Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Pytania do dyskusji 1. Jakie kraje funkcjonują w Eurolandzie? 2.Czy wszystkie kraje mają obowiązek zastąpienia walut narodowych przez euro? 3. Jakie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Pytania do dyskusji 1. Jakie kraje funkcjonują w Eurolandzie? 2.Czy wszystkie kraje mają obowiązek zastąpienia walut narodowych przez euro? 3. Jakie."— Zapis prezentacji:

1 1 Pytania do dyskusji 1. Jakie kraje funkcjonują w Eurolandzie? 2.Czy wszystkie kraje mają obowiązek zastąpienia walut narodowych przez euro? 3. Jakie warunki winny być spełnione, aby dany kraj członkowski znalazł się w strefie euro? 4. Cele wspólnej polityki pieniężnej i zagrożenia stąd płynące. 1. Jakie kraje funkcjonują w Eurolandzie? 2.Czy wszystkie kraje mają obowiązek zastąpienia walut narodowych przez euro? 3. Jakie warunki winny być spełnione, aby dany kraj członkowski znalazł się w strefie euro? 4. Cele wspólnej polityki pieniężnej i zagrożenia stąd płynące.

2 Integracja walutowa w UE

3 3 Strefa euro Strefa euro zwana też Eurolandem lub obszarem euro obejmuje te kraje, które są pełnymi członkami Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW).

4 4 Członkostwo w UGW pełne, ograniczone. Kraje, które nie należą do Eurolandu są krajami członkowskimi UGW, ale stosuje wobec nich odstępstwa od ogólnych zasad obowiązujących w Unii. pełne, ograniczone. Kraje, które nie należą do Eurolandu są krajami członkowskimi UGW, ale stosuje wobec nich odstępstwa od ogólnych zasad obowiązujących w Unii.

5 5 Droga do UGW Tworzenie poprzez kolejne etapy integracji (unia celna, wspólny rynek, unia walutowa), jednolitej przestrzeni gospodarczej, Kluczową rolę odegrały czynniki polityczne, które można scharakteryzować jako dążenie do stworzenia trwałych podstaw do bezpiecznego, pokojowego rozwoju Europy, Tworzenie poprzez kolejne etapy integracji (unia celna, wspólny rynek, unia walutowa), jednolitej przestrzeni gospodarczej, Kluczową rolę odegrały czynniki polityczne, które można scharakteryzować jako dążenie do stworzenia trwałych podstaw do bezpiecznego, pokojowego rozwoju Europy,

6 6 Droga do UGW 1952 rok – 1958 rok – 1993 rok – 1999 rok – 1952 rok – 1958 rok – 1993 rok – 1999 rok –

7 7 Jednostronna euroizacja – zastąpienie waluty narodowej przez euro bez uzyskania jednoznacznej akceptacji ze strony Unii Euro jako waluta narodowa

8 8 banknoty i monety euro Banknoty euro są drukowane pod bezpośrednią kontrolą Europejskiego Banku Centralnego Monety są produkowane przez mennice poszczególnych krajów, Banknoty euro są drukowane pod bezpośrednią kontrolą Europejskiego Banku Centralnego Monety są produkowane przez mennice poszczególnych krajów,

9 9 Kraje z derogacją Pozostają poza jednowalutowym obszarem z powodu: własnego wyboru nie wypełnienia określonych kryteriów, Pozostają poza jednowalutowym obszarem z powodu: własnego wyboru nie wypełnienia określonych kryteriów,

10 10 Specjalne traktowanie przyznane na mocy Traktatu z Maastricht, Prawo wyboru co do przyjęcia, bądź rezygnacji z przyjęcia wspólnej waluty, - Specjalne traktowanie przyznane na mocy Traktatu z Maastricht, Prawo wyboru co do przyjęcia, bądź rezygnacji z przyjęcia wspólnej waluty, - Klauzula opt-out

11 11 dopuszczenie do uczestnictwa w strefie euro tylko tych krajów, które charakteryzują się odpowiednio dobrą sytuacją gospodarczą i sytuacja ta jest zbliżona a nawet zbieżna z sytuacją innych potencjalnych krajów członkowskich. dopuszczenie do uczestnictwa w strefie euro tylko tych krajów, które charakteryzują się odpowiednio dobrą sytuacją gospodarczą i sytuacja ta jest zbliżona a nawet zbieżna z sytuacją innych potencjalnych krajów członkowskich. Kryteria zbieżności

12 12 Do oceny dojrzałości tych krajów do udziału w obszarze jednowalutowym przyjęto kryteria dotyczące: Do oceny dojrzałości tych krajów do udziału w obszarze jednowalutowym przyjęto kryteria dotyczące: Kryteria zbieżności

