Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

e-PUAP, 8 luty 2005Igor Bednarski 1 Architektura oraz podstawowe funkcjonalności systemu informacyjnego. Igor Bednarski Departament Systemów Informatycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "e-PUAP, 8 luty 2005Igor Bednarski 1 Architektura oraz podstawowe funkcjonalności systemu informacyjnego. Igor Bednarski Departament Systemów Informatycznych."— Zapis prezentacji:

1

2 e-PUAP, 8 luty 2005Igor Bednarski 1 Architektura oraz podstawowe funkcjonalności systemu informacyjnego. Igor Bednarski Departament Systemów Informatycznych Administracji Publicznej

3 e-PUAP, 8 luty 2005Igor Bednarski 2 Podstawowe założenia architektoniczne 1.e-PUAP nie zastępuje systemów dziedzinowych (należących do jednostek administracji rządowej i samorządowej 2.e-PUAP jest dla obywatela bramą (ang. gateway) do świata administracji. Stanowi jednolity interfejs do wszystkich usług udostępnianych publicznie. 3.Jednostkom administracji rządowej i samorządowej e-PUAP udostępnia wspólne usługi, pozwalające na efektywną realizację docelowych funkcji dla obywatela. 4.e-PUAP zawiera katalog usług elektronicznych oferowanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej (oraz sam e-PUAP). Z tego katalogu mogą korzystać: –obywatele (relacja G2C: Government to Citizen) –firmy (relacja G2B: Government to Business) –jednostki administracji (relacja G2G: Government to Government) 5. Architektura e-PUAP musi podlegać ciągłemu i zaplanowanemu rozwojowi. Rozwój ten powinien przebiegać w miarę udostępniania usług publicznych dla obywateli przez kolejne jednostki administracji rządowej i samorządowej. W związku z tym architektura powinna być gotowa na zmiany. Rozumiemy przez to: – Zastosowanie otwartych standardów technologicznych – Elastyczność i skalowalność – Organizację dookoła architektury umożliwiającą zarządzanie jej rozwojem i standardami na których bazuje

4 e-PUAP, 8 luty 2005Igor Bednarski 3 Podstawowe założenia architektoniczne jedn. A jedn. B jedn. C usługi i inf. dla klienta G2C G2B usługi i inf. dla jedn. G2G Obywatel Firma Klienci administracji Platforma centralna informacyjna – portal, usługowa - MOST Jednostki administracji rządowej i samorządowej App 1 App 2 App 3

5 e-PUAP, 8 luty 2005Igor Bednarski 4 e-PUAP jako architektura oparta o usługi Podstawowe założenie dotyczące architektury: W całym modelu posługujemy się pojęciem usługi. Zewnętrzne jednostki/systemy oferują e-PUAP usługi Funkcjonalność e-PUAP jest dostępna dla obywatela jako usługi –usługi wspólne/fundamentalne (np. IAAA, płatności) –usługi złożone z usług jednostek i usług e-PUAP e-PUAP oferuje funkcjonalność jednostkom administracji jako usługi –usługi wspólne –dostęp do zawartości (agregacja w drugą stronę) Założenie architektoniczne: Jako podstawę do realizacji architektury e-PUAP wybieramy model architektury oparty o usługi (Service Oriented Architecture / SOA)

6 e-PUAP, 8 luty 2005Igor Bednarski 5 Usługi przed wdrożeniem e-PUAP Model przed wdrożeniem e-PUAP. Chaos informacyjny: obywatel posiada dostęp do wielu portali dotyczących różnych sfer jego życia (w kontekście e-government) brak jednego punktu kontaktu dla obywatela wiele podejść do typowych problemów w ramach różnych systemów e-government (uwierzytelnianie, płatności, dostęp do podstawowych danych obywatela itp.) wykonywanie tej samej pracy wielokrotnie (niska efektywność kosztowa) JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA A JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA B JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA C JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA D Obywatel / Firma

7 e-PUAP, 8 luty 2005Igor Bednarski 6 Usługi po wdrożeniu e-PUAP Obywatel e-PUAP Katalog usług dla obywatela JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA A JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA A JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA A Wykorzystanie wspólnych usług, wyszukiwanie oferowanych usług Udostępnienie / przekierowanie usług do e-PUAP

