Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Prezentacja Centrum Klima S.A. IPO Day, Warszawa, 5 marca 2008 r. Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty nabycia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Prezentacja Centrum Klima S.A. IPO Day, Warszawa, 5 marca 2008 r. Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty nabycia."— Zapis prezentacji:

1 1 Prezentacja Centrum Klima S.A. IPO Day, Warszawa, 5 marca 2008 r. Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty nabycia papierów wartościowych.

2 2 Podstawowe informacje Centrum Klima S.A. to wiodący w Polsce dystrybutor i producent elementów systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Centrum Klima działa w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej – wraz z ogrzewaniem określanej jako HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning) Siedzibą Spółki jest Piastów k/Warszawy Produkty oferowane przez Centrum Klima są dostarczane do wszelkich typów obiektów budowlanych, jak: budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i użyteczności publicznej Spółka realizuje sprzedaż łącznie do ok. 1.500 odbiorców – w tym kilkudziesięciu w Unii Europejskiej, a łącznie na ponad 20 rynkach

3 3 Doświadczony Zarząd Marek Perendyk* – Prezes Zarządu Od 18 lat pracuje w branży wentylacyjnej i instalacyjnej. Jest współzałożycielem Centrum Klima. Wcześniej przez 4 lata prowadził własną firmę instalacyjną oraz przez dwa lata pracował w firmie Koss (branża wentylacyjna). Oprócz zarządzania firmą odpowiada za sprzedaż, inwestycje oraz współpracę z dostawcami. Wojciech Jakrzewski* – Wiceprezes Zarządu Od 29 lat pracuje w sektorze budowlanym. Pracował m.in. na stanowisku specjalisty do spraw handlowych w firmie Centrobud, był dyrektorem w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym z branży włókienniczej oraz wiceprezesem w firmie z branży wentylacyjnej – Koss. W Centrum Klima odpowiada głównie za produkcję, finanse oraz sprawy kadrowe. * Obydwaj członkowie zarządu posiadają obecnie po 50% akcji w Spółce

4 4 Szybki wzrost Spółki od kilkunastu lat powstanie Centrum Klima 1995 2002 Zakup nieruchomości w Piastowie – nowa siedziba firmy Zakup nieruchomości w Wieruchowie 2008 Planowany debiut na NewConnect Zakończenie budowy magazynu wysokiego składowania w Piastowie, wdrożenie systemu ISO 9000:2001 2005 2004 Wejście na rynki Unii Europejskiej 2007 rozwój działalności produkcyjnej w oparciu o nowoczesne maszyny do produkcji rur wentylacyjnych oraz kształtek segmentowych rozpoczęcie inwestycji w Piastowie - budowa drugiej hali produkcyjnej

5 5 Udział w realizacji prestiżowych inwestycji Centra handlowe Złote Tarasy (Warszawa), Manufaktura (Łódź), Stary Browar (Poznań), Arkadia (Warszawa), Galeria Mokotów (Warszawa) Obiekty biurowe Daewoo Tower (Warszawa), Citibank Handlowy (Warszawa), Optimus (Warszawa) Szpitale Szpital Kliniczny CMKP (Warszawa ul. Czerniakowska), Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej (Warszawa, ul. Karowa), Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus (Warszawa, ul. Lindleya) Hotele Westin (Warszawa), InterContinental (Warszawa), Sheraton (Kraków) Multipleksy Silver Screen (Warszawa), Cinema City (Warszawa) Osiedla mieszkaniowe Marina Mokotów, Eko Park Zakłady produkcyjne LG Electronics (Kobierzyce), Volkswagen (Polkowice)

6 6 Dywersyfikacja rynków działalności Sprzedaż Spółki w ponad 80% kierowana jest na rynek krajowy Pozostała część przychodów generowana jest głównie na rynkach zachodnioeuropejskich (najważniejsze z nich to: Belgia, Francja, Włochy, Wielka Brytania, Czechy, Irlandia, Skandynawia) Eksport obejmuje przede wszystkim produkcję własną Spółki Na rynku krajowym przeważa dystrybucja towarów zewnętrznych dostawców. Wraz ze zwiększaniem potencjału produkcyjnego udział sprzedaży produkcji własnej na rynku krajowym będzie wzrastał

7 7 Specjalizacja sprzedaży Według asortymentuWedług rodzaju działalności Struktura przychodów ze sprzedaży w 2006 r.