13 13 Kryteria zbieżności monetarnefiskalne inflacja stopy procentowe kurs walutowy deficyt budżetowy dług publiczny

14 14 ERM II WalutakodKurs centralnyZakres wahań korona duńskaDKK7.460 38 korona estońskaEEK15.646 6 lit litewskiLTL3.452 80 łat łotewskiLVL0.702 804 korona słowackaSKK38.455 0

15 15

16 16 wraz z polityką kursową, w odróżnieniu od polityki budżetowej, zostały przeniesione na szczebel ponadnarodowy, wraz z polityką kursową, w odróżnieniu od polityki budżetowej, zostały przeniesione na szczebel ponadnarodowy, Polityka pieniężna w Eurolandzie

17 17 instytucją odpowiedzialną – Europejski System Banków Centralnych (ESBC), Eurosystem – EBC + NBC krajów strefy euro. instytucją odpowiedzialną – Europejski System Banków Centralnych (ESBC), Eurosystem – EBC + NBC krajów strefy euro. Polityka pieniężna w Eurolandzie

18 18 Bez szkody dla tego celu ESBC może wspierać ogólne polityki gospodarcze we Wspólnocie (np.: wzrost gospodarczy, bezrobocie). Bez szkody dla tego celu ESBC może wspierać ogólne polityki gospodarcze we Wspólnocie (np.: wzrost gospodarczy, bezrobocie). Polityka pieniężna w Eurolandzie

19 19 Początkowo – inflacja HICP w przedziale 0-2 %, Ryzyko deflacji w krajach o wysokiej stabilności cen przyczyną rewizji podejścia ESBC, Początkowo – inflacja HICP w przedziale 0-2 %, Ryzyko deflacji w krajach o wysokiej stabilności cen przyczyną rewizji podejścia ESBC, Polityka pieniężna w Eurolandzie – stabilność cen

20 20 niższe ceny powodują spadek zysków przedsiębiorstw, spadek cen akcji i presję na redukowanie zatrudnienia i płac, przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa domowe otrzymując mniejsze przychody z powodu spadku cen, mają trudności ze spłatą kredytów, co zwiększa ryzyko ich upadłości, a także upadłości banków, konsumenci, zakładając, że ceny będą dalej spadać, powstrzymują się z zakupami, co przyczynia się do osłabiania popytu i w efekcie zwiększania presji deflacyjnej. niższe ceny powodują spadek zysków przedsiębiorstw, spadek cen akcji i presję na redukowanie zatrudnienia i płac, przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa domowe otrzymując mniejsze przychody z powodu spadku cen, mają trudności ze spłatą kredytów, co zwiększa ryzyko ich upadłości, a także upadłości banków, konsumenci, zakładając, że ceny będą dalej spadać, powstrzymują się z zakupami, co przyczynia się do osłabiania popytu i w efekcie zwiększania presji deflacyjnej. Polityka pieniężna w Eurolandzie – zagrożenie deflacją

21 21 zjawisko trudne do powstrzymania, szczególnie niebezpieczna, gdy w gospodarce występuje wiele zadłużonych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, nominalne stopy procentowe nie mogą być ujemne zjawisko trudne do powstrzymania, szczególnie niebezpieczna, gdy w gospodarce występuje wiele zadłużonych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, nominalne stopy procentowe nie mogą być ujemne Polityka pieniężna w Eurolandzie – zagrożenie deflacją

22 22 polityka pieniężna EBC nastawiona jest na realizację celu dotyczącego stabilności cen w odniesieniu do całej strefy euro, a nie do poszczególnych krajów, polityka pieniężna EBC nastawiona jest na realizację celu dotyczącego stabilności cen w odniesieniu do całej strefy euro, a nie do poszczególnych krajów, Polityka pieniężna w Eurolandzie – zagrożenie deflacją

23 23

24 24 Antyinflacyjne podejście stosowane przez EBC w polityce pieniężnej unaoczniło krajom członkowskim, że: nie ma możliwości wykorzystania zmian w tej polityce dla pobudzenia wzrostu gospodarczego, Antyinflacyjne podejście stosowane przez EBC w polityce pieniężnej unaoczniło krajom członkowskim, że: nie ma możliwości wykorzystania zmian w tej polityce dla pobudzenia wzrostu gospodarczego, Polityka pieniężna w Eurolandzie


Pobierz ppt "1 Pytania do dyskusji 1. Jakie kraje funkcjonują w Eurolandzie? 2.Czy wszystkie kraje mają obowiązek zastąpienia walut narodowych przez euro? 3. Jakie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google