Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Szansą dla rolnictwa i środowiska - ogólnopolska kampania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Szansą dla rolnictwa i środowiska - ogólnopolska kampania."— Zapis prezentacji:

1 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Szansą dla rolnictwa i środowiska - ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Konferencja wojewódzka

2 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Szansą dla rolnictwa i środowiska - ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Biogazownia szansą dla rolnictwa i środowiska (rodzaje biogazowni ). Szałda Marian Konferencja wojewódzka

3 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Biogazownia szansą dla rolnictwa i środowiska (rodzaje biogazowni ). 1.Rodzaje biogazowni 2.Technologia produkcji biogazu w zarysie 3.Korzyści rozwoju biogazowni dla regionu.

4 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Biogazownia szansą dla rolnictwa i środowiska (rodzaje biogazowni ). Fermentacja metanowa to naturalny proces, który można porównać do procesów zachodzących na przykład w żołądku krowy. Z tego powodu biogazownie nazywane często betonowymi krowami. (CH 4 )

5 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Rodzaje biogazowni Schemat biogazowni

6 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Biogazownia szansą dla rolnictwa i środowiska (rodzaje biogazowni ). Obróbka wstępna materiału wsadowego Komora higienizacji Komora fermentacyjna System ogrzewania Instalacja gazowa Instalacja elektroenergetyczna Instalacja do obróbki przefermentowanej gnojowicy Aparatura kontrolno-pomiarowa

7 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Biogazownia szansą dla rolnictwa i środowiska (rodzaje biogazowni ). Instalacje fermentacji beztlenowej Proces fermentacji przeprowadzany jest w komorach fermentacyjnych, wyposażonych w instalacje: - do mieszania wsadu, - grzewczą, - dozującą biomasę, - gazową.  Surowiec ze zbiornika wstępnego dozowany jest do komory fermentacyjnej, skąd po rozłożeniu substancji organicznej jest transportowany do laguny lub zbiornika pofermentacyjnego.  Biometan jest kierowany do modułu kogeneracyjnego, gdzie produkowana jest energia elektryczna i cieplna.  Część energii zostaje zużyta na potrzeby biogazowni, nadmiar jest sprzedawany do sieci energetycznej; ciepło również może być sprzedawane odbiorcom zewnętrznym.

8 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Biogazownia szansą dla rolnictwa i środowiska (rodzaje biogazowni ). Podstawy doboru substratów Biogazownia to „ferma bakterii”, dlatego aby uzyskać wysoką wydajność biogazu - należy stworzyć dla nich jak najlepsze warunki

9 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Biogazownia szansą dla rolnictwa i środowiska (rodzaje biogazowni ). Fermentacja metanowa to rozkład substancji organicznych za pośrednictwem mikroorganizmów, w warunkach beztlenowych. Produktem procesu jest biogaz - mieszanka gazów, którego głównym składnikiem jest metan (CH 4 ) - bezbarwny i bezwonny gaz, mający szerokie zastosowanie w energetyce oraz przemyśle chemicznym. Jego średnia zawartość w biogazie wynosi 60%. W skład biogazu wchodzi również dwutlenek węgla (CO 2 ) na poziomie około 40%. Pojawiają się również niewielkie ilości zanieczyszczeń, głównie siarkowodoru, azotu, wodoru oraz tlenu. Dokładny skład biogazu zależy przede wszystkim od rodzaju surowców oraz warunków fermentacji. W wyniku fermentacji powstaje substancja pofermentacyjna (tzw. poferment lub pulpa pofermentacyjna), zawierająca cenne składniki odżywcze roślin, takie jak azot, fosfor i potas. Dzięki swoim właściwościom często wykorzystywana jest jako cenny nawóz.

10 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Biogazownia szansą dla rolnictwa i środowiska (rodzaje biogazowni ). Wyróżniamy 4 główne biologiczne i chemiczne etapy fermentacji metanowej: hydroliza - rozkład polimerów takich jak węglowodany, celuloza, białka czy tłuszcze są rozkładane przez enzymy hydrolityczne do cukrów prostych, aminokwasów i kwasów tłuszczowych acidogeneza - proste monomery dzielą się na lotne kwasy tłuszczowe acetogeneza - produkty acidogenezy są dzielone na kwas octowy, następuje uwalnianie wodoru i dwutlenku węgla metanogeneza - bakterie metanowe produkują metan przez rozerwanie dwóch cząsteczek kwasu octowego do postaci dwutlenku węgla i metanu bądź przez redukcję wodorotlenku węgla z wodorem.

11 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Biogazownia szansą dla rolnictwa i środowiska (rodzaje biogazowni ). proces psychrofilowy - w temperaturze 10-25 o C proces mezofilowy - w temperaturze 30- 40 o C proces termofilowy - w temperaturze 50- 60 o C Fermentacja może być klasyfikowana ze względu na warunki w jakich zachodzi: temperatura - wyróżniamy procesy psychrofilowe (psychrofilne), mezofilowe (mezofilne) i termofilowe (termofilne).

