Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Onkologii w Bydgoszczy"— Zapis prezentacji:

1 Centrum Onkologii w Bydgoszczy
Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia.

2

3 Realizacja zadań programów edukacyjnych:
1.,,Regionalny Program Przeciwnowotworowej Edukacji Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych.” 2. ,,Regionalny Program Edukacyjny w Zakresie Profilaktyki Raka Jelita Grubego i Prostaty.”

4 I. CELE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH:
wytworzenie prawidłowych nawyków zdrowotnych umiejętność dostrzegania niepokojących objawów zapoznanie z czynnikami ryzyka powstawania nowotworów zapoznanie z techniką i zasadami samobadania piersi posiadanie wiedzy, gdzie można wykonać badania przesiewowe i gdzie należy udać się w celu diagnostyki, zminimalizowanie lęku przed rakiem, pokazanie możliwości wczesnej diagnostyki i skuteczności leczenia.

5 II. WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELÓW
ocena stopnia świadomości i wiedzy prozdrowotnej osób poddanych edukacji na podstawie analizy ankiet specjalnie przygotowanych do tego celu liczba odbytych spotkań edukacyjnych liczba powiatów objętych programem liczba osób poddanych edukacji podsumowanie wyników ankiet.

6 III. POPULACJA OBJĘTA DZIAŁANIAMI EDUKACYJNYMI - MŁODZIEŻ
Adresatami pierwszego zadania jest młodzież w wieku od 16 do 19 lat, klasy I-III szkół ponadgimnazjalnych. Szacunkowo populacja w tym wieku wynosi osóby z tego na obszarze wiejskim przypada , miejskim 65 683.

7 III. POPULACJA OBJĘTA DZIAŁANIAMI EDUKACYJNYMI - DOROŚLI
Drugie zadanie adresowane jest do osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku od 50 do 65 r.ż. Szacunkowo populacja w tym wieku wynosi osóby z tego na obszarze wiejskim przypada , miejskim

8 Spotkania edukacyjne prowadzone są w formie spotkań stacjonarnych i wyjazdowych.

9 opracowane postępowanie pielęgniarskie instrukcje programy edukacyjne.
Edukację prowadzi grupa edukacyjna z ZP i PZ składająca się z pielęgniarek i położnych w oparciu o: opracowane postępowanie pielęgniarskie instrukcje programy edukacyjne.

10 Zespół edukacyjny.

11 V. Edukacja stacjonarna.
Edukacja prowadzona jest w sali edukacyjnej Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia, w jej zakres wchodzi: prezentacja multimedialna z elementami filmów edukacyjnych na temat wiedzy prozdrowotnej rozpropagowywanie ulotek, plakatów i broszur nauka samobadania na fantomach piersi i jąder zapoznanie się z poszczególnymi gabinetami i zakładami Centrum Onkologii, mającymi zasadnicze znaczenie we wczesnej diagnostyce onkologicznej.

12 VI. Edukacja wyjazdowa. Realizacja sesji wyjazdowej polega na wizycie członka grupy edukacyjnej na terenie szkoły i obejmuje: prezentację multimedialną z elementami filmów edukacyjnych rozpropagowanie ulotek , plakatów i broszur naukę samobadania na fantomach piersi

13 z zakresu czynników ryzyka zachorowania na nowotwory
Zarówno spotkanie stacjonarne, jak i wyjazdowe, kończy się wypełnieniem przez młodzież ankiety dotyczącej wiedzy z zakresu czynników ryzyka zachorowania na nowotwory

14

15 Na koniec każdego roku prowadzenia programu zostaje dokonana analiza wyników ankiet.

16 Celem badania ankietowego jest uzyskanie odpowiedzi
na pytanie jaki jest stopień świadomości młodzieży i osób dorosłych w zakresie czynników ryzyka wystąpienia nowowtworów.

17 VII. Wyniki badań ankietowych w 2006 roku-młodzież
Ponad 42% młodzieży stosuje w swojej diecie tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, jedynie 34% jadło codziennie warzywa i owoce. Prawie 27% ankietowanych dziewcząt przyjmuje doustne środki antykoncepcyjne. Ponad 70% młodzieży przyznaje się do spożywania alkoholu. Tylko 30% ankietowanych regularnie bądź wyczynowo uprawia sport.

