Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

41 LAT OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "41 LAT OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ"— Zapis prezentacji:

1 41 LAT OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ
Autor: Radosław Moskal Nauczyciel Roku 2009 Honorowy Profesor Oświaty

2 GENEZA POWSTANIA OWT Zygmunt Kalisz druh doktor nauk technicznych
Na początku lat 70-tych XX wieku, na Wydziale Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, grupa pracowników naukowych, którzy byli instruktorami harcerskimi, poprzez struktury Związku Harcerstwa Polskiego zaproponowała władzom oświatowym ówczesnego województwa katowickiego przeprowadzenie zawodów ze znajomości techniki dla uczniów szkół średnich. Zawody przeprowadzono w roku 1973. druh doktor nauk technicznych Zygmunt Kalisz bezpośredni inicjator pomysłu

3 GENEZA POWSTANIA OWT Prezesowi NOT prof. Januszowi Tymowskiemu.
Inicjatywa zyskała duży rozgłos i uznanie. ZHP postanowiło przygotować takie zawody w skali ogólnopolskiej. O pomoc merytoryczną zwrócono się do Naczelnej Organizacji Technicznej. Władze NOT natychmiast podjęły tę inicjatywę, w czym wielka zasługa przypada ówczesnemu Prezesowi NOT prof. Januszowi Tymowskiemu. Profesor czynnie włączył struktury NOT do organizacji zawodów, samemu podejmując się przewodniczenia Komitetowi Głównemu Olimpiady Wiedzy Technicznej. Na podstawie stosownego Rozporządzenia Ministra Oświaty i Wychowania, pierwszy raz Olimpiadę Wiedzy Technicznej rozegrano w roku szkolnym 1974/1975.

4 GENEZA POWSTANIA OWT prof. Jan Oderfeld Honorowy Przew. KG OWT
Po śmierci prof. Janusza Tymowskiego pracami Komitetu Głównego OWT kierował prof. Tadeusz Puff. Warto też wspomnieć, że Honorowym Przewodniczącym OWT był prof. Jan Oderfeld. Obecnie Przewodniczącym OWT jest prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski. Funkcję Sekretarza Naukowego OWT pełni dr inż. Paweł Fabijański. Wszyscy byli i są nauczycielami akademickimi Politechniki Warszawskiej. Honorowy Przew. KG OWT prof. Jan Oderfeld (pierwszy z lewej)

5 w otoczeniu uczestników olimpiady
GENEZA POWSTANIA OWT XXV OWT – Kraków 1999 prof. Jan Oderfeld w otoczeniu uczestników olimpiady

6 CELE OWT budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania techniką, rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i kultury technicznej wśród uczniów, lepsze przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych oraz do wykonywania zawodu, rozwijanie i kształtowanie umiejętności technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy, wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej, a w szczególności uzdolnionej technicznie, rozszerzanie współdziałania nauczycieli akademickich z renomowanych uczelni technicznych z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych w procesie kształcenia i wychowania młodzieży uzdolnionej, stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom - warunków twórczej pracy z tą młodzieżą, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz doskonalenie form i metod pracy z młodzieżą uzdolnioną.

7 STRUKTURA OWT Uwzględniając szeroki zakres zainteresowań technicznych uczestników przyjęto podział tematów Olimpiady na trzy grupy: mechaniczno-budowlaną, elektryczno-elektroniczną, materiałowo-chemiczną. Formuła, jaką nadano pierwszym edycjom Olimpiady, praktycznie nie zmieniła się do dzisiaj. Najważniejszymi zmianami, jakie dokonały się w ciągu minionych 40 lat to najpierw przekształcenie grupy materiałowo-chemicznej w grupę inżynierii materiałowej, a następnie całkowita rezygnacja z aktywności tej grupy. Obecnie OWT jest rozgrywana w dwóch grupach tematycznych: elektryczno-elektronicznej, mechaniczno-budowlanej.

8 prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski
KOMITET GŁÓWNY OWT Przewodniczący prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski

9 prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak
KOMITET GŁÓWNY OWT Wiceprzewodniczący prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak

10 doc. dr inż. Paweł Fabijański
KOMITET GŁÓWNY OWT Sekretarz naukowy doc. dr inż. Paweł Fabijański

11 KOMITET GŁÓWNY OWT Kierownik KG OWT mgr Janusz Kowalski

12 KOMITETY OKRĘGOWE OWT prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak
Olimpiada rozgrywana jest na terenie całego kraju, który podzielony jest na 16 okręgów (województwa). Organizacją zajmuje się 19 Komitetów Okręgowych OWT z siedzibami w miastach wojewódzkich i 3 delegaturach (Tarnów, Bielsko- Biała, Siedlce). Przewodniczący Świętokrzyskiego KO OWT prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak

13 Honorowy Profesor Oświaty mgr inż. Radosław Moskal
OPIEKUNOWIE UCZNIÓW mgr Marek Golka Nauczyciel Roku 2010 Honorowy Profesor Oświaty mgr inż. Radosław Moskal Nauczyciel Roku 2009

14 Łączna ilość laureatów do roku 2015 wyniosła 803 osoby.
UCZESTNICY OWT OWT zalicza się do 5 największych olimpiad pod względem ilości uczestników. Przez kilka ostatnich lat ich liczba przekracza 10 tys.; w pierwszych edycjach do roku 1980 było ich ponad 35 tys. Liczba szkół, które uczestniczą w Olimpiadzie wynosi ponad 500. Do zawodów II stopnia kwalifikuje się około 1000 zawodników z blisko 200 szkół, a w zawodach III stopnia (finałowych), bierze udział około 50 finalistów, z czego wielu zostaje laureatami. Łączna ilość laureatów do roku 2015 wyniosła 803 osoby. Finaliści XXXV OWT Nowy Sącz 2009

15 LAUREACI OWT Mateusz Goryca Piotr Nowicki Tomasz Smoleński
laureat – 2000, 2001, 2002 Tomasz Smoleński laureat – 2003, 2004, 2005, 2006 Piotr Nowicki laureat – 2005, 2006

16 grupa mechaniczno-budowlana
LAUREACI OWT Dominika Alfs laureatka – 2012 I miejsce w Polsce grupa mechaniczno-budowlana Małgorzata Łazuka laureatka – 2013, 2014 V i VI miejsce w Polsce grupa mechaniczno-budowlana

17 NAGRODY Laureaci i finaliści OWT mają wolny wstęp na prawie wszystkie kierunki studiów na uczelniach technicznych. Uczniowie szkół technicznych, mają prawo do zwolnienia z etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Wykaz zawodów, w których te uprawnienia obowiązują, jest co roku publikowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Finał XL OWT Kielce 2014 Nagrody dla laureatów

18 MIGAWKI Z LAT POPRZEDNICH
Finał XL OWT – Kielce 2014 Nadanie tytułu Doctor Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Wojciechowi Radomskiemu

19 MIGAWKI Z LAT POPRZEDNICH
Finał XL OWT – Kielce 2014 Wręczenie Złotej Odznaki Honorowej NOT dr Zygmuntowi Kaliszowi

20 MIGAWKI Z LAT POPRZEDNICH
Finał XXXVIII OWT – Ostrowiec Świętokrzyski 2012 Zespół Szkół nr 3 – Technikum Hutniczo-Mechaniczne gen. broni pilot Lech Majewski prof. Piotr Tworzewski (prorektor UJ)

21 Dziękuję za Państwa uwagę 
Radosław Moskal Zespół Szkół nr 3 – THM Ostrowiec Świętokrzyski


Pobierz ppt "41 LAT OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google