12 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Biogazownia szansą dla rolnictwa i środowiska (rodzaje biogazowni ). Ze względu na lokalizację i podstawowe substraty wyróżnia się biogazownie: - rolnicze, - na składowiskach odpadów, - w oczyszczalniach ścieków.

13 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Rodzaje biogazowni, działanie, substraty wilgotność - wyróżniamy fermentację suchą i mokrą. fermentacja sucha - zawartość suchej masy w fermentorze wynosi ponad 15% fermentacja mokra - zawartość suchej masy w fermentorze zawiera się w przedziale 5-15% załadunek wsadu: przepływ ciągły, bądź przepływ partiami w zależności od ilości komór fermentacyjnych, pofermentacyjnych, lagun pojedyncza, podwójna bądź wielokrotna fermentacja

14 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” PODSTAWOWE ASPEKTY ZWIĄZANE Z RODZAJAMI BIOGAZOWNI, DZIAŁANIEM, SUBSTRATAMI. Tryb napełniania biogazowni Napełniane biogazowni jest ściśle zdeterminowane przez dostępność świeżego substratu. W napełnianiu nieciągłym cały proces odbywa się w jednym, szczelnym zbiorniku a w międzyczasie nie dodaje się, ani nie wybiera żadnych porcji świeżego substratu. Po upływie zadanego czasu, fermentator zostaje opróżniony i załadowany świeżym substratem. Ten tryb napełniania ma największe znaczenie w fermentacji suchej. W quasi-ciągłej i ciągłej metodzie napełniania część przefermentowanego materiału jest wyprowadzana i uzupełniana świeżym substratem.

15 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” NAZEWNICTWO BIOGAZOWNI;  WIELKOŚĆ; MIKRO, MAŁA, ŚREDNIA, DUŻA  RODZAJ; rolnicza, komunalna  TYP; mokra, sucha TECHNOLOGIA; NAWARO, IC, KLASYCZNA itd.. ZINTEGROWANA – na bazie pozostałości przetwórczych np. gorzelnia, mleczarnia, owocowo-warzywna, mięsna NaWaRo (Nachwachsende Rohstoffe) w dosłownym tłumaczeniu „surowce odrastające” - stosowany w Niemczech, wykorzystuje głównie gnojowice, kiszonki z roślin (kukurydzy, traw, buraków ), natomiast inne substraty np. ziarno zbóż czy odpady wykorzystywane są rzadziej. PODSTAWOWE ASPEKTY ZWIĄZANE Z RODZAJAMI BIOGAZOWNI, DZIAŁANIEM, SUBSTRATAMI.

16 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” PODSTAWOWE ASPEKTY ZWIĄZANE Z RODZAJAMI BIOGAZOWNI, DZIAŁANIEM, SUBSTRATAMI. Korzyści w regionie zmniejszenie zakupu energii od elektrowni rynek zbytu dla lokalnej produkcji rolnej; sprzedaż przetworzonych produktów rolnych w postaci energii lub sprzedaż produktów rolnych do innych wytwórców energii stabilizacja lokalnej sieci elektroenergetycznej sprzedaż certyfikatów jako dodatkowe źródło dochodu dla regionu lepsze wykorzystanie areałów o słabej jakości oraz łąk rozwiązanie problemu z zagospodarowanie odpadów od lokalnych wytwórców branży spożywczej

17 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Biogazownia szansą dla rolnictwa i środowiska (rodzaje biogazowni ). Zalety wynikające z wykorzystania biogazu na cele energetyczne  zmniejszenie zużycia kopalnych surowców energetycznych oraz emisji związków powstających podczas ich spalania,  poprawa warunków nawożenia pól uprawnych w porównaniu z nie przefermentowaną gnojowicą,  zdolność do utrzymania równowagi humusu w glebie,  eliminacja patogenów dzięki procesowi higienizacji,  redukcja odorów o ponad 80%,  zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych  redukcja emisji CO2  redukcja emisji NH4  rozproszenie ośrodków produkcji energii  różnicowanie źródeł przychodów rolników  ograniczenie nawożenia mineralnego  redukcja emisji odorów  rozbudowa infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich  niezawodne źródło zaopatrzenia w energię

18 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Biogazownia szansą dla rolnictwa i środowiska (rodzaje biogazowni ). Zalety wynikające z wykorzystania biogazu na cele energetyczne

19 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” PODSTAWOWE ASPEKTY ZWIĄZANE Z RODZAJAMI BIOGAZOWNI, DZIAŁANIEM, SUBSTRATAMI. Zalety wynikające z wykorzystania biogazu na cele energetyczne  W każdej gminie można znaleźć lokalizację pod biogazownię  Wysokosprawne wytwarzanie „zielonej” energii w skojarzeniu (elektrycznej, ŋel~40% oraz cieplnej)  Tworzenie stabilnych miejsc pracy  Zwiększenie wpływów podatkowych gminy