18 Wyniki badań ankietowych w 2006 roku-dorośli
Jako źródło pozyskiwania wiedzy o zdrowiu 41% ankietowanych wskazało radio i telewizję a jedynie 24% jednostki służby zdrowia Przeprowadzona edukacja zdrowotna obniżyła lęk przed chorobą nowotworową u 63% ankietowanych 59% ankietowanych stosuje w swojej diecie tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, jedynie 8% spożywało ryby i tylko 32% codziennie jadło warzywa i owoce

19 VIII. Wnioski 2006 -Program młodzieżowy
1.Działania edukacyjne muszą być skierowane na młode pokolenie. 2. Wiedza młodzieży dotycząca nawyków żywieniowych, aktywności ruchowej i wpływu alkoholu jest słaba. 3. Konieczne jest nasilenie działań edukacyjnych młodzieży szkolnej uwzględniających m.in. wpływ leków hormonalnych, diety i aktywności ruchowej na zwiększone ryzyko powstawania raka piersi.

20 Wnioski 2006 -Program dla dorosłych
Edukacja zdrowotna zwiększa uczestnictwo w badaniach profilaktycznych Niski poziom świadomości zdrowotnej obserwuje się szczególnie u kobiet starszych, mieszkających na wsi W działaniach edukacyjnych szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe nawyki żywieniowe, jako postępowanie zmniejszające ryzyko wystąpienia nowotworów Działalność profilaktyczno-edukacyjna w formie badań skryningowych daje szansę kontaktu z wykwalifikowanym personelem ochrony zdrowia oraz stwarza możliwości dostępu do specjalistycznego sprzętu medycznego co w sytuacji kobiet zamieszkujących odległe tereny wiejskie ma ogromne znaczenie

21 Uroczyste zakończenie programu.

22 Działania edukacyjne W latach w ramach programu „Przeciwnowotworowa edukacja młodzieży szkół ponadgimnazjalnych” odbyły się 542 spotkania edukacyjnne (stacjonarne i wyjazdowe) – przeedukowano uczniów

23 2007 rok Edukacja dla młodzieży
Ilość spotkań stacjonarnych-42 Liczba wyedukowanych uczniów-906 Ilość spotkań wyjazdowych-253 Liczba wyedukowanych uczniów-5432 Do chwili obecnej odbyło sie razem 295 spotkań edukacyjnych i przeedukowano 6338 uczniów

24 Działania edukacyjne -Dorośli
W latach w wyniku działań edukacyjnych stacjonarnych i wyjazdowych dla dorosłych odbyło się 317 spotkań, przeedukowano 8796 osób dorosłych.

25 2007 rok Edukacja dla dorosłych
Liczba spotkań stacjonarnych-37 Liczba wyedukowanych osób-942 Liczbaspotkań wyjazdowych-295 Liczba wyedukowanych osób-6185 Do chwili obecnej odbyły sie 332 spotkania edukacyjne i przeedukowano 7127 osób dorosłych

26 Edukacja przeprowadzona w miastach i mniejszych miejscowościach województwa Kujawsko- Pomorskiego w 2006 roku.

27 2006 rok.

28 2006 rok.

29 Nowe szkoły z którymi nawiązano kontakt w 2007roku
Lp Powiat Miejscowość Nazwa Szkoły 1. Żniński Janowiec Wielkopolski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 2. Chełmiński Chełmno Zespół Szkół nr 2 3. m. Włocławek Włocławek Zespół Szkół Samochodowych 4. Bydgoski Karolewo Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych 5. Nakielski Lubaszcz 6. Kcynia LO im. Karola Libelta 7. m.Toruń Toruń I LO im.M.Kopernika 8. Szubin 9. Świecki Świecie Zespół Szkół Menadżerskich 10. Włocławski Lubraniec-Marysin Zespół Szkół im. M.Grodnickiej 11. m.Włocławek III LO 12. Lipnowski Skępe Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego 13. Dobrzyń n Wisłą Zespół Szkół Rolniczych 14. Stary Brześć 15. Mogileński Strzelno 16. Zespół Szkół Chemicznych 17. Piechcin

30 IV. PARTNERSTWO dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych,
Partnerami w realizacji zadania są: dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, wychowawcy klas, pedagodzy szkolni, przedstawiciele wydziałów edukacji jednostek samorządowych, pracownicy Powiatowych Stacji Sanitarno- Epidemiologicznych, Urząd Marszałkowski, Kuratorium. Wychowawcy klas i pedagodzy szkolni chętnie pomagali w ustaleniu terminu i formy spotkania edukacyjnego oraz udostępniali salę.

