Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa Kodeks Cywilny ustawy odrębne rozporządzenia wykonawcze umowy międzynarodowe zwyczaje zasady współżycia społecznego ŹRÓDŁA PRAWA CYWILNEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa Kodeks Cywilny ustawy odrębne rozporządzenia wykonawcze umowy międzynarodowe zwyczaje zasady współżycia społecznego ŹRÓDŁA PRAWA CYWILNEGO."— Zapis prezentacji:

1 ustawa Kodeks Cywilny ustawy odrębne rozporządzenia wykonawcze umowy międzynarodowe zwyczaje zasady współżycia społecznego ŹRÓDŁA PRAWA CYWILNEGO

2 ZDARZENIA CYWILNOPRAWNE - fakty, z którymi ustawa łączy skutek w postaci powstania, zmiany, lub ustania stosunku cywilnoprawnego STOSUNKI CYWILNOPRAWNE – grupa stosunków prawnych określonych normami prawa cywilnego

3 ZDOLNOŚĆ PRAWNA - zdolność do tego, aby być podmiotem praw i obowiązków wynikających ze stosunków cywilnoprawnych ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH - zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań lub kreowania innych zmian stosunkach cywilnoprawnych.

4 ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH - zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań lub kreowania innych zmian w jego stosunkach cywilnoprawnych. Pełna zdolność Pełną zdolność do czynności prawnych mają osoby fizyczne, które osiągnęły pełnoletniość (ukończyły 18 lat lub uzyskały ją przez zawarcie małżeństwa). Pełną zdolność mają wszystkie osoby prawne. Ograniczona zdolność Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają osoby, które ukończyły 13 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Brak zdolności Zdolności do czynności prawnych nie mają osoby fizyczne, które nie ukończyły 13 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.

5 PODMIOTY - osoba fizyczna, - osoba prawna, - jednostki organizacyjne PRZEDMIOT – określone zachowanie się stron TREŚĆ - uprawnienia - obowiązki ELEMENTY STOSUNKU CYWILNOPRAWNEGO PRAWO PODMIOTOWE – zespół uprawnień strony stosunku cywilnoprawnego (sytuacja prawna strony uprawnionej)

6 roszczenia uprawnienia kształtujące zarzut UPRAWNIENIA RODZAJE PRAW PODMIOTOWYCH względne i bezwzględne akcesoryjne i związane majątkowe i niemajątkowe zbywalne i niezbywalne SPOSOBY NABYCIA I UTRATY PRAW PODMIOTOWYCH pochodne i pierwotne pod tytułem szczególnym i ogólnym translatywne i konstytutywne

7 imię i nazwisko dodatkowe dane osobowe stan rodzinny płeć wiek stan cywilny księgi stanu cywilnego ewidencja ludności MIEJSCE ZAMIESZKANIA Indywidualizacja osób fizycznych

8 życie, zdrowie i nietykalność cielesna wolność cześć człowieka swoboda sumienia nazwisko i pseudonim stan cywilny wizerunek tajemnica korespondencji nietykalność mieszkania twórczość naukowa, artystyczna… kult po zmarłej osobie bliskiej integralność seksualna sfera prywatności korzystanie z wartości środowiska naturalnego DOBRA OSOBISTE

9 ustalenie zaniechanie usunięcie skutków naruszenia zadośćuczynienie pieniężne lub zapłata na cel społeczny Ochrona dóbr osobistych

10 Funkcje: forma koncentracji kapitału ograniczenie odpowiedzialności Konstrukcja: powstanie i rejestry nazwa siedziba organy dobra osobiste Osoby prawne

11 Państwowe osoby prawne Jednostki samorządu terytorialnego Korporacyjne i fundacyjne osoby prawne Rodzaje osób prawnych

12 czynności jednostronne i wielostronne czynności konsensualne i realne czynności między żyjącymi i na wypadek śmierci czynności zobowiązujące, rozporządzające oraz o podwójnym skutku czynności przysparzające czynności kauzalne i abstrakcyjne czynności upoważniające KLASYFIKACJA CZYNNOŚCI PRAWNYCH

13  zwykła forma pisemna  z poświadczeniem daty  z poświadczeniem podpisu  akt notarialny  forma elektroniczna FORMY SZCZEGÓLNE DLA DOKONANIA CZYNNOŚĆI PRAWNYCH

14 SKUTKI NIEDOCHOWANIA FORMY forma zastrzeżona pod rygorem nieważności (ad solemitatem) forma zastrzeżona dla wywołania określonych skutków prawnych (ad eventum) forma zastrzeżona dla celów dowodowych (ad probationem)

15 ZAKRES ZASTOSOWANIA FORM SZCZEGÓLNYCH z mocy ustawy z mocy umowy forma następczych czynności prawnych elektroniczna forma czynności prawnej

16 WADY OŚWIADCZEŃ WOLI brak świadomości lub swobody pozorność błąd podstęp groźba

17 POSTACIE NIEWAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNEJ nieważność - konwalidacja - konwersja wzruszalność bezskuteczność zawieszona bezskuteczność względna

18

19 W stosunku do PEŁNOMOCNICTWA źródłem umocowania jest jednostronne oświadczenie woli reprezentowanego zwanego mocodawcą. W stosunku do PRZEDSTAWICIELSTWA USTAWOWEGO źródłem umocowania są inne zdarzenia prawne niż czynność reprezentowanego (art. 98 KRO)

20 TYPY PEŁNOMOCNICTW ogólne rodzajowe (gatunkowe) szczególne


Pobierz ppt "Ustawa Kodeks Cywilny ustawy odrębne rozporządzenia wykonawcze umowy międzynarodowe zwyczaje zasady współżycia społecznego ŹRÓDŁA PRAWA CYWILNEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google