8 e-PUAP, 8 luty 2005Igor Bednarski 7 Role - podstawowa koncepcja organizacyjna W jakiej roli występuje e-PUAP w przypadku każdej z usług? Jakiego rodzaju funkcje i usługi oferują? Role e-PUAP Katalog (ang. Directory) – e-PUAP zawiera odnośnik do serwisu internetowego obsługującego daną usługę. e-PUAP pełni rolę portalu internetowego (katalog linków, wyszukiwarka). Bramka (ang. Gateway) – e-PUAP zawiera mechanizmy identyfikacji, autentykacji i autoryzacji obywatela (zaufana strona). Po zalogowaniu się do e-PUAP obywatel ma dostęp do usługi (bez konieczności logowania). Obywatel może bezpośrednio w e-PUAP wypełnić formularz związany z usługą, jednak będzie on przetwarzany w stosownym systemie jednostki administracji. Notyfikator (ang. Notifier) – e-PUAP informuje obywatela o zdarzeniach go dotyczących (np. zaległe podatki, przypomnienie o opłatach). Po zalogowaniu się klient e-PUAP otrzymuje zagregowaną informację o zdarzeniach w administracji, które go dotyczą (w formie osobistego informatora). e-PUAP odbiera informacje o zdarzeniach od zewnętrznych systemów (np. resortowych). Koordynator (ang. Coordinator) – e-PUAP nie tylko odbiera informacje o zdarzeniach dotyczących usługi, ale także przesyła je do innych systemów. W ten sposób pozwala na koordynację procesów pomiędzy wieloma rozwiązaniami informatycznymi. Ta rola wymaga najbardziej zaawansowanych mechanizmów. r o z w ó j ( r o a d m a p )

9 e-PUAP, 8 luty 2005Igor Bednarski 8 Rola: Katalog Katalog jednostka adm. jednostka adm. jednostka adm. odnośniki Katalog – Wzorzec architektoniczny katalogu zakłada agregację danych o odnośnikach, ich aktualizację itp. Architektura może być w całości oparta o mechanizmy portalowe. Wymagany jest standard aktualizacji informacji katalogowych i ewentualnie zawartości. Dopuszczamy kilka poziomów aktualizacji – od prostych odnośników wraz z meta Informacjami do pobierania opisów za pomocą RSS (zewn.portale umieszczają specyficzne dane dla e-PUAP w formie czystej informacji).

10 e-PUAP, 8 luty 2005Igor Bednarski 9 Rola: Bramka Bramka – Wzorzec architektoniczny oparty jest o rozszerzony katalog. W tej roli e-PUAP przejmuje odpowiedzialność za identyfikację i autentykację obywatela (por. IAAA / MOST ). W szczególności obywatel uzyskuje dostęp do usługi po zalogowaniu się w e-PUAP. Dalej obsługę w całości prowadzą zewnętrzne (np. resortowe) serwisy. Możliwe jest wysłanie danych dotyczących usługi bezpośrednio z e-PUAP (jeśli formularz jest dostępny w e-PUAP). Bramka jednostka adm. jednostka adm. jednostka adm. usługi jako odnośniki, lub usługi jako web-service wywołanie usługi uwierzytelnienie / autoryzacja

11 e-PUAP, 8 luty 2005Igor Bednarski 10 Rola: Notyfikator Notyfikator – Rozszerzenie modelu bramki. W tym modelu e-PUAP odbiera zdarzenia od systemów administracji państwowej wysyłane w określonym formacie. Dla celów informowania obywatela mogą zdarzenia te agregować, priorytetyzować i obrabiać. e-PUAP staje się odbiornikiem informacji, a nie tylko bramką przekazującą zdarzenia na zewnątrz. Notyfikator jednostka adm. jednostka adm. zdarzenia oraz modele komunikacji używane w poprzednio opisanych rolach Wrót Polski

