Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sesja panelowa : Przemoc i agresja wśród dzieci jako problem zdrowia publicznego Moderator: J. Szymborski Uczestnicy: D. Chętkowski, A. Jaczewski, Sesja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sesja panelowa : Przemoc i agresja wśród dzieci jako problem zdrowia publicznego Moderator: J. Szymborski Uczestnicy: D. Chętkowski, A. Jaczewski, Sesja."— Zapis prezentacji:

1 Sesja panelowa : Przemoc i agresja wśród dzieci jako problem zdrowia publicznego Moderator: J. Szymborski Uczestnicy: D. Chętkowski, A. Jaczewski, Sesja panelowa : Przemoc i agresja wśród dzieci jako problem zdrowia publicznego Moderator: J. Szymborski Uczestnicy: D. Chętkowski, A. Jaczewski, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prawo dziecka do zdrowia 17-19 listopada 2005, Konstancin – Jeziorna

2 Przemoc -Problem Zdrowia Publicznego 1996 - Rezolucja WHO w Genewie Monitorowanie, Monitorowanie, Przyczyny, Przyczyny, Prewencja, Prewencja, Współpraca Współpraca 2002 - Światowy Raport WHO w Genewie 2002 - Światowy Raport WHO w Genewie Rozmiary, Rozmiary, Skutki, Skutki, Przyczyny Przyczyny Działania, Działania, Rekomendacje Rekomendacje

3 Zdrowie publiczne Zdrowie publiczne to nauka i sztuka zapobiegania chorobom, przedłużania życia oraz promowania zdrowia poprzez zorganizowane wysiłki społeczeństwa Zdrowie publiczne to nauka i sztuka zapobiegania chorobom, przedłużania życia oraz promowania zdrowia poprzez zorganizowane wysiłki społeczeństwa / Komitet D. Achesona/

4 Powiązania zdrowia publicznego jako nauki Epidemiologia / opisowa, analityczna, kliniczna / Epidemiologia / opisowa, analityczna, kliniczna / Higiena / środowiska, pracy, nauczania, żywienia / Higiena / środowiska, pracy, nauczania, żywienia / Bioetyka Bioetyka Demografia i biostatystyka Demografia i biostatystyka Prawo zdrowia publicznego Prawo zdrowia publicznego Ekonomia i ekonomika zdrowia Ekonomia i ekonomika zdrowia Socjologia i socjologia medycyny Socjologia i socjologia medycyny Pedagogika zdrowia i edukacja zdrowotna Pedagogika zdrowia i edukacja zdrowotna Psychologia… Psychologia… Polityka społeczna, w tym zdrowotna Polityka społeczna, w tym zdrowotna Teoria organizacji i zarządzania, administracja z.p. Teoria organizacji i zarządzania, administracja z.p. Informatyka medyczna Informatyka medyczna

5 Metodologia zdrowia publicznego Analiza rzeczywistej, istniejącej sytuacji zdrowotnej Analiza rzeczywistej, istniejącej sytuacji zdrowotnej Wybór priorytetów Wybór priorytetów Zdefiniowanie celów i strategii działania Zdefiniowanie celów i strategii działania Realizacja ustalonych celów poprzez systemowe działania w zakresie promocji zdrowia, prewencji zagrożeń i chorób oraz restytucji zdrowia Realizacja ustalonych celów poprzez systemowe działania w zakresie promocji zdrowia, prewencji zagrożeń i chorób oraz restytucji zdrowia Ewaluacja uzyskanych efektów Ewaluacja uzyskanych efektów

6 Definicja przemocy wobec dziecka (WHO): Krzywdzenie dziecka(child abuse) to każde zamierzone lub niezamierzone działanie osoby dorosłej, społeczeństwa lub państwa, które ujemnie wpływa na rozwój fizyczny lub psychospołeczny dziecka "

