Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HARMONIZACJA PODATKÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HARMONIZACJA PODATKÓW"— Zapis prezentacji:

1 HARMONIZACJA PODATKÓW

2 Harmonizacja podatków w ramach UE
istotne ograniczenia wynikające z art. 93 TWE, podatki bezpośrednie pozostawione w gestii poszczególnych krajów członkowskich, konieczność podjęcia działań w zakresie opodatkowania dochodów przedsiębiorstw

3 Harmonizacja podatków pośrednich – podatek VAT
konieczna ze względu na dążenie do zakończenia w 1992 roku budowy jednolitego rynku wewnętrznego, mającego z założenia być obszarem bez granic wewnętrznych, funkcjonujący we Wspólnocie do tego czasu system VAT wymagał utrzymywania kontroli dóbr przekraczających granice między krajami członkowskimi.

4 Harmonizacja podatków pośrednich – podatek VAT
2 zasady opodatkowania: w kraju pochodzenia, w kraju przeznaczenia.

5 Harmonizacja podatków pośrednich – podatek VAT
1987 rok - propozycja wprowadzenia zasady opodatkowania w kraju pochodzenia towaru, potrzeba znacznego zredukowania istniejących wówczas różnic w stawkach podatku, a także w zasadach stosowania zwolnień, odrzucenie pomysłu - przyjęto zasadę opodatkowania w kraju przeznaczenia z takim założeniem, że ma ona obowiązywać przejściowo, w ramach tymczasowego systemu VAT, do czasu wprowadzenia ostatecznego (definitywnego) systemu VAT.

6 Harmonizacja podatków pośrednich – podatek VAT
System, polegający na stosowaniu zasady opodatkowania w kraju pochodzenia wymagałby wprowadzenia istotnych zmian, w tym: - zastąpienia obowiązku zapłaty VAT w kraju importera przy odprawie towarów na granicy obowiązkiem zapłaty wewnątrz kraju pochodzenia towaru, - wprowadzenia obowiązku odrębnego ewidencjonowania oraz systemu kontroli sprzedaży krajowej, eksportu do krajów Wspólnoty i eksportu do krajów trzecich, - ustanowienia mechanizmu rozliczeniowego umożliwiającego dystrybucję wpływów z tytułu VAT między kraje członkowskie.

7 Harmonizacja podatków pośrednich – podatek VAT
Stawki podatku VAT min 15 % niższe od 5 % min 5 % Stawki normalne Stawki zredukowane Stawki super zredukowane

8 Stawka super zredukowana
Kraj Stawka super zredukowana Stawka zredukowana Stawka standardowa Austria - 10 20 Belgia 6/12 21 Bułgaria 7 Cypr 5/8 15 Czechy 5 19 Dania 25 Estonia 18 Finlandia 8/17 22 Francja 2,1 5,5 19,6 Grecja 4,5 9 Hiszpania 4 16 Holandia 6 Irlandia 4,8 13,5 Litwa 5/9

9 Stawka super zredukowana
Kraj Stawka super zredukowana Stawka zredukowana Stawka standardowa Luksemburg 3 6/12 15 Łotwa - 5 18 Malta Niemcy 7 19 Polska 22 Portugalia 5/12 21 Rumunia 9 Słowenia 8,5 20 Słowacja 10 Szwecja 25 Węgry Wielka Brytania 17,5 Włochy 4 Źródło: VAT Ratek Applied in the Member States of the European Community, Situation at 1st Jan 2008, European Commission, DOC/2412/2008 – EN, s.3.

10 Harmonizacja podatków pośrednich – podatek VAT
odejście od 1993 roku od przeprowadzania kontroli na granicach w obrocie między krajami członkowskimi, towary są w dalszym ciągu zwolnione z VAT w kraju pochodzenia i obciążone podatkiem w kraju konsumpcji pod warunkiem posiadania numeru identyfikacyjnego, fizyczna kontrola towarów na granicy oraz towarzyszących im dokumentów została zastąpiona systemem wymiany informacji między władzami podatkowymi krajów członkowskich.

11 Harmonizacja podatków pośrednich – podatek VAT
importer eksporter towar FIRMA X z KRAJU A FIRMA Y z KRAJU B płatność deklaracja dotycząca zakupu (importu) Informacja o zrealizowanej sprzedaży (eksporcie) zapłata VAT Przekazanie danych klienta (firmy X) wraz z nr identyfikacyjnym

12 Harmonizacja podatków pośrednich - akcyza
Specyfika podatku akcyzowego: obciąża konsumpcję, posiada fiskalny charakter, pełni funkcję ochrony zdrowia publicznego, wykorzystywany do redystrybucji dochodów w społeczeństwie.

13 Harmonizacja podatków pośrednich - akcyza
Podatek akcyzowy na terenie Wspólnoty: duże zróżnicowanie, zarówno jeśli chodzi o sposób pobierania tego podatku, jak i jego wysokość w odniesieniu do poszczególnych dóbr, podstawowym motywem stosowania akcyzy dążenie do pozyskania dochodów budżetowych.

14 Harmonizacja podatków pośrednich - akcyza
Cel harmonizacji: wyeliminowanie zakłóceń warunków konkurencji na wspólnym rynku, duże rozbieżności w zakresie akcyzy zachętą do rozwoju nielegalnego obrotu dóbr podlegających temu podatkowi.

15 Harmonizacja podatków pośrednich - akcyza
Proces harmonizacji: od 1993 roku obowiązuje wspólny system opodatkowania akcyzą, dotyczy on 3 grup produktów, tzn.: - wyrobów tytoniowych, - napojów alkoholowych i - olejów mineralnych.

16 Harmonizacja podatków bezpośrednich
regulacje wynikające z TWE nie stworzyły jak dotąd możliwości harmonizacji w zakresie podatków bezpośrednich, konkurencja podatkowa między krajami członkowskimi narusza harmonijne funkcjonowanie rynku wewnętrznego – szczególnym problemem zróżnicowanie w sferze opodatkowania dochodów przedsiębiorstw.

17 Harmonizacja podatków bezpośrednich
Wytyczne Kodeksu postępowania w sprawie opodatkowania przedsiębiorstw: - kraje członkowskie powinny informować się wzajemnie o istniejących oraz proponowanych regulacjach dotyczących opodatkowania dochodów przedsiębiorstw, - powinna być rozwijana współpraca w zwalczaniu zjawiska unikania podatków i oszustw podatkowych, - kraje członkowskie nie powinny wprowadzać nowych szkodliwych środków podatkowych.


Pobierz ppt "HARMONIZACJA PODATKÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google