12 e-PUAP, 8 luty 2005Igor Bednarski 11 Rola: Koordynator Koordynator – W przypadku Notyfikatora e-PUAP pełnił rolę odbiorcy komunikatów od zewnętrznych systemów. Celem była prezentacja obywatelowi najbardziej istotnych dla niego informacji (dotyczących go osobiście). W przypadku Koordynatora wprowadzamy możliwość wysyłania komunikatów do zewnętrznych systemów. e-PUAP staje się brokerem informacyjnym administracji państwowej. W żadnym jednak wypadku nie przejmuje funkcjonalności innych systemów (resortowych). Notyfikator Koordynator jednostka adm. jednostka adm. jednostka adm. jednostka adm. jednostka adm. dwukierunkowa komunikacja pomiędzy jednostkami administracji z wykorzystaniem e-PUAP

13 e-PUAP, 8 luty 2005Igor Bednarski 12 Architektura logiczna – widok ogólny MOST system jednostki adm. portal jednostki adm. centrum płatności kwalifikowane centrum certyfikacyjne Portal Warstwa usługWarstwa prezentacji Us Usługobiorcy System e-PUAP operator GSM Środowisko budowy aplikacji portal jednostki adm. system pod. gosp. Usługodawcy

14 e-PUAP, 8 luty 2005Igor Bednarski 13 MOST: Dekompozycja MOST system jednostki adm. portal jednostki adm. centrum płatności kwalifikowane centrum certyfikacyjne Portal USŁUGI WSPÓLNE PLATFORMA KOMUNIKACYJNA ADAPTER SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT IAAA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Procesy pracy (workflow/BPM) SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Procesor zdarzeń SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Podpis cyfrowy SUBSRIBER MANAGEMENT Katalog usług SUBSRIBER MANAGEMENT Płatności elektroniczne WARSTWA INTEGRACJI operator GSM ADAPTER

15 e-PUAP, 8 luty 2005Igor Bednarski 14 Portal: Dekompozycja MOST Portal Warstwa usługWarstwa prezentacji CMS Agregacja treści Katalog usługPersonalizacjaWyszukiwanie Kampanie marketingowe Współpraca Formularze on-line

16 e-PUAP, 8 luty 2005Igor Bednarski 15 Warstwa prezentacji Us SUBSRIBER MANAGEMENT SMS SUBSRIBER MANAGEMENT WAP SUBSRIBER MANAGEMENT PDA SUBSRIBER MANAGEMENT WWW SUBSRIBER MANAGEMENT GUI SUBSRIBER MANAGEMENT E-MAIL SUBSRIBER MANAGEMENT SYNDYKACJA TREŚCI SUBSRIBER MANAGEMENT IVR SUBSRIBER MANAGEMENT CALL CENTER portal zew. Us obywatel/podmiot gosp. Portal

17 e-PUAP, 8 luty 2005Igor Bednarski 16 Warstwa usług SUBSRIBER MANAGEMENT KATALOG SUBSRIBER MANAGEMENT USŁUGA A Portal SUBSRIBER MANAGEMENT USŁUGA B … SUBSRIBER MANAGEMENT USŁUGA X portal jednostki adm. system pod. gosp.

18 e-PUAP, 8 luty 2005Igor Bednarski 17 Środowisko budowy aplikacji MOST Portal Warstwa usług Warstwa prezentacji Środowisko budowy aplikacji Projektowanie formularzy Projektowanie procesów SDK Us Projektant programista

19 e-PUAP, 8 luty 2005Igor Bednarski 18 Architektura logiczna – podsumowanie USŁUGI WSPÓLNE PLATFORMA KOMUNIKACYJNA - MIDDLEWARE ADAPTER system jednostki adm. portal jednostki adm. centrum płatności kwalifikowane centrum certyfikacyjne ADAPTER MOST SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT IAAA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Procesy pracy (workflow/BPM) SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Procesor zdarzeń SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Podpis cyfrowy SUBSRIBER MANAGEMENT Katalog usług SUBSRIBER MANAGEMENT Płatności elektroniczne WARSTWA INTEGRACJI PORTAL CMS Agregacja treści Katalog usług Personalizacja Wyszukiwanie Kampanie marketingowe Współpraca (np. forum dysk.) Formularze UDOSTĘPNIONE USŁUGI WWWWAPSMSE-MAILGUI SYNDYKACJA TREŚCI