8 8 Silna pozycja na rynku Dane oparte na szacunkach własnych Zarządu Spółki wskazują na: – Około 15% udział w rynku kanałów okrągłych – Około 45% udział w rynku przewodów elastycznych – Około 40% udział w rynku zaworów wentylacyjnych Konkurenci Spółki są silni jedynie w poszczególnych grupach asortymentowych. Brak silnych podmiotów na rynku krajowym oferujących tak szeroki asortyment. Konkurencja jest bardzo rozdrobniona. Silne rozdrobnienie cechuje także odbiorców Spółki.

9 9 Bezpieczne rozproszenie sprzedaży Brak dominujących odbiorców: – łączny udział 10 największych odbiorców nie przekracza 15% przychodów Spółki – ok. 1.500 klientów w Polsce; udział największego nie przekracza 1,5% – około 30 stałych odbiorców na rynkach zagranicznych; udział największego nie przekracza 5% * Dane szacunkowe Sprzedaż krajowa * Sprzedaż eksportowa*

10 10 Nowoczesny park maszynowy Spółka posiada rozbudowany, nowoczesny park maszynowy, składający się z najnowocześniejszych urządzeń: Spiro (Szwajcaria), Tormec (Szwajcaria), Wammes Machinery (Niemcy) Znaczna część parku maszynowego została zakupiona w latach 2006-2007; wiek najważniejszych urządzeń nie przekracza 3 lat Park maszynowy obejmuje nowoczesne, elektronicznie sterowane wycinarki plazmowe oraz maszyny do produkcji rur Spiro i kształtek segmentowych Maszyny zapewniają najwyższą jakość oferowanych produktów

11 11 Laureat nagród Gazela Biznesu: 2007, 2006, 2005, 2003 Miejsce w rankingu Najlepsze Firmy 2007 r. Dun&Bradstreet Poland oraz Gazety Bankowej Diamenty Forbesa 2007 – miejsce na prestiżowej liście 200 najlepszych małych i średnich firm

12 12 Wyniki finansowe oraz prognozy * Wyniki szacunkowe

13 13 Historyczne i prognozowane wyniki finansowe *prognozy na podstawie wstępnych wyników Zarządu Dane, tys. PLN200220032004200520062007*2008P Przychody Ogółem14 06121 34129 34837 47652 27772 07983 530 Dynamika przychodów 51,8%37,5%27,7%39,5%37,9%15,9% EBITDA7901 4542 3213 9086 63311 00013 214 rentowność EBITDA5,6%6,8%7,9%10,4%12,7%15,3%15,8% ZYSK NETTO5308982 0282 8594 9928 16010 001 Rentowność netto3,8%4,2%6,9%7,6%9,5%11,3%12,0%

14 14 Bardzo dobre perspektywy rynku Na lata 2008-2012 przewiduje się wzrost sprzedaży Spółki na poziomie co najmniej 15% rocznie Bardzo szybki wzrost będzie dotyczył produkcji własnej. Popyt zgłaszany przez odbiorców Spółki kilkukrotnie przewyższa jej zdolności produkcyjne Czynnikami powodującymi dalszy szybki wzrost rynku polskiego powinny być: – Wzrost w sektorze budownictwa – Remonty istniejących budynków – Wzrost zamożności społeczeństwa sprzyjający podwyższaniu standardu obiektów komercyjnych, użyteczności publicznej i mieszkaniowych – Wzrost cen energii sprzyjający stosowaniu rozwiązań zapewniających lepszą cyrkulację powietrza oraz zmiana regulacji prawnych dotyczących zużycia energii

15 15 Klarowna strategia rozwoju Systematyczne zwiększanie wysokości i udziału przychodów z wysokomarżowej działalności produkcyjnej Uzyskanie udziału produkcji własnej w łącznych przychodach ze sprzedaży na poziomie ok. 30% W Polsce: – oferowanie rynkowi produktów konkurencyjnych cenowo, o jakości wyróżniającej się na tle średniej oferowanej przez innych dostawców – utrzymanie obecnego poziomu rentowności – zwiększanie udziału w rynku w poszczególnych grupach produktowych i towarowych Na rynkach zagranicznych: – sprzedaż produktów do dużych odbiorców, unikanie rozdrobnionych zamówień / sprzedaży małych partii produktów – dalsza dywersyfikacja sprzedaży - obsługa klientów z kolejnych krajów celem uniezależnienia przychodów Spółki od koniunktury na rynkach lokalnych – docelowe osiągnięcie z eksportu ok. 45% przychodów ze sprzedaży