7 Klasyfikacja przemocy w zależności od ofiary- wg WHO Klasyfikacja przemocy w zależności od ofiary- wg WHO przemoc wobec siebie przemoc wobec siebie - samobójstwa, - samobójstwa, - samookaleczenia - samookaleczenia przemoc wobec innej osoby przemoc wobec innej osoby - wobec członka rodziny/ dziecka; zwykle w domu - wobec członka rodziny/ dziecka; zwykle w domu - przemoc wymierzona w osobę znajomą lub obcą - przemoc wymierzona w osobę znajomą lub obcą /dziecko; zwykle poza domem, także w szkole, /dziecko; zwykle poza domem, także w szkole, przemoc zbiorowa przemoc zbiorowa - konflikt zbrojny wewn. i zewn. - konflikt zbrojny wewn. i zewn. - ludobójstwo - ludobójstwo - represje, terroryzm, grupy przestępcze - represje, terroryzm, grupy przestępcze

8 Przemoc i zaniedbanie wobec dzieci ze strony rodziców / opiekunów – wg WHO - w 2000r. zamordowano 57 000 dzieci poniżej 15 roku życia - najmłodsze dzieci obarczone są największym ryzykiem przemocy - zabójstwa dzieci w wieku 0-4 lata są dwukrotnie częstsze niż dzieci w wieku dwukrotnie częstsze niż dzieci w wieku 5-14 lat/odpowiednio 5,2 i 2,1 na 100 000 5-14 lat/odpowiednio 5,2 i 2,1 na 100 000 - najczęściej bezpośrednią przyczyną zgonu jest uraz głowy, jamy brzusznej i zamierzone uduszenie

9 A LEAGUE TABLE OF CHILD MALTREATMENT DEATHS IN RICH NATIONS INNOCENTI REPORT CARD\ISSUE No.5 SEPTEMBER 2003 W krajach uprzemysłowionych umiera corocznie z powodu maltretowania prawie 3500 dzieci poniżej 15 lat (przemoc fizyczna, zaniedbanie) W krajach uprzemysłowionych umiera corocznie z powodu maltretowania prawie 3500 dzieci poniżej 15 lat (przemoc fizyczna, zaniedbanie) W Niemczech i w Zjednoczonym Królestwie ginie z tej przyczyny 2 dzieci tygodniowo, we Francji 3, Japonii 4, USA 27 W Niemczech i w Zjednoczonym Królestwie ginie z tej przyczyny 2 dzieci tygodniowo, we Francji 3, Japonii 4, USA 27 Niemowlęta sa narażone trzykrotnie częściej na ryzyko zgonu z powodu maltretowania, niż dzieci w wieku 1-4 lata, które z kolei giną dwukrotnie częściej niż dzieci w wieku 5-14 lat Niemowlęta sa narażone trzykrotnie częściej na ryzyko zgonu z powodu maltretowania, niż dzieci w wieku 1-4 lata, które z kolei giną dwukrotnie częściej niż dzieci w wieku 5-14 lat W nielicznych krajach( Hiszpania, Grecja, Włochy, Irlandia, Norwegia) występują wyjątkowo niskie wskaźniki umieralności dzieci z powodu maltretowania W nielicznych krajach( Hiszpania, Grecja, Włochy, Irlandia, Norwegia) występują wyjątkowo niskie wskaźniki umieralności dzieci z powodu maltretowania W pięciu krajach( Belgia, Czechy, Nowa Zelandia, Węgry Francja) wskaźniki zgonów dzieci z powodu maltretowania są 4-6-krotnie wyższe w porównaniu do przeciętnych wskaźników w krajach o niskiej umieralności. W pięciu krajach( Belgia, Czechy, Nowa Zelandia, Węgry Francja) wskaźniki zgonów dzieci z powodu maltretowania są 4-6-krotnie wyższe w porównaniu do przeciętnych wskaźników w krajach o niskiej umieralności. W trzech krajach ( USA, Meksyk, Portugalia) wskaźniki są 10- 15-krotnie wyższe w porównaniu do przeciętnych wskaźników w krajach o niskiej umieralności. W trzech krajach ( USA, Meksyk, Portugalia) wskaźniki są 10- 15-krotnie wyższe w porównaniu do przeciętnych wskaźników w krajach o niskiej umieralności.

