Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja Centrum Klima S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja Centrum Klima S.A."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja Centrum Klima S.A.
IPO Day, Warszawa, 5 marca 2008 r. 1 Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty nabycia papierów wartościowych.

2 Podstawowe informacje
Centrum Klima S.A. to wiodący w Polsce dystrybutor i producent elementów systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Centrum Klima działa w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej – wraz z ogrzewaniem określanej jako HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning) Siedzibą Spółki jest Piastów k/Warszawy Produkty oferowane przez Centrum Klima są dostarczane do wszelkich typów obiektów budowlanych, jak: budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i użyteczności publicznej Spółka realizuje sprzedaż łącznie do ok odbiorców – w tym kilkudziesięciu w Unii Europejskiej, a łącznie na ponad 20 rynkach 2

3 Doświadczony Zarząd Marek Perendyk* – Prezes Zarządu Od 18 lat pracuje w branży wentylacyjnej i instalacyjnej. Jest współzałożycielem Centrum Klima. Wcześniej przez 4 lata prowadził własną firmę instalacyjną oraz przez dwa lata pracował w firmie Koss (branża wentylacyjna). Oprócz zarządzania firmą odpowiada za sprzedaż, inwestycje oraz współpracę z dostawcami. Wojciech Jakrzewski* – Wiceprezes Zarządu Od 29 lat pracuje w sektorze budowlanym. Pracował m.in. na stanowisku specjalisty do spraw handlowych w firmie Centrobud, był dyrektorem w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym z branży włókienniczej oraz wiceprezesem w firmie z branży wentylacyjnej – Koss. W Centrum Klima odpowiada głównie za produkcję, finanse oraz sprawy kadrowe. * Obydwaj członkowie zarządu posiadają obecnie po 50% akcji w Spółce 3

4 Szybki wzrost Spółki od kilkunastu lat
2008 Planowany debiut na NewConnect Zakup nieruchomości w Wieruchowie rozpoczęcie inwestycji w Piastowie - budowa drugiej hali produkcyjnej Zakończenie budowy magazynu wysokiego składowania w Piastowie, wdrożenie systemu ISO 9000:2001 2007 rozwój działalności produkcyjnej w oparciu o nowoczesne maszyny do produkcji rur wentylacyjnych oraz kształtek segmentowych 2004 Wejście na rynki Unii Europejskiej 2005 2002 Zakup nieruchomości w Piastowie – nowa siedziba firmy powstanie Centrum Klima 1995 4 4

5 Udział w realizacji prestiżowych inwestycji
Centra handlowe Złote Tarasy (Warszawa), Manufaktura (Łódź), Stary Browar (Poznań), Arkadia (Warszawa), Galeria Mokotów (Warszawa) Obiekty biurowe Daewoo Tower (Warszawa), Citibank Handlowy (Warszawa), Optimus (Warszawa) Szpitale Szpital Kliniczny CMKP (Warszawa ul. Czerniakowska), Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej (Warszawa, ul. Karowa), Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus (Warszawa, ul. Lindleya) Hotele Westin (Warszawa), InterContinental (Warszawa), Sheraton (Kraków) Multipleksy Silver Screen (Warszawa), Cinema City (Warszawa) Osiedla mieszkaniowe Marina Mokotów, Eko Park Zakłady produkcyjne LG Electronics (Kobierzyce), Volkswagen (Polkowice) Materiały wentylacyjne i klimatyzacyjne Spółki zostały wykorzystane w budowie i remontach szeregu obiektów o zróżnicowanym charakterze w całym kraju (wybrane obiekty): 5

6 Dywersyfikacja rynków działalności
Sprzedaż Spółki w ponad 80% kierowana jest na rynek krajowy Pozostała część przychodów generowana jest głównie na rynkach zachodnioeuropejskich (najważniejsze z nich to: Belgia, Francja, Włochy, Wielka Brytania, Czechy, Irlandia, Skandynawia) Eksport obejmuje przede wszystkim produkcję własną Spółki Na rynku krajowym przeważa dystrybucja towarów zewnętrznych dostawców. Wraz ze zwiększaniem potencjału produkcyjnego udział sprzedaży produkcji własnej na rynku krajowym będzie wzrastał 6