31 IV. PARTNERSTWO Partnerami w realizacji zadania dla dorosłych są: Lokalne władze samorządowe (Urzędy Gmin, Miast, Sołectwa) Stowarzyszenia (Liga Polskich Kobiet, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora), Terenowe jednostki ochrony zdrowia, Kierownictwo jednostek wojskowych, sanatoriów, domów opieki społecznej, szkół dla dorosłych.

32 Po nawiązaniu kontaktów z wyznaczonymi osobami z wyżej wymienionych instytucji zostanie ustalony termin i miejsce spotkania. Rektrutacja osób na spotkanie odbywać się będzie na drodze akcji medialnej (lokalne radio, prasa i TV) oraz ogłoszenia w urzędach, kościołach, zakładach pracy.

33 Oczekiwania ze strony starostw powiatowych
Osoba do współpracy w zakresie działań profilaktycznych: - Organizacja badań i grup na edukację Wydział edukacji - Prowadzenie nadzoru nad szkołami w zakresie udziału w programach edukacyjnych Harmonogram działań: - Olimpiada na temat zachowań prozdrowotnych wśród młodzieży – zadania dla powiatów- wsparcie finansowe, ufundowanie nagród dla uczniów, którzy wygrali etap powiatowy Kontakt z gminami, burmistrzami miast, organizacjami pozarządowymi, większymi zakładami pracy na terenie powiatów w kwestii organizowania grup osób dorosłych do badań profilaktycznych i na edukację

34 Oczekiwania ze strony starostw powiatowych
Kontrola ze strony starostwa nad jednostkami służby zdrowia: - Jak wyglądają u nich działania profilaktyczne: czy jest prowadzona edukacja i organizacja badań (zadania dla lekarzy, pielęgniarek i położnych środowiskowych) W ZPiPZ w ramach działań WOK odbyły się szkolenia dla lekarzy POZ na temat badań skryningowych - Czy zgłosili się na te szkolenia lekarze, pielęgniarki i położne

35 Podsumowanie Wyniki działań edukacyjnych wśród młodzieży w latach Liczba spotkań stacjonarnych i wyjazdowych – 837 Liczba wyedukowanych uczniów-19910 Liczba powiatów-11 w tym: Żniński, Inowrocławski, Mogileński, Nakielski,Chełminski, Włocławski, Lipnowski, Tucholski, Wąbrzeski, Brodnicki, Aleksandrowski oraz m.Bydgoszcz, m.Toruń, m.Inowrocław, m.Grudziądz, m.Włoclawek, m.Strzelno, m.Kruszwica, m.Radziejów, m.Mogilno

36 Liczba Szkół- 32 w których była kontynuowana działalność edukacyjna oraz inne z którymi została nawiązana współpraca. Od Wrzesienia 2007 – podczas prowadzonej edukacji w szkołach rozdajemy - przygotowane przez WOK - dziecięce zaproszenia na badania przesiewowe: mają one format kart bankomatowych – karta życia Uczniowie otrzymują również ,Kalendarze Badań Profilaktycznych dla swoich mam.

37 Broszura dla młodzieży w trakcie edycji.
Materiały dydaktyczne do realizacji programu „Przeciwnowotworowa edukacja młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”

38 Podsumownie Wyniki działań edukacyjnych wśród osób dorosłych w latach Liczba spotkań stacjonarnych i wyjazdowych – 649 Liczba wyedukowanych osób-15923 Powiaty-12 w tym:Żniński,Inowrocławski,Mogileński,Nakielski,Golubsko-Dobrzyński,Sępoleński,Świecki ,Włocławski,Lipnowski,Tucholski,Wąbrzeski,Brodnicki,Aleksandrowski oraz m.Bydgoszcz,m.Toruń,m.Inowrocław,m.Grudządz,m.Znin,m.Ciechocinek,m.Aleksandrów Kujawski,m.Lipno

39 Uroczyste zakończenie realizacji tegorocznych programów zostało zaplanowane na dzień 13 grudnia w tym: konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, część artystyczna, wystąpienia okolicznościowe oraz podsumowanie wyników analizy ankiet.

40 EDUKACJA Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel
EDUKACJA Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel – Zespół Edukacyjny ORGANIZACJA BADAŃ Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel – Sekretariat ZP i PZ

41 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Centrum Onkologii w Bydgoszczy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google