20 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” PODSTAWOWE ASPEKTY ZWIĄZANE Z RODZAJAMI BIOGAZOWNI, DZIAŁANIEM, SUBSTRATAMI. Wady:  kłopotliwym związkiem biogazu jest siarkowodór, który pomimo nieznacznych ilości stwarza wiele problemów technicznych (korozja urządzeń czy armatury).  natomiast skraplająca się para wodna może powodować niedrożność rurociągów. Negatywne efekty środowiskowe: emisja zanieczyszczeń do atmosfery, konkurencja z produkcją żywności, nieodpowiednia uprawa wpływa na pogorszenie się jakości gleb oraz może wpłynąć na pogorszenie się warunków wodnych

21 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” POTENCJALNI PRODUCENCI BIOGAZU; a. ROLNICY – 31.000 szt. którzy posiadają; - powyżej 40 szt. DJP np..bydła, - gospodarują na ponad 30 ha UR - uprawiają co najmniej 1 ha kukurydzy Wg. danych GUS w Polsce jest;  1.583 tys. gospodarstw rolnych powyżej 1 ha  373 szt. o powierzchni pow. 1000 ha (5,9%)  851 szt. o powierzchni 500 – 1000 ha (3,9%) (śr. 11,13 ha) - Wielkopolska - 9,5 DJP/100 ha UR, - Mazowsze - 7,7 DJP/100 ha UR - Podlasie - 5,3 DJP/100 ha UR Biogazownia szansą dla rolnictwa i środowiska (rodzaje biogazowni ).

22 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” POTENCJALNI PRODUCENCI BIOGAZU; b. FERMY – 7.800 szt. + 220 - fermy drobiarskie ~ 3.600 - fermy trzody chlewnej ~ 3.100 - fermy bydła mlecznego i mięsnego ~1.100 + ok. 220 producentów pieczarek PODSTAWOWE ASPEKTY ZWIĄZANE Z RODZAJAMI BIOGAZOWNI, DZIAŁANIEM, SUBSTRATAMI.

23 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” POTENCJALNI PRODUCENCI BIOGAZU; c. ZAKŁADY PRZETWÓRCZE – 510 szt. (9) - gorzelnie ~ 70 szt. (3) - mleczarnie ~ 80 szt. (4) - przetwórnie i ubojnie mięsa ~ 260 szt. (0) - przetwórnie owocowo-warzywne ~ 50 szt. (1) - olejarnie ~ 20 szt. (0) - pozostałe ~ 30 szt. (1) Biogazownia szansą dla rolnictwa i środowiska (rodzaje biogazowni ).

24 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Biogazownia szansą dla rolnictwa i środowiska (rodzaje biogazowni ).. Ile biogazowni działa w Polsce? Większość to instalacje na wysypiskach śmieci oraz oczyszczalniach ścieków, natomiast cały czas nie wykorzystujemy w pełni możliwości biogazowni rolniczych. W Rejestrze przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego, prowadzonym przez ARR znajduje się obecnie 27 przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego.

25 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Rodzaje biogazowni BIOGAZOWNIE WPOLSCE w 2011r. ( Dane EIO

26 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Biogazownia 0,8 MW w Piekoszowie SPECYFIKACJA TECHNICZNA Substraty: kiszonka kukurydzy, gnojowica świńska, odpady poubojowe miękkie, krew, treści jelit i żołądków – łącznie 22 210 ton/rok Podstawowe budynki i budowle: dwa fermentory pierwotne Vnom = 1350 m3 każdy, fermentor wtórny Vnom = 1350 m3, dwa zbiorniki magazynowe Vnom = 3750 m3 każdy, zbiornik buforowy Vnom = 110 m3, zbiornik homogenizujący V nom = 500 m3, budynek technologiczny ok. 400 m2 powierzchni, silos na kiszonkę o pow. ponad 3000 m2, Moc: 0,8 MWel; 0,8 MWth Produkcja: 6 300 MWh rocznie energii elektrycznej Biogazownia na licencji holenderskiej. Gnojowica z fermy w ŁUKOWEJ-produkcja trzody chlewnej - 9280 tuczników Koszt budowy – 16 mln zł dofinansowanie -11 mln zł (70%). Dzienny wsad – 40 ton biomasy Biogazownia szansą dla rolnictwa i środowiska (rodzaje biogazowni )..

27 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Biogazownia 0,8 MW w Piekoszowie. Rejestr ARR Biogazownia szansą dla rolnictwa i środowiska (rodzaje biogazowni ).

28 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Biogazownia szansą dla rolnictwa i środowiska (rodzaje biogazowni ). Obszary występowania ograniczeń dla przyłączania nowych mocy do sieci elektroenergetycznej

29 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Biogazownia szansą dla rolnictwa i środowiska (rodzaje biogazowni ).. Efektywność sektora biogazowni rolniczych: konieczność zmniejszenia kosztów funkcjonowania, efektywne wykorzystanie ciepła, minimalizacja kosztu substratów, efektywne wykorzystanie ciepła i materiału pofermentacyjnego, poszukiwanie nowych form wsparcia (np. gwarancja pochodzenia).

30 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Biogazownia szansą dla rolnictwa i środowiska (rodzaje biogazowni ).. Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "„Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Szansą dla rolnictwa i środowiska - ogólnopolska kampania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google