20 e-PUAP, 8 luty 2005Igor Bednarski 19 Role e-PAUP a architektura logiczna Kluczowe elementy architektury logicznej wiążą się z rolami e-PUAP i wynikają wprost z wizji architektury. Niektóre z elementów rozwijają się od momentu pojawienia się w architekturze wraz z nią: –np. workflow - na poziomie Bramki wymagany jest prosty mechanizm obsługujący złożone formularze (kreator/wizard); na poziomie Notyfikatora workflow powinien przetwarzać notyfikacje; na poziomie Koordynatora mamy do czynienia ze zołżonym systemem BPM (Business Process Management) W początkowej fazie rozwoju e-PUAP może zaistnieć jako sam portal (bez platformy MOST)

21 e-PUAP, 8 luty 2005Igor Bednarski 20 Rola: Katalog Katalog – W najprostszej formie katalogu (prezentacja odnośników do poszczególnych usług) system może składać się jedynie z portalu informacyjnego wyposażonego w katalog oraz mechanizmy integracji zawartości (dostarczanie bieżącej informacji na temat usług poprzez agregację treści z zewnętrznych źródeł – np. w formacie RSS). USŁUGI WSPÓLNE PLATFORMA KOMUNIKACYJNA - MIDDLEWARE ADAPTER system jednostki adm. portal jednostki adm. centrum płatności kwalifikowane centrum certyfikacyjne ADAPTER MOST SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT IAAA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT IAAA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Procesy pracy ( workflow /BPM) SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Procesy pracy ( workflow /BPM) SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Procesor zdarzeń SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Procesor zdarzeń SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Podpis cyfrowy SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Podpis cyfrowy SUBSRIBER MANAGEMENT Katalog usług SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Katalog usług SUBSRIBER MANAGEMENT Płatności elektroniczne SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Płatności elektroniczne WARSTWA INTEGRACJI PORTAL CMSAgregacja treściKatalog usług Personalizacja Wyszukiwanie Kampanie marketingowe Współpraca ( np. forum dysk.) Formularze UDOSTĘPNIONE USŁUGI UDOSTĘPNIONE USŁUGI WWWWAPSMS E - MAILGUI SYNDYKACJA TREŚCI

22 e-PUAP, 8 luty 2005Igor Bednarski 21 Rola: Brama Bramka – W modelu bramki e-PUAP umożliwia uwierzytelnianie użytkowników (niezbędna infrastruktura IAAA) oraz pozwalają na inicjację usługi z portali (wypełnienie formularza i przesłanie do zewnętrznego systemu). Architektura musi więc obsługiwać formularze elektroniczne na poziomie portalu oraz katalog usług (w tym formatów komunikacji) na poziomie MOST. Bramka jest też pierwszym poziomem, w którym wymagane staje się środowisko budowy aplikacji (formularze, formaty danych, procesy dla złożonych formularzy) USŁUGI WSPÓLNE PLATFORMA KOMUNIKACYJNA - MIDDLEWARE ADAPTER system jednostki adm. portal jednostki adm. centrum płatności kwalifikowane centrum certyfikacyjne ADAPTER MOST SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT IAAA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT IAAA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Procesy pracy ( workflow /BPM) SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Procesy pracy ( workflow /BPM) SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Procesor zdarzeń SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Procesor zdarzeń SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Podpis cyfrowy SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Podpis cyfrowy SUBSRIBER MANAGEMENT Katalog usług SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Katalog usług SUBSRIBER MANAGEMENT Płatności elektroniczne SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Płatności elektroniczne WARSTWA INTEGRACJI PORTAL CMSAgregacja treściKatalog usług Personalizacja Wyszukiwanie Kampanie marketingowe Współpraca ( np. forum dysk.) Formularze UDOSTĘPNIONE USŁUGI UDOSTĘPNIONE USŁUGI WWWWAPSMS E - MAILGUI SYNDYKACJA TREŚCI