7 Specjalizacja sprzedaży
Struktura przychodów ze sprzedaży w 2006 r. Według asortymentu Według rodzaju działalności 7

8 Silna pozycja na rynku Dane oparte na szacunkach własnych Zarządu Spółki wskazują na: Około 15% udział w rynku kanałów okrągłych Około 45% udział w rynku przewodów elastycznych Około 40% udział w rynku zaworów wentylacyjnych Konkurenci Spółki są silni jedynie w poszczególnych grupach asortymentowych. Brak silnych podmiotów na rynku krajowym oferujących tak szeroki asortyment. Konkurencja jest bardzo rozdrobniona. Silne rozdrobnienie cechuje także odbiorców Spółki. 8

9 Bezpieczne rozproszenie sprzedaży
Sprzedaż krajowa* Sprzedaż eksportowa* Brak dominujących odbiorców: łączny udział 10 największych odbiorców nie przekracza 15% przychodów Spółki ok klientów w Polsce; udział największego nie przekracza 1,5% około 30 stałych odbiorców na rynkach zagranicznych; udział największego nie przekracza 5% * Dane szacunkowe 9

10 Nowoczesny park maszynowy
Spółka posiada rozbudowany, nowoczesny park maszynowy, składający się z najnowocześniejszych urządzeń: Spiro (Szwajcaria), Tormec (Szwajcaria), Wammes Machinery (Niemcy) Znaczna część parku maszynowego została zakupiona w latach ; wiek najważniejszych urządzeń nie przekracza 3 lat Park maszynowy obejmuje nowoczesne, elektronicznie sterowane wycinarki plazmowe oraz maszyny do produkcji rur Spiro i kształtek segmentowych Maszyny zapewniają najwyższą jakość oferowanych produktów 10

11 Laureat nagród Gazela Biznesu: 2007, 2006, 2005, 2003
Miejsce w rankingu Najlepsze Firmy 2007 r. Dun&Bradstreet Poland oraz Gazety Bankowej Diamenty Forbesa 2007 – miejsce na prestiżowej liście 200 najlepszych małych i średnich firm 11

12 Wyniki finansowe oraz prognozy
Wyniki Spółki za lata , wstępne wyniki/prognoza na lata (w tys. PLN) 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 60 000 65 000 70 000 75 000 80 000 85 000 90 000 95 000 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008P 2009P 1 000 2 000 3 000 4 000 6 000 7 000 8 000 9 000 11 000 12 000 13 000 14 000 16 000 Przychody ze sprzedaży EBITDA Zysk netto * Wyniki szacunkowe 12 12

13 Historyczne i prognozowane wyniki finansowe
Dane, tys. PLN 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008P Przychody Ogółem 14 061 21 341 29 348 37 476 52 277 72 079 83 530 Dynamika przychodów 51,8% 37,5% 27,7% 39,5% 37,9% 15,9% EBITDA 790 1 454 2 321 3 908 6 633 11 000 13 214 rentowność EBITDA 5,6% 6,8% 7,9% 10,4% 12,7% 15,3% 15,8% ZYSK NETTO 530 898 2 028 2 859 4 992 8 160 10 001 Rentowność netto 3,8% 4,2% 6,9% 7,6% 9,5% 11,3% 12,0% *prognozy na podstawie wstępnych wyników Zarządu 13

14 Bardzo dobre perspektywy rynku
Na lata przewiduje się wzrost sprzedaży Spółki na poziomie co najmniej 15% rocznie Bardzo szybki wzrost będzie dotyczył produkcji własnej. Popyt zgłaszany przez odbiorców Spółki kilkukrotnie przewyższa jej zdolności produkcyjne Czynnikami powodującymi dalszy szybki wzrost rynku polskiego powinny być: Wzrost w sektorze budownictwa Remonty istniejących budynków Wzrost zamożności społeczeństwa sprzyjający podwyższaniu standardu obiektów komercyjnych, użyteczności publicznej i mieszkaniowych Wzrost cen energii sprzyjający stosowaniu rozwiązań zapewniających lepszą cyrkulację powietrza oraz zmiana regulacji prawnych dotyczących zużycia energii – szybki wzrost gospodarczy, spadek bezrobocia, napływ środków z Unii Europejskiej, nierównowaga pomiędzy popytem i podażą na rynku mieszkaniowym – upowszechnianie się rozwiązań zapewniających komfort cieplny w mieszkaniach oraz lepszą wentylację (także w wyniku wprowadzanych regulacji prawnych) Ciągłe podwyższanie standardu obiektów komercyjnych – biura, centra handlowe, hotele, oraz warunków pracy w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej obowiązek przeprowadzania audytów energetycznych począwszy od 2009 r. 14 14

