Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przykłady projektów realizowanych przez FEWE w ramach programu Inteligentna Energia – Europa Anna Bogusz Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przykłady projektów realizowanych przez FEWE w ramach programu Inteligentna Energia – Europa Anna Bogusz Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii."— Zapis prezentacji:

1 Przykłady projektów realizowanych przez FEWE w ramach programu Inteligentna Energia – Europa Anna Bogusz Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii ul. Rymera 3/4 40 - 048 Katowice tel/fax + 48 32 203 51 14 a.bogusz@fewe.pl Katowice, 27 kwiecień 2011 r.

2 TOPTEN europejska inicjatywa promowania najbardziej efektywnych energetycznie urządzeń i produktów powszechnego użytku USAChiny Idea Topten powstała w 2000 r. w Szwajcarii. W ciągu 7 lat www.topten.ch stało się powszechnie znanym portalem prezentującym porównania 1200 produktów oraz cieszącym się uwagą 1,5 miliona użytkowników odwiedzających portal rocznie. W 2004 i 2005 r. podobne inicjatywy z sukcesem powstały we Francji i Austrii. Europejski projekt Euro-Topten realizowany w ramach programu Intelligent Energy - Europe oficjalnie wystartował w styczniu 2006 r. i nadal jest kontynuowany.

3 French Environment and Energy Management Agency, Francja WWF European Policy Pro-gramme AISBL (WWF EPO), Belgia ICLEI European Secretariat GmbH (ICLEI), Niemcy Austrian Energy Agency (AEA), Austria Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy GmbH (WIKUE), Niemcy Motiva Ltd, Finlandia SEVEn, The Energy Efficiency Center, Republika Czeska German Energy Agency, Niemcy WWF – Francja, Belgia, Hiszpania, Grecja, Włochy FEWE, Polska Quercus – National Association for Nature Conservation, Portugalia Lithuanian National Consumer Federation (LNCF), Litwa Energy Research and Modernising Institute-ICEMENERG, Rumunia Ecological Center Luxembourg (Oeko-Zenter), Luksemburg Öko-Institut - Institute for Applied Ecology (OEKO), Niemcy Norwegian Society for the Conser-vation of Nature / Friends of the Earth Norway Partnerzy

4 Główne założenia realizacji projektu EURO – TOPTEN to: międzynarodowy projekt realizowany obecnie w 11 krajach UE i rozszerzający się na inne kraje (m.in. USA, Chiny); podstawową inicjatywą jest prowadzenie stron internetowych z wyselekcjonowanymi produktami; narzędzie umożliwiające porównanie urządzeń powszechnego użytku; narzędzie prezentujące najbardziej sprawne urządzenia, których podstawowym kryterium wyboru jest ich efektywność energetyczna; jest niezależny od producentów i dystrybutorów.

5 Strona www.topten.info.pl

6 Kategorie produktów 7 głównych grup produktów, podzielonych na 34 kategorie i 61 podkategorii

7

8 Dla kogo portal? Gospodarstwa domowe Małe i średnie przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne (sieć hoteli, restauracje) Instytucje użyteczności publicznej (obiekty i budynki samorządów) Przedsiębiorstwa energetyczne Sprzedawcy urządzeń i sprzętu (hurtownie, duże sieci sprzedawców, sklepy internetowe) Producenci sprzętu i urządzeń oraz ich stowarzyszenia Media (prasa, radio, telewizja) Fundusze pomocowe (ekologiczne, gospodarcze, energetyczne) Samorządy terytorialne i ich związki

9 Platforma e-learningowa www.e-szkolenia.fewe.pl

10

11 1. Wartość promocji projektu w 6 krajach partnerskich wyniosła ponad 2,1 mln euro 2. Blisko 150 mln czytelników / słuchaczy / widzów miało medialny kontakt z inicjatywą TopTen w 6 krajach partnerskich 3. Odnotowano 6 mln odwiedzin na stronach internetowych projektu TopTen u wszystkich partnerów 4. Miesięcznie średnia ilość wejść na strony wszystkich partnerów Euro-TopTen wynosiła 226 tys. (w okresie styczeń - październik 2008 r.) Podsumowanie realizacji projektu TopTen (2006-2008)

12 PERMANENT PERformance Risk MANagment for ENergy efficiency projects through Training Projekt jest próbą otwarcia rynku na usługi typu ESCO i finansowania przez trzecią stronę poprzez przekazanie wiedzy o dobrowolnych, międzynarodowych standardach dla tego rodzaju działalności zawartych w dokumentach opracowanych przez Efficiency Valuation Organization (m.in. Zasady określania oszczędności energii i wody, Zasady określania oszczędności energii w zastosowaniach technologii wykorzystujących energię z OZE). W ramach projektu ww. dokumenty zostaną przetłumaczone na język polski, a także w wyniku współpracy z instytucjami i ekspertami, powstaną aneksy polskie do wspomnianych dokumentów, zawierające uszczegółowienia niektórych zagadnień specyficzne dla warunków polskich. W trakcie trwania projektu organizowane będą seminaria i szkolenia dla różnych grup odbiorców prezentujące powyższą tematykę na różnym stopniu szczegółowości. Zakończenie projektu w listopadzie 2011 r. Więcej informacji: www.permanent-project.eu

13 PEPESEC Partnerstwo w planowaniu energetycznym narzędziem kreowania zrównoważonej gospodarki energetycznej na poziomie lokalnym Zadaniem projektu było zebranie dotychczasowych doświadczeń i narzędzi oraz ich praktyczne wykorzystanie w planowaniu energetycznym. Innowacja polegała na równoległym prowadzeniu prac w tym zakresie przez samorządy lokalne z różnych państw europejskich, ciągłej wymianie doświadczeń oraz wzajemnym wspieraniu i inspiracji w rozwiązywaniu problemów. Projekt rozpoczął się w styczniu 2008 r., a zakończył w czerwcu 2010 r. Więcej informacji: www.pepesec.eu

14 SEC-BENCH Miasta/gminy zrównoważonej energii – Benchmarking wskaźników energii i ochrony klimatu Ziemi na portalu internetowym Projekt SEC–BENCH demonstrował wskaźniki do ocen i porównań efektów planów energetycznych miast/gmin oraz monitorowania ich realizacji. Miasta/gminy stawiając w planach cele i monitorując ich osiąganie mogły konfrontować je z zestawem wskaźników (benchmarking), co pozwoliło na ocenę własnych działań, pozycji w stosunku do innych miast i wypełniania zobowiązań prawnych krajów członkowskich i Unii Europejskiej. Projekt rozpoczął się w listopadzie 2007 r., a zakończył w czerwcu 2010 r. Więcej informacji: www.sec-bench.eu

15 3-NITY Trójrodzajowe podejście do planowania energetycznego i zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym Więcej informacji: www.ieeprojects.net/treenity.html Głównym celem projektu było zademonstrowanie, że zrównoważony rozwój gospodarki energetycznej w gminach może być zrealizowany w praktyce bez znaczących dodatkowych kosztów i zasobów ludzkich. Jest to możliwe dzięki włączaniu się podmiotów w proces planowania energetycznego i jakościowego zarządzania energią na poziomie gminy. Projekt trwał 30 miesięcy i zakończył się w sierpniu 2008 r.

16 Anna Bogusz Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii ul. Rymera 3/4 40 - 048 Katowice tel/fax + 48 32 203 51 14 a.bogusz@fewe.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Przykłady projektów realizowanych przez FEWE w ramach programu Inteligentna Energia – Europa Anna Bogusz Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google