16 16 Zaplanowane inwestycje Plan inwestycyjny Spółki na lata 2008-2012 obejmuje dwa znaczące projekty: Lata 2008-2009: rozbudowa istniejącego zakładu w obecnej siedzibie Spółki w Piastowie, na łączną kwotę 6 mln PLN, w tym: budowa hali produkcyjnej kilkuetapowy zakup i instalacja maszyn do produkcji kanałów okrągłych przebudowa placu manewrowego budowa wiaty magazynowej; Lata 2008-2011: budowa centrum produkcyjno-magazynowo-biurowego w Wieruchowie, gm. Ożarów Maz., na łączną kwotę 24 mln PLN W 2007 r. Spółka dokonała zakupu gruntu o powierzchni ponad 2ha W roku 2008 planowane jest rozpoczęcie fazy przygotowawczej inwestycji Na okres po roku 2011 planowane są uzupełniające zakupy dodatkowych środków trwałych

17 17 Planowane wejście na NewConnect Centrum Klima jest planuje w marcu 2008 r. zadebiutować na NewConnect Planowana prywatna oferta jest związana głownie z pozyskaniem środków na finansowanie projektów inwestycyjnych Spółki Rozważana jest także opcja sprzedaży inwestorom części akcji należących do obecnych właścicieli. Planowana prywatna oferta może być jedną z największych w historii rynku NewConnect - może wynieść ponad 25 mln zł Autoryzowanym Doradcą Spółki, który udziela szczegółowych informacji dotyczących Private Placement, jest Capital One Advisers

18 18 Co wyróżnia Centrum Klima Dynamiczny wzrost przychodów i zysków - powyżej dynamiki branży budowlanej – 5- krotny łączny wzrost przychodów ze sprzedaży w latach 2002-2007 – rokrocznie rosnąca rentowność na wszystkich poziomach rachunku wyników; za 2007 r. rentowność EBITDA 15,3%, rentowność zysku netto 11,3% Niski poziom zadłużenia w relacji do osiąganych wyników Znacząca skala działania i silna pozycja na rynku oraz oferowanie produktów charakteryzujących się bardzo dobrym stosunkiem cena/jakość Szybka realizacja zamówień – szeroka kompleksowa oferta dostępna z magazynu Zaawansowane, wysokojakościowe produkty własne, wytwarzane w oparciu o nowoczesny park maszynowy renomowanych producentów Stabilne relacje z odbiorcami - w tym z najważniejszymi firmami na rynku wentylacyjnym w UE Ugruntowane relacje z dostawcami w Europie i Azji, wyłączność na dystrybucję wybranych produktów Doświadczona i dedykowana kadra zarządzająca, z unikalną wiedzą o światowym rynku HVAC i perspektywach rozwoju Strategiczne planowanie działalności i zasobów

19 19 Kontakt do Spółki: Centrum Klima S.A. Ul. Noakowskiego 4, 05-820 Piastów, tel. 022 753 71 72, fax 022 753 42 80 www.centrumklima.pl Marek Perendyk, Prezes Zarządu mp@centrumklima.plmp@centrumklima.pl Wojciech Jakrzewski, Wiceprezes Zarządu wj@centrumklima.plwj@centrumklima.pl Kontakt do Autoryzowanego Doradcy: Capital One Advisers Sp. z o.o. Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa www.capitalone.pl Anna Chmurzyńska a.chmurzynska@capitalone.pl +48695025432a.chmurzynska@capitalone.pl Marcin Duszyński m.duszynski@capitalone.pl +48695025431m.duszynski@capitalone.pl Mirosław Pazur m.pazur@capitalone.pl+48695025435m.pazur@capitalone.pl Sławomir Mikołajczyk s.mikolajczyk@capitalone.pl +48695025438s.mikolajczyk@capitalone.pl Kontakt

20 20 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "1 Prezentacja Centrum Klima S.A. IPO Day, Warszawa, 5 marca 2008 r. Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty nabycia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google