Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HARMONIZACJA PODATKÓW. 2 Harmonizacja podatków w ramach UE istotne ograniczenia wynikające z art. 93 TWE, podatki bezpośrednie pozostawione w gestii poszczególnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HARMONIZACJA PODATKÓW. 2 Harmonizacja podatków w ramach UE istotne ograniczenia wynikające z art. 93 TWE, podatki bezpośrednie pozostawione w gestii poszczególnych."— Zapis prezentacji:

1 HARMONIZACJA PODATKÓW

2 2 Harmonizacja podatków w ramach UE istotne ograniczenia wynikające z art. 93 TWE, podatki bezpośrednie pozostawione w gestii poszczególnych krajów członkowskich, konieczność podjęcia działań w zakresie opodatkowania dochodów przedsiębiorstw istotne ograniczenia wynikające z art. 93 TWE, podatki bezpośrednie pozostawione w gestii poszczególnych krajów członkowskich, konieczność podjęcia działań w zakresie opodatkowania dochodów przedsiębiorstw

3 3 Harmonizacja podatków pośrednich – podatek VAT konieczna ze względu na dążenie do zakończenia w 1992 roku budowy jednolitego rynku wewnętrznego, mającego z założenia być obszarem bez granic wewnętrznych, funkcjonujący we Wspólnocie do tego czasu system VAT wymagał utrzymywania kontroli dóbr przekraczających granice między krajami członkowskimi. konieczna ze względu na dążenie do zakończenia w 1992 roku budowy jednolitego rynku wewnętrznego, mającego z założenia być obszarem bez granic wewnętrznych, funkcjonujący we Wspólnocie do tego czasu system VAT wymagał utrzymywania kontroli dóbr przekraczających granice między krajami członkowskimi.

4 4 Harmonizacja podatków pośrednich – podatek VAT 2 zasady opodatkowania: w kraju pochodzenia, w kraju przeznaczenia. 2 zasady opodatkowania: w kraju pochodzenia, w kraju przeznaczenia.

5 5 Harmonizacja podatków pośrednich – podatek VAT 1987 rok - propozycja wprowadzenia zasady opodatkowania w kraju pochodzenia towaru, potrzeba znacznego zredukowania istniejących wówczas różnic w stawkach podatku, a także w zasadach stosowania zwolnień, odrzucenie pomysłu - przyjęto zasadę opodatkowania w kraju przeznaczenia z takim założeniem, że ma ona obowiązywać przejściowo, w ramach tymczasowego systemu VAT, do czasu wprowadzenia ostatecznego (definitywnego) systemu VAT rok - propozycja wprowadzenia zasady opodatkowania w kraju pochodzenia towaru, potrzeba znacznego zredukowania istniejących wówczas różnic w stawkach podatku, a także w zasadach stosowania zwolnień, odrzucenie pomysłu - przyjęto zasadę opodatkowania w kraju przeznaczenia z takim założeniem, że ma ona obowiązywać przejściowo, w ramach tymczasowego systemu VAT, do czasu wprowadzenia ostatecznego (definitywnego) systemu VAT.

6 6 Harmonizacja podatków pośrednich – podatek VAT System, polegający na stosowaniu zasady opodatkowania w kraju pochodzenia wymagałby wprowadzenia istotnych zmian, w tym: - zastąpienia obowiązku zapłaty VAT w kraju importera przy odprawie towarów na granicy obowiązkiem zapłaty wewnątrz kraju pochodzenia towaru, - wprowadzenia obowiązku odrębnego ewidencjonowania oraz systemu kontroli sprzedaży krajowej, eksportu do krajów Wspólnoty i eksportu do krajów trzecich, - ustanowienia mechanizmu rozliczeniowego umożliwiającego dystrybucję wpływów z tytułu VAT między kraje członkowskie. System, polegający na stosowaniu zasady opodatkowania w kraju pochodzenia wymagałby wprowadzenia istotnych zmian, w tym: - zastąpienia obowiązku zapłaty VAT w kraju importera przy odprawie towarów na granicy obowiązkiem zapłaty wewnątrz kraju pochodzenia towaru, - wprowadzenia obowiązku odrębnego ewidencjonowania oraz systemu kontroli sprzedaży krajowej, eksportu do krajów Wspólnoty i eksportu do krajów trzecich, - ustanowienia mechanizmu rozliczeniowego umożliwiającego dystrybucję wpływów z tytułu VAT między kraje członkowskie.

7 7 Harmonizacja podatków pośrednich – podatek VAT Stawki podatku VAT Stawki podatku VAT Stawki normalneStawki zredukowaneStawki super zredukowane min 15 % min 5 % niższe od 5 %

8 8 KrajStawka super zredukowana Stawka zredukowana Stawka standardowa Austria-1020 Belgia-6/1221 Bułgaria-720 Cypr-5/815 Czechy-519 Dania--25 Estonia-518 Finlandia-8/1722 Francja2,15,519,6 Grecja4,5919 Hiszpania4716 Holandia-619 Irlandia4,813,521 Litwa-5/918

9 9 KrajStawka super zredukowana Stawka zredukowana Stawka standardowa Luksemburg36/1215 Łotwa-518 Malta-518 Niemcy-719 Polska3722 Portugalia-5/1221 Rumunia-919 Słowenia-8,520 Słowacja-1019 Szwecja-6/1225 Węgry-520 Wielka Brytania-517,5 Włochy41020 Źródło: VAT Ratek Applied in the Member States of the European Community, Situation at 1st Jan 2008, European Commission, DOC/2412/2008 – EN, s.3.