10 Przemoc i zaniedbanie wobec dzieci,wg WHO Czynniki indywidualne: wiek i płeć -młodsze dzieci częściej doświadczają przemocy fizycznej a dzieci w okresie dojrzewania częściej narażone są na przemoc seksualną -przemocy fizycznej częściej doznają chłopcy niż dziewczęta -dziewczęta częściej są mordowane, zmuszane do prostytucji, wykorzystywane seksualnie i zaniedbywane - rodzina niepełna/ młodociana bez wsparcia - zagęszczenie mieszkań i agresywne stosunki między rodzicami - w wielu regionach świata częściej przemoc fizyczną wobec dzieci stosują matki niż ojcowie / dłużej przebywają z dziećmi/ - w statystykach ciężkich urazów i zgonów dzieci z powodu przemocy częściej sprawcami są mężczyźni, oni też częściej stosują przemoc seksualną wobec dzieci

11 Korzenie przemocy - model ekologiczny osobnicze osobnicze demograficzne demograficzne psychologiczne psychologiczne osobowościowe osobowościowe uzależnienia uzależnienia doświadczenia własne doświadczenia własne interpersonalne interpersonalne relacje rodzinne relacje rodzinne relacje rówieśnicze... relacje rówieśnicze... środowiskowe środowiskowe siedliska... siedliska... bezrobocie bezrobocie mobilność mobilność rynek narkotykowy rynek narkotykowy społeczno - kulturowe społeczno - kulturowe

12 Czynniki skłaniające rodziców do maltretowania dzieci, m.in. : niespełnianie nierealistycznych oczekiwań w rozwoju dziecka niespełnianie nierealistycznych oczekiwań w rozwoju dziecka brak opanowania, stress i izolacja społeczna brak opanowania, stress i izolacja społeczna ubóstwo i brak tzw. kapitału socjalnego tj. socjalnego wsparcia i stosunków sąsiedzkich chroniących dzieci przed przemocą rodziców ubóstwo i brak tzw. kapitału socjalnego tj. socjalnego wsparcia i stosunków sąsiedzkich chroniących dzieci przed przemocą rodziców

13 Raport WHO: Przemoc - od analizy do działania Prewencja (czas;ofiara;sprawca) - pierwotna ( zanim wystąpi ) - wtórna ( odpowiedź bezpośrednia ) - 3-stop.( rehabilitacja, reintegracja )

14 Interwencje ( ofiara ; sprawca ) ogólne: ukierunkowane na całą populację lub jej odłamy niezależnie od ryzyka indywidualnego, na przykład szkolne programy prewencji przemocy dla całej szkoły, poszczególnych klas, grup wiekowych albo środowiskowe akcje medialne ogólne: ukierunkowane na całą populację lub jej odłamy niezależnie od ryzyka indywidualnego, na przykład szkolne programy prewencji przemocy dla całej szkoły, poszczególnych klas, grup wiekowych albo środowiskowe akcje medialne wybiórcze /selektywne/: ukierunkowane na grupy najbardziej zagrożone przemocą na przykład programy dla grup ubogich, samotnych rodziców wybiórcze /selektywne/: ukierunkowane na grupy najbardziej zagrożone przemocą na przykład programy dla grup ubogich, samotnych rodziców celowane: skierowane do tych osób i grup które już wykazują cechy zachowań agresywnych np. leczenie sprawców przemocy domowej. celowane: skierowane do tych osób i grup które już wykazują cechy zachowań agresywnych np. leczenie sprawców przemocy domowej.

15 Przyczyny niepowodzeń niedocenianie możliwości prewencji niedocenianie możliwości prewencji niejednorodna klasa przyczyn niejednorodna klasa przyczyn wymagana wielodyscyplinarność wymagana wielodyscyplinarność brak ośrodka koordynacji brak ośrodka koordynacji inne priorytety inne priorytety niedostateczne środki niedostateczne środki brak informacji brak informacji


Pobierz ppt "Sesja panelowa : Przemoc i agresja wśród dzieci jako problem zdrowia publicznego Moderator: J. Szymborski Uczestnicy: D. Chętkowski, A. Jaczewski, Sesja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google