23 e-PUAP, 8 luty 2005Igor Bednarski 22 Rola: Notyfikator Notyfikator – W tym modelu pojawia przetwarzanie zdarzeń od zewnętrznych systemów (procesor zdarzeń). Rozwija się także mechanizm workflow (uwzględniamy zdarzenia jako część procesów). Platforma komunikacyjna middleware musi teraz obsługiwać informacje w trybie on-line. USŁUGI WSPÓLNE PLATFORMA KOMUNIKACYJNA - MIDDLEWARE ADAPTER system jednostki adm. portal jednostki adm. centrum płatności kwalifikowane centrum certyfikacyjne ADAPTER MOST SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT IAAA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT IAAA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Procesy pracy ( workflow /BPM) SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Procesy pracy ( workflow /BPM) SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Procesor zdarzeń SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Procesor zdarzeń SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Podpis cyfrowy SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Podpis cyfrowy SUBSRIBER MANAGEMENT Katalog usług SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Katalog usług SUBSRIBER MANAGEMENT Płatności elektroniczne SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Płatności elektroniczne WARSTWA INTEGRACJI PORTAL CMSAgregacja treściKatalog usług Personalizacja Wyszukiwanie Kampanie marketingowe Współpraca ( np. forum dysk.) Formularze UDOSTĘPNIONE USŁUGI UDOSTĘPNIONE USŁUGI WWWWAPSMS E - MAILGUI SYNDYKACJA TREŚCI

24 e-PUAP, 8 luty 2005Igor Bednarski 23 Rola: Koordynator Koordynator – W przypadku koordynatora mechanizm workflow musi rozpocząć obsługę procesów funkcjonujących pomiędzy systemami różnych jednostek administracyjnych (funkcjonalność narzędzi BPM – Business Process Management). USŁUGI WSPÓLNE PLATFORMA KOMUNIKACYJNA - MIDDLEWARE ADAPTER system jednostki adm. portal jednostki adm. centrum płatności kwalifikowane centrum certyfikacyjne ADAPTER MOST SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT IAAA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT IAAA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Procesy pracy ( workflow /BPM) SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Procesy pracy ( workflow /BPM) SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Procesor zdarzeń SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Procesor zdarzeń SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Podpis cyfrowy SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Podpis cyfrowy SUBSRIBER MANAGEMENT Katalog usług SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Katalog usług SUBSRIBER MANAGEMENT Płatności elektroniczne SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Płatności elektroniczne WARSTWA INTEGRACJI PORTAL CMSAgregacja treściKatalog usług Personalizacja Wyszukiwanie Kampanie marketingowe Współpraca ( np. forum dysk.) Formularze UDOSTĘPNIONE USŁUGI UDOSTĘPNIONE USŁUGI WWWWAPSMS E - MAILGUI SYNDYKACJA TREŚCI

25 e-PUAP, 8 luty 2005Igor Bednarski 24 Rola: Architektura logiczna - roadmap USŁUGI WSPÓLNE PLATFORMA KOMUNIKACYJNA - MIDDLEWARE ADAPTER system jednostki adm. portal jednostki adm. centrum płatności kwalifikowane centrum certyfikacyjne ADAPTER MOST SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT IAAA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT IAAA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Procesy pracy ( workflow /BPM) SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Procesy pracy ( workflow /BPM) SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Procesor zdarzeń SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Procesor zdarzeń SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Podpis cyfrowy SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Podpis cyfrowy SUBSRIBER MANAGEMENT Katalog usług SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Katalog usług SUBSRIBER MANAGEMENT Płatności elektroniczne SUBSRIBER MANAGEMENT SUBSRIBER MANAGEMENT Płatności elektroniczne WARSTWA INTEGRACJI PORTAL CMSAgregacja treściKatalog usług Personalizacja Wyszukiwanie Kampanie marketingowe Współpraca ( np. forum dysk.) Formularze UDOSTĘPNIONE USŁUGI UDOSTĘPNIONE USŁUGI WWWWAPSMS E - MAILGUI SYNDYKACJA TREŚCI

26 e-PUAP, 8 luty 2005Igor Bednarski 25 Dziękuję za uwagę. Igor Bednarski e-mail: Igor.Bednarski@mnii.gov.pl tel. (22) 5292354


Pobierz ppt "e-PUAP, 8 luty 2005Igor Bednarski 1 Architektura oraz podstawowe funkcjonalności systemu informacyjnego. Igor Bednarski Departament Systemów Informatycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google