10 10 Harmonizacja podatków pośrednich – podatek VAT odejście od 1993 roku od przeprowadzania kontroli na granicach w obrocie między krajami członkowskimi, towary są w dalszym ciągu zwolnione z VAT w kraju pochodzenia i obciążone podatkiem w kraju konsumpcji pod warunkiem posiadania numeru identyfikacyjnego, fizyczna kontrola towarów na granicy oraz towarzyszących im dokumentów została zastąpiona systemem wymiany informacji między władzami podatkowymi krajów członkowskich. odejście od 1993 roku od przeprowadzania kontroli na granicach w obrocie między krajami członkowskimi, towary są w dalszym ciągu zwolnione z VAT w kraju pochodzenia i obciążone podatkiem w kraju konsumpcji pod warunkiem posiadania numeru identyfikacyjnego, fizyczna kontrola towarów na granicy oraz towarzyszących im dokumentów została zastąpiona systemem wymiany informacji między władzami podatkowymi krajów członkowskich.

11 11 Harmonizacja podatków pośrednich – podatek VAT FIRMA X z KRAJU A FIRMA Y z KRAJU B importereksporter deklaracja dotycząca zakupu (importu) zapłata VAT Informacja o zrealizowanej sprzedaży (eksporcie) Przekazanie danych klienta (firmy X) wraz z nr identyfikacyjnym towar płatność

12 12 Harmonizacja podatków pośrednich - akcyza Specyfika podatku akcyzowego: obciąża konsumpcję, posiada fiskalny charakter, pełni funkcję ochrony zdrowia publicznego, wykorzystywany do redystrybucji dochodów w społeczeństwie. Specyfika podatku akcyzowego: obciąża konsumpcję, posiada fiskalny charakter, pełni funkcję ochrony zdrowia publicznego, wykorzystywany do redystrybucji dochodów w społeczeństwie.

13 13 Harmonizacja podatków pośrednich - akcyza Podatek akcyzowy na terenie Wspólnoty: duże zróżnicowanie, zarówno jeśli chodzi o sposób pobierania tego podatku, jak i jego wysokość w odniesieniu do poszczególnych dóbr, podstawowym motywem stosowania akcyzy dążenie do pozyskania dochodów budżetowych. Podatek akcyzowy na terenie Wspólnoty: duże zróżnicowanie, zarówno jeśli chodzi o sposób pobierania tego podatku, jak i jego wysokość w odniesieniu do poszczególnych dóbr, podstawowym motywem stosowania akcyzy dążenie do pozyskania dochodów budżetowych.

14 14 Harmonizacja podatków pośrednich - akcyza Cel harmonizacji: wyeliminowanie zakłóceń warunków konkurencji na wspólnym rynku, duże rozbieżności w zakresie akcyzy zachętą do rozwoju nielegalnego obrotu dóbr podlegających temu podatkowi. Cel harmonizacji: wyeliminowanie zakłóceń warunków konkurencji na wspólnym rynku, duże rozbieżności w zakresie akcyzy zachętą do rozwoju nielegalnego obrotu dóbr podlegających temu podatkowi.

15 15 Harmonizacja podatków pośrednich - akcyza Proces harmonizacji: od 1993 roku obowiązuje wspólny system opodatkowania akcyzą, dotyczy on 3 grup produktów, tzn.: - wyrobów tytoniowych, - napojów alkoholowych i - olejów mineralnych. Proces harmonizacji: od 1993 roku obowiązuje wspólny system opodatkowania akcyzą, dotyczy on 3 grup produktów, tzn.: - wyrobów tytoniowych, - napojów alkoholowych i - olejów mineralnych.

16 16 Harmonizacja podatków bezpośrednich regulacje wynikające z TWE nie stworzyły jak dotąd możliwości harmonizacji w zakresie podatków bezpośrednich, konkurencja podatkowa między krajami członkowskimi narusza harmonijne funkcjonowanie rynku wewnętrznego – szczególnym problemem zróżnicowanie w sferze opodatkowania dochodów przedsiębiorstw. regulacje wynikające z TWE nie stworzyły jak dotąd możliwości harmonizacji w zakresie podatków bezpośrednich, konkurencja podatkowa między krajami członkowskimi narusza harmonijne funkcjonowanie rynku wewnętrznego – szczególnym problemem zróżnicowanie w sferze opodatkowania dochodów przedsiębiorstw.

17 17 Harmonizacja podatków bezpośrednich Wytyczne Kodeksu postępowania w sprawie opodatkowania przedsiębiorstw: - kraje członkowskie powinny informować się wzajemnie o istniejących oraz proponowanych regulacjach dotyczących opodatkowania dochodów przedsiębiorstw, - powinna być rozwijana współpraca w zwalczaniu zjawiska unikania podatków i oszustw podatkowych, - kraje członkowskie nie powinny wprowadzać nowych szkodliwych środków podatkowych. Wytyczne Kodeksu postępowania w sprawie opodatkowania przedsiębiorstw: - kraje członkowskie powinny informować się wzajemnie o istniejących oraz proponowanych regulacjach dotyczących opodatkowania dochodów przedsiębiorstw, - powinna być rozwijana współpraca w zwalczaniu zjawiska unikania podatków i oszustw podatkowych, - kraje członkowskie nie powinny wprowadzać nowych szkodliwych środków podatkowych.


Pobierz ppt "HARMONIZACJA PODATKÓW. 2 Harmonizacja podatków w ramach UE istotne ograniczenia wynikające z art. 93 TWE, podatki bezpośrednie pozostawione w gestii poszczególnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google