Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŹRÓDŁA PRAWA CYWILNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŹRÓDŁA PRAWA CYWILNEGO"— Zapis prezentacji:

1 ŹRÓDŁA PRAWA CYWILNEGO
ustawa Kodeks Cywilny ustawy odrębne rozporządzenia wykonawcze umowy międzynarodowe zwyczaje zasady współżycia społecznego

2 STOSUNKI CYWILNOPRAWNE – grupa stosunków prawnych
określonych normami prawa cywilnego ZDARZENIA CYWILNOPRAWNE - fakty, z którymi ustawa łączy skutek w postaci powstania, zmiany, lub ustania stosunku cywilnoprawnego

3 ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH - zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań lub kreowania innych zmian stosunkach cywilnoprawnych. ZDOLNOŚĆ PRAWNA - zdolność do tego, aby być podmiotem praw i obowiązków wynikających ze stosunków cywilnoprawnych 3

4 ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH - zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań lub kreowania innych zmian w jego stosunkach cywilnoprawnych. Pełna zdolność Pełną zdolność do czynności prawnych mają osoby fizyczne, które osiągnęły pełnoletniość (ukończyły 18 lat lub uzyskały ją przez zawarcie małżeństwa). Pełną zdolność mają wszystkie osoby prawne. Ograniczona zdolność Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają osoby, które ukończyły 13 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Brak zdolności Zdolności do czynności prawnych nie mają osoby fizyczne, które nie ukończyły 13 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.

5 ELEMENTY STOSUNKU CYWILNOPRAWNEGO
PODMIOTY - osoba fizyczna, - osoba prawna, - jednostki organizacyjne PRZEDMIOT – określone zachowanie się stron TREŚĆ - uprawnienia - obowiązki PRAWO PODMIOTOWE – zespół uprawnień strony stosunku cywilnoprawnego (sytuacja prawna strony uprawnionej) 5

6 RODZAJE PRAW PODMIOTOWYCH SPOSOBY NABYCIA I UTRATY PRAW PODMIOTOWYCH
UPRAWNIENIA roszczenia uprawnienia kształtujące zarzut RODZAJE PRAW PODMIOTOWYCH względne i bezwzględne akcesoryjne i związane majątkowe i niemajątkowe zbywalne i niezbywalne SPOSOBY NABYCIA I UTRATY PRAW PODMIOTOWYCH pochodne i pierwotne pod tytułem szczególnym i ogólnym translatywne i konstytutywne 6

7 Indywidualizacja osób fizycznych
imię i nazwisko dodatkowe dane osobowe stan rodzinny płeć wiek stan cywilny księgi stanu cywilnego ewidencja ludności MIEJSCE ZAMIESZKANIA 7

8 DOBRA OSOBISTE życie, zdrowie i nietykalność cielesna wolność
cześć człowieka swoboda sumienia nazwisko i pseudonim stan cywilny wizerunek tajemnica korespondencji nietykalność mieszkania twórczość naukowa, artystyczna… kult po zmarłej osobie bliskiej integralność seksualna sfera prywatności korzystanie z wartości środowiska naturalnego 8

9 Ochrona dóbr osobistych
ustalenie zaniechanie usunięcie skutków naruszenia zadośćuczynienie pieniężne lub zapłata na cel społeczny 9

10 Osoby prawne Funkcje: forma koncentracji kapitału
ograniczenie odpowiedzialności Konstrukcja: powstanie i rejestry nazwa siedziba organy dobra osobiste 10

11 Rodzaje osób prawnych Państwowe osoby prawne
Jednostki samorządu terytorialnego Korporacyjne i fundacyjne osoby prawne 11

12 KLASYFIKACJA CZYNNOŚCI PRAWNYCH
czynności jednostronne i wielostronne czynności konsensualne i realne czynności między żyjącymi i na wypadek śmierci czynności zobowiązujące, rozporządzające oraz o podwójnym skutku czynności przysparzające czynności kauzalne i abstrakcyjne czynności upoważniające 12

13 FORMY SZCZEGÓLNE DLA DOKONANIA CZYNNOŚĆI PRAWNYCH
zwykła forma pisemna z poświadczeniem daty z poświadczeniem podpisu akt notarialny forma elektroniczna

14 SKUTKI NIEDOCHOWANIA FORMY
forma zastrzeżona pod rygorem nieważności (ad solemitatem) forma zastrzeżona dla wywołania określonych skutków prawnych (ad eventum) forma zastrzeżona dla celów dowodowych (ad probationem)

15 ZAKRES ZASTOSOWANIA FORM SZCZEGÓLNYCH
z mocy ustawy z mocy umowy forma następczych czynności prawnych elektroniczna forma czynności prawnej

16 WADY OŚWIADCZEŃ WOLI brak świadomości lub swobody pozorność błąd
podstęp groźba

17 POSTACIE NIEWAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNEJ
- konwalidacja - konwersja wzruszalność bezskuteczność zawieszona bezskuteczność względna

18

19 W stosunku do PEŁNOMOCNICTWA źródłem umocowania jest jednostronne
oświadczenie woli reprezentowanego zwanego mocodawcą. W stosunku do PRZEDSTAWICIELSTWA USTAWOWEGO źródłem umocowania są inne zdarzenia prawne niż czynność reprezentowanego (art. 98 KRO)

20 TYPY PEŁNOMOCNICTW ogólne rodzajowe (gatunkowe) szczególne


Pobierz ppt "ŹRÓDŁA PRAWA CYWILNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google