15 Klarowna strategia rozwoju
Systematyczne zwiększanie wysokości i udziału przychodów z wysokomarżowej działalności produkcyjnej Uzyskanie udziału produkcji własnej w łącznych przychodach ze sprzedaży na poziomie ok. 30% W Polsce: oferowanie rynkowi produktów konkurencyjnych cenowo, o jakości wyróżniającej się na tle średniej oferowanej przez innych dostawców utrzymanie obecnego poziomu rentowności zwiększanie udziału w rynku w poszczególnych grupach produktowych i towarowych Na rynkach zagranicznych: sprzedaż produktów do dużych odbiorców, unikanie rozdrobnionych zamówień / sprzedaży małych partii produktów dalsza dywersyfikacja sprzedaży - obsługa klientów z kolejnych krajów celem uniezależnienia przychodów Spółki od koniunktury na rynkach lokalnych docelowe osiągnięcie z eksportu ok. 45% przychodów ze sprzedaży 15

16 Zaplanowane inwestycje
Plan inwestycyjny Spółki na lata obejmuje dwa znaczące projekty: Lata : rozbudowa istniejącego zakładu w obecnej siedzibie Spółki w Piastowie, na łączną kwotę 6 mln PLN, w tym: budowa hali produkcyjnej kilkuetapowy zakup i instalacja maszyn do produkcji kanałów okrągłych przebudowa placu manewrowego budowa wiaty magazynowej; Lata : budowa centrum produkcyjno-magazynowo-biurowego w Wieruchowie, gm. Ożarów Maz., na łączną kwotę 24 mln PLN W 2007 r. Spółka dokonała zakupu gruntu o powierzchni ponad 2ha W roku 2008 planowane jest rozpoczęcie fazy przygotowawczej inwestycji Na okres po roku 2011 planowane są uzupełniające zakupy dodatkowych środków trwałych Rozpoczęcie produkcji planowane na koniec III kw r. Spółka posiada pozwolenie na budowę oraz podpisała umowy z wykonawcami, tj. firmą Llentab w zakresie budowy hali oraz firmą Fubet w zakresie pozostałych prac budowlanych. 16

17 Planowane wejście na NewConnect
Centrum Klima jest planuje w marcu 2008 r. zadebiutować na NewConnect Planowana prywatna oferta jest związana głownie z pozyskaniem środków na finansowanie projektów inwestycyjnych Spółki Rozważana jest także opcja sprzedaży inwestorom części akcji należących do obecnych właścicieli. Planowana prywatna oferta może być jedną z największych w historii rynku NewConnect - może wynieść ponad 25 mln zł Autoryzowanym Doradcą Spółki, który udziela szczegółowych informacji dotyczących Private Placement, jest Capital One Advisers 17

18 Co wyróżnia Centrum Klima
Dynamiczny wzrost przychodów i zysków - powyżej dynamiki branży budowlanej 5- krotny łączny wzrost przychodów ze sprzedaży w latach rokrocznie rosnąca rentowność na wszystkich poziomach rachunku wyników; za 2007 r. rentowność EBITDA 15,3%, rentowność zysku netto 11,3% Niski poziom zadłużenia w relacji do osiąganych wyników Znacząca skala działania i silna pozycja na rynku oraz oferowanie produktów charakteryzujących się bardzo dobrym stosunkiem cena/jakość Szybka realizacja zamówień – szeroka kompleksowa oferta dostępna z magazynu Zaawansowane, wysokojakościowe produkty własne, wytwarzane w oparciu o nowoczesny park maszynowy renomowanych producentów Stabilne relacje z odbiorcami - w tym z najważniejszymi firmami na rynku wentylacyjnym w UE Ugruntowane relacje z dostawcami w Europie i Azji, wyłączność na dystrybucję wybranych produktów Doświadczona i dedykowana kadra zarządzająca, z unikalną wiedzą o światowym rynku HVAC i perspektywach rozwoju Strategiczne planowanie działalności i zasobów 18

19 Kontakt Kontakt do Spółki: Centrum Klima S.A.
Ul. Noakowskiego 4, Piastów, tel , fax Marek Perendyk , Prezes Zarządu Wojciech Jakrzewski, Wiceprezes Zarządu Kontakt do Autoryzowanego Doradcy: Capital One Advisers Sp. z o.o. Al. Ujazdowskie 41, Warszawa Anna Chmurzyńska Marcin Duszyński Mirosław Pazur Sławomir Mikołajczyk 19

20 Dziękujemy za uwagę 20


Pobierz ppt "Prezentacja Centrum Klima S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google