2006/07 Powrót do spisu treści OGÓLNOPOLSKI KONKURS "Życie i Dzieło św. Józefa Kalasancjusza" włączonego w obchody Roku Jubileuszowego rocznicy urodzin św. Józefa Kalasancjusza ( ) II i III miejsce Współorganizatorami są Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, Zakon Pijarów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Pijarskie Centrum Edukacyjne Stanisława Konarskiego, kuratoria oświaty, samorządowe władze oświatowe, ośrodki pijarskie, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, parafie, kluby, domy kultury, domy dziecka oraz świetlice środowiskowe.

28 Rok szkolny 2006/07 Powrót do spisu treści Kampania "Bezpieczne Dzieci na Polskich Drogach" W roku ubiegłym braliśmy udział w akcji "W Europie jeździmy bezpieczniej". W tym roku zaangażowaliśmy się w Ogólnopolską Kampanię "Bezpieczne Dzieci na Polskich Drogach".

29 Rok szkolny 2006/07 Powrót do spisu treści Świerszczykowy konkurs (ogłoszonego na portalu - Wsród trzech najlepszych prac znalazła się praca naszej nauczycielki p. Beaty Binder: autorki scenariusza gry pt. "Dlaczego dzieci lubią lody". Konkurs organizowany był we współpracy z wydawnictwem Nowa Era:

30 Rok szkolny 2006/07 Powrót do spisu treści Konkursu "Nazywam się..." Wśród pięciu najlepszych prac PSP nr 1 Opieka: Beata Szczepaniak, Aleksandra Wijatkowska. Tytuł pracy: "Tadeusz Kościuszko" (w konkursie brała również udział Jolanta Dolna "Papież Jan Paweł II - przyjaciel dzieci")

31 Rok szkolny 2006/07 Powrót do spisu treści Konkurs "Szkoła z tradycją" Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej inicjatywy szkolnej pokazującej żywotności tradycji, jej znaczenia dla życia społeczności szkolnej i lokalnej Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej inicjatywy szkolnej pokazującej żywotności tradycji, jej znaczenia dla życia społeczności szkolnej i lokalnej. Konkurs skierowany jest do szkół z ciekawą tradycją. Może być ona związana z patronem, hymnem szkoły, strojem galowym, kołem absolwentów, salą muzealną, obyczajami, publikacjami, festynami regionalnymi itp. Nasza szkoła prezentuje tradycje związane z patronem szkoły - Tadeusz Kościuszko patronem PSP nr 1 Zgodnie z mottem konkursu: Wychowanie bez odniesień do tradycji i autorytetów, to wychowanie młodego człowieka bez systemu wartości. Organizatorem konkursu jest Fundacja Szansa

32 Rok szkolny 2006/07 Powrót do spisu treści Konkurs "Moja wyjątkowa lekcja" III wyrónienie Jolanta Sikora za prezentację pt. "Lektury klasy II - Kubuś Puchatek A.A. Milne" (w konkursie brały również udział: Beata Szczepaniak "Fryderyk Chopin - spotkanie z geniuszem", Jolanta Dolna "Papież Jan Paweł II",

33 Rok szkolny 2006/07 Powrót do spisu treści Ogólnopolski Konkurs Turystyczno - Krajoznawczy WYCIECZKA Z KLASĄ Udział wzięła klasa VI d – p. Małgorzaty Suchmiel

34 Rok szkolny 2006/07 Powrót do spisu treści Konkurs Kartek Bożonarodzeniowych (kartki naszych uczniów od kilku lat biorą udział w konkursie ogólnopolskim Klasy I-IIIKlasy IV-VI

35 Rok szkolny 2006/07 Powrót do spisu treści Bierzemy udział w konkursie na szkolną witrynę

36 Konkursy Międzynarodowe Rok szkolny 2008/09 VI Międzynarodowy Konkurs Kartek Wielkanocnych Uczniowie naszej szkoły jak co roku wzięli udział w konkursie kartek wielkanocnych. Spośród wszystkich prac najładniejsze zostały słane do Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach.. Wytypowaliśmy 8 prac, które wezmą udział w VI Międzynarodowym Konkursie Kartek Wielkanocnych. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej 17 kwietnia 2009 r. Więcej na Powrót do spisu treści

37 Rok szkolny 2008/09 Międzynarodowy Konkurs Genius Logicus Dnia 7 kwietnia uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy wzięli udział w międzynarodowych zawodach logicznych Genius Logicus. Jest to konkurs online, z pomiarem czasu. W konkursie wzięło udział 24 uczniów z klas IV i V, którzy mieli za zadanie rozwiązać 10 zadań logicznych w ciągu 70 min. Powrót do spisu treści

38 Międzynarodowy Konkurs "Matematyka bez granic" - JUNIOR Rok szkolny 2008/09 31 marca 2009r. odbył się MIĘDZYNARODOWY KONKURS "MATEMATYKA BEZ GRANIC"- JUNIOR, który ma charakter zawodów międzyklasowych. Finał konkursu odbywa się w tym samym dniu we wszystkich krajach Unii Europejskiej i poza nią np. w USA, Kanadzie, Meksyku. W konkursie udział wzięli uczniowie klasy 4a (21 osób) i klasy 6c (23 osoby). Zadanie pierwsze podane było w językach obcych. Należało napisać jego tłumaczenie, rozwiązać je, a rozwiązanie zapisać w wybranym przez uczniów języku. Klasy czwarte rozwiązywali zadanie w języku angielskim, a klasy szóste w języku niemieckim. Powrót do spisu treści

39 Rok szkolny 2008/09 III Międzynarodowy Konkurs Bóbr r. Uczestnicy konkursu i najlepsze wyniki: 1. Zuzanna Muenchberg kl.5, 91 pkt 2. Nika Bezulska kl.6, 87 pkt 3. Kamil Tarczewski kl.6, 83 pkt W konkursie wzięło udział 38 uczniów Powrót do spisu treści

40 Rok szkolny 2006/07 Miedzynarodowy Konkurs na plakat "Bezpieczna droga do szkoły" - organizator organizator Renault Polska Sp.z o.o - pakiet konkursowy dla klas czwartych otrzymał po zgłoszeniu droga elektroniczna na adres organizatora Powrót do spisu treści

41 Polsko-Niemiecki Konkurs Literacki (jesteśmy jego organizatorami) Rok szkolny 2006/07 III miejsce - Katarzyna Ochenkowska, PSP nr 1 w Nowej Soli Nagrodzone prace ukazały się w książce "Mój świat, moje marzenia", w której znajdą się także utwory uczniów szkół z Cottbus. Powrót do spisu treści

42 Opracowała: Jolanta Pańczak Nauczyciel informatyki w PSP nr 1 w Nowej Soli


Pobierz ppt "KONKURSY uczniów i nauczycieli, w których komputer i sieć Internet jest elementem zadań konkursowych lub ich rozwiązań Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google